Popular Posts!

Monday, September 1, 2014

Online Free Movice Put Locker!

အေနာက္တိုုင္း ႏိုုင္ငံျခားရုုပ္ရွင္ကားသစ္ေလးေတြၾကည့္လိုု႔ရတဲ့ အြန္လိုုင္းက အခမဲ့ ဗီဒီယိုုေလးေတြပါ...
ေဒါင္းလုုဒ္ေတာ့ မလုုပ္က်ပါႏွင့္ virus Mal/HTML Gen-A   ရွိတယ္လိုု႔သတိေပးေျပာထားပါတယ္.
အြန္လုုိင္းမွာၾကည့္လိုု႔ဘဲေကာင္းပါတယ္..
300 rise of an empire! Transformers  age of extinction

Virus ကိုု ဖယ္ထုုတ္နည္းေလးပါ...Credit @ Ko Nge

အလုပ္သမားရွားပါးမႈေၾကာင့္ ဂ်ပန္စီးပြားေရး ထိခုိက္

အလုပ္သမားရွားပါးမႈေၾကာင့္ ဂ်ပန္စီးပြားေရး ထိခုိက္ 

ကမၻာ႔တတိယစီးပြားေရးအင္အား အႀကီးဆံုး ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္သ မားရွားပါးမႈက ေဆာက္လုပ္ေရးမွ၀န္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအထိ အဓိကလုပ္ ငန္းနယ္ပယ္အခ်ဳိ႕တြင္ အက်ပ္အ တည္း ႀကံဳေတြ႕ရလုနီးပါးျဖစ္ေနၿပီး လုပ္ခလစာမ်ားျမင့္တက္ေစကာ ျပန္ လည္ေကာင္းမြန္ခါစ စီးပြားေရးအား ထိခုိက္လာႏုိင္မည့္အေရးႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ ေနရသည္။
 ေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ား၊ ကုန္တုိက္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ပုိ႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စားေသာက္ဆုိင္လုပ္ ငန္းအမ်ားအျပားမွာ လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္ ရန္ အခက္ေတြ႕ေနၿပီး လုပ္ခလစာ မတတ္ႏုိင္သျဖင့္ ပိတ္လုိက္ရသည့္ ဆုိင္မ်ားလည္းရွိေနသည္။ 
 ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ၏ အႀကီးဆံုးေလေၾကာင္းလုိင္း ANA က ေက်ာေထာက္ခံျပဳထားသည့္ ပိခ်္ ေလေၾကာင္းသည္ ယခုႏွစ္အတြင္း ခရီးစဥ္ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရ ၿပီး စုစုေပါင္းစီစဥ္ထားမႈ၏ ၁၆ ရာ ခုိင္ႏႈန္းရွိခဲ့သည္။ စရိတ္နည္း ေလ ေၾကာင္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဂ်က္စတားႏွင့္ ဗန္နီလာေလေၾကာင္းလုိင္းမ်ားက လည္း ယခုႏွစ္ေႏြရာသီတြင္ ခရီးစဥ္ ရာႏွင့္ခ်ီ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရၿပီး ေလယာဥ္ မွဴးမလံုေလာက္မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ဟုဆုိသည္။ ပိခ်္ေလေၾကာင္းမွ ေျပာ ခြင့္ရပုဂိၢဳလ္ ဆာကာဂါမီက“ေလယာဥ္ မွဴးေတြ လံုေလာက္မႈမရွိဘဲ အသစ္ ေလ့က်င့္ဖုိ႔လည္း အခ်ိန္နဲ႔ေငြလုိပါ တယ္”ဟုဆုိသည္။ 
 ဆယ္စုႏွစ္ ၂ ခုၾကာ ေငြက်ဳံ႕မႈ ႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရသည့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇုိအာေဘး၏ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးျပန္လည္ ေကာင္းမြန္လာေသာ္လည္း ဂ်ပန္ကုမၸ ဏီအမ်ားအျပားမွာ အလုပ္သမားရွား ပါးမႈႏွင့္ႀကဳံေတြ႕ေနရသည္။ ႏုိင္ငံျခား မွ ၀င္ေရာက္လာသူနည္းပါးျခင္း၊ အ လုပ္သမားငွားရမ္းျခင္းဥပေဒမ်ားမွာ တင္းက်ပ္ျခင္းႏွင့္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္ၾက သည့္ အသက္အရြယ္ရွိလူဦးေရ က် ဆင္းျခင္းတုိ႔က အလုပ္သမားရွားပါး ေစသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမ်ား ျဖစ္ၿပီး ၂၀၃၀ တြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏အ လုပ္လုပ္ႏုိင္သည့္ အသက္အရြယ္ရွိ လူဦးေရ ၁၃ သန္းေလ်ာ့က်သြား မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။ ျပႆနာ ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ ကုမၸဏီမ်ားက စီး ပြားေရးျပန္လည္ေကာင္းမြန္ရန္  ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအသစ္မ်ားအား သံသယ ၀င္လ်က္ရွိသည္။  ဖြံ႕ၿဖဳိးၿပီးဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ လုပ္သား အင္အားရွားပါးျခင္းေၾကာင့္ ယခင္က မႀကံဳဖူးသည့္ အေျခအေနႏွင့္ႀကံဳေန ရသည္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ လူဦးေရက် ဆင္းလာေနေသာ္လည္း ႏုိင္ငံျခားမွ ၀င္ေရာက္လာသူမ်ားႏွင့္ အလုပ္သ မားဥပေဒမ်ားအား ေျဖေလွ်ာ့ခြင့္ျပဳ ေပးရန္ ျငင္းဆုိလ်က္ရွိသည္။ ၂၀၅၀ တြင္ ႏုိင္ငံျခားမွ၀င္ေရာက္လာသူ ၂၀၀,၀၀၀ ထိခြင့္ျပဳရန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အႀကံေပးမ်ား၏တင္ျပခ်က္မွာ မၾကာ မီက ပယ္ခ်ခံရသည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ႏုိင္ငံျခားအလုပ္သမားသင္တန္းသား အစီအစဥ္အား တုိးခ်ဲ႕ရန္စီစဥ္ခဲ့ေသာ္ လည္း သင္တန္းသားမ်ားမွာ သက္ ႀကီးရြယ္အုိမ်ား လုပ္ငန္းခြင္ပုိမုိ၀င္ ေရာက္ရန္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က အားေပး လ်က္ရွိေသာ္လည္း လုိအပ္ခ်က္ မ ျပည့္မီႏုိင္ဟုဆုိသည္။ 
 အစုိးရ၏ ေမလစာရင္းဖယား မ်ားအရ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္ရွာ ေဖြသူ ၁၀၀ ဦးအတြက္ ကမ္းလွမ္း သည့္အလုပ္ ၁၀၉ ခုရွိေနၿပီး ၁၈ ႀကိမ္ ဆက္တုိက္ ျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္ သည္။ ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ ၀န္ေဆာင္ မႈလုပ္ငန္းမ်ား၏ အလုပ္ေခၚစာမ်ား လည္း ျမင့္တက္လာလ်က္ရွိၿပီး အ မ်ားစုမွာ လုပ္ခနည္းအလုပ္မ်ားျဖစ္ သည္။ ဇန္ရွီကုမၸဏီသည္ လုပ္သား အင္အားမလံုေလာက္မႈေၾကာင့္ အ ေရာင္းဆုိင္ ၂၀၀ ခန္႔ပိတ္ခဲ့ရသည့္ အတြက္ ၿပီးခဲ့သည့္လက ရွယ္ယာ ရွင္မ်ားအား ေတာင္းပန္ခဲ့ရသည္။  ၀ါတာမီကုမၸဏီကလည္း အခ်ိန္ပုိင္း လုပ္သားမ်ား လံုေလာက္စြာမရသျဖင့္ အျမတ္နည္းသည့္ အေရာင္းဆုိင္ ၆၀ ခန္႔ပိတ္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ဆူနာမီေနာက္ပုိင္း ျပန္ လည္တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ၂၀၂၀ တုိက်ဳိအုိလံပစ္အတြက္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လုပ္သားလုိအပ္ခ်က္တုိးျမင့္လာလ်က္ ရွိသည္။
 ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ခြင္တြင္ စတီးဖရိန္တပ္ဆင္သည့္ကၽြမ္း က်င္ လုပ္သားေနရာအတြက္ အလုပ္ ေခၚယူမႈ ၈ ဆ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး အျခား လုပ္သားေခၚယူမႈလည္း ျမင့္တက္ လာေနသည။ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ ငန္းခြင္လုပ္သားမ်ား ရွားပါးမႈေၾကာင့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ကုန္ က်စရိတ္မွာ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၃၀ ရာ ခုိင္ႏႈန္းထိျမင့္တက္လာသည္။ ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံ၏ ထိပ္တန္းအေရာင္းဆုိင္လုပ္ ငန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေယာက္ဘန္နီမာ႐ု ႏွင့္ ရွီမာမူရာတုိ႔သည္ ေဆာက္လုပ္ ေရးကုန္က်စရိတ္ႀကီးျမင့္မႈေၾကာင့္ ဆုိင္သစ္မ်ားအား စီစဥ္ထားသည့္အ တုိင္း ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ျခင္းမရွိေပ။    သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း တြင္လည္း လုပ္သားရွားပါးမႈျပႆနာ အား ႀကဳံေတြ႕ေနရသည့္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ၏ စက္မႈေဒသနာဂုိယာတြင္ ထရပ္ ကား ၄၀၀ ခန္႔ျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္ေနသည့္ ထုိင္ဟုိပု႔ိေဆာင္ေရး သည္ ယာဥ္ေမာင္းမလံုေလာက္မႈမ်ား ေၾကာင့္ ထရပ္ကား ၁၀ ပံု ၁ ပံုခန္႔ ရပ္နားထားရသည္။ ဂ်ပန္ပုိ႔ေဆာင္ ေရး၀န္ႀကီးဌာနအဆုိအရ ပုိ႔ေဆာင္ ေရးကုမၸဏီမ်ား၏ ၅၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွာ လုပ္သားမလံုေလာက္မႈႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ ေနရသည္ဟုဆုိသည္။ အခ်ဳိ႕ကုမၸဏီ မ်ားမွာ လုပ္သားရွားပါးမႈျပႆနာ အား ပုိမုိဆုိး၀ါးစြာႀကဳံေတြ႕ခဲ့ရၿပီး လုပ္ ခလစာစရိတ္ႀကီးျမင့္မႈေၾကာင့္ ၆ လ အတြင္း ကုမၸဏီ ၁၀ ခုရပ္နားသြား ရသည္ဟုဆုိသည္။ 

KHTun အတြဲ ၂ အမွတ္စဥ္ ၂၂၊ သည္ေလဒီးစ္ နယူးစ္ဂ်ာနယ္။ 
Ref:https://m.facebook.com/News.TheLadies/photos/a.179109772264000.1073741828.178829095625401/300014560173520/?type=1&source=46အလြန္ရွားပါးသည့္ အနီရင့္ေရာင္ စိန္ပြင့္ ၄ ပြင့္ကုိ စိန္တြင္းတူးေဖာ္သည့္ ၾသစေတးလ်ကုမၼဏီႀကီးမွ ေရာင္းခ်ရန္ ျပသ

Photo: အလြန္ရွားပါးသည့္ အနီရင့္ေရာင္ စိန္ပြင့္ ၄ ပြင့္ကုိ စိန္တြင္းတူးေဖာ္သည့္ ၾသစေတးလ်ကုမၼဏီႀကီးမွ ေရာင္းခ်ရန္ ျပသ

သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီႀကီး႐ုိ ယုိတင္တုိသည္ ၎င္း၏ႏွစ္စဥ္ သီးသန္႔ေရာင္းခ်မႈတြင္ အလြန္ရွား ပါးသည့္ အနီေရာင္စိန္ ၄ ပြင့္အား ထည့္သြင္းျပသခဲ့သည္။ ေစ်းကြက္ တြင္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားအား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တစ္ခုအျဖစ္ ၀ယ္ယူစု ေဆာင္းရန္ စိတ္၀င္စားမႈျမင့္တက္ လာေနသည္ဟု ကုမၸဏီကဆုိသည္။ ေရာင္းခ်မည့္အစီအစဥ္တြင္ ၾသစေၾတးလ်အေနာက္ပုိင္း အာဂုိင္းစိန္တြင္းမွ ထြက္ရွိသည့္ စိန္ ၅၅ ပြင့္ပါ ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိစိန္မ်ားအနက္ ၅၁ ပြင့္မွာ ပန္းေရာင္ႏွင့္ ခရမ္းနီေရာင္ မ်ားျဖစ္ၿပီး ၄ ပြင့္မွာ ရွားပါး သည့္ အနီရဲရဲ စိန္ပြင့္မ်ားျဖစ္သည္။

ပံုမွန္အားျဖင့္ ပန္းေရာင္ႏွင့္အနီ ေရာင္စိန္မ်ားသည္ အျဖဴေရာင္စိန္ မ်ားထက္ အဆ ၅၀ ထိတန္ဖုိးျမင့္ မားေလ့ရွိသည္။ ႐ုိယုိတင္တုိက ႏွစ္စဥ္ သီးသန္႔ေရာင္းခ်မႈ အား ဆယ္စုႏွစ္ ၃ ခုခန္႔ ျပဳလုပ္ရာတြင္ အနီေရာင္ စိန္ပြင့္ ၃ ပြင့္သာ ပါ၀င္သည္။ အေမ ရိကန္ေက်ာက္မ်က္အင္စတီက်ဳက အသိအမွတ္ျပဳ ထားသည့္ အနီရဲရဲ စိန္ပြင့္အေရအတြက္မွာ တစ္ကမၻာ လံုးတြင္ အပြင့္ ၃၀ ေအာက္ သာရွိ သည္။ ေစ်းကြက္တြင္ ထူးျခားအေရာင္ အေသြးရွိ စိန္ပြင့္မ်ားအား စိတ္၀င္စားမႈျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။

ေရာင္းခ်မည့္စိန္ပြင့္မ်ားအား ဆစ ဒနီၿမဳိ႕တြင္ျပသၿပီးေနာက္ နယူးေယာက္ ၊ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ ဟတ္သ္ၿမဳိ႕မ်ားတြင္ ၀ယ္ယူသူမ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္ ကၽြမ္းက်င္ သူမ်ားအား ျပသသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ေစ်းၿပဳိင္စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းအား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ 

စိန္မ်ား ပန္းေရာင္ႏွင့္ အနီေရာင္ ျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္းကုိ အတိအက် သိရွိျခင္းမရွိေသာ္လည္း ကမၻာ႔ ေျမေအာက္တြင္ စိန္မ်ားျဖစ္ေပၚရန္ ေမာ္လီက်ဴး တည္ေဆာက္ပံုေျပာင္း လဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု ယူ ဆထားၾကသည္။ အာဂုိင္းစိန္တြင္းသည္ ကမၻာ႔ပန္းေရာင္စိန္ထုတ္လုပ္မႈ၏ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ထုတ္လုပ္ေပးလ်က္ရွိသည္။

KHTun

The Ladies News Journal
အလြန္ရွားပါးသည့္ အနီရင့္ေရာင္ စိန္ပြင့္ ၄ ပြင့္ကုိ စိန္တြင္းတူးေဖာ္သည့္ ၾသစေတးလ်ကုမၼဏီႀကီးမွ ေရာင္းခ်ရန္ ျပသ

သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီႀကီး႐ုိ ယုိတင္တုိသည္ ၎င္း၏ႏွစ္စဥ္ သီးသန္႔ေရာင္းခ်မႈတြင္ အလြန္ရွား ပါးသည့္ အနီေရာင္စိန္ ၄ ပြင့္အား ထည့္သြင္းျပသခဲ့သည္။ ေစ်းကြက္ တြင္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားအား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တစ္ခုအျဖစ္ ၀ယ္ယူစု ေဆာင္းရန္ စိတ္၀င္စားမႈျမင့္တက္ လာေနသည္ဟု ကုမၸဏီကဆုိသည္။ ေရာင္းခ်မည့္အစီအစဥ္တြင္ ၾသစေၾတးလ်အေနာက္ပုိင္း အာဂုိင္းစိန္တြင္းမွ ထြက္ရွိသည့္ စိန္ ၅၅ ပြင့္ပါ ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိစိန္မ်ားအနက္ ၅၁ ပြင့္မွာ ပန္းေရာင္ႏွင့္ ခရမ္းနီေရာင္ မ်ားျဖစ္ၿပီး ၄ ပြင့္မွာ ရွားပါး သည့္ အနီရဲရဲ စိန္ပြင့္မ်ားျဖစ္သည္။

ပံုမွန္အားျဖင့္ ပန္းေရာင္ႏွင့္အနီ ေရာင္စိန္မ်ားသည္ အျဖဴေရာင္စိန္ မ်ားထက္ အဆ ၅၀ ထိတန္ဖုိးျမင့္ မားေလ့ရွိသည္။ ႐ုိယုိတင္တုိက ႏွစ္စဥ္ သီးသန္႔ေရာင္းခ်မႈ အား ဆယ္စုႏွစ္ ၃ ခုခန္႔ ျပဳလုပ္ရာတြင္ အနီေရာင္ စိန္ပြင့္ ၃ ပြင့္သာ ပါ၀င္သည္။ အေမ ရိကန္ေက်ာက္မ်က္အင္စတီက်ဳက အသိအမွတ္ျပဳ ထားသည့္ အနီရဲရဲ စိန္ပြင့္အေရအတြက္မွာ တစ္ကမၻာ လံုးတြင္ အပြင့္ ၃၀ ေအာက္ သာရွိ သည္။ ေစ်းကြက္တြင္ ထူးျခားအေရာင္ အေသြးရွိ စိန္ပြင့္မ်ားအား စိတ္၀င္စားမႈျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။

ေရာင္းခ်မည့္စိန္ပြင့္မ်ားအား ဆစ ဒနီၿမဳိ႕တြင္ျပသၿပီးေနာက္ နယူးေယာက္ ၊ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ ဟတ္သ္ၿမဳိ႕မ်ားတြင္ ၀ယ္ယူသူမ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္ ကၽြမ္းက်င္ သူမ်ားအား ျပသသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ေစ်းၿပဳိင္စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းအား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ 

စိန္မ်ား ပန္းေရာင္ႏွင့္ အနီေရာင္ ျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္းကုိ အတိအက် သိရွိျခင္းမရွိေသာ္လည္း ကမၻာ႔ ေျမေအာက္တြင္ စိန္မ်ားျဖစ္ေပၚရန္ ေမာ္လီက်ဴး တည္ေဆာက္ပံုေျပာင္း လဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု ယူ ဆထားၾကသည္။ အာဂုိင္းစိန္တြင္းသည္ ကမၻာ႔ပန္းေရာင္စိန္ထုတ္လုပ္မႈ၏ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ထုတ္လုပ္ေပးလ်က္ရွိသည္။

KHTun

Ref:The Ladies News Journal

အြန္လိုုင္းေပၚက အခမဲ့သင္တန္းေက်ာင္း Khan Academy ေလး


ဒီ Khan Academy  မွာ အြန္လိုုင္းကေန မိမိေလ့လာသင္ယူခ်င္တဲ့ ဘာသာရပ္ေတြကိုု သင္ယူေလ့လာ လိုု႔ ရပါတယ္၊ မိမိရဲ႕ Google သိုု႔ Facebook  အေကာင့္ေတြကေန အသင္း၀င္ၿပီး ေလ့လာလိုု႔ရပါတယ္၊

သခ်ာၤ၊ သိပၺံ၊ စီးပြားေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းပညာ၊ ပန္းခ်ီႏွင့္လူမႈေရး၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ စာေမးပြဲေမးခြန္း၊ မိတ္ဖက္ကြန္ရက္၊ အင္တာဗ်ဴးေလးေတြ၊ သင္ရိုုးညြန္းတန္းေလးေတြမ်ားပါ၀င္တယ္။

မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္ရာေလးေတြ အခမဲ့ ေလ့လာသင္ယူက်ပါလိုု႔လမ္းညႊန္လိုုက္ရပါတယ္....

Khan Academy is on a mission to unlock the world's potential. Most people think their intelligence is fixed. The science says it’s not. 

It starts with knowing you can learn anything. Join the movement at http://khanacademy.org/youcanlearnany....မိမိႏွစ္သက္တဲ့ ဘာသာရပ္ကိုုေရႊးခ်ယ္ ေလ့လာသင္ယူႏိုုင္ပါတယ္...Now on Khan Academy: The American Museum of Natural History

Where do 200 of the world’s leading scientists work to advance our knowledge of anthropology, astrophysics, comparative genomics, computational sciences, evolutionary biology, herpetology, ichthyology, invertebrate zoology, microbiology, ornithology, and paleontology? The American Museum of Natural History in New York is not only a museum filled with towering dinosaurs, meteorites you can touch, and delighted, curious children; it is also a leading research institution with 32 million specimens and artifacts and an incredibly active field program that sends researchers on more than one hundred expeditions every year.
The American Museum of Natural History is a first-rate educational institution that inspires learners of all ages and was the first Ph.D. degree-granting museum in the Western Hemisphere. Naturally, we are absolutely delighted to announce a new partnership between this venerable institution and Khan Academy today.
Where to begin? Maybe with an essay by Dr. Neil deGrasse Tyson, director of the Museum’s Hayden Planetarium on “The Pluto Controversy” or a video about dark energy? Or if dinosaurs captivate you, discover how scientists have linked them to modern birds or perhaps take a tour of the Museum’s “big bone room” with paleontology collection manager Carl Mehling.
Wherever your curiosity takes you, be sure to check back later this fall for even more great content from our newest partner, the American Museum of Natural History!
Begin your tour

A free world-class education for anyone anywhere.

Khan Academy is an organization on a mission. We're a not-for-profit with the goal of changing education for the better by providing a free world-class education for anyone anywhere.
All of the site's resources are available to anyone. It doesn't matter if you are a student, teacher, home-schooler, principal, adult returning to the classroom after 20 years, or a friendly alien just trying to get a leg up in earthly biology. Khan Academy's materials and resources are available to you completely free of charge.


Sunday, August 31, 2014

ဘဏ္ဆိုုသည္မွာ!


ကၽြန္ေတာ္တို႕စီးပြားေရး ေက်ာင္းမွာ/ ေဟာေျပာပြဲေတြမွာ လူတစ္ေယာက္က ဘဏ္A မွာေဒၚလာ၁၀၀၀ ေငြသြားစုရင္ ထိုဘဏ္A ကေန စုေငြ၏ 90% ကိုသ အျပင္သို႕ထုတ္ေခ်းၾကတာကိုသိျပီးျဖစ္မွာပါ။ ေရတိုအေျခအေနေပါ့။

၁၊ Mr.A ကေနဘဏ္Aမွာ ေဒၚလာေငြ၁၀၀၀သြင္းတယ္
၂၊ ဘဏ္A ကေန ေဒၚလာ၉၀၀(၉၀%၏ စုေငြစုစုေပါင္း)ကို Mr.B ကိုေခ်းပါတယ္
၃၊ ထို Mr.Bကေန ၄င္းေခ်းထားေသာ $၉၀၀ကို Mr.C ကိုလုပ္ငန္းတစ္ခုအတြက္ အတိုးနွင့္ေငြေပးေခ်လိုက္သျဖင့္ Mr.C က ထိုေငြကို ဘဏ္A မွာသြားသြင္းပါတယ္
၄၊ ထိုသြင္း လိုက္တဲ့ $ေငြ၉၀၀ထဲမွ ၈၁၀$(၉၀၀$ ရဲ့ ၉၀%) ကို ဘဏ္A မွMr.D ကို အတိုးနွင့္ ေခ်းငွားျပန္ကာ Mr.D ကေန Mr.E ဆီေရာက္၊ ဘဏ္ထဲသြင္း၊
၅၊ ဘဏ္A က $၈၁၀လက္ခံရျပီးေနာက္ သြင္းေငြ၏ ၉၀%ျဖစ္ေသာ ၇၂၉$ ေလာက္ကို Mr.F ဆီျပန္ေခ်းငွားျပန္၊
စသည့္ ျဖင့္ Mr.Z အထိ အခါအခါအလီလီ သြင္းလိုက္ေခ်းလိုက္လုပ္ေနရင္း အစ ပထမ ေငြသား ေဒၚလာ၁၀၀၀ ကေန ဘဏ္A မွာ ေဒၚလာေငြ ၁၀,၀၀၀ အထိျဖစ္သြားတာကို အျပင္လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမသိၾကပါဖူး။

Mr.B ကေန Mr.Z အထိစာရင္းေပၚမွာ ကိန္းဂဏန္းေတြအရင္းေဒၚလာ၁၀၀၀ မွ ေငြေတြ ကို လွည့္နိုင္ေလ ေငြပမာဏ ၁၀ဆေလာက္ တက္လာတာကို သတိထားမိေစလိုပါတယ္။ ၾကားထဲမွာ တစ္ေယာက္ေယာက္ ေပးရန္ ပ်က္ကြက္သြားပါက အေရွ႕က အရင္းအျပင္ ဆတိုးႏႉန္း ေ တြု ျပန္မဆက္နိုင္သလိုျဖစ္ျပီး Banking Crisis မ်ားေပၚေပါက္ခဲ့ဖူး တာသတိထားမိမွာပါ။

လက္ရွိဘဏ္ေတြကေတာ့ ေငြသြင္းသူ၊ ေငြေခ်းသူေတြ ထက္ထက္ကာကာ လာေန၊ သြားေနလို႕ ေၾကြဆံုးအနည္းအငယ္ေတြကို အတိုးေတြ၊ အျခားအပ္ေငြ/ အေပါင္ပစၥည္းတို႕နွင့္အစားထိုး ျပန္ရင္းျပီး ဆက္လက္လုပ္ကိုင္ေနနိုင္လို႕ပါ။ အေပါင္ခံေတြရွိေသာ္လည္း လည္ပတ္ေငြလက္က်န္မရွိရင္ ဘဏ္လည္း ဘယ္လို႕မွ ေတာင့္မခံနိုင္ပါ။

ဘယ္လိုလည္း ၊ ဘဏ္ဖြင့္ခ်င္စိတ္ေတာင္ ေပါက္လာတယ္ဟုတ္.?

ေမာင္ရာဇာ
Ref:https://m.facebook.com/photo.php?fbid=511864045611362&id=298694253595010&set=a.299113840219718.1073741828.298694253595010&source=56&ref=bookmark


Credit @ Ko Nge

ထူးကဲေသာအရသာျဖစ္ေစသည့္ဟင္းလ်ာ၏ လ်ိဳ ဳ႔ ၀ွက္ခ်က္ဟင္းမ်ိဳးစံုတို့ကို ခ်က္ျပဳတ္ၾကရာတြင္ ခ်က္နည္းႏွင့္ ထည့္ခ်က္သည့္ အမ်ိဳးအစားေပၚတြင္ မူတည္ျပီး ဟင္း၏အရသာမွာလည္း ကြဲျပားသြားၾကပါသည္။

ဟင္းလွ်ာမ်ိဳးစံုတို့ကို ပိုမိုထူးကဲေသာ အရသာကို ပိုင္ဆိုင္လိုပါက ေအာက္ပါနည္းတို့ကို အသံုးျပဳႏိုင္ၾကပါသည္။

၁။ ၾကက္သားဟင္းသည္ အာလူးႏွင့္ အလိုက္ဖက္ဆံုးျဖစ္ပါသည္။ ၾကက္သားကို ခ်က္သည္ျဖစ္ေစ၊ ေၾကာ္သည္ျဖစ္ေစ အာလူးႏွင့္တြဲစားပါက အရသာပိုမိုထူးကဲပါသည္။ ကမၻာေက်ာ္အစားအစာတစ္ခုျဖစ္သည့္ KFC ၾကက္ေၾကာ္ကို အာလူးေခ်ာင္းေၾကာ္မ်ားႏွင့္ တြဲစားၾကသည္မွာ သက္ေသျဖစ္ပါသည္။

၂။ ဘဲသားကို ေပါင္းစားသည္ျဖစ္ေစ၊ ဘဲစတူးလုပ္စားသည္ျဖစ္ေစ မွိဳအမည္းႏွင့္ ဂ်ပန္တို့ဟူးကို ထည့္ေပးပါ။ ပိုမိုထူးကဲေသာ အရသာကို ပိုင္ေစပါမည္။ (နာမည္ၾကီးျပီး လူအမ်ားၾကီးစားသံုးေနတဲ့ ဆိုင္အခ်ိဳ့မွာ နည္းစနစ္ကို လူသိမွာစိုး၍ မွိဳႏွင့္ တို့ဟူးပါမွန္းမသိေအာင္ အဖတ္ကို ဆည္ထားတတ္ၾကပါသည္)

၃။ ဆိတ္သားကို မခ်က္ခင္မွာ ဒိန္ခ်ဥ္ႏွင့္ သံပရာသီးကိုညွစ္ထည့္ျပီး အရင္ႏွပ္ထားရပါမည္။ ျပီးမွ ခ်က္လွ်င္ အညီနံ့လည္းေပ်ာက္သလို အသားလည္းႏူးျပီး ပိုစားေကာင္းပါသည္။

၄။ ဂဏန္းကို အရသာပိုရွိေအာင္ ခ်က္စားရသည့္လွိဳ့၀ွက္ခ်က္သည္ ၾကက္ဥျဖစ္ပါသည္။ ခ်က္စား၊ ေပါင္းစားသည္ျဖစ္ေစ ၾကက္ဥတစ္လံုးကိုေတာ့ ပါေအာင္ ထည့္ေပးပါ။

၅။ အေၾကာ္ ေၾကာ္စားေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ ဘူးသီးေၾကာ္၊ ၾကက္သြန္ေၾကာ္စသည့္ မည္သည့္အေၾကာ္မဆို အေၾကာ္ေၾကာ္မည့္ မွဳန့္ႏွစ္ထဲကို ငွက္ေပ်ာသီးတစ္လံုး ေခ်ျပီး ထည့္လိုက္ပါ။ ေရႊၾကည္မွဳန့္အနည္းငယ္ကိုထည့္ေပးပါ။ အေၾကာ္မ်ား ေဖာင္းေဖာင္းေလးျဖစ္ျပီး ပိုမိုၾကြတ္ရြေစကာ အရသာလည္း ပိုေကာင္းေစပါမည္။

၆။ ေခါက္ဆြဲကို တရုတ္ဆိုင္ကေခါက္ဆြဲေၾကာ္ျငာကဲ့သို့ ေမႊးၾကိဳင္ေနေအာင္ ေၾကာ္စားခ်င္လွ်င္ အေၾကာ္အိုးကို သီးသန့္ထားပါ။ ဆီ၀ေနသည့္ အေၾကာ္သီးသန့္အိုးသည္ အနံ့ႏွင့္ အရသာကိုပါ ကြာျခားေစပါသည္။

၇။ နာမည္ၾကီး Chinese Restaurant မ်ား၏ ဟင္းလွ်ာအရသာလွိ်ဳ ့၀ွက္ခ်က္မွာ ၾကက္ရိုးျပဳတ္ရည္ ျဖစ္ပါသည္။ မိုးလင္းကတည္းက ျပဳတ္ထားသည့္ ၾကက္ရိုးျပဳတ္ရည္ကို မည္သည့္ဟင္းကိုမဆို အနည္းငယ္စီ ခပ္ေပးပါက အရသာပိုမို ထူးကဲေစပါမည္။

၈။ ၀က္သားကို အခ်ိဳခ်က္ကေလး စားခ်င္လွ်င္ သၾကားအနည္းငယ္ ထည့္လိုက္ပါ။ ၀က္သားတရုတ္ခ်က္အရသာ ေပၚလာေစမည္။

၉။ ရိုးဒယားနာမည္ၾကီး တံုယမ္းဟင္းရည္ခ်က္စားမည္ဆိုလွ်င္ ထည့္ရမည့္ ေရွာက္ရြက္သည္ ေရွာက္ဘီလူးရြက္ ျဖစ္ပါသည္။ ရိုးရိုးေရွာက္ရြက္ထည့္လိုက္လို့ အရသာခါးသက္သက္ျဖစ္သြားၾကသူမ်ား သတိထားစရာပါ။

၁၀။ ကန္စြန္းရြက္ေၾကာ္ကို အေရာင္မမည္းသြားေစေအာင္ ၾကက္သြန္ႏွင့္ ဆားကို အုပ္ေပးလိုက္ပါ။ သို ့မဟုတ္ မေၾကာ္ခင္မွာ ေရခဲေရထဲကို ဆားထည့္ျပီး စိမ္ေဆးပါ။

၁၁။ ထမင္းကို ျဖဴျဖဴေဖြးေဖြးေလးနဲ့ မ်က္ႏွာပန္းလွေစခ်င္ရင္ ဆန္ေဆးသည့္အခါ ေရွာက္သီးအရည္ေလး အနည္းငယ္ညစ္ထည့္ေပးပါ။

၁၂။ မုန့္ဟင္းခါးအရသာထူးကဲေစျခင္း၏ လွ်ိဳ့၀ွက္ခ်က္မွာ ငါးဖယ္ရိုးျပဳတ္ရည္ျဖစ္ပါသည္။

၁၃။ အညာတို့ဟူးသုပ္၏ ထူးကဲေသာအရသာလွ်ိဳ့၀ွက္ခ်က္မွာ စဥ့္အင္တံုထဲမွာ ေဖ်ာ္ထားသည့္ဆားရည္သည္ အဓိက ျဖစ္ပါသည္။

Credit to Royal Sai (ပူတာအို)

K.K(ကေနာင္)

Ref:https://m.facebook.com/542517552498451/photos/a.544041039012769.1073741829.542517552498451/665447980205407/?type=1&source=48

Credit @ Ko Nge

ေရႊမမေလး ႏိုုင္ငံတကာ ႏိုုးၾကားတဲ့အသိပညာေတြႏွင့္အသိတရားရသင့္ပါၿပီ၊ဆင္ျခင္သင့္ပါၿပီ!

ထူးျခားျဖစ္ရပ္ေလးေတြႏွင့္ အမိေျမက ေရႊျပည္သူေတြေမ်ာ္လင့္သလိုုျဖစ္မလာက်ဘဲ အရွက္ခြဲခံလိုုက္ရတဲ့ ေရႊမယ္ေလးရယ္ ေခတ္သစ္လႊတ္လပ္ေသာဒီမိုုကေရစီကိုုခ်ီတက္ေနၿပီး ႏိုင္ငံတကာမွာေရပန္းစား နာမည္ႀကီးလွတဲ့ ဖူးပြင့္စမ်က္ႏွာငယ္ေလးေရႊမယ္ေလးညိဳညက္ျပာေလးရဲ႕ ႏိုင္ငံသစ္တခုုေလး အျဖစ္ေလး ကိုုက ဆိုုးလွပါတယ္....

ေရႊလူႀကီးေတြရဲ႕ေနရာတကာ၀င္စြတ္ဖက္တတ္တဲ့အက်င့္ေတြ၊ အုုပ္ခ်ဳပ္သူအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ စည္းကမ္းမရွိ စနစ္မက်မႈေတြႏွင့္ အားလံုုးေသာ ေလာဘ၊အတၱေတြေၾကာင့္ လူသစ္တန္း ေရႊမယ္ခေလးမေလးခင္ဗ်ာ... ေရတိမ္ႏွစ္ခဲ့ရၿပီေလ....

ေရႊမမေလးေတြရဲ႕ စင္ေပၚေရာက္ေတာ့ ေအာက္ေျခလႊတ္ၿပီး မိမိကိုုယ္ဟုုတ္လွလ်ခ်ည္ရဲ႕ဆိုုတဲ့ အတၱေလး ေတြျပင္သင့္ေနပါၿပီ၊ မိမိကိုုျပဳစုုပ်ိဴေထာင္ေပးတဲ့ ဆရာသမားေတြကိုု ေက်းဇုုူးကန္းစကားေတြ အေျပာအဆိုု အျပဳအမႈေလးေတြကိုုလဲ မလုုပ္က်ဖိုု႔ႏွင့္ သတိထားက်ပါလိုု႕.....
အခုုလဲ ေတာက္ေလ ွ်ာက္ဆိုုသလိုု ေနာက္ထပ္ေရႊမမေလးေတြ ေအာင္ျမင္ေနတာေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္၊ တကမၻာလံုုး ေရႊမမေလးေတြကိုု စိတ္၀င္စားေနခ်ိန္ပါေနာ္...

ေခတ္သစ္ဒီမိုုကေရစီအရွင္းရွင္စနစ္သစ္ရဲ႕ လူသားအရင္းအျမစ္လုုပ္အားခေတြကိုုေတာင္မေပးခ်င္က်ေသး တဲ့  အမိေျမကလူေတြဘယ္လိုုလုုပ္ၿပီး ႏိုုင္ငံတကာကကုုမၺဏီေတြႏွင့္ ယွဥ္ႏိုုင္ဦးမွာလဲဗ်၊ ႏိုင္ငံတကာ မွာလက္ရွိက်င့္သံုုးေနတဲ့  အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ယူတာ(ပြဲခ)ကိုု အမိေျမကေရႊေတြက မရင္းႏွီးေသးေတာ့ မေပးခ်င္က်ေသးဘူးဗ်၊ အလကားျဖတ္စားတယ္လိုု႔ဘဲ ထင္ေနေသးတဲ့ စိတ္ဓာတ္ေလးေတြလဲ ျပင္သင့္ေနပါၿပီ၊ သူတိုု႔ရင္းႏွီးထားတဲ့ အခ်ိန္ေလးေတြ၊အခ်က္အလက္ေတြႏွင့္အဆက္အသြယ္ေလးေတြကိုု အခ်ိန္ကုုန္ၿပီး ဘယ္သူကမွ အလကားမရႏိုုင္ပါဘူး၊ သူတိုု႔ရင္ႏွီးထားတာေလးကိုုေတာ့ ျပန္လုုိခ်င္ က်မွာပါဘဲ၊ အားလံုုးကစီးပြားေရးလုုပ္ေနကတာဆိုုေတာ့ အက်ိဳးအျမတ္ေတြမရရွိဘဲႏွင့္ ဘယ္လုုပ္ငန္း မွ ေရရွည္မရပ္တည္ႏိုုင္ပါဘူးဆိုုတာသိထားေစခ်င္ပါတယ္...

ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ေလာက္ ေနာက္က်က်န္ေနတဲ့ အမိေရႊေလးေတြမသိေသးတဲ့ ႏိုုင္ငံတကာက Sub Contract ဆိုုတဲ့ တဆင့္ခံလုုပ္ငန္း အဆင့္ဆင့္နည္းေတြႏွင့္ ကုုန္ထုုတ္လုုပ္ငန္းႀကီးေတြ ေဆာင္ရြက္ေနတာၾကာပါၿပီ၊ အားလံုုး အဆင့္ဆင့္စုုေပါင္းစပ္ေပါင္းလုုပ္ေဆာင္က်တာပါ၊ ဆိုုလိုုတာက ပစၥည္းတခုုကိုု စက္ရံုုတခုုထဲ မွာမထုုတ္ဘဲ တျခားအေသးစားစက္ရံုုေတြမွာေအာ္ဒါမွာထုုတ္ေစၿပီး ေနာက္မွာေပါင္းစပ္ၿပီး မိမိတံဆိပ္တပ္ထုုတ္လုုပ္ေစ တာပါ၊ ဒါမွာလဲ စရိတ္သက္သာၿပီး အရင္းႏွီးအနည္းငယ္ႏွင့္ လုုပ္ငန္းစ လိုု႕ရတာပါ၊ ဒါမ်ိဳးေလးေတြ အမိျပည္မွာ ဘာဆိုုဘာမွ မရွိေသးေတာ့ အေသးစားစက္မႈ လုုပ္ငန္းငယ္ေလး တခုုအျဖစ္ စတင္ရတာအရမ္းကိုုခက္ပါတယ္၊ နည္းပညာႏွင့္ ဘာကုုန္ၾကမ္းမွမရွိလိုု႔ပါဘဲ။

မိမိကိုု ေရႊလိုုေခၚေနတဲ့ ေရႊႏိုုင္ငံသားေတြ တေယာက္ႏွင့္ တေယာက္ သစၥာမရွိက်တာႏွင့္ စည္းလံုုးမႈ မရွိက်တဲ့ ေရႊမမေလးေတြေၾကာင့္ ကမၻာသိ ႏိုင္ငံ သိကၡာပါက်ခဲ့ရပါၿပီေလ၊ ေနာက္ထပ္ ေရႊမယ္မေလးေတြ သင္ခန္းစာယူႏိုုင္က်ပါေစေတာ့လိုု႔ သတိေပးလိုုက္ပါရေစ....ေလာဘႀကီးတာေတြ လြန္လြန္းတယ္.. ေရရွည္စားရမဲ့ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားတဲ့ ေထာင္ေသာင္းခ်ီ ေငြေၾကးေလးေတြ လက္လႊတ္လိုုက္ရၿပီေလ။

ျမန္မာဟာ ဒီပံုအတိုင္းဆို ႏုိင္ငံတကာေတြနဲ႔ယွဥ္ၿပီး စည္းကမ္းတက်မလုပ္တတ္ ၾကေတာ့ဘူးလား၊ ကိုရီးယားေတြ ေျပာသလို စည္းကမ္းမရွိေတာ့တာ တကယ္ပဲလား၊ ကိုယ့္ကိုယ္ ကိုယ္သာမွန္ၾကည့္ၿပီး သာေျဖပါ ေတာ့ကြယ္၊ အခ်င္းခ်င္းညႇိႏႈိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမရွိတဲ့စိတ္ ေၾကာင့္ ဒီလိုႏိုင္ငံတကာမယ္ဆု ကိုေတာင္ရၿပီးမွ ျပန္လႊတ္လုိက္ရတာက ရာဇဝင္ထဲမွာ ကားရားႀကီးက်န္ခဲ့ၿပီ

လွတာမက္လုိ႔ ညစာခက္ရၿပီ

တိုင္းေရးျပည္ေရး၊ေခါင္းေလာင္း အ ေရး၊ နဂါးေရးေတြနဲ႔႐ႈပ္ယွက္ ခတ္ေန တဲ့ခ်ာရာဏသီျမန္မာ ျပည္ႀကီး မွာ သိုးသိုးသံ့သံ့ေလး ေတြၾကားေနရတာ ကေတာ့ အလွ မယ္ေလးေတြရဲ႕ သရဖူဇာတ္ လမ္း ေတြပါပဲ။ အလွမယ္ ေတြ နဲ႔ သူတို႔ ရဲ႕အဖြဲ႕အစည္းေတြ အၾကား သရဖူေတြသိမ္းလုိက္ အၿပိဳင္ အဆိုင္ ျပန္ရွင္းၾကနဲ႔ ျပႆနာေတြ တုိးတိုးက်ိတ္က်ိတ္ျဖစ္ေနတာကေတာ့ ၾကာပါၿပီ။ 
မေန႔ညကေတာ့ အထင္ကရ ထုတ္ျပန္ ခ်က္ေတြနဲ႔ ၾကားလိုက္ ရတာက အိုပါးတို႔ဌာေနေတာင္ကိုရီး ယား ျပည္ႀကီးမွာ မယ္ဘြဲ႕ယူထားတဲ့ အလွမယ္ေလး ရဲ႕သရဖူကို ကိုရီးယား အဖြဲ႕က ျပန္သိမ္းလိုက္တယ္ဆိုတယ္။ 
ဘာေတြျဖစ္ၾကသတုံးေပါ့ ေမးၾကျမန္းၾကပါဦးေပါ့။
တကယ္ေတာ့ မယ္ေတြမွာ ဆုအသိမ္းခံရတာ မဆန္းပါဘူး တဲ့။ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ေလာက္မယ္ အေမရိကဆုကိုရခဲ့တဲ့ ဗာနက္ ဆာဝီလ်ံဆိုရင္လည္း အဲဒီလိုသရ ဖူဆုသိမ္းခံရတယ္။ မယ္ရၿပီးမွ သူ႔ရဲ႕ကိုယ္လံုးတီးပံုေတြ႐ိုက္ထား တာေပၚသြားလို႔ပါ။ မၾကာေသးမီ က ထိုင္းႏုိင္ငံရဲ႕ မယ္စၾကဝဠာဆု ရရွိသူကေလးကလည္း သူ႔ရဲ႕မယ္ ဆုကို ျပန္အပ္ခဲ့တယ္။ သူေလးက ေတာ့ ေရြးခ်ယ္မႈမွာ မေက်မနပ္ ေဝဖန္တာေတြကို မခံစားႏုိင္လုိ႔ပါ တဲ့။ အဲဒီလိုမ်ိဳး ရာဇဝင္ေတြရွိ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာမယ္ေတြ သရဖူအသိမ္းခံရတာက်တစ္မ်ိဳး။

ျမန္မာႏုိင္ငံက ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲေရးေတြနဲ႔ ကမၻာႀကီးကို လမ္း ဖြင့္ေပးလိုက္တဲ့အခါ ျမန္မာမယ္ အလွပေဂးေလးေတြလည္းပါတာ ေပါ့။ တစ္သက္လံုး ကိုယ့္တုိင္း ျပည္မွာပြဲတိုးေနရာကေန ကမၻာ ကို ျမန္မာအလွေတြျပဖို႔ ျမန္မာ မယ္ေလးေတြက ခ်ီတက္ၾက ေတာ့တာပဲ။ အားေပးတဲ့သူေတြ ကလည္း အုန္းအုန္းထလို႔ေပါ့။ မ်ိဳး ခ်စ္စိတ္ဓာတ္က ဒါမ်ိဳးမွာေတာ့ တာက်ိဳးသြားမယ္ေလ။ ေခြးကိုက္ တာေတာင္ ကိုယ့္ေခြးႏုိင္ခ်င္တဲ့ စိတ္ေတြရွိသူမဟုတ္လား။
ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပျမန္မာ ေတြကလည္း  ကိုယ့္အလွမယ္ ေလးေတြ ႏုိင္ငံတကာကိုခ်ီတက္ အလွၿပိဳင္ရင္ ကြန္ပ်ဴတာေမာက္စ္ ေတြကိုင္ၿပီး တစ္ခဲနက္အားေပး ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အခုဆုိရင္ မယ္ေတြကလည္း ေပါလာလိုက္ တာ လမ္းသြားလို႔ခလုတ္တုိက္ ရင္ေတာင္ မယ္ျဖစ္ေနၿပီ။
ဒါေပမဲ့ ျမန္မာမယ္ေတြကို အုန္းအုန္းကြၽက္ကြၽက္အားေပးသူ ေတြ ေမ့ေနတာက အလွမယ္အဖြဲ႕ အစည္းဆုိတာ တုိင္းျပည္ဂုဏ္ကို ေဆာင္တာတို႔၊ ျမန္မာအလွကို ကမၻာကသိေအာင္ ေဖာ္ထုတ္တာ တို႔ စကားေလးေတြ အလွဆင္ ထားေပမယ့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုဆိုတာပါ။ မယ္ကိုေျမ ေတာင္ေျမႇာက္ေပးတဲ့အဖြဲ႕ အစည္းနဲ႔ အလွမယ္တုိ႔ရဲ႕ အေပး အယူကို ၾကားကပရိသတ္ေျမႇာက္ စားမႈနဲ႔လုပ္ၾကတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းပါ။ မိန္းမလွေလးေတြနဲ႔ စီးပြားေရးသမားေတြၾကားက လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုေပါ့။ မယ္စၾကဝဠာလုိ  မယ္အဖြဲ႕အစည္းေတြကိုၾကည့္လိုက္ သူေဌးႀကီး ေဒၚနယ္လ္ထရမ့္လိုသူေတြ ေတာင္ပါတာေပါ့။
အခုျမန္မာမွာ အၿပိဳင္းအ႐ိုင္း ေပၚလာတဲ့ ကမၻာ့အလွမယ္အဖြဲ႕ အစည္းေတြရဲ႕ ျမန္မာျပည္ကိုုယ္စားလွယ္ျဖစ္ဖုိ႔၊ျမန္မာကိုယ္စားျပဳမယ္ေရြးရမယ့္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ဖို႔ ဆိုတာက ႏုိင္ငံျခားအဖြဲ႕အစည္းဆီမွာ လုပ္ကိုင္ခြင့္လုိင္စင္သြားဝယ္ရပါတယ္။ ေဈးကေတာ့ ကိုယ္စားလွယ္လုပ္မယ့္ မယ္ဘြဲ႕ကႀကီးရင္ႀကီးသလုိေပါ့။
ေဒၚလာေသာင္းခ်ီေပးရပါ တယ္။ ဒီလိုလုပ္ပိုင္ခြင့္ရမွ ႏုိင္ငံ ကိုယ္စားလွယ္မယ္ရွာစပြန္ဆာ ရွာပြဲလုပ္ၿပီး မယ္ကိုေျမေတာင္ ေျမႇာက္ေပးရတယ္။ မယ္နာမည္ ႀကီးရင္ သူတုိ႔လည္း အက်ိဳးအျမတ္ရွိလာမယ္ေလ။
  တခ်ိဳ႕အလွမယ္အဖြဲ႕ အစည္းေတြကေတာ့ ဂုဏ္သိကၡာနာမည္နဲ႔ အေသအခ်ာလုပ္ၾကတာပါ။  စည္းကမ္းေတြလည္းႀကီး တယ္။ ဥပမာ မယ္စၾကဝဠာဆုိ ရင္ ႏုိင္ငံကိုယ္စားျပဳမယ္ေရြးဖို႔ ကိုယ္ႀကိဳက္တဲ့လူကို က်ိတ္လႊတ္ လုိက္လို႔မရဘူး။ သက္ဆိုင္ရာ တုိင္းျပည္မွာ ၿပိဳင္ပြဲလုပ္ၿပီး ေရြးမွ လက္ခံတယ္။ ဆုဆုိလည္း ေသခ်ာထိုက္ထိုက္တန္တန္ေပးတယ္။ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဟန္ျပထားတဲ့လုပ္ငန္း သက္သက္ပါ။ ဝင္သာၿပိဳင္တယ္ ဆုေငြလည္းမေပးဘူး။ မယ္က နာမည္ႀကီး႐ံုေလာက္ပဲရၿပီး သူ တို႔ကေတာ့ မယ္နာမည္ႀကီး ေအာင္လုပ္ေပးတဲ့အတြက္ အႏု ပညာဝင္ေငြထဲက အခ်ိဳးက်ေပးရ တာေပါ့။
ဘာပဲေျပာေျပာ သူ႔ဘာသာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ေက်နပ္ၾကရင္ၿပီး တာပါပဲ။ ကိုယ္ေတြအတြက္ေတာ့ ေရကူးဝတ္စံုေလးေတြဝတ္ထား တဲ့ လွလွပပမယ္ေလးေတြကို ၾကည့္ရတာ စိတ္ခ်မ္းသာဖို႔ တကယ္ေကာင္း၊ ႏုိင္လာရင္လည္း တုိင္းျပည္အတြက္ ဂုဏ္ယူစရာပဲ ေပါ့။ အလွပေဂးေလးေတြရဲ႕ တုိင္းျပည္ေပါ့။ အဲဒါေၾကာင့္ တုိင္းျပည္လည္းပြင့္ေရာ ျမန္မာမွာမယ္ေတြတစ္ေခတ္ဆန္းၾကေတာ့တာပါပဲ။
အေစာပိုင္းတုန္းက ျမန္မာ မယ္ေတြကလည္း ပြဲတိုးခါစဆုိ ေတာ့ ႏုိင္ငံတကာအေတြ႕အႀကံဳ ကလည္းမရွိဘူး။ ကိုယ့္ဆီမွာက လွလွခ်ည္၊ ေခ်ာလွခ်ည္ဆုိေပမယ့္ ႏုိင္ငံတကာမ်က္စိနဲ႔က တုိးဦးမွ။ အဲဒါေၾကာင့္ နန္းခင္ေဇ ယ်ာတို႔၊ ခင္ဝင့္ဝါတို႔လို မယ္ေတြ ဆိုရင္ ဆုႀကီးတစ္ခုမွ မခ်ိတ္ဘူး။ ေနာက္ဆံုးဆန္ခါတင္မွာေတာင္ မပါၾကဘူး။ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္နဲ႔ မဲေပး ၾကတဲ့ အြန္လိုင္းမဲေတြန႔ဲပဲဆုရ တယ္။ ဒါေပမဲ့ အိုေကပါ။ ျပႆ နာမရွိဘူး။ ေနာက္လူေတြက သူ တို႔အေတြ႕အႀကံဳကေန တျဖည္း ျဖည္းသင္လာၾကတာေပါ့။
ေဟာ အခုေနာက္ပိုင္း မယ္ ေတြဆုိ ျမန္မာအႀကိဳက္ ေတာင့္ ေတာင္ေျဖာင့္ေျဖာင့္ ျဖဴျဖဴေဖြး ေဖြး ေရေဆးငါးႀကီးေတြထက္ ႏိုင္ငံတကာအႀကိဳက္ ရွည္ရွည္ေမ်ာေမ်ာပိန္ပိန္ပါးပါး ညိဳျပာညက္ေလးေတြျဖစ္လာၿပီေလ။ အထင္ရွားဆံုးကေတာ့ ေမျမတ္ႏိုးေပါ့။ သူကေလးကအရပ္ကလည္း ႏုိင္ငံတကာ အရပ္အေမာင္း။ လူကလည္း ညိဳျပာညက္ ပိန္ပိန္ပါးပါး။ဘိုစကားေလးကလည္းတတ္။ ပံ့ပိုးသူ  အဖြဲ႕အစည္းကလည္းေကာင္းေတာ့ အရင္မယ္ေတြလုိ ႏွစ္သိမ့္ဆုေတြ မဟုတ္ဘဲ  တကယ့္မယ္ဘြဲ႕ဆုႀကီးကို ဆြတ္ခူးသြားပါေလေရာလား။ တကယ့္ဖိလစ္ပိုင္မယ္ေတြ၊ ကိုရီးယားနဲ႔ အာရွပစိဖိတ္ေဒသက  မယ္ေတြကိုေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး  ရတာဆုိေတာ့ ျမန္မာေတြဆိုတာ ေပ်ာ္လြန္းလို႔ ထေတာင္ခုန္ၾကသူေတြရွိသတတ္။တုႏုိင္ပါ႐ိုးလားေပါ့ ေလ။
ဒါေပမဲ့ ေပ်ာ္ရႊင္မႈေတြ မပီ ျပင္မွာမီပင္ ေနာက္ပိုင္းငိုခ်င္းခ် စရာေတြလည္း ေပၚလာပါၿပီ။ ဒီမို ကေရစီမွာေတာင္ ျမန္မာစံထံုး၊ျမန္မာနည္းလမ္း ဒီမိုကေရစီဆုိ တာရွိတယ္မဟုတ္လား။ အခု လည္း ျမန္မာထံုးစံ၊ ျမန္မာမႈ အတိုင္း အကြဲအၿပဲဇာတ္လမ္းေတြက စတင္လာပါၿပီ။
  အလွမယ္ ေမျမတ္ႏိုးနဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းအၾကား အႏုပညာ ေၾကးရာခုိင္ႏႈန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပႆနာေတြျဖစ္ၾကတာပါ။ ညိႇ လို႔မရ၊ ႏႈိင္းလုိ႔မရ၊ ေတာင္းပန္လုိ႔ မရ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္မွာတင္ အၿပိဳင္ အဆိုင္ေၾကညာခ်က္ေတြထုတ္ ၾကေတာ့ လူေတြကလည္း ဟိုဘက္ သည္ဘက္ပါ သူကပါ၊ အလယ္ကလူစကားဝဲ၏ လုပ္သူ ကလုပ္ေပါ့၊ တကယ္ေတာ့ အလွ မယ္ဘက္ကလည္း အဖြဲ႕အစည္း နဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ သလို အဖြဲ႕အစည္းကလည္း စတင္အလုပ္လုပ္ ကတည္းက စည္းကမ္းေတြကို ေသခ်ာရွင္းလင္းေျပာၾကားရမယ္ျဖစ္ပါတယ္၊ ႏုိင္ငံတကာမွာ လည္း ဒီလုိပဲလုပ္ၾကတာပါ၊ အခု႐ႈပ္မွ ေနာင္ရွင္းဆိုသလိုေပါ့။
ေနာက္ဆံုးအျဖစ္အပ်က္က ေတာ့ အားလံုးသိၾကတဲ့အတုိင္း ပါပဲ၊ ကိုရီးယားအဖြဲ႕က ေရႊေပ လႊာထုတ္ၿပီး သူတို႔ေပးထားတဲ့ မယ္ဆုနဲ႔ သရဖူကိုသိမ္းပါတယ္၊ ၿပံဳးစရာေကာင္းတာက အဲဒီမယ္ ပြဲမွာ ဒုတိယဆုရသူက ကိုရီးယား မယ္ဆုိေတာ့ ပထမဆုရတဲ့ ျမန္မာမယ္ ဆုအသိမ္းခံရေတာ့ ဒုတိယဆုရသူ ကိုရီးယားမယ္က အလိုအေလ်ာက္သရဖူရသြား တာေပါ့။ဟင္း.. ဟင္း မလႊဲသာ မေရွာင္သာလို႔ ႏုိင္ငံေတာ္တာဝန္ကို ယူလုိက္ရသလိုမ်ိဳးေပါ့ေလ။ သရဖူကိုသိမ္းတဲ့ ေၾကညာလႊာထဲမွာေတာ့ ျမန္မာမယ္ဟာ စည္းကမ္းမရွိဘူး။ အဖြဲ႕အစည္းကို သစၥာမရွိဘူး။ ခ်စ္ခင္ႏွစ္လုိဖြယ္ရာမေကာင္းဘူးလို႔ ကိုရီးယားေတြက ခပ္တင္း တင္း ေျပာထားၾကတယ္။  သူတို႔ကေတာ့ အေဒၚ့ ေယာက်္ားအရင္းဦးေလးကိုေတာင္ ကမၻာသိသတ္ပစ္လုိက္သည္အထိ သစၥာရွိတဲ့ယဥ္ေက်းတဲ့လူမ်ိဳးေတြဆုိေတာ့ ေျပာအား ရွိတာေပါ့။
ဇာတ္ေပါင္းထုပ္ေတာ့ ေငြေၾကးေတြစိုက္ထုတ္၊ အခ်ိန္ေတြ အကုန္ခံအားေပးသူေတြ အသံကုန္ လည္ေခ်ာင္းနာအားေပးခဲ့လို႔ ဆုရခဲ့တဲ့ ပထမဆံုးျမန္မာရဲ႕ ႏိုင္ငံတကာမယ္ဆုႀကီးက ပလံုသြား တာေပါ့ကြယ္။ မယ္ဆုသိမ္းရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းက မယ္အေမရိကဗက္နာဆာလို မလုံ႔တလံုပံုေတြ ႐ိုက္လို႔လည္းမဟုတ္။ ထုိင္းမယ္လိုမ်ိဳးမယ္ဆုနဲ႔ မထိုက္တန္လို႔ တျခားၿပိဳင္ပြဲဝင္ေတြက ကန္႔ကြက္ ၾကတာလည္းမဟုတ္။ တကယ့္ကို ၿပိဳင္ပြဲမွာ ဒိုင္လူႀကီးေတြနဲ႔ ဗိုလ္ပံုအလယ္မွာ အမွန္အကန္ အေသအခ်ာေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ဆုႀကီးကို ျမန္မာအဖြဲ႕အစည္းနဲ႔ ျမန္မာမယ္တို႔ၾကားက ျပႆနာ ေၾကာင့္ဆံုး႐ႈံးရၿပီ။ ျမန္မာဟာ ဒီပံု အတိုင္းဆို ႏုိင္ငံတကာေတြနဲ႔ယွဥ္ၿပီး စည္းကမ္းတက်မလုပ္တတ္ ၾကေတာ့ဘူးလား။ ကိုရီးယားေတြ ေျပာသလို စည္းကမ္းမရွိေတာ့ တာ တကယ္ပဲလား။ ကိုယ့္ကိုယ္ ကိုယ္သာမွန္ၾကည့္ၿပီးသာေျဖပါ ေတာ့ကြယ္။ အခ်င္းခ်င္းညႇိႏႈိင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မရွိတဲ့စိတ္ ေၾကာင့္ ဒီလိုႏိုင္ငံတကာမယ္ဆု ကိုေတာင္ရၿပီးမွ ျပန္လႊတ္လုိက္ရတာက ရာဇဝင္ထဲမွာ ကားရားႀကီးက်န္ခဲ့ၿပီ။
အခုက်ေတာ့ အဖြဲ႕အစည္း က တာဝန္ရွိသူကေရာ မယ္က ေရာ သူတုိ႔မွာ အျပစ္မရွိေၾကာင္း အျပန္အလွန္ေၾကညာခ်က္ေတြ နဲ႔ရွင္းၾကတယ္။ အလွမယ္သရဖူ ေၾကညာစဥ္ကလို မ်က္လံုးေလး ဝိုင္း ပါးစပ္ေလးပြင့္ၿပီး မ်ားတုိ႔ ဘာမွမသိရပါဘူးေပါ့ဆိုတယ္။ ဒါဆုိရင္ေတာ့ တာဝန္ရွိသူေတြက၊ အျပစ္ရွိသူေတြက ဘယ္သူလဲ။ ျမန္မာမယ္ဆုိၿပီး မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ ဓာတ္နဲ႔ အားေပးခဲ့ၾကသူေတြေပါ့။ ကြန္ပ်ဴတာေမာက္စ္ကိုင္ၿပီး အာေခါင္ျခစ္ အားေပးခဲ့ သူေတြ ေပါ့။
ကိုယ္ကအားေပး၊ သူတုိ႔ခ်င္း ျပႆနာတက္။ ေဟာ အခုဆုျပန္ သိမ္းေတာ့ အားေပးသူလည္း ၾကားထဲကေန ေပါေတာေတာ ေတြျဖစ္မကုန္ဘူးလား။ မယ္ပြဲ ေတြမွာ ညဘက္အိပ္ေရးေတြပ်က္ အြန္လိုင္းကေန မဲႏွိပ္ေတာ့ ဖုန္းခ ကုန္။ အလုပ္ေတြပ်က္ရေတာ့ ေနာက္ဆံုးေတာ့ အသည္းကြဲဖို႔ပဲလား ဆိုတာမ်ိဳးျဖစ္ရၿပီ။ လွတာမက္ခဲ့ၾကတာကိုးကြယ္၊ညစာခက္ တာဘာမ်ား ဆန္းေတာ့မလဲ။
(ေဖာ္ျပပါ သေရာ္စာသည္ စာေရးသူဦးရီး၏ အာေဘာ္သာျဖစ္သည္။)

Ref:7daynews

သရဖူသိမ္းခံရတဲ့ ေမျမတ္ႏိုး... ကိုရီးယားအဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ ဘာေတြျဖစ္ခဲ့သလဲ

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ပထမဆံုးႏိုင္ငံတကာသရဖူပိုင္ရွင္ျဖစ္တဲ့ Miss Asia Pacific World 2014 အလွမယ္ ေမျမတ္ႏိုး ကို အဖြဲ႔အစည္းမွ သရဖူျပန္သိမ္းလိုက္လို႔ ဩဂုတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔မွာ သတင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး ဩဂုတ္လဒုတိယသီတင္းပတ္ကတည္းက အႏုပညာလုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွာေရာက္ရွိေနတဲ့ အလွမယ္ဟာ အဲဒီေန႔မွာပဲ ျမန္မာႏိုင္ငံကိုျပန္ လည္ေရာက္ ရွိ လာခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Miss Asia Pacific World Organization ရဲ႕ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲမွာ ေမျမတ္ႏိုးဟာ အဖြဲ႔အစည္း၊ ေနရွင္နယ္ဒါ႐ိုက္တာ တို႔အေပၚ လိမ္လည္ကာ ေလးစား ႐ိုေသ မႈမဲ့ၿပီး သူ႔မိခင္ျဖစ္သူကလည္း ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွာ ေနထိုင္ဖို႔အတြက္ ဗီဇာရယူတဲ့အေပၚမွာ တရားမ၀င္ နည္းလမ္းမ်ားကို သံုးခဲ့တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ေမျမတ္ႏိုးဟာMiss Asia Pacific World Organization ရဲ႕အစီအစဥ္နဲ႔ ကိုရီးယားေပါ့ဂဲလ္အဖြဲ႔ Mabi Dolls မွာ အဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးအျဖစ္ အဆိုနဲ႔အက ေလ့က်င့္ဖို႔အတြက္ ဩဂုတ္လ ၁၅ ရက္ေန႔မွာမိခင္နဲ႔အတူ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံကို သြားေရာက္ခဲ့တာျဖစ္ ပါတယ္။ ဒီခရီးဟာ သံုးလၾကာျမင့္မွာျဖစ္ၿပီး ႏို၀င္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔မွ ျမန္မာျပည္ကိုျပန္ေရာက္မယ္လို႔ ခရီးမထြက္ခြာမွာျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေမျမတ္ႏိုးက ေျပာခဲ့ပါတယ္။

ကိုရီးယားအဖြဲ႔အစည္းအေနနဲ႔ ေမျမတ္ႏိုးနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး တျခားျပႆနာမ်ားလည္းရွိေသးေပမယ့္ အေသးစိတ္မေဖာ္ျပခ်င္ဘူးလို႔ ဆိုထားပါ တယ္။ ေမျမတ္ႏိုးဟာ Miss Asia Pacific World 2014သရဖူပိုင္ရွင္အျဖစ္ သူလုပ္ရမယ့္ တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကို ထမ္းေဆာင္ႏိုင္မယ္ ဆိုတာ အယံုအၾကည္မရိွေတာ့ဘူးလို႔လည္း ေဖာ္ျပထားၿပီး ေနာက္ထပ္ အရည္အခ်င္းျပည့္၀တဲ့ အလွမယ္တစ္ဦးကို ေရြးခ်ယ္မယ္လို႔လည္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ေမျမတ္ႏိုးတို႔သားအမိကို ၂၈ ရက္ေန႔ေလယာဥ္နဲ႔ ျမန္မာျပည္ျပန္သြားဖို႔စီစဥ္ေပးခဲ့ၿပီး ျပန္ေရာက္တာနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ေနရွင္နယ္ဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚလွႏုထြန္းထံ သရဖူနဲ႔ စလြယ္ကို ျပန္လည္ေပးအပ္ သြားရမယ္ လို႔လည္း ထုတ္ျပန္စာထဲမွာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။

ေမျမတ္ႏိုုးကို ေတာင္ကိုရီးယားကို ေစလႊတ္ျပီ ျပိဳင္ပြဲ၀င္ေစခဲ့သူ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ေနရွင္နယ္ဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚလွႏုုထြန္းကေတာ့ ေတာင္ကိုရီးယားမွာ ေမျမတ္ႏိုုးနဲ႔ အဖြဲ႔အစည္းတို႔ ဘာေတြျဖစ္တယ္ဆိုတာ အေသးစိတ္မသိပါဘူးလို႔ ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာပါတယ္။

"ၿပီးခဲ့တဲ့ ဩဂုတ္ ၂၅ရက္ေန႔က ကိုရီးယားႏိုင္ငံအဖြဲ႔အစည္းက အစ္မကို ဖုန္းဆက္လာပါတယ္။ သူတို႔ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဇြန္လကတည္းက သရဖူျပန္သိမ္းဖို႔ တားျမစ္ခဲ့တာေၾကာင့္ အခုလိုမ်ဳိးေတြျဖစ္လာရဆိုၿပီး အစ္မကို အျပစ္တင္ခဲ့ပါတယ္။ သူတို႔ ဟိုမွာဘာေတြျဖစ္ခဲ့လည္း အစ္မ မသိပါဘူး။ေမျမတ္ႏိုးက သူတို႔အေပၚမွာ မေလးမစားဆက္ဆံၿပီး ေလ့က်င့္ေရးေပးမယ့္အခ်ိန္မွာ သူ႔ရဲ႕အေမကို ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပန္ခိုင္းခဲ့ေပမယ့္ ေမျမတ္ႏိုးရဲ႕အုပ္ထိန္းသူ၊ မန္ေနဂ်ာအေနနဲ႔ သူရိွဖို႔လိုတယ္ဆိုၿပီး အတင္းမျပန္ဘဲ ဗီဇာကိုလည္း ကိုရီးယားအဖြဲ႔အစည္းဘက္က ဩဂုတ္လ ၂၉ ရက္ေန႔အထိသာ မိခင္ျဖစ္သူအတြက္ ဖိတ္ၾကားခဲ့ေပမယ့္ တရားမ၀င္တဲ့နည္းလမ္းမ်ားနဲ႔ သံုးလအတြက္ဖန္တီးထားတယ္ဆိုတာမ်ဳိးေတြ ျဖစ္ခဲ့တယ္လို႔ အစ္မကိုေျပာပါတယ္"လို႔ ေျပာပါတယ္။

ေမျမတ္ႏိုးတို႔ဘက္ကလည္း သူနဲ႔ဘာမွ မပတ္သက္ဘူးလို႔ အတိအလင္းေၾကျငာထားၿပီးျဖစ္တဲ့အတြက္ သူ႔အေနနဲ႔ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံဆီ ထြက္သြားတာေတာင္ မသိလိုက္ဘဲ အခုကိစၥကိုလည္း ဟိုဘက္က အေၾကာင္းၾကားမွသာ သိရတာလို႔ ေျပာပါတယ္။

"လြန္ခဲ့တဲ့ဇြန္လတုန္းက ဒီမွာ ျမတ္ႏိုးနဲ႔ အစ္မနဲ႔ ျဖစ္တဲ့ ျပႆနာကိုသိၿပီး သရဖူျပန္လည္သိမ္းမယ္ဆိုတဲ့ သတိေပးထုတ္ျပန္စာကို ပို႔ေပးခဲ့ ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အစ္မက ၾကားထဲကေန ကေလးမို႔လို႔ ဒီလိုမ်ဳိးျဖစ္တာပါဆိုၿပီး ေတာင္းပန္ခဲ့ပါတယ္။ ေမျမတ္ႏိုးကသာ ေတာင္းပန္မယ္ဆိုရင္ လက္ခံေပးၿပီး ခြင့္လႊတ္ေပးလိုက္ဖို႔ ေျပာခဲ့တာေၾကာင့္ ေမျမတ္ႏိုးကို စာကိုျပခဲ့ၿပီး သူ႔ဘက္က ေတာင္းပန္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဒီအျဖစ္မ်ဳိးက ျဖစ္မလာခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့လည္း အဲဒီအခ်ိန္ေနာက္ပိုင္းမွာ အစ္မက သံုးဆယ္ရာခိုင္ႏႈန္းလိုခ်င္တာေၾကာင့္ ဒီလိုမ်ဳိးေတြကို ဖန္တီးခဲ့တယ္ဆိုၿပီး သူတို႔ဘက္ကေျပာဆိုခဲ့ကာ ကုိယ့္ဘက္ကပဲ အေလ်ာ့ေပးၿပီး လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြအကုန္လံုးကို သူတို႔နဲ႔ ကိုရီးယားအဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ ခဲ့တာျဖစ္တယ္"လို႔ ေဒၚလွႏုထြန္းက ေျပာပါတယ္။

ကိုရီးယားအဖြဲ႔အစည္းမွ ျမန္မာျပည္ျပန္ဖို႔ စီစဥ္ေပးခဲ့ၿပီး ျပန္ေရာက္တာနဲ႔ သူ႔ထံမွာ သရဖူ ျပန္အပ္ဖို႔ စီစဥ္ေပးခဲ့ေပမယ့္ ဘယ္သူ႔ကိုမွ အေၾကာင္းမၾကားဘဲ လက္မွတ္၀ယ္ေပးထားတဲ့ရက္ထက္ တစ္ရက္ေစာၿပီး ျပန္သြားခဲ့တယ္လို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

"၂၇ ရက္ေန႔မွာ သားအမိႏွစ္ေယာက္စလံုး ပစၥည္းမ်ားနဲ႔ေပ်ာက္သြားတာမို႔ စံုစမ္းၾကည့္တဲ့အခါ လက္မွတ္ကို ၂၇ ရက္ေန႔ကို ေျပာင္းလဲၿပီး ျပန္သြားၾကတာမို႔ ေၾကညာခ်က္ကို လူသိရွင္ၾကားထုတ္ျပန္လိုက္တာပါ"လို႔ ေဒၚလွႏုထြန္း ကဆိုပါတယ္။ ၂၇ ရက္ေန႔ညထဲက ရန္ကုန္ျပန္ေရာက္ေနေပမယ့္ ေမျမတ္ႏိုးအေနနဲ႔ သူ႔ထံကို အခုခ်ိန္ထိအဆက္အသြယ္ မျပဳလုပ္ေသး ဘူးလို႔လည္း ဆိုပါတယ္။

ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကလည္း ေမျမတ္ႏိုးထံ အႀကိမ္ႀကိမ္ဖုန္းဆက္ခဲ့ေပမယ့္ ဖုန္းလက္ခံေျဖၾကားျခင္းမရွိခဲ့ပါဘူး။

Ref:Myanmartime

 ႏိုုင္ငံတကာသတင္းေတြမွာဖတ္ၾကည့္လိုုက္ပါအံုုး...

ကားကေလးႏွင့္ မူးယစ္ေဆးသယ္၊ တစ္ထုိင္တည္းခ်၊ တစ္ခါတည္းသုံး

- See more at: http://www.thevoicemyanmar.com/index.php/article/item/2032-kkl#sthash.72w8TrCz.dpuf

Saturday, August 30, 2014

ျမန္မာ့ အိမ္ၿခံေျမ ေစ်းကြက္ ေနာက္ မွာ ေဂ်ာ့ေဆာ့ေရာစ္ ရဲ ့ လက္မည္းႀကီး ရွိေန

သတင္ေဟာင္းေလးပါ.... ဒါေပမဲ့တရုုတ္ႏွင့္ အေနာက္ႏိုုင္ငံေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးကစားကြက္ေတြပါေနလိုု႔          အိမ္ျခံေျမကစားေနက်တဲ့ အမိေျမကလူေတြ သတိထားမိေအာင္  တင္ေပးလိုုက္တာပါ...

ျမန္မာ့ အိမ္ၿခံေျမ ေစ်းကြက္ ေနာက္ မွာ ေဂ်ာ့ေဆာ့ေရာစ္ ရဲ ့ လက္မည္းႀကီး ရွိေနby FNG on February 13, 2014
soros5


ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ရဲ  ့ အိမ္ၿခံေျမ ေစ်းကြက္ ကို အေမရိကန္ ဘီလွ်ံနာ သူေဌးႀကီး  ေဂ်ာ့ေဆာ့ေရာစ္ နဲ ့ ဆက္စပ္ မႈ ရွိ တဲ့ စီးပြား ေရး အဖြဲ ့ အစည္း ေတြ ရဲ  ့ အမွီအခို ကို ရယူထား တဲ့ ျမန္မာ ႏိုင္ငံက စီးပြားေရး အဖြဲ ့  အစည္းေတြ က ၀ယ္ယူထား တာ ျဖစ္ တယ္ လို ့ ျမန္မာ့ အိမ္ၿခံ ေျမ ေစ်းကြက္ မွာ အထင္  ကရ ျဖစ္ တဲ့ အက်ိဳးေဆာင္ တစ္ဦး က FNG ကို ေျပာပါတယ္။
၂၀၁၀ ခုႏွစ္ ေလာက္ မွာ က်ပ္ သိန္း တစ္ေထာင္ ေပါက္ ေစ်းေလာက္ သာ ရွိ တဲ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ လည္ က ေျမကြက္ တစ္ခု ဟာ ေနာက္ သံုးႏွစ္ ေက်ာ္ေလာက္ အၾကာမွာ ေတာ့ မယံု ႏိုင္ ေလာက္ ေအာက္ ေၾကာက္ခမန္းမန္းလိလိ ေစ်းႏႈန္း ေတြ ျဖစ္ သြား တာ ဟာ ေဆာ့ေရာစ္ ရဲ ့ ကြမ္တန္ဖန္ က ကၽြမ္းက်င္သူ ေတြ ကိုယ္တိုင္ ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့ ကို လာ ေရာက္ ေလ့လာခဲ့ ၿပီး ၀ယ္ယူ ရမယ့္ တည္ ေနရာေတြ ကို အေသးစိတ္ ညႊန္ၾကား ၿပီး ေဒၚလာသန္း ရွစ္ ေထာင္ ေလာက္ သံုးကာ အေသးစိတ္ ၀ယ္ယူ စီစဥ္ မႈ ျပဳ ခဲ့ တာ ေၾကာင့္ လို ့ သိရ ပါတယ္။
ေဆာ့ေရာစ္ ေၾကာင့္ အိမ္ၿခံေျမ ေစ်း တက္ ေပ မယ့္ ၊ သူ က ” ျပန္ေရာင္း လိုက္ေတာ့ ကြာ” လို ့ ညႊန္ၾကား လိုက္ တဲ့ အခ်ိန္ ဒါမွမဟုတ္ ေငြေၾကး နဲ ့ ႏိုင္ငံေရး ကစား လို တဲ့ အခါ မ်ိဳး မွာ တစ္လံုး တစ္ခဲ ထုတ္ေရာင္းဖို ့ မွာၾကားလိုက္ရင္ ျမန္မာ ဟာ ၁၉၉၇ ထုိင္း အိမ္ၿခံေျမ ေစ်းကြက္ ၿပိဳ ကြဲ မႈ လို မ်ိဳးထက္ ဆိုး ရြား ဖြယ္ ရွိ တယ္ လို ့  ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့ က စီးပြားေရး မဂၢဇင္း တစ္ ေစာင္ က အယ္ဒီတာ တစ္ေယာက္ က FNG ကို ေျပာပါတယ္။
၁၉၉၇ ခုႏွစ္ အေရွ ့ ေတာင္ အာရွ နဲ ့ အာရွ စီးပြား ပ်က္ ကပ္ ျဖစ္ ေပၚခဲ့ ရာ မွာ ထိုင္းမွာ ေတာ့ ခ်ာဗလစ္ ေယာင္ခ်ိဳင္ ယုဒ္ ႏႈတ္ ထြက္ ခဲ့ ရ ၿပီးအင္ဒိုနီးရွား မွာ ဆူဟာ တို ျပဳတ္ က် ခဲ့ ပါတယ္။
သူေဌး ႀကီး ေဂ်ာ့ ဟာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ကို လာေရာက္ လည္ ပတ္ ခဲ့ ဖူး ၿပီးသမၼတ ဦးသိန္းစိန္ ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တို ့ ေတြ ဆံု ခဲ့ ၿပီး ၈၈ မ်ိဳးဆက္နဲ ့ ေတြ ့ဆံု စဥ္ မွာ ေတာ့ ကိုကိုႀကီး ကို လိုရာသံုး ဖို ့ မုန္ ့ဖို းအေမရိကန္ ေဒၚလာ ေျခာက္ ေသာင္း ေက်ာ္ ေပး ခဲ့ သူ လည္း ျဖစ္ ပါတယ္။
ေဆာ့ေရာစ္ ရဲ  ့ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ကြန္ယက္ မွာ အေရး ပါတဲ့ စစ္ဗိုလ္ ခ်ဳပ္ ေတြ ၀န္ႀကီး ေတြ ပါ၀င္ ၿပီး အိမ္ၿခံေျမ ၀ယ္ယူေရး အစီအစဥ္ မွာ Quantum Fund  နဲ ့ ဆက္ စပ္ တဲ့ လုပ္ ငန္း ေတြ ေဖ်ာင့္ ျဖဴး ေစဖို ့ ျမန္မာ အရာ ရွိ ႀကီးေတြ ကကူ ညီ ခဲ့ ၾက ပါတယ္။
သူေဌးႀကီး ေဆာ့ေရာစ္ နဲ ့ ဆက္ စပ္ တဲ့ အဖြဲ ့ က ေတာ့ ျပန္ ၿပီး ၾကည့္ တဲ့ အေနနဲ ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတြ ၊ ၀န္ႀကီး ေတြ ကို အိမ္ အေကာင္းစား ေတြ ျပန္ ၿပီး လက္ ေဆာင္ ေပး  ခဲ့ တယ္ လို ့ သိရ ပါတယ္။
ေဂ်ာ့ေဆာ့စ္ေရာစ္ ဟာ အေရွ ့ ဥေရာပ ႏုိင္ငံ ေတြ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ ေျပာင္းခါစ မွာ ခု လို ပဲ အိမ္ၿခံေျမ ေတြ ၊ စက္ရံု ေတြ ၊ ဟိုတယ္ ေတြ ကို ၀ယ္ ယူ ၿပီးေစ်းတက္ ေအာင္ လုပ္ ခဲ့ ပါတယ္။
ျမန္မာ ႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ ၿမိဳ ့ က အိမ္ ၿခံ ေျမ အက်ိဳးေဆာင္ တစ္ဦး ကေတာ့ “ရန္ကုန္ အိမ္ ေစ်းကြက္ ဘယ္လို ဆက္ ျဖစ္မလဲ ေတာ့ မခန္ ့ မွန္းတတ္ေသးဘူး” လို ့ ေျပာ ပါတယ္။
ေျမေစ်း ေတြ တက္ တာ ေၾကာင့္ လည္း ယခင္ စစ္အစိုးရ လက္ထက္ မွာ ေျမသိမ္းခခံရ သူ ေတြ က ျပန္လည္ ရရွိ ေရး ဆႏၵ ျပ မႈ ေတြ ႀကံဳရ တာ ဟာ လည္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ အတြက္ ေခါင္းခဲ စရာ ဆက္ ျဖစ္ ေန ၿပီး အခ်ဳပ္ အား ျဖင့္ ဆိုရင္ ေတာ့ ယခင္စစ္ အစိုးရ ေရာ လက္ ရွိ အစိုးရ ကို ပါ စုပ္လည္းဆူး စား လည္း ရုး လုပ္ထားတဲ့ေဆာ့စ္ေရာစ္ ရဲ  ့ မဟာဗ်ဳဟာ ေတြ ထဲ က တစ္ခု မွ် သာ ျဖစ္ ပါတယ္။
ဤ သတင္း ကို ထိုင္းႏိုင္ငံ ဘန္ေကာက္ ၿမိဳ ့ ရွိ FNG သတင္းဌာန ခြဲ မွ ေရးသားတည္း ျဖတ္ မႈ ျပဳ သည္။

Ref:freedomnewsgroup

Recent Posts

Google
Web Search Site Search