Popular Posts!

Thursday, March 9, 2017

ျမန္မာ့ ႏွင့္ အာရွ ႏိုုင္ငံ အလုုပ္ခ်ိန္ေတြကိုု ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လိုုက္ရင္ ထူးထူးျခားျခားကြာျခားခ်က္?

အ့ံျသစြာ ျမန္မာ့ ႏွင့္ အာရွ ႏိုုင္ငံ အလုုပ္ခ်ိန္ေတြကိုု ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လိုုက္ရင္ ထူးထူးျခား အလုုပ္ခ်ိန္ တႏွစ္မွာ ၂လေလာက္ကိုု ကြာျခားေလ်ာ့နည္းေနတာကိုုေတြ႔ရတယ္ဗ်!

အဟုုတ္ဘဲ....အမိေျမက အလုုပ္ခ်ိန္အမွန္ပါ....

Working Time - ၃၅ နာရီ/တစၸတ࿿(၉း၃၀ မြ ၄း၃၀ အထိ)
(ထမင္းစားခ်ိန္၊ လက္ဘက္ရည္ဆိုင္ထိုင္ခ်ိန္၊ အျခားကိစၥမ်ား အပါအဝင္)
Working Day - ၅ ရက္࿿/တပတ္ (တနလၤာ မွ ေသာၾကာ အထိ)
အမ်ားျပည္သူရံုးပိတ္ရက္ - ၂၆ ရက္/တစ္နွစ္
စေန၊ တနဂၤေနြ ရံုးပိတ္ရက္ - ၉၆ ရက္/တစ္နွစ္
တစ္နွစ္မွာ ပိတ္ရက္စုစုေပါင္း ၁၂၂ ရက္၊ ရက္ထပ္မ်ား ရွိနိုင္ပါသည္။ တစ္နွစ္မွာ ၄ လ အနားရ၊ 
သို့ေသာ္ လစာရ၏။
မွတ္ခ်က္ - အခ်ို့ေသာ ဌာနမ်ား မပါဝင္။

တရက္ကိုု ၇း၃၀ နာ၇ီဘဲရွိတယ္၊ မနက္စာစား ၉း၃၀ရုုံးလာ မနက္စာစားျပီးခ်ိန္ ၁၀း၀၀ရွိေနၿပီ. ၁၀း၀၀~ ၁၂း၀၀ ထိ ၂နာရီဘဲ အလုုပ္လုုပ္ခ်ိန္ရွိေတာ့တယ္၊ ေနာက္ေန႔လည္စာကိုု ၁၂း၃၀~၁၃း၀၀ ၊ ၁၃း၀၀~၁၆း၀၀ထိ ၄နာရီဘဲ အလုုပ္လုုပ္တယ္...တရက္မွာ ၆နာရီဘဲရံုုးမ်ာ အလုုပ္လုုပ္တယ္ဗ်...
တပတ္ကိုု ၃၅ နာရီ..တလမွ ၁၄၀ နာရီဘဲရွိတယ္၊ (ႏိုင္ငံတကာက OECD အုုက္စုုေတြက တပတ္ 37 နာရီဗ်) OECD ဆိုုတာက ဖြံ႕ျဖိဳးၿပီး ႏိုုင္ငံႀကီးေတြမွာ က်င့္သံုုးတဲ့ အလုုပ္ခ်ိန္ပါဗ်။

The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) (FrenchOrganisation de coopération et de développement économiquesOCDE) is an intergovernmental economic organisation with 35 member countries, founded in 1960 to stimulate economic progress and world trade. It is a forum of countries describing themselves as committed to democracy and the market economy, providing a platform to compare policy experiences, seeking answers to common problems, identify good practices and coordinate domestic and international policies of its members. Most OECD members are high-income economies with a very high Human Development Index (HDI) and are regarded as developed countries.
In 1948, the OECD originated as the Organisation for European Economic Co-operation (OEEC),[1] led by Robert Marjolin of France, to help administer the Marshall Plan (which was rejected by the Soviet Union and its satellite states[2]). This would be achieved by allocating American financial aid and implementing economic programs for the reconstruction of Europe after World War II. (Similar reconstruction aid was sent to the war-torn Republic of China and post-war Korea, but not under the name "Marshall Plan".[3])
In 1961, the OEEC was reformed into the Organisation for Economic Co-operation and Development by the Convention on the Organisation for Economic Co-operation and Development and membership was extended to non-European states.
The OECD's headquarters are at the Château de la Muette in ParisFrance.[4] The OECD is funded by contributions from member states at varying rates.[5] and had a total budget of EUR 363 million in 2015.[6]

ဖြံ႕ျဖိဳးေအာင္ျမင္ေနတဲ့ အာရွက စင္ကာပူ၊ တရုုတ္၊ ထိုုင္၀မ္ႏွင့္ ကိုုးရီးယားေတြေတာ့ ၄၄ တပတ္ကိုုနာရီပံုုမွန္ အလုုပ္က်တယ္ဗ်!

ဖြံ႕ျဖိုးစ အာစီယံ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ကမၻာဒီးယား ဆိုုရင္ မနက္ ၇း၃၀ ~ ၁၆း၃၀ထိ တရက္ ၈ နာရီဘဲ၊ ဒါေပမဲ့ တပတ္ကိုု ၆ ရက္ (၄၈ )နာရီေတာင္လုုပ္ဆင္းက်တယ္၊ တပတ္မွာ တစ္ ရက္ဘဲ နားရက္၇ွိတယ္ဗ်၊
တလ(၁၉ ၂) နာရီ ႏွင့္ တႏွစ္ကိုု(၂,၁၈၄) နာရီ အလုုပ္လုုပ္က်တယ္ဗ်၊

ဒါေတြကိုု ၾကည့္လိုုက္ရင္ အမိေျမက လုုပ္ငန္းရွင္ေတြ ဘယ္လိုုလုုပ္ၿပီး အာရွစက္မႈႏိုုင္ငံေတြကိုု ယွဥ္ႏိုုင္
အုုန္းမွလဲဗ်?

တပတ္ကိုု တရက္ေလာက္အလုုပ္ခခ်ိန္ နစ္နာေနၿပီ၊ တလဆိုု ၅ရက္ကြာေနျပီေလ၊ တနွစ္ဆိုု ၂လေလာက္ အလုုပ္ခိ်န္ကြာျခားေနၿပီဗ်၊ ဘယ္ေလာက္နစ္နာေနလဲ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လိုုက္မွသိတာေတာ့တယ္ေလ!

အခုုမွာ လြတ္လပ္ေသာအရင္းရွင္းေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္ကိုုကူးေျပာင္းရန္ၾကိုုးအားထုုတ္ေနခ်ိန္မွာ
အာစီယံေစ်းကြက္ႏွင့္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္၀င္ဖိုု႔ က်ိုးစားေနတဲ့  တပိုုင္တႏိုုင္ အမိေျမကSME လုုပ္ငန္းရွင္ေတြအတြက္ ဘယ္ေလာက္ အခ်ိန္ေတြ နစ္နာေနလဲ သတိထားမိက်လားေတာ့မသိဘူးဗ်?

ဘယ္လိုုနည္းႏွင့္ စင္ကာပူကိုုေက်ာ္ အႏွစ္ ၂၀ ၾကာရင္ ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုုင္ပါမလဲဗ်?

လက္ေတြ႕က်က် တကယ္တတ္ကၽႊမ္းတဲ့ ပညာရွင္ေတြႏွင့္ ေသခ်ာ စီမံကိန္းခ်ျပီး ေနာက္မ်ိုးဆက္ေတြအတြက္ကိုု လိုုအပ္ေနတဲ့ လုုပ္အားအတြက္ ကၽႊမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြအေျမာက္အမ်ားႏွင့္  လူေတာ္လူေကာင္းပညာတတ္ေတြကိုု စနစ္တက် ေမႊးထုုတ္ႏိုုင္ၿပီး အုုပ္စုုလိုုက္ အလုုပ္လုုပ္တတ္ရန္ႏွင့္ မိမိတာ၀န္ယူထားတဲ့ အလုုပ္အတြက္ တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံတတ္တဲ့အက်င့္ေတြ ေမႊးထုုတ္သင့္ၿပီဗ်၊ဒါမွလဲ  ေနာက္အနာဂတ္
တိုုင္းၿပည္ေခါင္းေဆာင္လူငယ္ေလးေတြကိုုေခတ္ပညာတတ္ေတြ ေမႊးထုတ္ႏိုုင္ရန္အလြန္ အေရးႀကီးတဲ့အခ်ိန္ပါဗ်။
ေနာက္ပ်က္စီးေနတဲ့ တရားဥပေဒေတြႏွင့္ အက်င့္ဆိုုးလူေနမႈစရိုုတ္ေတြ အရိုုးစြဲေနတဲ့ရိုုးရာအေတြးအေခၚအက်င့္ဆိုုးေတြ၊ ေခတ္ႏွင့္ မသင့္ေတာ္ေတာ့တဲ့ အယူအဆေတြကိုုလဲ ေျပာင္းလဲသင့္တဲ့ အခ်ိန္အခါေရာက္ေနပါၿပီ၊ တိုုင္းံျပည္ခ်စ္တဲ့ မ်ိဳးခ်စ္စတ္ေတြကိုု  ေမႊးထုုတ္ရန္လဲ အရမ္းကိုု လုုိအပ္ေနပါၿပီ၊

Working time

"9 to 5" redirects here. For other uses, see 9 to 5 (disambiguation).

Working time is the period of time that a person spends at paid labor. Unpaid labor such as personal housework or caring for children or pets is not considered part of the working week.
Many countries regulate the work week by law, such as stipulating minimum daily rest periods, annual holidays, and a maximum number of working hours per week. Working time may vary from person to person, often depending on location, culture, lifestyle choice, and the profitability of the individual's livelihood. For example, someone who is supporting children and paying a large mortgage will need to work more hours to meet basic costs of living than someone of the same earning power without children. Because fewer people than ever are having children,[1] choosing part time work is becoming more popular.[2]


Standard working hours (or normal working hours) refers to the legislation to limit the working hours per day, per week, per month or per year. If an employee needs to work overtime, the employer will need to pay overtime payments to employees as required in the law. Generally speaking, standard working hours of countries worldwide are around 40 to 44 hours per week (but not everywhere: from 35 hours per week in France[3] to up to 112 hours per week in North Korean labor camps [4]), and the additional overtime payments are around 25% to 50% above the normal hourly payments. Maximum working hours refers to the maximum working hours of an employee. The employee cannot work more than the level specified in the maximum working hours law.[5]

Average annual hours actually worked per worker

2015

2014
Rank
Country
Hours
Weekly

Rank
Country
Hours
Weekly
1
Singapore
2,389
49.78

1
Singapore
2,389
49.78
2
Vietnam
2,304
48.00

2
Vietnam
2,304
48.00
3
Cambodia
2,304
48.00

3
Cambodia
2,304
48.00
4
 Mexico
2,246
46.79

4
 Mexico
2,228
46.42
5
China 
2,200
45.83

5
China 
2,200
45.83
6
South Korea
2,113
44.02

6
South Korea
2,124
44.25
7
Taiwan
2,163
45.06

7
Taiwan
2163
45.06
8
Hong Kong
2,154
44.88

8
Hong Kong
2154
44.88
9
 Greece
2,042
42.54

9
 Greece
2,042
42.54
10
 Chile
1,988
41.42

10
 Chile
1,990
41.46
11
 Poland
1,963
40.90

11
 Latvia
1,938
40.38
12
 Latvia
1,903
39.65

12
 Poland
1,923
40.06
13
 Iceland
1,880
39.17

13
 Iceland
1,864
38.83
14
 Portugal
1,868
38.92

14
 Estonia
1,859
38.73
15
 Israel
1,858
38.71

15
 Hungary
1,858
38.71
16
 Estonia
1,852
38.58

16
 Portugal
1,857
38.69
17
 Turkey
1,832
38.17

17
 Israel
1,853
38.60
18
 Ireland
1,820
37.92

18
 Turkey
1,832
38.17
19
 United States
1,790
37.29

19
 Ireland
1,821
37.94
20
 Czech Republic
1,779
37.06

20
 United States
1,789
37.27
OECD average
1,766
36.79

21
 Czech Republic
1,776
37.00
21
 New Zealand
1,757
36.60

OECD average
1,770
36.88
22
 Slovak Republic
1,754
36.54

22
 Slovak Republic
1,763
36.73
23
 Hungary
1,749
36.44

23
 New Zealand
1,762
36.71
24
 Italy
1,725
35.94

24
 Italy
1,734
36.13
25
 Japan
1,719
35.81

25
 Japan
1,729
36.02
26
 Canada
1,706
35.54

26
 Canada
1,704
35.50
27
 Spain
1,691
35.23

27
 Spain
1,689
35.19
28
 Slovenia
1,676
34.92

28
 United Kingdom
1,677
34.94
29
Myanmar
1,680
35.00

29
Myanmar
1,680
35.00
30
 United Kingdom
1,674
34.88

30
 Australia
1,664
34.67
31
 Australia
1,665
34.69

31
 Finland
1,645
34.27
32
 Finland
1,646
34.29

32
 Luxembourg
1,643
34.23
33
 Austria
1,625
33.85

33
 Austria
1,629
33.94
34
 Sweden
1,612
33.58

34
 Sweden
1,609
33.52
35
  Switzerland
1,590
33.13

35
 Belgium
1,576
32.83
36
 Belgium
1,541
32.10

36
  Switzerland
1,568
32.67
37
 Luxembourg
1,507
31.40

37
 Slovenia
1,561
32.52
38
 France
1,482
30.88

38
 France
1,473
30.69
39
 Denmark
1,457
30.35

39
 Denmark
1,436
29.92
40
 Norway
1,424
29.67

40
 Norway
1,427
29.73
41
 Netherlands
1,419
29.56

41
 Netherlands
1,425
29.69
42
 Germany
1,371
28.56

42
 Germany
1,371
28.56
Post a Comment

*** လာလည္ေသာအေပါင္းအသင္းမ်ား မိမိ ASN GROUP ONLINE SHOP ကေန သင္တိုု႔အလိုုရွိေသာပစၥည္းမ်ားကိုု ရွာေဖြၿပီး ORDER မွာလိုု႔ရေနပါၿပီ ***

ASNGROUP WAREHOUSE DEALS DEEPS DISCOUNT!