Popular Posts!

Sunday, May 12, 2019

UB103 ရန္ကုန္- မႏၲေလး- ရန္ကုန္ ခရီးစဥ္ကို UB 103 MNA Embraer 190AR နဟမႏၱေလးတံတားဦးေလဆိပ္ဆင္းစဥ္ Nose Landing Gear ေရွ့ဘီးခ်မရ


ယေန႔ ၁၂/၀၅/၂၀၁၉ ရက္ေန႔ ၀၇၁၅နာရီတြင္ျမန္မာအမ်ိဳးသားေလေၾကာင္းလိုင္း ၏ခရီးစဥ္အမွတ္ UB103 ရန္ကုန္- မႏၲေလး- ရန္ကုန္ ခရီးစဥ္ကို ေလယာဥ္အမွတ္ XY-AGQ , Embraer 190AR ႏွင့္ ခရီးသည္ ၈၂ ဦးတင္ေဆာင္၍Captain ျမတ္မိုးေအာင္၊ FO ေကာင္းဆက္လင္း၊ FOမ်ိဳး သီဟေအာင္၊   cabin crew မ်ားအျဖစ္ မခ်ယ္ရီျမင့္၊ မေကဂ်ာဆန္ေအာငိ၊မခိုင္ဇာလင္း၊မဥမၼာေအာင္ တို႔  ေမာင္းႏွင္ ပ်ံ သန္းရာ မႏၲေလး ေလဆိပ္သို႔ ဆင္းခ်ိန္ ၀၈၁၇ ခ်ိန္ တြင္ ေလယာဥ္ဘီးခ်ရာ Nose Landing Gear မက် ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသျဖင့္ Captain မွ Emergency procedure အရ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း Nose Landing Gear သည္ က်မလာပါ။ ထို႔အတြက္ Captain မွ ေလေၾကာင္းထိန္းေမွ်ာ္စင္သို႔ Nose Landing Gear က်မက် ၾကည့္ေပးပါရန္ ၂ ႀကိမ္ဝဲပတ္ပ်ံသန္းျပခဲ့ပါသည္။
ထို႔ေနာက္ ေလယာဥ္ဆီကုန္ေစရန္ ဝဲပတ္ပ်ံသန္းၿပီးေနာက္ ၀၉၀၉ နာရီ တြင္ Runway 17 အတိုင္း Emergency landing ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ေျပးလမ္း ၄၅၀၀ ေပ
တြင္
ေလယာဥ္ဦးစိုက္အေနအထားႏွင့္ရပ္တန္႔ၿပီးေနာက္ ေလယာဥ္Cabin Crew အဖြဲ႕မွ ခရီးသည္မ်ားအား Emergency Evacuations Proceduresအတိုင္း သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္းၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ခရီးသည္၊ ေလယာဥ္အဖြဲ႕သားမ်ား တစ္စံုတစ္ရာ ထိခိုက္ခဲ့ျခင္းမရွိပါ။

အဆိုပါျဖစ္စဥ္တြင္ ပါဝင္ခဲ့ေသာ ခရီးသည္မ်ားကို လည္း ERP( Emergency Response Plan) ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာအမ်ိဴးသားေလေၾကာင္းလိုင္းအေနျဖင့္ တင္ျပပါျဖစ္စဥ္တြင္ ေလယာဥ္အဖြဲ႕သားမ်ား ႏွင့္ ညီၫြတ္စြာ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ခရီးသည္မ်ားအားလည္းေကာင္း၊ ေလယာဥ္အေရးေပၚ အေျခအေန ၌ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွန္ကန္စြာ ႏွင့္ ေဘးကင္းစြာ ေမာင္းႏွင္ေပးခဲ့ေသာ Captain ျမတ္မိုးေအာင္၊   
FO ေကာင္းဆက္လင္း၊ FOမ်ိဳး သီဟေအာင္၊  တို႔အားလည္းေကာင္း၊ cabin crew မ်ားအျဖစ္မခ်ယ္ရီျမင့္၊
မေကဂ်ာဆန္ေအာင္၊ မခိုင္ဇာလင္း၊မဥမၼာေအာင္တို႔အား လည္းေကာင္း ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ႏွင့္ ခ်ီးက်ဴးမွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳ အပ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

On 12/05/2019; 0715AM, UB103 RGN-MDL, Embraer 190 XYAGQ, flew by Captain Myat Moe Aung,  FO Myo Thiha Aung, FO Kaung Set Lwin, Purser Cherry Myint and 3 cabin crew. 
Captain made RNAV approach RW17 to MDL. But Nose landing gear disagreed when landing gear down on EICAS message. Captain did emergency landing gear down procedure but still happened. He did two flight path in front of ATC to check nose landing gear down or not. 
Then Captain followed emergency procedures and did the fuel burn out to reduce the landing weight. At 0909AM, he made the safe landing with no casualties and no injuries on board. Also all cabin crew did the proper emergency evacuations to all. 

Myanmar National Airlines would like to appreciate highly and thanks a lots to all on board passengers and our crews. 

We like to keep all UB flight in higher safety standards.

Saturday, May 11, 2019

April 2019 မွာ IMF ကထုတ္ျပန္ တဲ႕ျမန္မာ့ စီးပြားေရး သုံးသပ္ခ်က္-လက္ရွိမွာ စီးပြားေရးက်ဆင္းေနေၾကာင္း

April 2019 မွာ IMF ကထုတ္ျပန္ တဲ႕ျမန္မာ့ စီးပြားေရး သုံးသပ္ခ်က္ အျပည့္အစုံမွအခ်ိဳ႕စာမ်က္ႏွာမ်ားကို တင္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။

ႏွစ္လတ္နဲ႕ႏွစ္ရွည္မွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးတိုးတက္မႈျမင့္မား ဖြယ္အေျခအေနရွိေပမဲ႕ လက္ရွိမွာ စီးပြားေရးက်ဆင္းေနေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပထားတဲ႕ထိုသုံးသပ္ခ်က္ အစီ ရင္ ခံစာမွာ IMF ကမီးေမာင္းထိုးျပတဲ႕ျမန္မာ့အဓိက စီးပြား ေရးျပႆနာမ်ားနဲ႕ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္ရန္အၾကံျပဳခ်က္ မ်ားဟာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္ပါတယ္။

IMF ရႈျမင္တဲ႕အဓိကျပႆနာမ်ားအနက္ ရခိုင္အေရးမွ အပ စီးပြားေရးနဲ႕ပတ္သက္တဲ႕ျပႆနာေတြအေပၚ တင္ျပ ရာမွာ ဘဏ္လုပ္ငန္း stability risks ကို အေတာ္အေလး ေပးေဖာ္ျပတာေတြ႕ရပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္က ဘဏ္မ်ားလိုက္နာရန္ regulations ၄ ခုထုတ္ျပန္ခဲ႕ရာမွ ျပည္တြင္းဘဏ္ေတြရဲ႕ ေခ်းေငြနဲ႕ profitability ထိခိုက္က်ဆင္းေၾကာင္း တိုင္းျပည္စီးပြားေရးပါေႏွးေကြးေၾကာင္း ျပည္တြင္းဘဏ္ ေတြအေနနဲ႕ non-performing loans ျပႆနာကို ရင္ ဆိုင္ေနရဆဲျဖစ္ျပီး ၄င္းတို႕မတည္ေငြရင္းခိုင္မာစြာတိုးျမွင့္ ရန္ အခက္အခဲမ်ားပိုရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း နိုင္ငံျခားဘဏ္ မ်ားက exporters သို႕ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားကထုတ္ေခ်းေငြက်ဆင္းျခင္းကို ဆည္မိနိုင္ခဲ႕ေၾကာင္း သို႕ေသာ္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား ခိုင္မာေရးျပႆနာဟာ ဘဏ္စနစ္တစ္ရပ္လုံးရဲ႕ တည္ျငိမ္ မႈကိုထိခိုက္ေစမယ့္ စိန္ေခၚမႈျဖစ္မလာေစရန္ သတိျပဳ ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း  financial stability နဲ႕ financial deepening အတြက္ ဦးတည္ေဆာင္ရြက္သင့္ျပီး exchange rate ကို market-determined rate ျဖစ္ေစရန္တက္လက္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ၂၀၁၈ တြင္ usd ျဖင့္လဲလွယ္ရာ၌ က်ပ္ေငြတန္ဖိုး 14% ေက်ာ္က် ဆင္းခဲ႕ကာ ျပည္တြင္း inflation မွာ 5% ခန္႕မွ 8% ေက်ာ္သို႕ျမင့္တက္လာေၾကာင္း အတိုးႏႈန္းကို ေျဖ ေလ်ွာ့ ေပးသင့္ေၾကာင္း အစိုးရဘတ္ဂ်က္လိုေငြကို ဗဟို ဘဏ္ ထံမွေခ်းေငြျဖင့္ျဖည့္ဆည္းျခင္းကို ဆက္လက္မလုပ္ ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း သဘာဝဓါတ္ေငြ႕မွဝင္ေငြက်ဆင္း၍ အစိုးရရေငြ က်ဆင္းေနသည္ကိုေတြ႕ရျပီး အစိုးရဘတ္ ဂ်က္လိုေငြအခ်ိဳး ျပန္ျမင့္တက္လာရာ public finance management ပိုမိုဂရုတစိုက္ေဆာင္ရြက္ရန္လိုေၾကာင္း second wave reforms နဲ႕ capacity development ျမွင့္တင္လုပ္ေဆာင္ရနါအေရးၾကီးေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ IMF Staff Report တြင္ေဖာ္ျပသည္ကိုေတြ႕ရပါတယ္။

သုံးသပ္ခ်က္ေတြစိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းပါတယ္ ဒါေပမဲ႕ ဗဟိုဘဏ္က ဘဏ္မ်ားခိုင္မာမႈေကာင္းေစရန္အတြက္ ဟုဆိုကာ regulations ၄ ခုထုတ္ျပန္စဥ္က IMF Technical Assistance  ရယူေဆာင္ရြက္တယ္လို႕ လည္းဆိုထားျပီး ယခု staff report မွာ IMF က ထို regulations မ်ားကို ဗဟိုဘဏ္မွထုတ္ျပန္ခဲ႕ျပီး ေနာက္ ဘဏ္ေတြအားနည္းလာခဲ႕တယ္လို႕ဆိုတဲ႕အတြက္ ဒီျပႆနာအေပၚ IMF ရဲ႕ ထိုအျမင္ ၂ ရပ္ဟာ မရွင္းဘူး လို႕ခံစားမိပါတယ္။

တဖန္ financial stability and deepening အတြက္ လုပ္ပါလို႕ IMF ကေျပာျပန္ပါတယ္။

မွန္ပါတယါ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈအတြက္ေတာ့ financial stability and deepening ဟာ essentials ပါ  but  it is easier said than done -given the constaints in the financial system how shall we build these two essentials?  

ဘယ္ကစမလဲ reforms ကစရပါမယ္ က်မတို႕ႏိုင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးစနစ္ပုံစံကို ေစ်းကြက္စနစ္သို႕ေျပာင္းဖို႕ထိုစနစ္ နဲ႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြျပီး နိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးလိုအင္အ တြက္ မွန္ကန္တဲ႕ စီးပြားေရးဥပေဒသကို ဦးစြာခင္းက်င္း ရပါတယ္ ဒါေၾကာင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာဥပေဒေတြျပင္ ဆင္ျပဌာန္းရာမွာ ဘဏ္ဥပေဒေတြပါျပဳျပင္ျပီး ဘဏ္ စနစ္ကိုလည္းျပဳျပင္တည္ေဆာက္လ်က္ရွိပါတယ္ ဒါေပမဲ႕ တည္ဆဲ Financial Institutions Law ဟာ အမွားေတြ အားနည္းခ်က္ေတြမ်ားေနျပီး financial reforms ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ အေထာက္ အကူေကာင္းမရ ႏိုင္ပါ financial stability အတြက္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္မွာ ဗဟိုဘဏ္လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အေရးပါေသာအခန္းက႑ကို ထိေရာက္စြာေဖာ္ေဆာင္ရန္ အဆိုပါဥပေဒရဲ႕ေပးထားခ်က္ဟာ အလြဲၾကီးျဖစိေန ပါ တယ္ ဒါကိုျပင္ရပါမယ္ တခါ  financial deepening ဆိုတဲ႕အခ်က္ဟာလည္း ေငြေရးေၾကးေရးစနစ္ ခိုင္မာ အားေကာင္းေစရန္ မျဖစ္မေနလုပ္ေဆာင္ရမယ့္ကိစၥ့ ျဖစ္ ပါတယ္ ယခုလက္ရွိ အထက္ပါဥပေဒမွာ financial deepening အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ေပးထားခ်က္ မ်ား ဟာ အမွားေတြ မရွင္းမလင္းေဖာ္ျပခ်က္ေတြ မျပည့္ စုံတာေတြနဲဲ႕ မို႕ ဒီဥပေဒနဲဲ႕ခရီးဆက္လို႕ကေတာ့ stability ေရာ deepening ေရာ အေဝးၾကီးမွာသာရွိေနပါလိမ့္မယ္ ဒီ Law ဟာ professionally prescibed လုပ္ထားတာ မဟုတ္ပါဘူး ဒါကို က်မအား တရားဝင္ဖိတ္ၾကား အၾကံ ဥာဏ္ေတာင္းတဲ႕အစည္းမေဝးေတြမွာတင္ျပခဲ႕ေပမဲ႕ မျပင္ခဲ႕ၾကပါ ဥပေဒကစလြဲမွတာ့ ဘဏ္လုပ္ငန္းမူဝါဒ တို႕ regulations တို႕ အားနည္းပါေတာ့တယ္။

ဘဏ္နဲ႕ေငြေရးေၾကးေရးလုပ္ငန္းဟာ တိုင္းျပည္စီးပြား ေရးမွာ မ႑ိဳင္သဖြယ္ အေရးပါတာျဖစ္လို႕ ဒါေတြလြဲလို႕ ကေတာ့ က်န္တာလည္းမေအာင္ျမင္နိုင္ပါ။

exchange rate regime ကို ၂၀၁၂ မွစျပီး reform လုပ္စဥ္ကတည္းက လုပ္ရမယ့္ process ေတြရွိျပီးသား စတင္ခဲ႕ျပီးသားျဖစ္ပါတယ္ ဒါေပမဲ႕ government team ေတြေျပာင္းသြားျပီးေနာက္ reform process lost its steam  ၄င္းေနာက္ ကခ်ြတ္ကေခ်ာ္ေတြျဖစ္ခဲ႕ကာ exchange rate distorted ျဖစ္ခဲ႕ ပါတယ္  usd strong ျဖစ္လို႕ က်ပ္ေငြတန္ဖိုးက်ပါတယ္ ရယ္လို႕ ဆိုနိုင္ေပမဲ႕ တျခား currency ေတြထက္ပိုျပီး က်ပ္ေငြတန္ဖိုးကက်ခဲ႕ပါတယ္ exchange rate reform လုပ္သလို interest rate reform လည္း လုပ္ဖို႕လိုတယ္လို႕ IMF ကေျပာတာမွန္ပါတယ္ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံမွာ ေစ်းႏႈန္းေတြတက္က်ေျပာက္းလဲတာ ဟာ ကုန္စည္ေစ်းႏႈန္းကိုအဓိကရည္ညႊန္းၾကေပမဲ႕ ေငြလဲႏႈန္း(ေငြေၾကးေရာင္းဝယ္ေစ်းႏႈန္း) အတိုးႏႈန္း (ေခ်းေငြ ရဲ႕ေစ်းႏႈန္း) လုပ္ခလစာ(လုပ္အားေစ်းႏႈန္း)  ေျမ အိမ္ရာေစ်းႏႈန္း( Asset prices) တို႕ဟာ အျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္နိုင္တဲ႕ ေစ်းႏႈန္းေတြျဖစ္ပါတယ္ အိမ္ရာေစ်းကြက္က်ဆင္းရင္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးကို ပါထိခိုက္တဲ႕ႏိုင္ငံေတြမ်ားစြာေတြ႕ရပါတယ္ စီးပြားေရး ထိခိုက္ရင္ အတိုးႏႈန္း ေငြလဲႏႈန္း လုပ္ခလစာနဲ႕  ကုန္ ေစ်းႏႈန္းတို႕ကိုပ့ထိခိုက္နိုင္ပါတယ္ ဒါေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္း မ်ားတည္ျငိမ္ျပီး စီးပြားေရးတိုးတက္ေအာင္ ေမခရိုစီး ပြားေရးစီမံခန္႕ခြဲရာမွာ ဘ႑ာေရးမူဝါဒ ေငြေၾကး မူဝါဒနဲ႕ စီးပြားေရးမူဝါဒတို႕အားလုံး အျပန္အလွန္ ေပါင္း စပ္ ညိွႏ္ႈင္းမႈဟာ အေရးၾကီးတာျဖစ္ပါတယ္ မူဝါဒေတြဟာ logical and realistic ျဖစ္ဖို႕လိုသလို လုပ္သင့္တဲ႕ခ်ိန္ (right timing) ျဖစ္ဖို႕နဲ႕  မူဝါဒ အရည္အေသြးေကာင္းဖို႕ လည္းအထူးလိုအပ္ပါတယ္

fiscal policy front မွာ အစိုးရအသုံးစရိတ္နဲ႕ တိုင္းျပည္ စီးပြားေရးကို stimulate လုပ္ရမယ့္အခ်ိန္မွာ austerity ပုံစံနဲ႕သြားရတဲ႕အေျခအေနျဖစ္ေပၚတာ ႏိုင္ငံရဲ႕ ပကတိ အေျခအေနမ်ားအရ အစိုးရဘတ္ဂ်က္အသုံးစရိတ္ကို ယာယီသာ  ထိန္းနိုင္ျပီးရေငြပိုင္းက အသုံးစရိတ္ တိုးတက္ ႏႈန္းကို အလ်င္မမီနိုင္တာ  ဖြံ႕ျဖိဳးဆဲႏိုင္ငံရဲ႕သဘာဝပါပဲ ဝင္ေငြတိုးတက္ရ႐ွိဖို႕က  financial system ကို ေစ်းကြက္စနစ္ပုံစံအတိုင္းမတည္ေဆာက္ဘဲ မျဖစ္နိုင္ပါ ဒါေၾကာင့္ IMF က second wave reform သြားခိုင္း တာျဖစ္ပါတယ္ development financial institutions ေတြနဲ႕ capital market တို႕မရွိရင္ ဒီလိုပဲ limited fiscal space နဲ႕ အခက္အခဲေတြထဲမွ ရုန္းထြက္ ရခက္ေနဦးမွာပါ ဒီေနရာမွာလည္း အထက္မွာေျပာခဲ႕တဲ႕ ဥပေဒဟာ အတားအဆီးျဖစ္ေစတာေတြမ်ားစြာ ရွိေန ပါတယ္။

ဒါေတြအရင္ျပင္ရပါမယ္ အဲ႕ဒီလိုျပဳျပင္ျပီးေနာက္ financial stability နဲ႕ deepening ကို အစဥ္တစိုက္ တည္ေဆာက္မယ့္ mechanism ေတြ institutions ေတြ နဲ႕ financial system ေရာ economy ေရာ sustainable development ရႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ 

ဒါေတြမျပင္ဘဲဆက္သြားရင္ ဘာ Master Plan ေတြလုပ္လုပ္ အခ်ီးႏွီးသာျဖစ္ပါမယ္လို႔ တင္ျပလိုက္ပါ တယ္။

2018 ARTICLE IV CONSULTATION—MYANMAR by Let's Save Myanmar on Scribd


ဒီေန႕ေရးတာလည္းအမ်ားအက်ိဳးအတြက္ပါ 

Myanmar Investment Fund တစ္ခုသတင္းကို မေန႕က fb မွာက်မတင္ေပးခဲ႕ပါတယ္ သတိျပဳဆင္ျခင္ စရာ ေငြေၾကးမူဝါဒဆိုင္ ရာျပည္ပသတင္းအခ်ိဳ႕ ကို လည္း တင္ေပးခဲ႕ပါတယ္

 ထိုသတင္းမ်ားနဲ႕ဆက္စပ္စဥ္းစားသင့္တာေတြအက်ဥ္းမ်ွ မ်ွေဝလိုတဲ႕အတြက္ ဒီစာကိုေရးလိုက္ပါတယ္

ျမန္မာေစ်းကြက္ကေတာ့ ဒီလို ေငြေရးေၾကးေရးအဖြဲ႕အ စည္းမ်ိဳးရဲ႕လုပ္ငန္းေတြနဲ႕ထဲထဲဝင္ဝင္ အက်ြမ္းတဝင္ရွိ ဖို႕အခ်ိန္ယူရပါဦး မယ္ အဲဒီ gap က်ဥ္းလာျပီး financial market ဖြံ႕ျဖိဳးေအာင္ဦးစြာအပတ္တကုတ္ လုပ္ရမွာပါ ျမန္မာ့ေငြေရး ေၾကးေရးစနစ္ဟာ ကမၻာမွာ/အာဆီယံ ၅ နိုင္ငံမွာ အမ်ားလက္ခံက်င့္သုံးတဲ႕ စနစ္ မ်ား ကဲ႕သို႕ပုံစံတက် လုပ္ေဆာင္နိုင္ျခင္းမရွိေသးပါ 

စီးပြားေရးအတြက္ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္/ဘ႑ာအရင္း အျမစ္ေတြကို ထိေရာက္စြာ စုစည္းခြဲေဝအသုံးခ်နိုင္စြမ္း အားနည္းေန တယ္ဆိုတာကို မျငင္းနိုင္ပါ 

ျပည္တြင္းစုေဆာင္းမႈအခ်ိဳး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအခ်ိဳးမ်ားဟာ ေဒသတြင္းနိုင္ငံမ်ားတြင္ အနိမ့္ဆုံးျဖစ္ျခင္း ဘဏ္စနစ္ကို အသုံးျပဳသူ လူဦးေရဟာ စုစုေပါင္းလူဦးေရရဲ႕ ၁၀% ဝန္း က်င္ခန္႕သာရွိျခင္း တစ္ဆက္တည္းမွာ တရားဝင္ဖြဲ႕စည္း လုပ္ေဆာင္ေသာ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ကို အားထားတဲ႕ ဦးေရထက္ တရားမဝင္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ကို အားထား သူဦးေရက မ်ားစြာပိုမိုၾကီးမားျခင္း ျပည္တြင္း ေငြေၾကး ေစ်းကြက္ နဲ႕ အရင္းအႏွီးေစ်းကြက္တို႕ဟာ ဥပေဒ  နည္းဥပေဒ  လုပ္ထုံးလုပ္နည္း  လုပ္ငန္းဆိုင္ရာလက္သုံး ကိရိယာမ်ား  နည္းစနစ္မ်ား  အလုပ္အကိုင္ခြဲျခား လုပ္ ကိုင္မႈအေျခအေနအဆင့္အတန္းမ်ား  ေငြေရးေၾကးေရး ေစ်းကြက္ဆိုင္ရာ အတတ္ပညာ နဲ႕ က်ြမ္းက်င္မႈ အေျခ အေနမ်ား ေစ်းကြက္အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားကို ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေနသည့္တိုင္ တိုးတက္မႈေႏွးေကြး ေနျခင္း တို႕ဟာ ျမန္မာ့ေငြေရးေၾကးေရးစနစ္ ဖြံ႕ျဖိဳးမႈ ဆက္လက္အားနည္းေနေသးျခင္းကို အလြယ္တကူျမင္ သာေစတဲ႕ အခ်င္းအရာမ်ားျဖစ္ပါတယ္ 

ေငြေရးေၾကးေရးစနစ္တစ္ရပိကို ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ ရာမွာ အဓိကက်တဲ႕ေငြေရး ေၾကးေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ဥပေဒ မွန္ကန္ ထိေရာက္ေရးကို မလုပ္ေဆာင္ေသးဘဲ အခ်ိန္ဆြဲေနသမ်ွကာလပတ္လုံး  ပုံစံတက် လုပ္ေဆာင္နိုင္ မယ့္  ေစ်းကြက္ျဖစ္ထြန္းလာေရးဟာ အလွမ္းေဝးေနဦး မွာျဖစ္ျပီး  ထိုအေျခအေနမွာ နိုင္ငံျခားဘဏ္ မ်ားပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ေရး  ေခတ္မီနည္းပညာ အသုံးျပဳမႈ တိုးျမွင့္၍  ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္  ပိုမိုၾကီးထြားေစေရး အတိုးႏႈန္းမူဝါဒ ျပဳျပင္ေရး  ဘဏ္လုပ္ငန္းၾကီးၾကပ္ထိန္းေက်ာင္းမႈ ပိုမို ေကာင္းမြန္ေရးစတဲ႕ ၾကိဳးပမ္းမႈေတြဟာ ခိုင္မာတဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈရရွိဖို႕ အာမခံႏိုင္မယ့္အေနအထားမရွိပါ  ဥပမာ  ေငြေၾကး ေစ်းကြက္ပီပီျပင္ျပင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႕ လိုအပ္တဲ႕ ေစ်းကြက္အစိတ္အပိုင္းေတြ ယႏၱယားစနစ္တြ မဖန္တီးနိုင္ဘဲ ေစ်းကြက္အတြင္း ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ရွိေနတဲ႕  ေငြေၾကးဝယ္လိုအားနဲ႕ ေရာင္းလိုအား အေျခ အေနမ်ား ယင္းတို႕ရဲ႕ ေျပာင္းလဲတက္က်မႈမ်ား ယင္းတို႕ အေပၚ  ျပည္တြင္းျပည္ပ စီးပြားေရးမူဝါဒေတြ အေၾကာင္း တရားေတြရဲ႕ ရိုက္ခတ္မႈအေျခအေနမ်ားနဲ႕ ယင္းတို႕ရဲ႕ တုန္႕ျပန္မႈမ်ား တို႕ကို  မွန္မွန္ကန္ကန္ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ေခ်  အခ်ိန္မီသိရွိျမင္ေတြ႕ႏိုင္ေခ်မ်ားလည္း လြန္စြာအားနည္း မွာ ျဖစ္ပါတယ္ ခရက္ဒစ္ျဗဴရို တစ္ခုထဲနဲ႕လည္း မစြမ္း ေဆာင္နိုင္ပါ ခရက္ဒစ္ျဗဴရိုေကာင္းစြာ အလုပ္လုပ္ နိုင္ဖို႕ ပင္ အခ်ိန္ယူရပါဦးမယ္ ေစ်းကြက္မွာ ရွိအပ္တဲ႕ ေငြေၾကး လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ယင္းတို႕အတြက္ေခ်းေငြမ်ားနဲ႕ သက္ တမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳး စူးစိုက္မႈရည္ရြယ္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳ းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ အတိုးႏႈန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးကို မဖန္တီးနိုင္ ဘဲျဖင့္ မူဝါဒခ်မွတ္သူေတြက  ေစ်းကြက္အေျခအေနကို က်ယ္ျပန့္ လုံေလာက္တဲ႕ၾကိဳတင္ ေလ့လာသုေတသနျပဳ လုပ္မႈလည္းမရွိဘဲ  ေစတနာတစ္ခုျဖင့္  အတိုးႏႈန္းဆိုင္ရ ာျပဳျပင္မႈကိုေဆာင္ရြက္ျခင္းဟာ  အေဆာက္အအုံၾကီး ေနတဲ႕နာတာရွည္ ေရာဂါကို ေဆးျမီးတိုသုံး ကုသ သလို သာျဖစ္ပါလိမ့္မယ္ 

 financial inclusion 10% ေလာက္သာရွိတယ္ ဆိုတာ ဟာ ေငြေၾကးမူဝါဒလုပ္ေဆာင္ရင္ေတာင္ မူဝါဒရဲ႕ တိုက္ ရိုက္လႊမ္းမိုးမႈဟာ  စုစုေပါင္းေငြေၾကးေစ်းကြက္လုပ္ ငန္း မ်ားအေပၚ ၁၀ % ေအာက္အတိုင္းအတာသာ ရွိမယ္ဆိုတဲ႕ အဓိပၸါယ္ျဖစ္ပါတယ္  လက္ရွိအေနအထားျဖင့္  ေငြေၾကး မူဝါဒေတြ ဘ႑ာေရးမူဝါဒေတြ လုပ္ေဆာင္ရင္ ထိေရာက္ ေအာင္ျမင္နိုင္မယ့္ အလားအလာဟာနည္းပါး မယ္ဆိုတာ ကို ဒီအခ်က္က ေထာက္ျပေနပါတယ္

ဒါ့အျပင္ အတိုးႏႈန္းမူဝါဒ မွန္ကန္ထိေရာက္ဖို႕ဆိုရာမွာ လုပ္ငန္းသဘာဝနဲ႕ စီးပြားေရးလိုအင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပား တည္ရွိမႈအရ မတူကြဲျပားျဖစ္ေပၚ ေျပာင္းလဲေသာ ေငြေၾကးနဲ႕ေခ်းေငြ ဝယ္လိုအား ေရာင္းလိုအားတို႕အေပၚ မူဝါဒက ဆီေလ်ာ္စြာလႊမ္းမိုး ထိန္းေက်ာင္းနိုင္ရ မွာျဖစ္ ပါတယ္ ထိုအရာေတြမရွိပါဘဲနဲ႕  အဆိုပါ ဝယ္လိုအား ေရာင္းလိုအားကို ေစ်းကြက္အေျခခံတဲ႕နည္းနဲ႕ ဘယ္လို လုပ္ျပီးသိရွိနိုင္ပါ့မလဲ ဒါေတြကိုမွန္မွန္ကန္ကန္မသိဘဲ  ေစ်းကြက္မွာေရာ တိုင္းျပည္ေငြေၾကးစီမံခန္႕ခြဲမႈမွာေရာ အေတြ႕ အၾကဳံ နဲ႕အသိအတတ္ပညာ very limited ျဖစ္သူေတြခ်ည္းျဖင့္  ပုဂၢဆႏၵေရွ႕မွာထားျပီးလုပ္ေဆာင္ တာေတြဟာ အေမွာင္မွာ စမ္းတဝါးဝါး ခရီးသြားသည့္ ႏွယ္သာရွိမွာျဖစ္ပါတယ္

 မွားယြင္းမႈမ်ား ရွင္းလင္းတိက်ျခင္းမရွိမႈမ်ား အေျခခံ က်တာေတြပင္မျပည့္စုံမႈမ်ားျဖင့္ တည္ဆဲ FIM Law က ဒါကိုေဖာ္ေဆာင္ မေပးနိုင္ပါ ထို႕ျပင္  အကိုင္အတြယ္ မွားျပီး တိုင္းျပည္စီးပြားတိုးတက္ေရးမွာ အဟန္႕အတား ပင္ျဖစ္ေစနိုင္တဲ႕ဥပေဒျဖစ္ပါတယ္ ဒါကိုမွန္မွန္ ကန္ ကန္ျဖစ္ေစရန္ျပင္င္ဖို႕ လိုအပ္လွပါတယ္   

 ခုတေလာ ဘဏ္အတိုးႏႈန္းအေၾကာင္းအရာမွာ လုပ္ ေဆာင္တာ အရပ္သေဘာေဆြး ေႏြးၾကတာ ေတြ႕ျမင္ရလို႕  လက္ရွိကမၻာ့ စီးပြားေရးေျမျပင္မွာ ဘဏ္လုပ္ငန္းနဲ႕ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာျဖစ္ ေပၚမႈေတြမွာလည္း သင္ခန္းစာ ယူစရာေတြ ေတြ႕ေနရတာလည္းရွိ လို႕  ထိုအေၾကာင္းအ ရာေတြနဲ႕ပတ္သက္တဲ႕ သတင္းတခ်ိဳ႕ကုိ တင္ေပးခဲ႕ပါ တယ္  အထူးသျဖင့္ အတိုးႏႈန္းမူဝါဒဟာ ဆီေလ်ာ္ မွန္ကန္ စြာမက်င့္သုံးနိုင္ရင္ စီးပြားက်ကပ္ငယ္ ကိုျဖစ္ေစ တဲ႕ အေၾကာင္း ေနာက္ထပ္လည္းထပ္ျဖစ္ေစမယ့္ အေျခအ ေနေတြ ေပၚ ေပါက္ေနေၾကာင္း  အေမရိကန္ ဗဟိုဘဏ္ သတင္း  ေတာင္ကိုရီးယားနိုင္ငံအေတြ႕အၾကဳံသတင္း  ကမၻာ့စီးပြားေရးအလားအလာအေပၚ IMF ရဲ႕ ခန္းမွန္း ခ်က္အစီရင္ခံစာ စသည္တို႕မွတဆင့္ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္ 

 ယခုဆက္စပ္ေရးသားတဲ႕ Myanmar Investment Fund သတင္းဟာ ျမန္မာ့ေငြေရးေၾကးေရး ေစ်းကြက္အ တြက္ အျပဳသေဘာ လကၡဏာ ရွိတာေၾကာင့္တင္ေပး လိုက္တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္ သို႕ေသာ္ ဘယ္ေလာက္ ခိုင္ခိုင္မာမာ အႏၲရာယ္နည္းနည္းနဲ႕ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအ တြက္ ဒီလို Fund ကို အသုံးျပဳႏိုင္မလဲ ေသခ်ာ နားလည္ ၾကပါသလား ဒါေတြနဲ႕ လက္တြဲကခုန္ဖို႕ ကခုန္ရာမွာ ဟန္ခ်က္မပ်က္သြက္လက္ မွန္ကန္ေစမယ့္ ေတးသြားနဲ႕ စည္းခ်က္ေတြကို ပိုင္ပိုင္နိုင္နိုင္ စဥ္းစားျပင္ဆင္ထားျပီးျပီ လားဆိုတာကို ရိုးရိုးသားသား ေတြးဆ သတိရွိၾကေစခ်င္ လို႕  ဒီစာတိုကိုေရးလိုက္ရပါတယ္။
Ref:Yin Mya FB

Thursday, May 9, 2019

ရာသီဥတုပူျပင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ သတိထားသင့္တဲ့ မ်က္စိနာေရာဂါ (သို႔) မ်က္ေျမႇးေရာင္ေရာဂါ

ရာသီဥတုပူျပင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ သတိထားသင့္တဲ့ မ်က္စိနာေရာဂါ (သို႔) မ်က္ေျမႇးေရာင္ေရာဂါ


 


အခ်ိန္အခါမေ႐ြး ျဖစ္ပြားႏိုင္ေပမယ့္ ရာသီဥတုအေျပာင္းအလဲျဖစ္တဲ့အခ်ိန္နဲ႔ ရာသီဥတုပူျပင္းတဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာဆိုရင္ေတာ့ ျဖစ္ပြားမႈပိုမ်ားတယ္လို႔ မ်က္စိအထူးကုဆရာဝန္ႀကီးေတြက ဆိုပါတယ္။မ်က္စိနာေရာဂါနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ျပည္သူေတြ သတိျပဳကာကြယ္ႏိုင္ဖို႔ရည္႐ြယ္ၿပီး ရန္ကုန္မ်က္စိအထူးကုေဆး႐ုံႀကီးနဲ႔ ေဆးတကၠသိုလ္(၁)၊မ်က္စိေရာဂါပညာဌာနက မ်က္စိအထူးကုဆရာဝန္ႀကီး ပါေမာကၡေဒါက္တာ ခင္ဥမၼာခိုင္ကို ျမန္မာတိုင္း(မ္)က ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

မ်က္စိနာေရာဂါ(သို႔) မ်က္ေျမႇးေရာင္ေရာဂါ(Conjunctivitis) ဆိုတာ Adeno ဗိုင္းရပ္စ္ပိုးေၾကာင့္ အျဖစ္မ်ားတယ္လို႔ မ်က္စိအထူးကု ဆရာဝန္ႀကီးေတြက မွတ္ခ်က္ေပးၾကပါတယ္။အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ဘက္တီးရီးယားနဲ႔ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ဆိုၿပီး မ်က္စိနာျဖစ္တာ ႏွစ္မ်ိဳးရွိၿပီးဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ မ်က္စိနာေရာဂါ (Viral Conjunctivitis)က ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

Q-မ်က္စိနာေရာဂါျဖစ္ပြားႏိုင္တဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြကို ပထမဦးစြာ သိရွိလိုပါတယ္?

A-ပူတဲ့ရာသီနဲ႔ရာသီဥတုအေျပာင္းအလဲဆိုရင္ ဗိုင္းရပ္စ္ေတြကႂကြတတ္တယ္။ အဲဒီအခါ မ်က္စိနာတာအျဖစ္မ်ားပါတယ္။ ေဆးပညာအေခၚဆိုရင္ေတာ့ မ်က္ ေျမႇး ေရာင္ တယ္ေပါ့။ မ်က္စိနာတာက ဘက္တီးရီးယားေၾကာင့္ျဖစ္တာက ခပ္နည္းနည္း၊ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ျဖစ္တာက ပိုမ်ားပါတယ္။မ်ားေသာအားျဖင့္ ဗိုင္းရပ္စ္ေတြကေတာ့ ကိုယ့္အနီးအနားပတ္ဝန္းက်င္မွာရွိေနေပမဲ့ အဓိကကေတာ့ ကြၽန္မတို႔က အရာဝတၳဳေတြကို လက္နဲ႔ကိုင္တြယ္တဲ့အခါမွာမ်က္စိနာတဲ့သူေတြရဲ႕ေရာဂါပိုးေတြက အဲဒီကေနတစ္ဆင့္ကူးတတ္ပါတယ္။ မ်က္စိကေန မ်က္စိကို မကူးတတ္ဘူး။ ကိုယ့္လက္ကေန မ်က္စိကိုသြားထိတဲ့ ကိစၥက အေရးႀကီး တယ္။ ဒါေၾကာင့္ လက္ကိုခဏခဏေဆးဖို႔လိုတယ္။ ကိုယ္က မ်က္စိမနာေပမဲ့ လက္နဲ႔မ်က္စိကိုထိခဲ့ရင္ ကိုယ့္လက္ကေန ေရာဂါပိုးကူးတတ္ပါတယ္။ မ်က္စိယားလို႔ လက္နဲ႔ပြတ္တာေတြက မေကာင္းပါဘူး။ မ်က္စိနာတဲ့အထဲမွာ Viral Conjunctivitis က အရမ္းကူးစက္လြယ္တယ္။ မ်က္လုံးတစ္ဖက္တည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္၊ ႏွစ္ဖက္စလုံးလည္းျဖစ္တတ္တယ္။ ဒီလိုျဖစ္လာၿပီဆိုလို႔ရွိရင္ ကိုယ့္ေဘးနာကလူေတြကို ကူးလြယ္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက အိမ္ေတြမွာ မ်က္ႏွာသုတ္ပဝါေတြကို မွ်ေဝသုံးစြဲတာေတြရွိပါတယ္။ အဲဒီလိုတူတူသုံး တယ္ဆိုလို႔ရွိရင္ ေနာက္တစ္ေယာက္ကို ကူးမွာပဲ။ ဒါ့ျပင္ Eye makeup စတဲ့ အလွကုန္အသုံး အေဆာင္ေတြကိုအတူတူသုံးတာကေနလည္းတစ္ဆင့္ ကူးတာေတြရွိပါတယ္။ေနာက္တစ္ခုက ေရကူးကန္ေတြေပါ့။ ေႏြရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္ဆိုရင္ ေရကူးၾကတာေတြလည္းမ်ားတယ္။ ကလိုရင္းေသခ်ာခပ္ထားတဲ့ ေရကူးကန္ေတြကေတာ့ အေၾကာင္းမဟုတ္ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ကိုယ့္ကေလးမ်က္စိနာေနရင္ မလႊတ္ပါနဲ႔လို႔ ကြၽန္မတို႔ေျပာတာေတြရွိပါတယ္။ အမ်ားနဲ႔ထိေတြ႕ေတာ့ ဒီေရကူးကန္ေတြကလည္း ကူးစက္ႏိုင္ပါတယ္။

Q-မ်က္စိနာျဖစ္ရင္ေတြ႕ရမယ့္ ေရာဂါလကၡဏာေတြကို သိပါရေစ?

A-မ်က္စိနာတာက စစခ်င္းေတာ့ မ်က္လုံးထဲမွာ ခိုးလိုးခုလုျဖစ္သလိုရွိတယ္။ မ်က္စိကေအာင့္သလိုနဲ႔ ေနရထိုင္ရခက္ေတာ့ မ်က္လုံးကို ပြတ္တာေတြ ရွိတယ္။ ပြတ္တဲ့အခါမ်က္စိကနီရဲလာတယ္။မ်က္ခြံေလးေတြ နည္းနည္းေဖာင္းလာတယ္။ မ်က္ဝတ္ေလးေတြ ထြက္လာတယ္။ မ်က္ဝတ္က အေရာင္ဝါဝါႀကီးေတြ မထြက္ဘူး။ Viral Conjunctivitis က မ်က္ဝတ္မထြက္ဘဲ မ်က္ရည္က်တယ္။ မ်က္ဝတ္ထြက္တယ္ဆိုရင္လည္း အရမ္းဝါထိန္တာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ခပ္ၾကည္ၾကည္ပဲ။ မ်က္ဝတ္ဆိုတာက ခႏၶာကိုယ္မွာမ်က္စိက ေနရထိုင္ရခက္ရင္ ကိုယ္ခႏၶာကိုယ္တိုင္က မ်က္ဝတ္ကို ထုတ္ေပးရတာျဖစ္ပါတယ္။

Q-မ်က္စိနာေရာဂါရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲအေနနဲ႔ အျမင္အာ႐ုံကို က်ေစလားဆိုတာ သိလိုပါတယ္?

A-မ်က္စိနာတာဟာ ပုံမွန္ဆိုရင္ေတာ့ အျမင္အားမက်ပါဘူး။ ေတာ္႐ုံတန္႐ုံ မ်က္စိနာတာအစပိုင္းဆိုလို႔ရွိရင္ မ်က္ဝတ္ေလးရွိလို႔ မ်က္ရည္ေလးက်လို႔ ၾကည့္ရခက္တာပဲ ရွိပါတယ္။ အျမင္အားကေတာ့ အျပည့္ေကာင္းတယ္။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါေၾကာင့္ မ်က္ေျမႇးေရာင္တာတင္မကေတာ့ဘဲနဲ႔ တစ္ပတ္၊ ႏွစ္ပတ္ ေလာက္ၾကာတဲ့အခါ မ်က္ၾကည္လႊာေပၚမွာ အစက္ အေျပာက္ေလးေတြျဖစ္တတ္တယ္။ အဲဒီအခါက်ရင္ေတာ့ အျမင္အားက်ပါတယ္။ ၾကည့္ရတာ ဝါးတားတားျဖစ္ေနတယ္။ ေနေရာင္ထဲထြက္ရင္ မခံႏိုင္ဘူး။

Q-မ်က္စိနာရင္ ေပ်ာက္ကင္းဖို႔အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ထိ ၾကာတတ္ပါလဲ?

A-မ်က္စိနာတာကေတာ့ ဘက္တီးရီးယားေၾကာင့္နဲ႔ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္နာတာဆိုၿပီး အၾကမ္းဖ်င္းႏွစ္မ်ိဳးရွိတယ္။ ဘက္တီးရီးယားေၾကာင့္ မ်က္စိနာတာကေတာ့ ငါးရက္ကေန ခုနစ္ရက္ေလာက္ဆို ေကာင္းတာပဲ။ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ျဖစ္ရင္ေတာ့ သူ႔ထက္ပိုၾကာႏိုင္ၿပိး ႏွစ္ပတ္ကေန သုံးပတ္အတြင္း ၾကာႏိုင္တယ္။မ်က္စိနာတာက အခ်ိန္မေ႐ြးျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့လူအမ်ားစုျဖစ္တတ္တဲ့ ကာလေလးေတြေတာ့ရွိတာေပါ့။ ရာသီဥတုအေျပာင္းအလဲနဲ႔ အခုလိုေႏြရာသီဆို ပိုျဖစ္တယ္။ ဒီေရာဂါက တစ္ႏွစ္မွာႏွစ္ႀကိမ္၊ သုံးႀကိမ္ေလာက္ျဖစ္ႏိုင္တယ္။ ရာသီဥတုပူျပင္းရင္ေတာ့ ပိုမ်ားတာေပါ့။

Q-ဘယ္လို အသက္အ႐ြယ္မ်ိဳးေတြမွာ ပိုျဖစ္တာေတြ႕ရလဲဆိုတာ သိရွိလိုပါတယ္?

A-မ်ားေသာအားျဖင့္ ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္မ်က္စိနာတာ ကေတာ့ လူလတ္နဲ႔ လူငယ္ပိုင္းေတြမွာျဖစ္တာ မ်ားတယ္။ အိမ္ထဲမွာပဲေနတဲ့ သက္ႀကီးဘိုးဘြားေတြထက္ စာရင္ အျပင္နဲ႔အထိအေတြ႕မ်ားတဲ့သူေတြက ပိုျဖစ္တယ္။ကေလးနဲ႔လူႀကီးဆိုရင္ ကေလးေတြရဲ႕ကိုယ္ခံအားက လူႀကီးေလာက္မေကာင္းေတာ့ ကေလးေတြမ်က္စိနာရင္ ေတာ္ေတာ္ဆိုးတယ္။ မ်က္ခြံေတြကေဖာင္းေရာင္ၿပီး ေတာ့ ႏွစ္ဖက္စလုံးလည္းျဖစ္တတ္တယ္။ မ်က္စိကလည္း ရဲတြက္ေနတတ္ပါတယ္။

Q-မ်က္စိနာေရာဂါကို ဘယ္လိုကုသရပါသလဲဆိုတာ သိပါရေစ?

A-တကယ္တမ္းေျပာရရင္ မ်က္စိနာတာဟာ ေဆးကုကု၊မကုကု သူ႔ဘာသာသူ ေကာင္းပါတယ္။ သူ႔အလိုလိုျပန္ေကာင္းတဲ့ေရာဂါထဲမွာပါတယ္။ ေဆးခပ္ခပ္၊ မခပ္ခပ္ ေကာင္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ တခ်ိဳ႕မ်က္စိနာတာက ဘက္တီးရီးယားေၾကာင့္နာၿပီး သုံးရက္ထက္ပိုလာမယ္၊ မ်က္ဝတ္ေတြလည္း အမ်ားႀကီးထြက္လာၿပီး မ်က္စိနာတာလည္း ဆိုးလာဆိုရင္ေတာ့ ေဆးခတ္္ဖို႔လိုပါတယ္။ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ဆိုလို႔ရွိရင္လည္း သူ႔ဘာသာသူ ေကာင္းေလ့ရွိတယ္ ။ မ်က္စိနာတဲ့ ကာလအတြင္းမွာဗိုင္းရပ္စ္ကိုကုႏိုင္တဲ့ေဆးဆိုတာလည္း မရွိဘူး။ ဘက္တီးရီးယားမွာေတာ့ ရွိတယ္။ ပဋိဇီဝေဆး ( antibiotic) ေတြနဲ႔ ဘက္တီးရီးယားေတြကိုကုတယ္။ symptomatic treatment လို႔ေခၚတဲ့ သက္သာေအာင္၊ ေနသာေအာင္ ကုတဲ့ကုထုံးေတြနဲ႔လည္း ကုတယ္။ဥပမာ မ်က္ခြံႀကီးေတြက ေရာင္ၿပီးေတာ့ရဲေနတယ္ဆိုရင္ ေရခဲအုပ္တာမ်ိဳးေပါ့။ အေအးဓာတ္ေပးတယ္။ ေရခဲအုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ေသြးေၾကာေတြက က်ဳံ႔တဲ့အခါက်ေတာ့ ေရာင္တာလည္း သက္သာတယ္။ နီတာလည္း သက္သာတယ္။ နာတာလည္း သက္သာတယ္။ေနာက္တစ္ခုက မ်က္ရည္အတုေပါ့။ မ်က္စိက ေနရခက္တဲ့အခါက်ရင္ မ်က္စဥ္းေလးခတ္လိုက္ရင္ ေျဖသာတယ္။ မ်က္ရည္တုေတြက လူေတြကို အႏၲရာယ္ လည္းမရွိဘူး။ လူကိုေနသာေအာင္ ခတ္တာဆိုေတာ့ မ်က္ရည္တုေဆးေတြ သုံးလို႔ရပါတယ္။တကယ္လို႔မ်ား တခ်ိဳ႕ဗိုင္းရပ္စ္ေတြက သိပ္ျပင္းၿပီးေတာ့ မ်က္စိေရာင္လြန္းရင္ေတာ့ ကြၽန္မတို႔က အေရာင္က်တဲ့ေဆး (စတီး႐ြိဳက္)ေတြ ေပးရတယ္။ viral ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ မ်က္စိနာတဲ့ဟာဆိုရင္ ဘက္တီးရီးယားပါ ကာကြယ္တဲ့အေနနဲ႔ စတီး႐ြိဳက္ သတ္သတ္မေပးဘဲ စတီး႐ြိဳက္နဲ႔ ပဋိဇီဝေဆးကိုပါတြဲၿပီးေပးတယ္။ မ်က္ၾကည္လႊာေပၚမွာ အစက္အေျပာက္ေလးေတြျဖစ္လာရင္ေတာ့ စတီး႐ြိဳက္ကိုသုံးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလိုေပးျခင္းအားျဖင့္ စတီး႐ြိဳက္ရဲ႕အာနိသင္ေၾကာင့္ ေရာင္ယမ္းတာေတြသက္သာတယ္။ ဘယ္လိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဗိုင္းရပ္စ္က ႏွစ္ပတ္ကေန သုံးပတ္အထိၾကာႏိုင္ပါတယ္။

Q-မ်က္စိနာမျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လိုျပဳမူေနထိုင္သင့္ပါသလဲ?

A-႐ိုး႐ိုး Viral Conjunctivitis ကေတာ့ စိတ္ပူစရာမရွိေပမဲ့ အျခားအျခားေသာ အေၾကာင္းေတြဆိုရင္ေတာ့ သတိထားရမွာေတြေတာ့ ရွိပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ ကိုယ့္အနီးအနားမွာ မ်က္စိနာတဲ့သူရွိေနရင္ ကိုယ့္လက္နဲ႔မ်က္စိကိုမထိဖို႔ဘဲ။ သူ႔မ်က္စိကေန သူ႔လက္၊ သူ႔လက္ကေနအျခားလူကိုကူးႏိုင္ေတာ့ ကာယကံရွင္က လက္ကိုခဏခဏေဆးဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ လက္ေဆးတဲ့ကိစၥက အဓိကပါပဲ။ရာသီဥတုရဲ႕အပူဒဏ္က သိပ္မ်ားရင္က်န္းမာတဲ့သူျဖစ္ပေစ ကိုယ္ခံအားက က်သြားတတ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္အပူဒဏ္ကို ကာကြယ္တဲ့ေနထိုင္တာေတြလည္း လုပ္သင့္တယ္။ ဒီလိုအခ်ိန္ေတြမွာဆိုရင္ ေရာဂါကအရမ္းကူးလြယ္လို႔ သတိထားရပါမယ္။

Q-ျဖည့္စြက္ေျပာစရာရွိရင္လည္း ေျပာေပးေစလိုပါတယ္?

A-အဓိကကေတာ့ ကိုယ့္အနီးအနားပတ္ဝန္းက်င္မွာ မ်က္စိနာတယ္ဆိုရင္ ဒါအျဖစ္မ်ားတဲ့ ကာလလို႔ပဲ သတ္မွတ္ရမွာေပါ့။ ကိုယ့္အနီးအနားမွာ မ်က္စိနာတယ္ ဆိုတာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားျဖစ္လို႔သာ နာတာေလ။ အကုန္လုံးမွာ ကာကြယ္ေရးက အဓိကပဲျဖစ္ေတာ့ လက္ေဆးမယ့္ကိစၥေတြကိုပဲ အဓိကေျပာခ်င္ပါတယ္။ေနာက္တစ္ခုက လူနာေတြကိုအဓိကနားလည္ေအာင္ေျပာရတာက မ်က္စိနာျဖစ္ရင္ သူသူကိုယ္ကိုယ္ ခ်က္ခ်င္းေကာင္းခ်င္တယ္။ အဲဒီေတာ့အရမ္းေမွ်ာ္လင့္ၾကပါတယ္။ေဆးခန္းတစ္ခု၊ ေဆး႐ုံတစ္ခုကိုသြားျပရင္ သူတို႔က ပုံမွန္ေဆးထည့္လိုက္ရင္ တစ္ရက္၊ ႏွစ္ရက္ဆို ေကာင္းမယ္လို႔ထင္ၾကတယ္။ သူတို႔ႀကိဳၿပီးေတာ့ ေမွ်ာ္လင့္တဲ့ ကိစၥေတြကိုကြၽန္မတို႔က သူရဲ႕သဘာဝအတိုင္းေမွ်ာ္လင့္ဖို႔ သတိေပးရတယ္။ဒါမ်ိဳးက ႏွစ္ပတ္(သို႔မဟုတ္)သုံးပတ္အထိၾကာတတ္တယ္။ မ်က္ၾကည္လႊာမထိရင္ အျမင္ကေတာ့မဝါးဘူး။ တကယ္လို႔မ်ား အျမင္ဝါးလာတယ္၊ ေနေရာင္စူးလာတယ္ဆိုရင္လည္း သက္ဆိုင္ရာမ်က္စိဆရာဝန္ႀကီးေတြဆီမွာ ျပသဖို႔ လိုပါတယ္။ေနာက္တစ္ခုက မ်က္စိအရမ္းနာရင္ မ်က္လုံးအတြင္းက ေသြးေၾကာေတြေရာင္ၿပီး မ်က္ရည္ေတြက ေသြးရည္ၾကည္လိုမ်ိဳး မ်က္ရည္ေတြက်တတ္ပါတယ္။ ေသြးေရာင္ေလးေတြ ထြက္တတ္တယ္။ ဒါကို လူေတြက အရမ္းေၾကာက္တတ္ပါတယ္။ ဒါလည္း အျမင္အားေကာင္းေနရင္ အရမ္းႀကီးမစိုးရိမ္ရပါဘူး။ ေနာက္တစ္ခုမွာ ခ်င္တာက မ်က္စိနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ေဆးေတြဆိုရင္ ကိုယ္ဘာသာကိုယ္ မဝယ္ဘဲ ဆရာဝန္ေတြရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္နဲ႔သာ ဝယ္သင့္၊သုံးသင့္ပါတယ္။

==========

စစ္​သားမလုပ္​သင္​့​ေတာ့တဲ့ တိုင္​းျပည္​

စစ္​သားမလုပ္​သင္​့​ေတာ့တဲ့ တိုင္​းျပည္​
••••••••••••••••••••••••••••••
စာေရးသူ- မ်ိဳးခ်စ္

၁။
အျဖဴ​ေကာင္​​ေတြပဲ လာလာ 
အမဲ​ေကာင္​​ေတြပဲ ​ေရာက္​​ေရာက္​
​ေခ်ာက္​ထဲပဲ က် က် 
​ေရထဲပဲ ျမဳပ္​ ျမဳပ္​ ။

ကယ္​တင္​တာတို႔ 
ဘာတို႔ ညာတို႔ 
မလုပ္​ၾကနဲ႔​ေတာ့။

လက္​ပိုက္​ၿပီးသာ ျပဳံးျပဳံး​ေလး ၾကည္​့​ 
ကိုယ္​ တစ္​​ေယာက္​တည္​း ခံရမွာ မွ မဟုတ္​တာ ။
အကုန္​လုံး ခံၾကရမွာကို။

လုပ္​ခ်င္​သလိုသာ လုပ္​ၾကပါ​ေစ​ေတာ့။

၂။
ႏိုင္​ငံနဲ႔ ခ်ီၿပီး သစၥာ​ေဖာက္​လည္​း 
အခ်ိန္​တန္​ရင္​ ​ေထာင္​ က လြတ္​တယ္​။

ႏိုင္​ငံနဲ႔ဆိုင္​တဲ့ အခ်က္​အလက္​​ေတြ ​ေရာင္​းစားလည္​း
အခ်ိန္​တန္​ရင္​ ​ေထာင္​ က လြတ္​တယ္​။

အျဖဴ​ေကာင္​​ေတြ ​အသံ​ေပးရင္​ ပ်ာယာ​ေတြခတ္​တယ္​။
အမည္​း​ေကာင္​​ေတြ ​ေၾကျငာခ်က္​ထုတ္​ရင္​ ဒူး​ေတြတုန္​တယ္​။

တ႐ုတ္​ကို ​ေၾကာက္​ရပါတယ္​ .. တဲ့။
အရင္​​ေခတ္​ ​ေျပာခဲ့တုန္​း က 
ဟာသ​ေတြလုပ္​ခဲ့ၾက ။
ဆဲခဲ့ၾက ဆိုခဲ့ၾက။

အခု​ေတာ့ ..
အျဖဴ​ေကာင္​ ျဖစ္​ျဖစ္​ 
အမည္​း​ေကာင္​ ျဖစ္​ျဖစ္​ 
အားလုံးကို ​ေၾကာက္​ၾကရတဲ့ ဘ၀။

အခု​ေတာ့ .. 
​ေ၀ဖန္​မယ္​့သူ​ေတြလည္​း မ႐ွိၾက​ေတာ့။
လက္​ခုပ္​သံ ယူမယ္​့သူ​ေတြလည္​း မ႐ွိၾက​ေတာ့။
ဆဲမယ္​့ ဆိုမယ္​့ သူ​ေတြလည္​း မ႐ွိၾက​ေတာ့။

​ေဒၚလာ​စကၠဴ​ေတြ ​ေအာက္​မွာ 
​ေလာက္​​ေကာင္​​ေတြ က ​​ေက်နပ္​​ေပ်ာ္​ရႊင္​ၾကလို႔။
ဆု​ေတြ ဘာ​ေတြ ရလို႔။
တိုက္​​ေတြ ဘာ​ေတြ ​ေဆာက္​လို႔။
ကား​ေတြ ဘာ​ေတြ စီးလို႔။

​တိုင္​းျပည္​ကို ခုတုံးလုပ္​ၿပီး 
​ေငြ႐ွာ​ၾကတဲ့ ​ေကာင္​​ေတြ မ်ား​တဲ့ ​ေခတ္​မွာ 
တိုင္​းျပည္​ကလည္​း အစိတ္​စိတ္​ အပိုင္းပိုင္​းျဖစ္​လို႔။
လူ​ေတြကလည္​း အပိုင္​းပိုင္​းကြဲလို႔။
စိတ္​ဆႏၵ​ေတြကလည္​း တစ္​စစီ ကြဲလို႔။

၃။
သူပုန္​ ကို တိုက္​လို႔  
​ေပါက္​လႊတ္​ပဲစား​ေကာင္​​ေတြ   ၀ိုင္​း​ေအာ္​ၾကတဲ့အခါ 
စစ္​သား​ေတြ က ..
လူတကာ တံ​ေတြးခြက္​မွာ 
ပက္​လက္​​ေမ်ာလို႔။

ႏွစ္​ျပားမတန္​​ေအာင္​ အဆဲခံၾကရ။
႐ွိသမ်ွ အမ်ိဳးအ​ေဆြပါမက်န္​ အဆဲခံၾကရ။

ကိုယ္​လက္​အဂၤါစြန္​႔လႊတ္​ခဲ့ၾကတာ 
အသက္​စြန္​႔ခဲ့ၾကတာ 
မိသားစုကို စြန္​႔ခဲ့ၾကတာ ။
သဲထဲ ​ေရသြန္​သလို ျဖစ္​ခဲ့ရ။

၄။
အာဆာ ကို တိုက္​လည္​း အဆဲခံရ။
​ေအ​ေအ ကို တိုက္​လည္​း အ​ဆဲခံရ။

အာဆာ ကို တိုက္​တုန္​းကလည္​း 
စစ္​သား​ေတြ ​ေထာင္​က်ခဲ့ၾက။
​ေအ​ေအ ကို တိုက္​တုန္​းကလည္​း 
စစ္​သား​ေတြ ​ေထာင္​က်ခဲ့ၾက။

က်ည္​ဆံတစ္​ခ်က္​​ေၾကာင္​့ 
စစ္​ပြဲ အတြင္​းမွာ အသက္​​ေပ်ာက္​သြားၾကတဲ့အခါ 
စစ္​သား​ေတြကို လက္​ညႇိဳးထိုးၾက။
စစ္​သား​ေတြကို စြပ္​စြဲၾက။
စစ္​သား​ေတြ ကို အျပစ္​တင္​ၾက။

သူပုန္​ သူကန္​​ေတြကို တ႐ို​တ​ေသ ဆက္​ဆံၾက။

၅။
စစ္​သား က်ည္​ဆံ တစ္​ခ်က္​ က 
လူတစ္​​ေယာက္​ပဲ ​ေသတယ္​ ဆိုၾကပါစို႔။

က​ေလာင္​တံ တစ္​ခ်က္​ ​ေအာက္​မွာ 
စစ္​သား​ေတြ အႀကိမ္​ႀကိမ္​ ​ေသခဲ့ရ။
စစ္​သား မိသားစု​ေတြ အႀကိမ္​ႀကိမ္​ နာက်င္​ခဲ့ရ။

သူပုန္​သူကန္​ ကို သတ္​တယ္​လို႔ ဆိုဆို 
သတင္​း​ေပးကို သတ္​တယ္​လို႔ ​ေျပာ​ေျပာ 
စစ္​သား​ေတြ ​ေထာင္​က်တဲ့အခါ ..
တစ္​ခ်ိဳ႕​ေတြ ၀မ္​းသာ အားရျဖစ္​လို႔။
တစ္​ခ်ိဳ႕​ေတြ ​ေပ်ာ္​လို႔ ရႊင္​လို႔။
တစ္​ခ်ိဳ႕ ​ေတြ မီဒီယာစာမ်က္​ႏွာထက္​မွာ ​ေဖာ္​ျပၾကလို႔။

​ေသခ်ာတာ​ေတာ့ .. 
ဘယ္​ စစ္​သားမိသားစု၀င္​ မွ 
ခ်က္​ခ်င္​းလႊတ္​ တို႔ 
လူ႔ အခြင္​့အ​ေရး တို႔ 
ဘာအ​ေရး တို႔ ညာ အ​ေရး တို႔ မ​ေအာ္​ခဲ့ၾက။
ဘာကိုမွ မ​ေတာင္​းဆိုခဲ့ၾက။
သမၼတႀကီး ဘာညာ ဆိုၿပီး 
စကားႀကီး စကားက်ယ္​​ေတြ မ​ေျပာခဲ့ၾက။

၆။
တိုက္​​ေတာ့လည္​း အဆဲခံရ 
မတိုက္​​ေတာ့လည္​း အဆံခံရ။
အဲဒီလို တိုင္​းျပည္​မွာ 
စစ္​သားျဖစ္​ခဲ့တာကိုက 
၀ဋ္​​ေႂကြး အ​ေတာ္​ႀကီးၾကတဲ့ ​ေကာင္​​ေတြ။

အာဏာ႐ွင္​ စနစ္​ 
စစ္​သား ဘ၀ 
ကြဲကြဲျပားျပား မျမင္​ႏိုင္​​ေသးတဲ့ တိုင္​းျပည္​မွာ 
စစ္​သားျဖစ္​ခဲ့တာကို က 
အကုသိုလ္​ အ​ေတာ္​ႀကီးၾကတဲ့ ​ေကာင္​​ေတြ။

စစ္​တပ္​ကို ဆဲရဲ ဆိုရဲ
စစ္​တပ္​ မ​ေကာင္​း​​ေျပာရဲရင္​ 
သူရဲ​ေကာင္​းလို ခ်ီဴက်ဴးဂုဏ္​ျပဳၾကတဲ့ တိုင္​းျပည္​မွာ 
စစ္​သားျဖစ္​ခဲ့တာကို က 
လူျဖစ္​႐ႈံးခဲ့တဲ့ ​ေကာင္​​ေတြ။

စစ္​တပ္​ ကို ​ေစာ္​ကားမွ 
ထမင္​းစားလက္​မွတ္​ရမယ္​့​ေကာင္​​ေတြ ႐ွိတဲ့ တိုင္​းျပည္​မွာ 
စစ္​သားျဖစ္​ခဲ့တာကို က
၀ဋ္​နာ ကံနာ အ​ေတာ္​ႀကီးၾကတဲ့ ​ေကာင္​​ေတြ။

၇။
စစ္​သား​ေသလို႔ 
၀ီ စတန္​း ၀ွစ္​ခ်္​ မ႐ွိ ​ေပမယ္​့
သူပုန္​ ​ေသရင္​ 
၀ီ စတန္​း ၀ွစ္​ခ်္​ ႐ွိတဲ့ တိုင္​းျပည္​။

စစ္​သား မိသားစုေတြအတြက္​ 
၀ီ စတန္​း ၀ွစ္​ခ်္​ မ႐ွိ​ေပမယ္​့ 
သစၥာ​ေဖာက္​ မိသားစု​ေတြ အတြက္​ 
၀ီ စတန္​း ၀ွစ္​ခ်္​ ႐ွိတဲ့ တိုင္​းျပည္​။

စစ္​သား အတြက္​ 
ဟူးမန္​း ႐ိုက္​တ္​ မ႐ွိ​ေပမယ္​့ 
သူပုန္​ သူကန္​ နဲ႔ သစၥာ​ေဖာက္​​ေတြ အတြက္​ 
ဟူးမန္​း ႐ိုက္​တ္​ ႐ွိတဲ့ တိုင္​းျပည္​။

စစ္​သား​ေတြ အတြက္​ 
အျဖဴ​ေကာင္​ အမည္​း​ေကာင္​​ေတြ က 
​ေၾကျငာခ်က္​ ထုတ္​တာ မ႐ွိ​ေပမယ္​့ 
သူပုန္​ သူကန္​ နဲ႔ သစၥာ​ေဖာက္​​ေတြ အတြက္​ 
အျဖဴ​ေကာင္​ အမည္​း​ေကာင္​​ေတြ က 
​ေၾကျငာခ်က္​ ခဏ ခဏ ထုတ္​ၾကတဲ့ တိုင္​းျပည္​။

အမ်ိဳသားရင္​ၾကား​ေစ့​ေရး စကားလုံး​ေအာက္​မွာ 
သူပုန္​ သူကန္​ နဲ႔ သစၥာ​ေဖာက္​​ေတြပါ 
လြတ္​ၿငိမ္​းခ်မ္​းသာခြင္​့ ႐ွိတဲ့ တိုင္​းျပည္​။

၈။
​ေရႀကီးလည္​း မသြားၾကနဲ႔​ေတာ့။
​ေျမၿပိဳလည္​း မသြားၾကနဲ႔​ေတာ့။
ငလ်င္​လႈပ္​လည္​း မသြားၾကနဲ႔​ေတာ့။
ဘာပဲျဖစ္​ျဖစ္​ မသြားၾကနဲ႔​ေတာ့။

ကိုယ္​့​ေသနတ္​ကို တိုက္​ရင္​း
ကိုယ္​့ ​ေက်ာပိုးအိတ္​ကိုျပင္​ရင္​း 
ကိုယ္​့ မိသားစုအိမ္​မွာ ​ေနရင္​း
ကိုယ္​့ ကို အသက္​အႏၱရာယ္​ မျပဳမခ်င္​း 
​ေအး​ေအးလူလူသာ ​ေနၾက​ေတာ့။

အဆဲခံရတာမ်ားတဲ့ တိုင္​းျပည္​မွာ 
အဆဲမခံရဖို႔ ၿငိမ္ျ​ငိမ္​​ေလးသာ ​ေနၾက​ေတာ့။

အျပစ္​​ေျပာတာမ်ားတဲ့ တိုင္​းျပည္​မွာ 
အျပစ္​​ေျပာမခံရဖို႔ တိုးတိုးသက္​သာ ​ေနၾက​ေတာ့။

စစ္​သား​ေတြ အတြက္​ 
၀ီ စတန္​း ၀ွစ္​ခ်္​ မ႐ွိတဲ့ တိုင္​းျပည္​မွာ 
ကိုယ္​့ အသက္​ကို မထိပါး​ေသးသမ်ွ 
မသိသလိုသာ ​ေနၾက​ေတာ့။

စစ္​သား​ေတြ အတြက္​ 
ဟူးမန္​း ႐ိုက္​ခ်္​ မ႐ွိတဲ့ တိုင္​းျပည္​မွာ 
ကိုယ္​့ မိသားစု ကို မ​ေစာ္​ကား​ေသးသမ်ွ 
မဆိုင္​သလိုသာ​ေနၾက​ေတာ့။

၉။
​ေသနတ္​သံၾကားတာနဲ႔ 
​ေဒၚလာစား​ေတြ ​ေအာ္​ၾကမယ္​။
အျဖဴ​ေကာင္​​ေတြ ​ေျပာၾကမယ္​။
အမည္​း​ေကာင္​​ေတြ ​ေၾကျငာခ်က္​ထုတ္​ၾကမယ္​။
စစ္​တပ္​မုန္​းတီး​ေရးသမား​ေတြ ဆႏၵျပၾကမယ္​။
စစ္​တပ္​ ဆဲခ်င္​တဲ့​ေကာင္​​ေတြ ဆဲၾကမယ္​။
စစ္​တပ္​​ေၾကာင္​့ အျပစ္​ပုံခ်မယ္​့​ေကာင္​​ေတြ ၀င္​​ေယာင္​ၾကမယ္​။
ကီးဘုတ္​ကိုင္​ၿပီး စစ္​တိုက္​မယ္​့​ေကာင္​​ေတြ စစ္​တိုက္​ၾကမယ္​။

၁၀။
သစၥာ​ေဖာက္​​ေကာင္​​ေတြလိုမ်ိဳး 
လူရာအသြင္​းမခံရ​ေတာ့တဲ့ 
အဲဒီလို တိုင္​းျပည္​မွာ ။

က်​ေနာ္​တို႔တစ္​​ေတြ 
စစ္​သား မလုပ္​သင္​့​ၾက​ေတာ့။

မ်ိဳးခ်စ္​
၇၊​ေမ၊၂၀၁၉။
၂၂၀၀ နာရီ။

မူရင္းလင့္
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=582412005613437&id=100015339271581

ဘဏ္မွာ ေခ်းေငြရဖို႔လုပ္ငန္းရွင္တခ်ိဳ႕ ပုံစံမ်ိဳးစုံနဲ႔ လိမ္လည္"

"ဘဏ္မွာ ေခ်းေငြရဖို႔လုပ္ငန္းရွင္တခ်ိဳ႕ ပုံစံမ်ိဳးစုံနဲ႔ လိမ္လည္"

လုပ္ငန္းရွင္တခ်ိဳ႕ ဘဏ္က ေခ်းေငြရရွိဖို႔နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံနဲ႔ လိမ္ညာထုတ္ေခ်းတာေတြေၾကာင့္ဘဏ္ေတြဘက္ က စည္း ကမ္းခ်က္ေတြ ပိုတင္းက်ပ္လာရတယ္လို႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ လက္ေထာက္အေထြေထြမန္ေနဂ်ာဆီက သိရပါတယ္။

အိမ္အဆုံးခံမယ့္သူ
။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ကို customer တစ္ေယာက္ေရာက္လာပါတယ္။သူ႕ကိုၾကည့္ရတာဟာလည္းသြက္သြက္လက္လက္ နဲ႔ လုပ္ငန္းလည္း အေတာ္ေကာင္းတဲ့ ပုံပါပဲ။ ေခ်း ေငြအေၾကာင္းအရာေတြနဲ႔လည္းေတာ္ေတာ္ေလးရင္းႏွီးမႈရွိပုံေပၚပါတယ္လို႔ ဆိုတယ္။

သည္လုပ္ငန္းရွင္က ဘဏ္ က တာဝန္ရွိသူကေမးျမန္းသမၽွေတြကိုလည္း ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ပဲေျဖဆိုျပန္ေျပာျပ ႏိုင္ပါတယ္။

သူလိုခ်င္တာက CGI(အ ေပါင္ပစၥည္းတင္ျပစရာမလိုတဲ့အာမခံစနစ္ - Credit Guarantee Insurance)စနစ္နဲ႔သိန္း ၂ဝဝ ပဲ ေခ်းေငြ လိုခ်င္တာပါ။

သည္အခါမွာ ေခ်းေငြထုတ္ ေခ်းေပးမယ့္တာဝန္ရွိသူဦးေအာင္မ်ိဳးထြန္းက ဘာေၾကာင့္လုပ္ငန္းေကာင္းရဲ႕သားနဲ႔ အာမခံအေပါင္ပစၥည္းမေပးတာလဲေမးတဲ့အခါမွာအေပါင္ပစၥည္း ေပးစရာမရွိဘူးလို႔ ဆိုပါတယ္။ဘယ္မွာေနလဲဆိုေတာ့ အိမ္မွာေနတယ္လို႔ ေျဖပါတယ္။

သည္လိုနဲ႔ေမးရင္းေမး ရင္းနဲ႔ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္မွာလာၿပီးေတာ့ CGI နဲ႔ အရင္ေခ်းေငြယူ ထားမယ္ ၊မၾကာခင္လာမယ့္ JICA ေခ်းေငြ အတြက္ကို သူကပိုင္ဆိုင္မႈကို အာမခံထားၿပီးေတာ့ ေနာက္တစ္ဘဏ္မွာသြားေခ်းမယ္ဆိုတဲ့ သူရဲ႕ plan ပါလာ ပါတယ္။

ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ လက္ ေထာက္အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ (ဘဏ္ ၃) က ဦးေအာင္မ်ိဳးထြန္းက“ဥပမာ သေဘာတစ္ခုက ဘဏ္ႏွစ္ဘဏ္က ရထားတဲ့ေခ်းေငြနဲ႔ သူ႕ရဲ႕အိမ္တန္ဖိုးနဲ႔ ျပန္ၿပီးခ်ိန္ၾကည့္လိုက္လို႔တန္တယ္ ဆိုလို႔ရွိရင္ သူ က အဆုံးခံရင္ခံမယ့္သေဘာရွိတယ္၊
အိမ္ကို အဆုံးခံၿပီးေတာ့ လုပ္ခ်င္ရာသာ လုပ္ၾကေပေတာ့ ဆိုၿပီးေတာ့ အဲဒီျပႆနာေတြက အေတာ္ျဖစ္တယ္၊
အဲဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ ေတာ္ေတာ္ကို စိစစ္ရတယ္၊
စိစစ္ ျပန္ေတာ့လဲ ၾကာလို႔ေပါ့၊ မစိစစ္ျပန္ေတာ့လဲျပည္သူလူထုေငြေၾကးဆုံး႐ႈံးသြားၿပီဆိုလို႔ရွိရင္တာဝန္ရွိတဲ့သူ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေပၚမွာ ျဖစ္မွာပဲေလ”လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဘယ္ေလာက္ရရ
။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ထဲက နာမည္ႀကီး စာေရးကိရိယာထုတ္လုပ္တဲ့ စက္ ႐ုံႀကီး တစ္႐ုံကပါ။

စာ႐ြက္စာအုပ္ေတြ နဲ႔ တစ္႐ႉးေတြ ထုတ္လုပ္ေနတဲ့ ၊ကုမၺ ဏီႀကီး တစ္ခုလို ထုတ္လုပ္ေနတဲ့ စက္႐ုံႀကီးတစ္ခုက ဘဏ္မွာေငြလာေခ်း ပါတယ္။

အက္စ္အမ္အီး ေခ်းေငြ စတင္ေခ်းတဲ့အခ်ိန္မွာအက္စ္အမ္အီး ေခ်းေငြ လိုခ်င္တယ္ဆိုၿပီးျမန္မာ့ စီးပြားေရးဘဏ္ မွ ာလာေလၽွာက္ပါတယ္။

လုပ္ငန္းကို ၾကည့္လိုက္တဲ့ အခါမွာလည္း သူလုပ္တဲ့ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းက ေခ်းေငြဦးစားေပး လုပ္ငန္းထဲမွာ အ က်ဳံးဝင္ပါတယ္။

သည္လုပ္ငန္းရွင္က တ႐ုတ္ ျပည္ ကေန ကုန္ၾကမ္းသြင္းၿပီးေတာ့ လုပ္ေနရတယ္။မားကက္ကလည္း ရွိတဲ့အတြက္တ႐ုတ္ျပည္က ကုန္ၾကမ္းမသြင္းေတာ့ဘဲ စက္ေတြဝယ္ဖို႔လာေလၽွာက္ တာပါ။

စက္႐ုံ ဧရိယာႀကီးက ဘယ္ ေလာက္က်န္ေသးတယ္ ၊အခုလက္ရွိ မွာလည္း အဲသည္စက္႐ုံ ဧရိယာႀကီးမွာအေဆာက္ အအုံေဆာက္ၿပီးၿပီ၊စက္ ေတြ ထပ္တည့္႐ုံပဲ ၊အဲသည္ေတာ့ အစိုးရကေန ကူညီေပးပါဆိုၿပီးေခ်း ေငြ လာေလၽွာက္တာ ျဖစ္တယ္။

တာဝန္ရွိသူကလည္း ေျမျပင္ကိုဆင္းၾကည့္တဲ့အခါမွာလုပ္ငန္း က ေတာ္ေတာ္ေလးေကာင္းၿပီး လုပ္သားဦးေရလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားတာကို ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။

ဘယ္ေလာက္ေခ်းခ်င္တာလဲ ေမးတဲ့အခါမွာသိန္း ၁၀,ဝဝဝ လိုခ်င္ပါ တယ္လို႔ ေျဖပါတယ္။

သိန္း ၁၀,ဝဝဝ ေတာ့ ေခ်းလို႔ မရဘူး၊ဘဏ္ရဲ႕ ကန္႔သတ္ခ်က္ က အက္စ္အမ္အီးသည္သိန္း ၃ဝဝဝ ထက္ ပို မေခ်းဘူး။

သိန္း ၁၀,ဝဝဝ လိုခ်င္ရင္ ၄င္းရဲ႕အာမခံ အေပါင္ပစၥည္းကို တန္ဖိုးသင့္ျဖတ္မယ္လို႔ တာဝန္ရွိသူ က ဆိုပါတယ္။

သည္လိုျဖတ္လိုက္မယ္ဆိုရင္ အေဆာက္အအုံတန္ဖိုးနဲ႔ ေျမတန္ဖိုးအေပၚမွာ ေခ်းေငြမူေဘာင္ ထဲမွာဝင္တဲ့ပမာဏကို သူက ရရွိမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။

သည္အခါမွာ သူက အက္စ္ အမ္ အီးနဲ႔ ေဘာင္ဝင္တဲ့သိန္း ၃ဝဝဝ ပဲ ယူမယ္လို႔ ဆိုလာပါတယ္။

သည္လိုဆိုလည္း အေပါင္ပစၥည္း အျဖစ္အေဆာက္အအုံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ဂရန္ေတြ ျပခိုင္းတဲ့အခါမွာ မိတၱဴေတြ ျပပါတယ္။

အခုအခ်ိန္ မိတၱဴျပတာကိစၥမရွိ ဘူး၊သက္ဆိုင္ရာက ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ လာစစ္တဲ့ အခ်ိန္မွာမူရင္းျပရေတာ့မယ္လို႔ ေျပာတဲ့အခါ ၄င္းလုပ္ငန္းရွင္က အျခားဘဏ္မွာ အေပါင္ထားကာ ေခ်းေငြရထားျပီးသားျဖစ္ေနပါတယ္။

တျခားဘဏ္မွာ အတိုး ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ အေပါင္ထားထားၿပီးေတာ့ အေပါင္ သြားျဖတ္ၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ကို ကိုးရာခိုင္ႏႈန္းတိုးနဲ႔ ေျပာင္းေခ်းခ်င္တာျဖစ္ေနပါတယ္။

အဲသည္လိုမ်ိဳး ေခ်းခ်င္တယ္ ဆိုရင္လည္း ရပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ ဟိုဘက္ ဘဏ္မွာ အာမခံကို အတိုး နဲ႔အရင္းနဲ႔ျဖတ္ခဲ့ၿပီး ဂရန္မူရင္းကို ထုတ္ခဲ့ ၿပီး ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကိုယူခဲ့ ၿပီး ေခ်းေငြ တင္ပါလို႔ ေျပာတဲ့အခါ မွာေတာ့သူက ျမန္မာ့စီးပြားေရး ဘဏ္က ခြင့္ျပဳမိန္႔ခ် ေပး၊သည္လိုရျပီးေတာ့မွ ဟိုဘက္က ဘဏ္ကိုသြား ၿပီးေတာ့အေပါင္ျဖတ္ၿပီးရင္ မူရင္းေတြကိုယူလာၿပီး လုပ္ေပးပါလို႔ ဆိုလာျပန္ပါတယ္။

တာဝန္ရွိသူက လက္မခံတဲ့ အခါမွာ ေဆြးေႏြးလို႔မရတဲ့အဆုံးမွာ ေနာက္ဆုံးေတာ့ အာမခံအေပါင္ပစၥည္းမပါဘဲ သိန္း ၂ဝဝ ပဲ ယူမယ္လို႔ဆိုလာျပန္ပါတယ္။

သူ႕လုပ္ငန္း ရဲ႕ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ တစ္လစာ ဝန္ထမ္းစရိတ္က လစာအ တြက္ပဲ သိန္း ၁ဝဝ ေက်ာ္ ရွိေနပါတယ္။

ဦးေအာင္မ်ိဳးထြန္းက“ကၽြန္ ေတာ္ က ေျပာျပတယ္၊ကၽြန္ေတာ္ က သိန္း ၂ဝဝ ေပးလိုက္တာနဲ႔ကၽြန္ေတာ္ေပးလိုက္တဲ့ သိန္း ၂ဝဝ က ခင္ဗ်ားမွာဝန္ထမ္းလစာ ႏွစ္လ ေပးလိုက္တာနဲ႔ ကုန္ ၿပီ၊သူ႕ ေခ်းေငြက ဘာအက်ိဳးမွ မရွိဘူး၊သို႔ေသာ္ ခင္ဗ်ားက မယူေတာ့ဘဲနဲ႔ ခင္ဗ်ားထက္ပိုၿပီးေတာ့ တကယ္ကို လုပ္ငန္းေသးေသးေလးလုပ္ၿပီးဒီ ပိုက္ဆံေလးကိုရရင္ သူ႕မွာ ေတာ္ေတာ္ကိုအက်ိဳးအျမတ္ရွိမယ္ဆိုတဲ့ လူကို ကၽြန္ေတာ္ကဦးစားေပးခ်င္တယ္၊ အဲဒီေတာ့ ခင္ဗ်ားမယူပါနဲ႔ ၊ခင္ဗ်ား ေနာက္ဆုတ္ပါလို႔ ေျပာလိုက္ရတယ္”လို႔ ဆိုပါတယ္။

လုပ္ငန္းရွင္က JICA ေခ်းေငြလာရင္ ၄င္းအေနနဲ႔customer အ ေဟာင္းျဖစ္ေအာင္လို႔ လာဦးထားတဲ့သေဘာလို႔ သိရပါတယ္။

ေငြေတာ့ ေခ်းခ်င္တယ္
။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဘဏ္ကို CGI စနစ္နဲ႔ ေခ်းေငြေခ်းခ်င္တဲ့ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးေရာက္လာပါတယ္။

တာဝန္ရွိသူကေမးတဲ့ အခါမွာ အခု သူေနေနတဲ့ အိမ္ကိုဘာလို႔ အာမခံပစၥည္း မေပးတာလဲ ေမးတဲ့အခါမွာ၄င္းအမည္ေပါက္ မဟုတ္လို႔ဆိုၿပီး ေျဖပါတယ္။

အာမခံပစၥည္းေပးရင္ ကာယကံရွင္ရဲ႕ အမည္ေပါက္တဲ့အိမ္ၿခံေျမတိုက္တာ ျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့ သတ္ မွတ္ခ်က္ကရွိပါတယ္။

အိမ္ကို စာခ်ဳပ္ျပခိုင္းတဲ့အခါ မွာ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္ကဝယ္ထား တာပါ။ေနာက္ၿပီး စပယ္ရွယ္ပါဝါျပပါတယ္။

ဒါဆို စပယ္ရွယ္ပါဝါ ပါတယ္။ သည္အိမ္ဂရန္ေျပာင္းဖို႔၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္ကေန ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အတြင္း ၁၈ ႏွစ္လုံးလုံးကို သည္ဂရန္အမည္ေျပာင္းဖို႔လည္းေရာင္းသြားတဲ့ ပိုင္ရွင္က စပယ္ရွယ္ပါဝါေပးထားၿပီးသား ၊ ဘာေၾကာင့္ မလုပ္တာလဲလို႔ ဘဏ္ကေမးပါတယ္။

သည္ အခါမွာ အမ်ိဳးသမီး က ျပန္ေျဖလိုက္တာ ကအခြန္ေပးရမွာစိုးလို႔ဆိုၿပီး ေျပာပါတယ္။

“ျပည္သူလူထုက တိုင္းျပည္အေပၚမွာ ေစတနာရွိသလားဆိုတဲ့ အခ်က္အေပၚမွာလဲ တစ္ခ်က္ျပန္ၾကည့္ရမယ္၊
အစိုးရမွာပဲ တာဝန္ရွိတာ မဟုတ္ဘူး၊အစိုးရဝန္ထမ္းမွာ ခ်ည္းပဲလဲ တာဝန္ရွိတာ မဟုတ္ဘူး၊ျပည္သူ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ ေစတနာဟာလဲ တိုင္း ျပည္အတြက္ ေတာ္ေတာ္ကို တာသြားတဲ့ အရာပါ”လို႔၄င္းက ေျပာပါတယ္။

ျမတ္တယ္၊ မျမတ္ဘူး
။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

အာမခံပစၥည္းနဲ႔ ေခ်းေငြလာေရာက္ ေလၽွာက္ထားသူတစ္ေယာက္ လာေခ်းတဲ့အခါမွာ လုပ္ငန္းရဲ႕လြန္ခဲ့တဲ့သုံးႏွစ္က အခြန္ ေျပစာကို တင္ျပပါလို႔ ဘဏ္ကတင္ျပခိုင္းတဲ့အခ်ိန္မွာ အခြန္ေျပစာကို တင္ျပပါတယ္။

မူရင္းအစစ္ကို ျပႏိုင္တဲ့ အတြက္ သက္ဆိုင္ရာဘဏ္ကို စစ္ေဆးေမးျမန္းတဲ့အခါမွာလည္း စာရင္းနံပါတ္၊ကုမၺဏီပိုင္ရွင္ အားလုံး မွန္ပါတယ္။

အ႐ႈံးအျမတ္စာရင္း သုံးႏွစ္စာ ေပးပါလို႔ ေတာင္းေတာ့ေရာက္ရွိလာတဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ ေဆာင္ထားတဲ့အျမတ္ခြန္နဲ႔ မမၽွတတဲ့ အရမ္းမ်ားျပားတဲ့ အျမတ္ကိုျပထားပါတယ္။

“ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုေတာ့ သူျမတ္မွ အစိုးရက သူ႕ကိုယုံၾကည္ ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က ပိုက္ဆံေခ်းမွာကိုး၊အဲဒီႏွစ္ခုကို ႏႈိင္းယွဥ္လိုက္တာနဲ႔တင္ သူ႕ရဲ႕ေစတနာဟာ ကြဲကြဲျပားျပားသိသာတယ္၊သိန္း ၁ဝဝဝ အျမတ္ျပထားရင္ သိန္း ၁ဝဝဝ နဲ႔မၽွတတဲ့ အခြန္ကို ေဆာင္ထားသလားဆိုၿပီး အခြန္ေျပစာကိုၾကည့္လိုက္ေတာ့ ၁၀ သိန္း ေပၚမွာပဲေဆာင္ထားတာ ေတြ႕ရတယ္” လို႔ဦးေအာင္မ်ိဳးထြန္းက ေျပာျပပါတယ္။

တစ္ေန႔မွာ ေခ်းေငြ ေခ်းခ်င္တဲ့ လူႏွစ္ေယာက္ေရာက္လာပါတယ္။ ဘဏ္ေတြရဲ႕ ေခ်းေငြလုပ္ငန္း စဥ္အ တိုင္း အျမတ္ခြန္ေျပစာမိတၱဴမ်ား၊ စည္ပင္သာယာခြန္မိတၱဴတင္ျပဖို႔ ေတာင္းခံရာမွာ သူက အေပါင္ပစၥည္းေပးပါတယ္။

တာဝန္ရွိသူကလည္း အေပါင္ပစၥည္းေပးေတာ့ေက်နပ္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ဆုံး႐ႈံးႏိုင္စရာအေျခအေန သိပ္ မရွိဘူး။ ဆုံးရင္ေတာင္အေျခအေနမ ေကာင္းရင္ တရားမလမ္းေၾကာင္းေပၚတက္ၿပီးအိမ္ေလလံပစ္လိုက္ရင္ ပိုက္ဆံျပန္ရမွာပဲလို႔ေတြးပါတယ္။

သူကေတာ့ ထူးျခားစြာနဲ႔ အ ခြန္ ေျပစာကိုပလတ္စတစ္ေလာင္း လာပါတယ္။ ပုံမွန္ အခြန္ေျပစာေတာင္းရင္ တြန္႔ေၾကေနတာေတြကို ပဲ ေပးတတ္ၾကတာေၾကာင့္ မ်က္လုံးကို မနည္းျပဴးၿပီးဖတ္ရတဲ့စာ႐ြက္မ်ိဳးေတြပါ။

ဘဏ္က မသကၤာလို႔သံသယ ျဖစ္လို႔ ဘယ္ဘဏ္မွာေပးေဆာင္ထား တာလဲ ဆိုေတာ့ ေ႐ႊျပည္သာဘဏ္လို႔ သိရပါတယ္။

ဘဏ္အခ်င္းခ်င္း ေ႐ႊ ျပည္သာဘဏ္မန္ေနဂ်ာကိုဖုန္းဆက္ ၾကည့္တဲ့အခါမွာ ၂၂ ရက္ ၂လ ၂၀၁၇အဲသည္အခြန္ေပးသြင္းတဲ့ စာရင္းကို ၾကည့္ခိုင္းတဲ့အခါမွာ ေငြပမာဏ၊ စာရင္းနံပါတ္၊ ဘဏ္ တံဆိပ္မ်ားအကုန္ မွန္ပါတယ္။

ပလတ္စတစ္ေလာင္းတာကို သံသယ ျဖစ္တာေၾကာင့္ဘဏ္က လက္ခံကို ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ၿပီးေတာ့ ပို႔ခိုင္းလိုက္တဲ့အခါမွာ ဘဏ္မွာက်န္ခဲ့တာက ခ်လန္အစစ္ျဖစ္ေနၿပီးေတာ့ အခ်က္အလက္ပဲမွန္ကန္ ၿပီး ပလတ္စတစ္ေလာင္းထားတဲ့ ခ်လန္ က အတု ျဖစ္ေနပါတယ္။

လာတဲ့လူႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ေတာ္စပ္ပုံကို ေမးလိုက္တဲ့အခါမွာ သား အဖလို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သား ကအေဖ ထက္ အသက္ႀကီးေနတဲ့ပုံေပါက္တာေၾကာင့္တာဝန္ရွိသူက သန္းေခါင္စာရင္းမိတၱဴျပခိုင္းရာမွာအတုလုပ္လာတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

“အဲဒီလို အတုေတြကို ေတာ္ေတာ္ ေဝခြဲရခက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဘဏ္ ေတြက ပိုက္ဆံေခ်းဖို႔ ျငင္းတယ္ဆိုတဲ့အပိုင္းမွာ ဒါေလးေတြလဲ အေျခခံအေၾကာင္းတရားေတြ ပါတာေပါ့၊သန္းေခါင္စာရင္းအတုမွာလဲ သားအဖအျဖစ္နဲ႔ ေဖာ္ျပထားတယ္”လို႔ ဦးေအာင္မ်ိဳးထြန္း ကသူ႕ရဲ႕ အေတြ႕အႀကဳံကို ေျပာပါတယ္။

မွတ္ပုံတင္ အတု၊အေဖ အတု
။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။

ေခ်းေငြလာေခ်းတဲ့အခါ သြားေရာက္စစ္ေဆးတဲ့အခ်ိန္မွာအေဖ က အိမ္ေလးလုံးရွိတယ္။လူမေနတဲ့အိမ္ ကဂရန္ကို ခိုးလာၿပီး သား က ေငြလာ ေခ်းတယ္။

ၾကည့္လိုက္ေတာ့ အေဖ့နာမည္၊အေဖနဲ႔ စာရင္းဖြင့္ရမယ္ဆိုေတာ့ အေဖ့ရဲ႕ နာမည္ေတြ၊ မွတ္ပုံတင္ေတြ အကုန္တူပါတယ္။ လာတဲ့သူကလည္း သူ႕ထဲမွာ ျပထားတဲ့အေဖပါပဲ။

မွတ္ပုံတင္က ေဟာင္းႏြမ္း ေနရမယ့္ အစားလတ္လတ္ဆတ္ဆတ္ႀကီးျဖစ္ေနစရာအေၾကာင္း မရွိတာေၾကာင့္ ျပန္ၿပီးစစ္လိုက္တဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့အတုဆိုၿပီး၊အေျဖထြက္ပါတယ္။

“အခုအမႈဖြင့္ ၊ရဲဖမ္းဘာညာနဲ႔ လုပ္ေတာ့ ဝုန္းဒိုင္းႀကဲၿပီးဘယ္ေပ်ာက္သြားလိုက္လဲ မသိဘူး၊ ဒါေတြ အကုန္လုံးကို ႏွိပ္ကြပ္ဖို႔ဆိုေတာ့လဲ ကၽြန္ေတာ္တို႔က လုပ္လို႔မရျပန္ဘူး၊ ျပည္ထဲေရးက လုပ္ရမယ့္ကိစၥေတြေပါ့”လို႔ ၄င္းက ဆိုပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ႀကဳံရတဲ့ ျပႆနာတစ္ခုကေတာ့ဂရန္ႏွစ္ခုနဲ႔ ဘဏ္ႏွစ္ခုမွာ ေခ်းေငြေခ်းထားတဲ့ ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးလည္း ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက ဂရန္ႏွစ္ခုနဲ႔ဘဏ္ ႏွစ္ဘဏ္မွာ ေခ်းခဲ့ၿပီး တစ္ခုကို ျပန္ေ႐ြး ၿပီးေတာ့ customer ကို ေရာင္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

“ဂရန္က ကၽြန္ေတာ္ျပန္ၾကည့္ေတာ့လဲ ဟုတ္တယ္၊သူျပတာလဲ မူရင္းပဲ၊ ကၽြန္ေတာ့္မွာလဲ ေအာ္ရီဂ်င္နယ္ပဲ”လို႔ ဦးေအာင္မ်ိဳးထြန္း က ေျပာ ပါတယ္။

တရား႐ုံး တက္ခ်ိန္မွာေတာ့ ဘယ္ ဘဏ္မွာ အရင္ေခ်းထားတာလဲဆိုတာ ၾကည့္တဲ့အခါမွာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္က အရင္ေခ်းထားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ကိုေခ်းတဲ့ဂရန္ကသာ အစစ္ျဖစ္တယ္လို႔ အသိအမွတ္ျပဳၿပီး အႏိုင္ရခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။

ၿခဳံငုံသုံးသပ္ရမယ္ဆိုရင္“အခုအခ်ိန္မွာ က႑စုံမွာ အဆင္မေျပၾကဘူးေပါ့၊
ဒီေတာ့ေငြအလုံးအရင္း ထြက္လာစရာ ဘဏ္ပဲရွိတယ္၊အဲဒီေတာ့ ဘဏ္ေတြကိုလာၿပီး လိမ္လည္ဖို႔ ႀကိဳးစားလာၾကတယ္” လို႔ ဦးေအာင္မ်ိဳးထြန္းက ေျပာပါတယ္။

(ခိုင္ဇာနည္ေမာင္)

credit - Kumudra News

crd Alex W. Yan

စင္ကာပူကုမၸဏီက ေနျပည္ေတာ္တြင္ တစ္ႏွစ္တန္ ငါးေသာင္းက် ဆန္စက္တည္စင္ကာပူကုမၸဏီက ေနျပည္ေတာ္တြင္ တစ္ႏွစ္တန္ ငါးေသာင္းက် ဆန္စက္တည္If you have our sakura pink 500g pack of brown rice, we are excited to drop a teaser of our incoming harvest! 

Brand new packaging in 2kg and 5kg. Join us over at The Little Rice Company, and get our rice directly from the website on the 17th April!စင္ကာပူႏိုင္ငံအေျခစိုက္ အရည္အေသြးျမင့္ ဆန္ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိေသာ Golden Sunland, Food & Beverage ကုမၸဏီသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဆန္တန္ခ်ိန္ ၅ဝ,ဝဝဝ အထိ ႀကိတ္ခြဲထုတ္လုပ္ႏိုင္ေသာ အႀကီးစားဆန္စက္ကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ စတင္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ဆန္စက္ကို ေနျပည္ေတာ္ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္၊ ပ်ံခ်ီေက်း႐ြာအနီးရွိ ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီးေဘးတြင္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စက္႐ုံတည္ေဆာက္ရန္ ပႏၷက္႐ိုက္အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးမ်ိဳးေဇာ္ဦးက ျမန္မာတိုင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။ 

''တစ္ႏွစ္ကို ဆန္တန္ခ်ိန္ ၅ဝ,ဝဝဝ ႀကိတ္ခြဲထုတ္လုပ္ႏိုင္မယ္လို႔ ေျပာတယ္''ဟု ႏိုဝင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

Golden Sunland သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စပါးမ်ိဳးရင္းျဖစ္ေသာ ေ႐ႊဝါထြန္းစပါးမ်ိဳးႏွင့္ မ်ိဳးစပ္ေဖာ္ထုတ္ထားသည့္ ေ႐ႊဝါဝင္းစပါးမ်ိဳးသစ္ကို ေဒသခံေတာင္သူမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးတူပူးေပါင္း စိုက္ပ်ိဳးသြားမည္ျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်င္ ဧက ၁၅,ဝဝဝ ေက်ာ္အထိ စိုက္ပ်ိဳးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

 ''အဲဒီစက္႐ုံနဲ႔ လက္လွမ္းမီတဲ့ ႐ြာေတြေပါ့ဗ်ာ။ ၿပီးေတာ့ စစ္ေတာင္းျမစ္အေရွ႕ဘက္ကမ္းက ႐ြာေတြေတာင္ အက်ိဳးတူလယ္ယာ (Contract Farming) စနစ္နဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးသြားမယ့္အထဲမွာ ပါဝင္လာႏိုင္ပါတယ္''ဟု ဦးမ်ိဳးေဇာ္ဦးက ေျပာသည္။ 

ထိုကဲ့သို႔ ေတာင္သူမ်ား အက်ိဳးတူ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္သည့္အခြင့္အလမ္း ရရွိလာျခင္းျဖင့္ ဝင္ေငြတိုးတက္လာမည္ျဖစ္ကာ ေတာင္သူေရာ၊ ႏိုင္ငံပါ အက်ိဳးရွိေစမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ 

Golden Sunland ကလည္း ၄င္း၏ လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ပႏၷက္တင္မဂၤလာအခမ္းအနား က်င္းပသည့္ဓာတ္ပုံမ်ား တင္ထားသကဲ့သို႔ ႏိုဝင္ဘာ ၁၁ ရက္စြဲျဖင့္လည္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ တန္ခ်ိန္ ၅ဝ,ဝဝဝ ထုတ္လုပ္ႏိုင္သြားမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏအေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ငါးသန္းျမႇဳပ္ႏွံသြားမည္ဟု ကုမၸဏီဘက္က ဆိုထားသည္။ 

ေဒသခံလယ္သမားတစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုမ်ိဳးဝင္းကလည္း contract farming စနစ္ကို ဂဃနဏ မသိေသးသည့္တိုင္ အရည္အေသြးေကာင္းေသာ မ်ိဳးေစ့၊ နည္းပညာႏွင့္ ခိုင္မာေသာေစ်းႏႈန္းတို႔ ရရွိမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အက်ိဳးတူလယ္ယာစနစ္ကို စိတ္ဝင္တစားရွိေနေၾကာင္း ေျပာသည္။ 

''အက်ိဳးတူဆိုလား ကန္ထ႐ိုက္ဆိုလား ေသခ်ာေတာ့ မသိဘူးဗ်။ ၾကားရသေလာက္ဆို ကုမၸဏီက မ်ိဳးေစ့နဲ႔ ေခ်းေငြေပးမယ္ ေျပာတယ္။ ၿပီးေတာ့ ေစ်းႏႈန္းကိုလည္း အာမခံမယ္လို႔ ၾကားတယ္။ တကယ္လို႔သာ အဲဒီလိုျဖစ္လာရင္ေတာ့ အရမ္းေကာင္းတာေပါ့ဗ်ာ''ဟု ၄င္း၏ အျမင္ကိုေျပာသည္။

ေတာင္သူမ်ားသည္ သီးႏွံအထြက္ႏႈန္း မေသခ်ာမႈအတြက္ စိုးရိမ္မူမ်ားရွိေနသကဲ့သို႔ ေစ်းႏႈန္းမတည္ၿငိမ္မႈအတြက္ကိုပါ စြန္႔စားေနရလ်က္ရွိရာ အက်ိဳးတူလယ္ယာ (contract farming) စနစ္သည္ ၄င္းတို႔အတြက္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္လာႏိုင္ေၾကာင္း ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိသည္။


==========

The Myanmar Times Daily Newspaper - Myanmar Version

https://myanmar.mmtimes.com/news/117626.html

If you have our sakura pink 500g pack of brown rice, we are excited to drop a teaser of our incoming harvest! 

Brand new packaging in 2kg and 5kg. Join us over at The Little Rice Company, and get our rice directly from the website on the 17th April!

We sell 100% brown rice, which we developed using traditional hybrid technology.

You can purchase our rice at Khoo Teck Puat Hospital Retail Pharmacy or online at our website TheLittleRiceCompany.com/shop


In our fields of rice in Myanmar, a lone tree lies, watching over the land and greeting our farmer partners before they begin their toil each new day. 🌳🌾


ျမန္မာ ျပည္ကထြက္တဲ့ဆန္ဆို ေပမဲ့?ကိုယ္ေတြမပိုင္ပါ😥😥😥
*********************************
- စင္ကာပူႏိုင္ငံသား မိတ္ ေဆြတစ္ဦးက ေျပာလာတယ္
" မင္းတို႔တိုင္းျပည္ကထြက္တဲ့ Brown Rice ဆန္ အရည္အ ေသြးေကာင္းလိုက္တာတဲ့"
တ ေလာက အာဖရိက မွာ ျမန္မာဆန္ေတြဖ်က္ဆီးခံရတဲ့သတင္းကလည္းလိုင္းေပၚမွာ ေတြ႕လိုက္တာမၾကာ ေသးေတာ့...လာၿပီးေနာက္ ေနတာလား? လို႔ စိတ္ထဲ မွာျဖစ္ရပ္က အမွန္ ေပမဲ့ မခံခ်င္သလိုျသဖစ္မိ ေသး( ေနာက္ ေတာ့လႊဲမွားေသာ စိတ္ဓါတ္ကို ႏိုင္ငံခ်စ္တယ္၊အမ်ိဳးခ်စ္တယ္ဆို ၿပီးဖုံးကြယ္တတ္တဲ့ မ ေကာင္းေသာအက်င့္၊ေျပာင္းလဲျဖစ္ရမယ္ဆိုတဲ့အသိတရားရလိုက္တယ္။)
" ျမန္မာ ျပည္ကထြက္တာဆို ဘယ္မွာလဲ? ဘာတံဆိပ္ လဲ?" ေမးလိုက္ေတာ့
- " Golden Sunland” 
      Myanmar 
       Fragrant Brown Rice”ဆို ၿပီးဓါတ္ပုံ ေလးျပတယ္" 
- မင္းတို႔တိုင္းျပည္ကို စင္ကာပူ မိသားစုcompany က အစအဆံုး ပါကင္ထုတ္လုပ္အၿပီးသြားေရာက္စိုက္ပ်ိဳး ၿပီး ၊စင္ကာပူမွာ ေရာင္းတာပါတဲ့၊ ေဆး႐ုံ ေတြမွာလည္းဒီဆန္ နဲ႔ခ်က္ ၿပီး ေရာင္းခ် ေနတယ္" ေျပာသြား တယ္။ 
- ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုတာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳး ေရးကအဓိက႑ဆိုတာ ႏွစ္ ေပါင္းမ်ားစြာစိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကပါတယ္။
- ေျမ မရွိတဲ့ စင္ကာပူက လယ္ယာ ေျမမ်ားစြာရွိတဲ့ ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွာလာ ေရာက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံစိုက္ပ်ိဳးေရးလာလုပ္ ၿပီး အရည္အ ေသြးအဆင္ျမင့္တဲ့ထုတ္ကုန္ ကို ဂုဏ္ယူစြာ ေရာင္းခ် ေနပါတယ္။

- ျမန္မာ ႏိုင္ငံက ထြက္ ကုန္ဆိုရင္ အရည္အ ေသြးမမွီလို႔၊ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးမ ေကာင္းလို႔၊အစိုးရအခြန္ေကာက္တာမ်ားလို႔၊ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ဒီလိုပဲလုပ္ လာတာ၊ ေစ်းႏႈန္း မရလို႔၊ေစ်းႀကီးတာမစားလို႔စသျဖင့္တို႔ ေၾကာင့္မျဖစ္ႏိုင္ဘူးဆို ၿပီးၾကားေနရတာ ေတြရဲ႕ Gravity အျပင္ ဘက္ ခုန္ ထြက္ ၾကည့္လိုက္ရင္....
- ဒီစင္ကာပူကုမၸဏီ က..ျမန္မာ ေျမ၊ျမန္မာ ေရ၊ျမန္မာျပည္ လယ္သမား၊အလုပ္သမားမ်ားစြာအသုံးခ် ၿပီး..ျမန္မာ ျပည္အစိုးရရဲ႕မူဝါဒစည္းမ်ည္းေတြထဲက ေန အခုလို အရည္အ ေသြးအဆင့္မွီဆန္ ထုတ္ကုန္ကို ျမန္မာ ျပည္ေစ်းႏႈန္းထက္ ျမင့္မားေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ် ေနတာ လက္ ေတြ႕ ေတြ႕ျမင္ ေနရ ေတာ့....
- လူတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ အ ေတြးအေခၚစိတ္ဓါတ္၊ေျပာင္းလဲမႈ႕နဲ႔အတူ ကၽြန္မအ ေပၚမွာ ေရးထားခဲ့သလို အမွန္ ေပမဲ့ တလႊဲမာနငါတို႔ဟာေရွ႕ယခင္က ေရႊထီးေဆာင္းခဲ့ ေသာ ျမန္မာ့သမိုင္းထဲမွာ တဝဲလည္လည္ ေတြးေတာရင္း ၊စိတ္ႀကီးဝင္၍မသိ၊မတတ္ တာကိုဝန္ခံရမွာဖုံးကြယ္ရင္း..အမွန္ တရားနဲ႔ ေဝးကြာသြားေစ ေသာစိတ္ဓါတ္အက်င့္ မ်ားကို ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲၾကပါစို႔....
ျမန္မာ့သမိုင္းထဲမွာကမ႓ာသိဂုဏ္ယူရတဲ့
- အ ေလာင္းမင္းတရားႀကီးဦးေအာင္ေဇယ်
-ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊
-ဦးသန္႔စသျဖင့္
ယခု လက္ရွိျပည္သူ႕ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္ အလြန္ 
ျမန္မာျပည္အတြက္ ေနာက္ထပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားစြာထက္ အရည္အခ်င္း၊အရည္အ ေသြး၊ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းမြန္ ေသာ ျပည္သူမ်ားစြာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ေပၚထြန္းလာပါ ေစရန္ ျပည္သူတစ္ဦးခ်င္းစီကိုယ္ပိုင္အသိျဖင့္ ႀကိဳးစားၾကပါစို႔🙏🙏🙏

https://www.thelittlericecompany.com/shop
https://goldensunland.com/how-we-got-here.html
https://goldensunland.com/our-team.html


အႏၱရာယ္ကင္းေ၀း အလွကုန္ေဆး

NCBI လို႔ေခၚတဲ့ US National Center of Biotechnology Information က ျမန္မာျပည္က migrant ခေလးေတြ ရဲ႕ေသြးမွာ ခဲအဆိပ္ ပါဝင္မူ႔ျမင့္မားေနတဲ့အတြက္ ခေလးေတြလိမ္းတဲ့ သနပ္ခါးေတြကိုစမ္းသပ္တဲ့အခါ ခဲ ပါဝင္မူ႔ ျမင့္မားေနတာေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္। သနပ္ခါးမွာ ပါဝင္တဲ့ ခဲအဆိပ္ေတြ အရည္ျပား pore ေတြကေနစိမ့္ဝင္ၿပီး ျဖစ္ပြားမူ႔ပါ ဒါေပမဲ့ သနပ္ခါးအေခါက္ကေန ခဲအဆိပ္ျဖစ္တာမဟုတ္ႏိုင္ပဲ ready made သနပ္ခါးလုပ္ရာမွာ သံုးတဲ့ kaolin powder, borax, ဒါေတြကေန ခဲအဆိပ္ပါဝင္တာျဖစ္ဖို႔မ်ားပါတယ္। ဒီအဆင့္ကိုေတာ့ ျမန္မာျပည္က ပညာရွင္ေတြ ရွာေဖြသက္ေသျပသင့္ပါတယ္။  ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ ဘယ္သနပ္ခါးလုပ္ငန္းရွင္မွ cosmetic grade ကုန္ၾကမ္းမသံုးပါဘူး သနပ္ခါးအမႉန္႔ခေလးေတြကို အလြယ္လိမ္းေပးၾကတာ အႏၲရာယ္ရွိပါတယ္ beautiful poision ဆိုၿပီး NCBI ေအာက္မွာရွိပါတယ္။


#ျမန္မာေဆး

ႏိုင္ငံေရးဒုကၡသည္ေတြ ျမန္မာျပည္ကေနကမာၻတစ္လြားျပန္႔သြားခ်ိနိမွာ ျမန္မာေဆးအစြမ္းကို ကမာၻတစ္လြားကသိသြားၾကတယ္ ေဒၚၾကင္တို႔ ထက္လင္းတို႔ ထိပ္ေျပာင္ႀကီးတို႔ တံဆိပ္မ်ိဳးစံုခင္ဗ် နာမည္ေကာင္းနဲ႔သိတာေတာ့မဟုတ္ဘူး နာမည္ဆိုးနဲ႔သိတာပါ immigrants ေတြရဲ႕ က်န္းမာေရးကို အထူးျပဳေလ့လာတဲ့ Australia က သုေတသနအဖြဲ႕တစ္ခုကဘ၂၀၁၂ ထဲက ထုတ္ျပန္ထားတာရွိသလို မီဒီယာေတြမွာလဲႀကိဳၾကားႀကိဳၾကားေပၚလာတတ္တယ္ အဓိက heavy metal ေတြျဖစ္တဲ့ မာၾကဴရီ  ခဲ ျပဒါး ဒါေတြ ပါေနၾကပါတယ္ heavy metal ဆိုတာကလဲ သီခ်င္းသာ ေလးေလးႀကီးနဲ႔ နားေထာင္လို႔ေကာင္းတာ metal က် ေတာ့ ခႏာၱကိုယ္ထဲဝင္ၿပီးျပန္မထြက္ပဲ bio accumulation ျဖစ္ေတာ့အေတာ္ကိုေၾကာက္စရာေကာင္းပါတယ္ ဒီမွာလူအေတာ္မ်ားမ်ား ေပါ့ေပါ့ဆဆ တြက္တဲ့ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ stupid taboo ရွိတယ္ ႏြယ္ျမစ္သစ္ပင္ေဆးဖက္ဝင္ ဆိုၿပီး အတိုင္းအဆမသိစားတာရာယ္ ေနာက္တစ္ခုက စားတာမဟုတ္ဘူး လိမ္းေဆးပဲဆိုၿပီး ေပါ့ေပါ့ေတြးၾကတာရာယ္ ႏြယ္ျမစ္ပင္လဲ လိုတဲ့အဟာရကို ေျမႀကီးကေနစုတ္ယူရလို႔ heavy metal ပါဝင္မူ႔ျမင့္တဲ့ေနရာက ဆိုရင္သဘာဝအရ heavy metal ပါဝင္မူ႔ ဟာ ဒီအပင္ရဲ႕အစိတ္အပိုင္းေတြမွာစုေနတတ္တယ္ heavy metal ဆိုေပမဲ့ သူ႔ရဲ႕ molecule size က လူ႔အေရျပားရဲ႕ pore size ထက္ငယ္လို႔ ointment ေတြမွာ lubricant action နဲ႔ အေရျပားထဲကို အလြယ္တစ္ကူစိမ့္ဝင္သြားတယ္ ဒါေၾကာင့္ ႏြယ္ျမစ္သစ္ပင္ဆိုၿပီး လြယ္လြယ္စားသူေတြ လိမ္းေဆးပဲဆိုၿပီး ေပါ့ေပါ့ သေဘာထားသူေတြ သိထားသင့္ပါတယ္ heavy metal poision ျဖစ္ရင္ ဘာေတြျဖစ္တယ္ဆိုတာ လူအေတာ္မ်ားမ်ားသိထားၾကေပမဲ့ ေနာက္အသိနည္းေသးတဲ့အခ်က္က အခုေနာက္ပိုင္းေခတ္စားလာတဲ့ autoimmune ခင္ဗ် ဒီ ေရာဂါဟာ heavy metal poisoning ကေနလဲ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္ ဒါ့ေၾကာင့္ ဘႀကီးဘုန္းႀကီး ေဆးနည္းေတြဟာလဲ သတိႀကီးႀကီထားသင့္ပါတယ္ခင္ဗ်။

Wednesday, May 8, 2019

EP လား၊ S pass လား? ရတဲ့ လခ မွန္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္

EP လား၊ S pass လား? ရတဲ့ လခ မွန္ဖို႔ အေရးႀကီးတယ္စင္ကာပူမွာ WP နဲ႔ S pass ပါမစ္ကိုတာရဖို႔အေရး အလုပ္ရွင္ေတြအတြက္ စိန္ေခၚမႈေတြ အရင္ထက္ ပိုၿပီးမ်ားလာပါၿပီ။ အထူးသျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈနဲ႔ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ ကုမၸဏီ အလတ္စားနဲ႔ အေသးစားမ်ားမွာ ႏိုင္ငံသားနဲ႔ PR ေတြအတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈအားနည္းတဲ့ အလုပ္၊ လစာ နဲ႔ အလုပ္ခ်ိန္မ်ားေၾကာင့္ မေလးရွားနဲ႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႔ထားႏိုင္မွသာ အဆင္ေျပတာပါ။

ဒါေပမယ့္ မေလးရွားနဲ႔ တ႐ုတ္ဝန္ထမ္းေတြအတြက္ ေပးရတဲ့ လစာကလည္း မနည္းဘူး။ အမ္အိုအမ္ရဲ႕ ပါမစ္ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြဟာ ကုမၸဏီ အလတ္စားနဲ႔ အေသးစားမ်ားအေပၚ ႀကီးမားတဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈေတြ ရွိေနတာမို႔ အလုပ္ရွင္ေတြလည္း ဒီကိစၥအေပၚအၿမဲ ေဝဖန္ေလ့ရွိပါတယ္။

လံုးဝ ထြက္ေပါက္မရွိတဲ့ အလုပ္ရွင္ေတြအတြက္ကေတာ့ အမ္အိုအမ္ရဲ႕ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္ခန္႔ထားေရးအတြက္ ဥပေဒကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး မသမာတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြ ဖန္တီးလာပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ကံမေကာင္းတဲ့ အလုပ္ရွင္ေတြနဲ႔အတူ ေရြးခ်ယ္စရာအျခားနည္းလမ္းမရွိလို႔ အလုပ္ဝင္ခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားဝန္ထမ္းေတြလည္း ႏွစ္စဥ္လို အေရးယူခံရတာေတြ ရွိေနပါတယ္။

အဓိက အခက္အခဲကေတာ့ ႏိုင္ငံျခားသား ခန္႔ထားဖို႔ WP နဲ႔ S Pass အတြက္ ကိုတာ (Quota) မရၾကတာပါ။ ကုမၸဏီမွာ ခန္႔ထားတဲ့ ႏိုင္ငံသားနဲ႔ PR ဦးေရ အခ်ိဳးအစားအရ ကိုတာခ်ေပးတဲ့ စနစ္ဟာလည္း စင္ကာပူအစိုးရရဲ႕ သူ႔ႏိုင္ငံသား အက်ိဳးကာကြယ္ေရးနဲ႔ ႏိုင္ငံျခားသား ဝန္ထမ္းဦးေရကို ထိန္းခ်ဳပ္တဲ့ စနစ္ပါဘဲ။

ဒီေတာ့ ကိုတာ ရဖို႔ ဘာလုပ္သလဲဆိုရင္ (Phantom Worker) ဟန္ျပ ဝန္ထမ္းေတြ ခန္႔ၾကေတာ့တာပါဘဲ။ နီးစပ္ရာကေန ႏိုင္ငံသား နဲ႔ ပီအာေတြကို အနည္းဆံုး လစာပမာဏတစ္ခုကိုျပၿပီး CPF ထည့္ေပးကာ ကိုတာ ရေအာင္လုပ္ၾကတာဟာ အခုခ်ိန္ထိ ရွိေနတုန္းမို႔ မၾကာခဏဆိုသလို အမ္အိုအမ္ရဲ႕ အေရးယူတဲ့ သတင္းေတြကို ဖတ္ေနရဆဲပါ။

ဒီလို ကိုတာရဖို႔အတြက္ ႏိုင္ငံသား နဲ႔ ပီအာေတြကို မက္လံုးတစ္ခုေပး၊ CPF ထည့္ေပးရတာနဲ႔ အလုပ္ရွင္ေတြအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ တက္လာပါၿပီ။ ဒီကုန္က်စရိတ္ေတြ ကာမိေအာင္ ဘာလုပ္မယ္ထင္သလဲ။ လက္ရွိကာလအထိ အျပင္မွာ ေတြ႕ေနရတာကေတာ့ အဲ့ဒီကုန္က်စရိတ္ေတြ ကာမိေအာင္ ခန္႔ထားတဲ့ ႏိုင္ငံျခားသားေတြဆီကေန ရတဲ့နည္းနဲ႔ ရသေလာက္ ျပန္ယူတာပါဘဲ။

WP သမားေတြဆိုရင္လည္း အလုပ္ရွင္ေတြဟာ အလုပ္သမား အေျပာင္းအလဲကို ၁ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္၊ ၂ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္လုပ္ၿပီး အလုပ္သမားအသစ္ေတြဆီကေန ပြဲခကို ေအးဂ်င့္နဲ႔ ေပါင္းၿပီး ယူၾကပါတယ္။ ဒီေတာ့ အလုပ္သမား တစ္ေယာက္ကို ၾကာၾကာမခန္႔ေတာ့ပါဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႕ေတြဆို ၆ လ ေလာက္ခန္႔ၿပီး ရမယ္ရွာ အလုပ္ျဖဳတ္တာမ်ိဳးေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ အလုပ္သမား အဝင္အထြက္မ်ားေလ ကိုတာအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကာမိေလပါဘဲ။ ဒါေတြက စင္ကာပူမွာ အခုမွ ျဖစ္ေနတာမဟုတ္ဘူး၊ အရင္ကတည္းက အလုပ္ရွင္အခ်ိဳ႕နဲ႔အလုပ္ေအးဂ်င္ေတြ ေပါင္းလုပ္ေနတာပါ။ ဒါကို အမ္အိုအမ္ဘက္က သိတာနဲ႔ စံုစမ္းစစ္ေဆး အေရးယူတာပါဘဲ။ 

အလုပ္ရွင္ဟာ အလုပ္သမားဆီကေန အခေၾကးေငြယူၿပီး အလုပ္ခန္႔တာကို Kickback ယူတယ္လို႔ သတင္းေတြမွာ ေရးေလ့ရွိပါတယ္။ ႏွစ္စဥ္လို အေရးယူခံရတဲ့ အလုပ္ရွင္ေတြရွိေနတာေတာင္ လုပ္ေနေသးတဲ့ သူေတြ ရွိေနတုန္းပါ။


ဒီေတာ့ ကိုတာေတြရဖို႔အတြက္ မမွန္မကန္လုပ္ၿပီး ရေအာင္လုပ္ၾကသလို၊ ကုန္က်စရိတ္ ကာမိေအာင္ Kickback ယူတယ္။ ေနာက္ထပ္ အလားတူ လုပ္ရပ္ေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္။ ဒါကေတာ့ S pass အတြက္ လစာကို အမ္အိုအမ္ရဲ႕ ျပဌာန္းသတ္မွတ္ခ်က္မီေအာင္ Pass ေလွ်ာက္စဥ္မွာ အမွန္တစ္ကယ္ေပးတာထက္ ပိုျပၿပီး၊ အလုပ္ရာထူးကိုလည္း ႀကီးၾကပ္ေရးမႈးအဆင့္ထက္ မနိမ့္တဲ့ ရာထူးနဲ႔ ေလွ်ာက္ၿပီး အမွန္ေတာ့ ကာယအလုပ္သမား အဆင့္နဲ႔ ခိုင္းေနတဲ့ လုပ္ရပ္ေတြပါ။

ပါမစ္ကိုတာအရ WP နဲ႔ S Pass ကို ခြဲၿပီးခ်ေပးတာပါ။ ဒီေတာ့ WP ကိုတာ မရွိေတာ့ရင္ S Pass ေလွ်ာက္ရမွာဘဲေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အလုပ္မွာ အမွန္တစ္ကယ္လိုတာက အလုပ္သမား အဆင့္ပါ။ ဒါေပမယ့္ S pass ေလွ်ာက္လို႔ ရေအာင္ ရတဲ့ နည္းနဲ႔ ေဘာင္ဝင္ေအာင္လုပ္ၾကတဲ့အခါမွာ ရာထူး၊ လစာ၊ ပညာအရည္အခ်င္းနဲ႔ အရင္အလုပ္အေတြ႕အၾကံဳေတြပါ မဟုတ္တ႐ုတ္ေတြ လုပ္ၾကပါေတာ့တယ္။ အခ်ိဳ႕ေတြဆိုရင္ ရာထူးႀကီးႀကီးေတြနဲ႔ ေကာ္ဖီဆိုင္၊ ေပါက္စီဆိုင္ေတြမွာ လုပ္ေနတာေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ ထားပါေတာ့၊ ရရာ အလုပ္ လုပ္ရမယ္ဆိုေပမယ့္ ဒီလိုမ်ိဳး အသား ငါးေရာင္းတဲ့ ေစ်းထဲက ေကာ္ဖီဆိုင္မွာ အရာရွိအေနနဲ႔ ခန္႔ၿပီး S Pass ဒါမွမဟုတ္ EP ရလာတာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း ရွင္းမျပတတ္ပါ။

အကယ္၍ လံုးဝ ကိုတာ မရွိရင္ေတာ့ အလုပ္ရွင္ေတြဟာ EP နဲ႔ ခန္႔ဖို႔ ႀကိဳးစားၾကပါေတာ့တယ္။ EP ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္သိသေလာက္ ရဖို႔ အခြင့္အလမ္း အရမ္းနည္းပါတယ္။ ဒါကလည္း အမ္အိုအမ္ သတ္ခ်က္အရ ကိုတာ မလို၊ WP နဲ႔S Pass ေတြလို အလုပ္ရွင္ဘက္က လဲဗီးေပးစရာမလိုတဲ့အတြက္ တစ္နည္းတဖုန္ ႏိုင္ငံျခားသား ခန္႔ဖို႔ အခြင့္အလမ္းတစ္ခုေပါ့။ 

EP ရဖို႔ ခက္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာေနေပမယ့္ အလြယ္တကူရတာေတြလည္း ေတြ႕ေနရပါတယ္။ လူမွန္၊ ေနရာမွန္၊ လစာမွန္နဲ႔ အားလံုး မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႔ လုပ္ေနတဲ့ EP ကိုင္ထားသူေတြလည္း အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲ့လိုမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ပါမစ္ ကိုတာ မရႏိုင္တဲ့အခါမွာ ခန္႔ခ်င္တာကလည္း အလုပ္သမားအဆင့္ေလာက္ ျဖစ္ေနေတာ့ EP အတြက္ မန္ေနဂ်ာရာထူး၊ လစာေတြ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာနဲ႔ အလုပ္ရွင္ကေန ေလွ်ာက္ေပးထားသူေတြအတြက္ ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ ျပႆနာေတြ ရွိေနပါတယ္။

ရာထူးဟာ ကာယလုပ္သား မဟုတ္ဘဲ စီမံခန္႔ခြဲေရးရာထူးနဲ႔ ခန္႔ထားၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရလို႔ လက္ျပတ္တာမ်ိဳး၊ စက္ညႇပ္တာမ်ိဳးေတြ ၾကံဳရတဲ့ အခါမွာ အလုပ္ရွင္အခ်ိဳ႕ဟာ လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္နစ္နာေၾကးမေလွ်ာက္ေပးဘဲ ေဆးကုၿပီးတဲ့အခါ အလုပ္ကေန ထုတ္ပယ္ခံရသူေတြလည္း ေတြ႕ဖူးပါတယ္။ 

လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္နစ္နာေၾကးေလွ်ာက္တဲ့အခါမွာ မိမိရာထူး တာဝန္ ေန႔စဥ္အလုပ္ေတြနဲ႔ ခန္႔ထားစဥ္က အမ္အိုအမ္ကို EP ေလွ်ာက္ထားတာနဲ႔ ကြဲလြဲေနလို႔ ထိခိုက္နစ္နာေၾကးမတင္ရဲသူေတြလည္း ရွိပါတယ္။ ဒါေတြကေတာ့ မိမိ ရပိုင္ခြင့္ ဆံုးရံႈးရတာပါဘဲ။ EP နဲ႔ S Pass ေတြကို ခန္႔တဲ့ ရာထူးနဲ႔ အမွန္တစ္ကယ္ ခိုင္းတဲ့ အလုပ္ကြာျခားခ်က္ရွိတဲ့အထဲမွာ EP အလုပ္ကို ပိုၿပီး ဆိုးရြားပါတယ္။ S Pass သမားေတြကေတာ့ကာယအလုပ္သမားအလုပ္ ဝင္လုပ္ရင္း ထိခိုက္ဖဒဏ္ရာ ရတဲ့အခါမွာ အခ်ိဳ႕ေတြက ကၽြမ္းက်င္ ဝန္ထမ္းအဆင့္ျဖစ္ေနတာမို႔ EP ထက္စာရင္ လုပ္ငန္းခြင္ထိခိုက္နစ္နာေၾကးေလွ်ာက္ရာမွာ အခက္အခဲ မရွိလွပါဘူး။


ေနာက္ထပ္ အခက္အခဲကေတာ့ အမ္အိုအမ္မွာ ပတ္စ္တင္တုန္းက ေဖာ္ျပတဲ့ လစာနဲ႔ အမွန္တစ္ကယ္ရတဲ့ လစာ ကြာေနတာပါဘဲ။ ဒါေတြက အလုပ္ရွင္နဲ႔ ၂ ဦး သေဘာတူ ရွင္းေနၾကဆဲပါ။ ဒါေပမယ့္ မတရားသျဖင့္ အလုပ္ကေန ထုတ္လိုက္တာမ်ိဳး၊ လစာ မရလို႔ အမ္အိုအမ္ တိုင္ဖို႔ ဆိုင္းျပင္တဲ့အခါမ်ိဳးမွာ အခ်ိဳ႕သူေတြအတြက္ တိုင္ဖို႔ ေနာက္ဆုတ္သြားတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ လစာမမွန္သလို အလုပ္ရာထူးကလည္း မမွန္ေတာ့ ဒါေတြအတြက္ အရဲစြန္႔ဖို႔လည္း လိုေသးတာကို။ အမ္အိုအမ္ မသိေလာက္ပါဘူးဆိုၿပီး တိုင္ခဲ့သူေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။ ဘယ္လို ဘယ္ပံုနဲ႔ အဆံုးသတ္သလဲဆိုတာေတာ့ မသိပါ။ ဒါကလည္း အခြင့္အေရးဆံုးရံႈးမႈ တစ္ရပ္ပါ။

ဒီလိုျဖစ္ရပ္ေတြထဲမွာ လစာေတြ ရတာထက္ ပိုၿပီးေဖာ္ျပထားတဲ့အတြက္ လစာ ဝင္ေငြခြန္အတြက္ ကိုယ္မရတဲ့ လစာေပၚမူတည္ၿပီး အခြန္ေတြေဆာင္ရတဲ့ ျပႆနာပါဘဲ။ S Pass သမားေတြမွာ ဒီလိုျပႆနာ မ႐ွိသေလာက္နည္းေပမယ့္ EP သမားေတြထဲမွာ အခြန္ေတြ အဆမတန္ေဆာင္ေနရသူေတြ ဒုနဲ႔ ေဒးပါ။ အခ်ိဳ႕အလုပ္ရွင္ေတြကေတာ့ သူတို႔ဘက္ကေန အခြန္ေဆာင္ေပးတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ အကယ္၍ မေဆာင္ေပးခဲ့ရင္ ဘာလုပ္မလဲ။ ဒါကလည္း အလုပ္ရွင္နဲ႔ ကိုယ္ ယွဥ္တဲ့အခါမွာ သူဘက္က ဒဏ္ေငြနဲ႔ ၿပီးသြားႏိုင္ေပမယ့္ ကိုယ္ဘက္က ေနာင္မွာ စင္ကာပူမွာ အလုပ္လုပ္ခြင့္ မရႏိုင္ေလာက္တဲ့အထိ ၾကံဳေတြ႕ရႏိုင္မယ္ဆိုတာကို ပတ္ဝန္းက်င္မွ ၾကားသိေနရတဲ့ သတင္းမ်ားမွ မွ်ေဝလိုက္ပါတယ္။

*** လာလည္ေသာအေပါင္းအသင္းမ်ား မိမိ ASN GROUP ONLINE SHOP ကေန သင္တိုု႔အလိုုရွိေသာပစၥည္းမ်ားကိုု ရွာေဖြၿပီး ORDER မွာလိုု႔ရေနပါၿပီ ***

ASNGROUP WAREHOUSE DEALS DEEPS DISCOUNT!