Popular Posts!

Friday, March 3, 2017

INVESTMENT IN MYANMAR - ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ရင္းနွီးျမုပ္နွံမႈ


ျမန္မာနိုင္ငံဟာ 676,577 sq km က်ယ္ဝန္းျပီး (Eastern Hill Region, Central Valley Region, Western Hill Region) ဆိုျပီး အပိုင္း (၃) ပိုင္း ခြဲျခားထားပါတယ္။ 
အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံေတြအေနနဲ့ (1) တရုတ္နိုင္ငံ (Sharing Borders – 2,204 km) ၊ 
(2) ထိုင္းနိုင္ငံ (Sharing Borders – 2,107 km) ၊ 
(3) လာအိုနိုင္ငံ (Sharing Borders – 238 km) ၊ 
(4) အိနၵိယနိုင္ငံ (Sharing Borders – 1600 km) ၊ 
(5) ဘဂၤႅားေဒ့ရွ္နိုင္ငံ (Sharing Borders – 271 km) စသည္ျဖင့္ နယ္နမိတ္ခြဲျခားလွ်က္ တည္ရွိပါတယ္။

 ျမန္မာနိုင္ငံမွထြက္ရွိတဲ့ သဘာဝအရင္းအျမစ္ေတြမွာ - Natural Gas, Petroleum, Gold, Jade, Ruby, Gemstones, Copper, Tin, Antimony, Lead, Zinc, Silver, Teak & other Timber စတာေတြ ထြက္ရွိပါတယ္။ 
စိုက္ပ်ိုးေျမဧက မ်ားသည့္အေလွ်ာက္ အဓိကထားစိုက္ပ်ိုးမႈမ်ားမွာ - Rice, Pulses & Beans, Sesame, Maize, Rubber, Fruits & Vegetables စတာေတြျဖစ္ပါတယ္ (ျပည္တြင္းသံုး GDP) ပိုလွ်ံမႈေတြကို နိုင္ငံျခားကိုတင္ပို့ပါတယ္။
 ျမန္မာရဲ့ Geographic အားသာခ်က္ကို ျပန္ျကည့္ျပန္ရင္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္မႈျကီးမားတဲ့နိုင္ငံေတြျဖစ္တဲ့ (US, Germany, France, India, China, Japan) စတဲ့နိုင္ငံေတြအျကားမွာ အခ်က္အခ်ာ-ဗဟိုခ်က္ျဖစ္တာေျကာင့္ Direct Trade ျဖစ္ေစ၊ Transit or Supply Chain ျဖစ္ေစ၊ Trade Facilitation ျဖစ္ေစ အလားအလာေကာင္းမြန္တဲ့ နိုင္ငံလည္းျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေျကာင့္လက္ရွိ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ Second Wave Reform (စီးပြားေရးျပုျပင္ေျပာင္းလဲမႈ) နဲ့အတူ Ministry of Commerce အေနျဖင့္ ဂ်ာမနီနိုင္ငံ GIZ အကူအညီျဖင့္ National Export Strategy (NES) ကို ေရးဆြဲျပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္လွ်က္ရွိေနပါျပီ။ 
NES ရဲ့ Vision ကေတာ့ Sustainable Export-Led Growth Prosperity for Emerging Myanmar (ထြန္းသစ္စျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ ပို့ကုန္ဦးေဆာင္တဲ့ စဉ္ဆက္မျပက္ဖြံ့ျဖိုးမႈ နွင့္ ျကြယ္ဝမႈဆီသို့ ျဖစ္ျပီး 

Priority Sectors ဦးစားေပးလုပ္ငန္းစဉ္မ်ားအျဖစ္...
(GOOD) အဓိကပို့ကုန္အျဖစ္– (Rice, Variety of Bean, & Oil Seed Crops, Fish & Crustaceans, Texture & Garments, Wood Based Products) စတာေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ 
(SERVICE) ဝန္ေဆာင္မႈအေနျဖင့္ – Tourism လုပ္ငန္း။ 
(EMERGING) အနာဂတ္ အလားအလာအျဖစ္ – Rubber စိုက္ပ်ိုးမႈ၊ စတဲ့လုပ္ငန္းစဉ္ေတြနဲ့ နိုင္ငံတကာနဲ့ေရရွည္ကုန္သြယ္မႈေဖာ္ေဆာင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
 ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ေဖာ္ေဆာင္ခြင့္ရွိတဲ့ စက္မႈဇံုလုပ္ငန္းေတြ အေနျဖင့္ (1) Agro-based Industry, (2) Wood-based Industry, (3) Textiles & Garment Industry, (4) Food Stuff Industry, (5) Pharmaceutical Industry, (6) Machine – Tools & Spare Parts Industry, (7) Porcelain & Chemical Industry စသည္ျဖင့္ လက္ရွိအေနအထားမွာ နိုင္ငံသားပိုင္ (သို့) နိုင္ငံျခားဖက္စပ္ ရင္းနွီးျမုပ္နွံ  ေနျကတာေတြ့ရပါတယ္။

ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့ စက္မႈဇံုဧရိယာေတြအေနနဲ့ 
YANGON Region (1- Eastern, 2- Western, 3- Northern & 4-Southern Industrial Zone)၊ MANDALAY Region (1- Mandalay, 2- Meiktila and 3- Myingyan)၊ 
MAGWAY Region (1- Yananchaung and 2- Pakokku)၊ 
BAGO Region (1-Pyay)၊ 
AYEYARWADY Region (1-Pathein, 2- Hinthada and 3- Myaungmya)၊ 
SAGAING Region (1- Monywa, 2- Shwebo and 3- Kalay)၊
MON State (1- Mawlamyaing)၊   
TANINTHAYI Region (1- Myeik)၊ 
SHAN State (1- Taung Gyi) စတဲ့ေနရာေတြမွာ လက္ရွိေဖာ္ေဆာင္ထားျပီးျဖစ္ပါတယ္။ 
Nay Pyi Taw Region (Nay Pyi Taw)၊ 
Rhakhine State (Ponnakyun)၊ 
Tanintharyi Region (Myawaddy)၊ 
Mon State (Phayar Thone Zu)၊ 
Kayin State (Phaan)၊ 
Mandalay Region (Yadanapone)၊ 
Shan State (Nantoon) စတဲ့ေနရာေတြမွာလည္း အသစ္ေဆာက္လုပ္ေဖာ္ေဆာင္ေနဆဲရွိပါတယ္။

 ျမန္မာနိုင္ငံမွာ လက္ရွိအသံုးအမ်ားလာတဲ့ (Usages) အနည္းငယ္ကို ဗဟုသုတအျဖစ္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါရေစ။ (CSR – Corporate Social Responsibility), (GDP – Gross Domestic Product), (GNP – Gross National Product), (GMP – Good Manufacturing Product), (ISO – International Standard Organization), (HDI – Human Development Index), (BOT – Building, Operating & Transferring), (BOD – Board of Director), (GSP – Generalized Systems of Preference), (NES – National Export Strategy), (MIC – Myanmar Investment Commission), (AEC – ASEAN Economic Community), (AFTA – ASEAN Free Trade Area), (BEMS – Big Emerging Market), (WTO – World Trade Organization), (MDG – Millennium Development Goal).


  ျမန္မာ့အနာဂတ္မွာ ေရတိုတန္ဖိုးတရားျဖစ္တဲ့ ေငြေျကး၊ အရင္းအျမစ္၊ သယံဇာတ ေတြကို ေရရွည္တန္ဖိုးတရားျဖစ္တဲ့ လူ့စြမ္းအားေတြနဲ့ ေပါင္းစပ္ျပီး စီမံခန့္ခြဲမႈကို မဟာဗ်ူဟာတစ္ခုအျဖစ္ အသံုးျပုရင္း ျမန္မာနိုင္ငံရဲ့အရင္းအျမစ္သယံဇာတေတြကို ကြ်န္ေတာ္တို့နိုင္ငံသားအားလံုးရဲ့ လူ့စြမ္းအားအရင္းအျမစ္နဲ့ေပါင္းစပ္ျပီး ေရရွည္ဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္မႈမ်ား ဖန္တီးနိုင္ေစဖို့မွ်ေဝေရးသားလွ်က္။
စြန့္ဦးတီထြင္မ်ိုးဆက္သစ္မ်ားနွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ့ျဖိုးတိုးတက္မႈသို့…

Ref:http://esmemm.com/article-detail/1002#
Post a Comment

*** လာလည္ေသာအေပါင္းအသင္းမ်ား မိမိ ASN GROUP ONLINE SHOP ကေန သင္တိုု႔အလိုုရွိေသာပစၥည္းမ်ားကိုု ရွာေဖြၿပီး ORDER မွာလိုု႔ရေနပါၿပီ ***

ASNGROUP WAREHOUSE DEALS DEEPS DISCOUNT!