Popular Posts!

Tuesday, May 12, 2015

အခြန္ႏႈန္းသစ္ေၾကာင့္ ေျမေဈးကြက္ ျပန္ေကာင္းႏိုင္

ျမန္မာအစိုးရက သတ္မွတ္လိုက္သည့္ အခြန္ႏႈန္းအသစ္ေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့သည့္လမ်ားအတြင္း အေရာင္းအ၀ယ္ၿငိမ္သက္ခဲ့ေသာ အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္သည္ျပန္လည္အသက္၀င္လာႏိုင္ ေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္မ်ားက ေျပာ သည္။
ယင္းအခြန္သစ္ေၾကာင့္ အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္ တြင္ ၀ယ္လက္မ်ား ရွိလာႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ေဈးကြက္ ျပန္လည္လႈပ္ရွားလာႏိုင္ေၾကာင္း အိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။
"အစိုးရက အခြန္သစ္ေၾကညာၿပီးေနာက္ ပိုင္း ေဈးေမးစံုစမ္းလာၾကတာေတြ ရွိလာပါတယ္။စိတ္၀င္စားတဲ့ လူေတြ၀ယ္ခ်င္တာေၾကာင့္ အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္က အနည္းအက်ဥ္း ေတာ့ေကာင္းလာႏိုင္ပါတယ္" ဟု စိုင္းခြန္ ေနာင္မွ အိမ္ျခံေျမႏွင့္ ဥပေဒအၾကံေပး လုပ္ငန္းကေဈးကြက္မန္ေန်ာ ကိုဟိန္းဇံက ေျပာသည္။
ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ယင္းဥပေဒသစ္ကို အတည္ျပဳၿပီးေနာက္ အစိုးရသတင္းစာကဧၿပီ ၅ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၂၀၁၅၁၆ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အိမ္ျခံေျမ ေရာင္း၀ယ္မႈအေပၚေကာက္ခံေသာ ၀င္ေငြ ခြန္ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားတြင္ 
တစ္က်ပ္မွ က်ပ္သိန္း ၁,၀၀၀ အထိအေရာင္းအ၀ယ္ျပဳ လွ်င္ ၀င္ေငြခြန္ သံုးရာခုိင္ႏႈန္း၊ 
က်ပ္သိန္း ၁,၀၀၁ က်ပ္မွ သိန္း ၅,၀၀၀အထိ ၀င္ေငြခြန္ ငါးရာခုိင္ႏႈန္း၊ 
သိန္း ၅,၀၀၁ က်ပ္မွ သိန္း ၁၀,၀၀၀ ကုိ ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ 
သိန္း ၁၀,၀၀၁ က်ပ္မွ က်ပ္ သိန္း ၁၅,၀၀၀ ကို ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ 
က်ပ္သိန္း ၁၅,၀၀၁က်ပ္မွ အထက္ကုိ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ခံမည္ ျဖစ္သည္။ 
ယခင္ဘာႏွစ္ ၂၀၁၄၁၅ တြင္ အိမ္ျခံ ေျမေပၚ ေကာက္ခံေသာ အခြန္ႏႈန္းထားမွာ 
တစ္က်ပ္မွ က်ပ္သိန္း ၅၀၀အထိကို အခြန္ ၃ ရာခုိင္ႏႈန္း၊
သိန္း ၅၀၁ က်ပ္မွ က်ပ္သိန္း ၁,၀၀၀ ကုိ ငါးရာခုိင္ႏႈန္း၊ 
က်ပ္ သိန္း ၁,၀၀၁ က်ပ္မွ ၁,၅၀၀ ကို ၁၀ ရာခိုင္ ႏႈန္း၊ 

က်ပ္သိန္း ၁,၅၀၁ က်ပ္မွ က်ပ္ သိန္း ၃,၀၀၀ ကို ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ 
က်ပ္ သိန္း ၃,၀၀၀ အထက္ကို ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေကာက္ခံခဲ့သည္။
ထုိ႔ျပင္ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလးတြင္ ၀ယ္သူမ်ားအေနျဖင့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ငါးရာခိုင္ႏႈန္းေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္တြင္ သံုးရာခိုင္ႏႈန္း ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနကို ေစာင့္ၾကည့္ေနျခင္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ထပ္မံမျပဳလုပ္ျခင္း၊ အစိုးရ က သက္တမ္းကုန္ဆံုးခါနီးေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္း စီမံကိန္းႀကီးမ်ားကို ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္လည္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးသည္ေလးလံထိုင္းမိႈင္း ေနၿပီး အက်ဳိးဆက္အားျဖင့္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ အိမ္ျခံေျမ လုပ္ငန္းသည္လည္း ေအးစက္လာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ယခုျပ႒ာန္းလိုက္ေသာ အခြန္ ႏႈန္းထားအသစ္ေၾကာင့္ ေဈးကြက္အေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိလာႏိုင္ၿပီး၊ ေဈးကြက္ ျပန္လည္လႈပ္ရွားလာႏိုင္ေၾကာင္း ဂလက္စီအိမ္ျခံေျမအက်ဳိးေဆာင္က ေျမပြဲစားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေဒၚျမျမစိန္က ေျပာသည္။
"သႀကၤန္ၿပီးရင္ေတာ့ အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္ ျပန္လႈပ္ခတ္ႏိုင္ပါတယ္။ အခြန္ႏႈန္းအသစ္ေၾကာင့္လည္း အေရာင္းအ၀ယ္ျပန္ျဖစ္လာ ႏိုင္တယ္။ ေျမေဈးကြက္ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပန္လုိက္ႏိုင္ပါတယ္"ဟု ၎ကေျပာသည္။

"အခြန္ႏႈန္းထားေတြ ေျပာင္းလဲေပးမယ့္ ေဆာင္ခ်င္တဲ့လူေတြပဲ ေဆာင္တာပါ" ဟု ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာန လက္ေထာက္
 ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးမ်ဳိးမင္းေဇာ္က ေျပာသည္။ ဦးသိန္းစိန္ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရအသစ္ တက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း စီးပြားေရးဆုိင္ရာ
 ျပဳျပင္ေျပာင္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ရန္ကုန္တြင္အိမ္ျခံေျမေဈးကြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္ခါ အိမ္ျခံေျမေဈးႏႈန္း မ်ား
စတင္ျမင့္တက္ခဲ့ကာ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလး စသည့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသာမက ပုသိမ္၊ တြံေတး၊ ကေလာ၊ မူဆယ္၊ ပဲခူး၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ရခိုင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ပါမက်န္ တစ္ႏိုင္ငံ လံုးနီးပါး အိမ္ျခံေျမေဈးႏႈန္းမ်ား ထူးျခားစြာ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္၏ ေျမ
တစ္ေပပတ္လည္ေဈးႏႈန္းသည္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ထက္ပင္ျမင့္မားေနၿပီဟူေသာ အသံမ်ားပင္ထြက္ေပၚ လာခဲ့သည္။
Post a Comment

*** လာလည္ေသာအေပါင္းအသင္းမ်ား မိမိ ASN GROUP ONLINE SHOP ကေန သင္တိုု႔အလိုုရွိေသာပစၥည္းမ်ားကိုု ရွာေဖြၿပီး ORDER မွာလိုု႔ရေနပါၿပီ ***

ASNGROUP WAREHOUSE DEALS DEEPS DISCOUNT!