Popular Posts!

Tuesday, May 12, 2015

စကာၤပူမွာ ျဖစ္တတ္ေသာ အိမ္ရွင္ အိမ္ဌားျပႆ နာ

 စကာၤပူမွာ အိမ္ဌားေနသူမ်ား သိသင့္ေသာ အခ်က္မ်ား


ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာေတြ Main Tenant စာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ထိုးသူ (သို႔) အိမ္သူၾကီးနဲ႔ Occupants
အိမ္ေနသူေတြၾကား ျပႆနာျဖစ္ေလ့ ႐ွိၾကပါတယ္။

အိမ္ေနသူေတြ ဆိုးတာ ႐ိွသလို အိမ္သူၾကီးေတြ ဆိုးတာေတြလည္း ႐ွိတတ္ၾကပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ Housing Agent ျဖစ္ေပမယ့္ အဲ့ဒီကိစၥေတြက နည္းနည္း ႐ႈပ္ေထြးျပီး Agent တစ္     ေယာက္အေနနဲ႔ သိထား႐မယ့္ ဝန္ေဆာင္မႈထဲ မပါတာေၾကာင့္ သင္ၾကားထား႐တာမ်ိဳး မ႐ွိသလို အေသး
စိတ္အခ်က္အလက္ေတြ ဖတ္လို႔ ႐တဲ့ လင့္ခ္ေတြလည္း မ႐ွိပါ။

သိိ႐သေလာက္ကို ေျပာျပပါ့မယ္။

၁။ ျပႆနာ တခုခု ျဖစ္႐င္ ႐ဲက ဘာမွ မလုပ္ေပးနိုင္ပါ။ စာခ်ဳပ္မွာ လက္မွတ္ထိုးသူ အိမ္သူၾကီးမွာသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္အဝ ႐ွိပါတယ္။
တခုခု မွားယြင္းေန႐င္လည္း ကိုယ္ထိလက္ေ႐ာက္ မျဖစ္မခ်င္း တ႐ားမမႈသာ ျဖစ္ျပီး ႐ာဇဝတ္မႈ မဟုတ္လို႔ ခ်က္ခ်င္း အေ႐းမယူနိုင္ပါ။ ေျပလည္ေအာင္ ညွိ႔ႏႈိင္းေပးတာမ်ိဳးပဲ လုပ္ေပးပါတယ္။ အိမ္ေနသူကမေက်နပ္႐င္ တ႐ားစြဲလို႔ပဲ ႐ပါတယ္။

၂။ အိမ္သူၾကီးနဲ႔ အိမ္ေနသူၾကားမွာ တဆင့္ ခ်ဳပ္ထားတဲ့ အိမ္စာခ်ဳပ္ မ႐ွိ႐င္ တ႐ားမဝင္ တဆင့္ ငွား႐မ္းမႈ မေျမာက္သလို အိမ္ေနသူ စာ႐င္းကို အိမ္႐ွင္ကို ေပးထားပါက တ႐ားမမႈလည္း မေျမာက္ပါ။ (ပံုမွန္အားျဖင့္ မ႐ွိၾကပါ။ အိမ္ပိုင္႐ွင္ထံမွ တိုက္႐ိုက္ အခန္းငွားသူ တခ်ိဳ႕မွာသာ ႐ွိတတ္ပါတယ္။)

၃။ HDB Officer ေတြကလည္း ဒီလို ကိစၥေတြအတြက္ သိ႐သေလာက္ ေတာ္႐ံု မလာၾကပါဘူး။ အိမ္႐ွင္မွတဆင့္ အေၾကာင္းၾကားခိုင္းတတ္ပါတယ္။

၄။ အိမ္႐ွင္ေတြကလည္း ေပးထားတဲ့ လူစာ႐င္းအတိုင္း ေနတယ္။ အိမ္လခ ပံုမွန္ေပးတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္က Complaint မတက္႐င္ အခ်င္းခ်င္း ျဖစ္တဲ့ ျပႆနာၾကား ဘာမွ ေျပာပိုင္ခြင့္ မ႐ွိသလို ေခါင္း႐ႈပ္ခံျပီး ဝင္မပါ
ၾကဘူး။

၅။ အေကာင္းဆံုးက အိမ္ေနဖို႔ မေျပာင္းခင္ စ႐ံေပးထားတာကို လက္ခံ႐႐ွိေၾကာင္း SMS (သို႔) သက္ေသတခုခု ယူထားပါ။
(က) ျပႆနာတခုခု ႐ွိလို႔ အိမ္ေျပာင္း႐င္ မေျပာင္းခင္ အိမ္သူၾကီးကို ေပးစ႐ာ႐ွိတဲ့ ေသာ့ေတြ ဘာေတြ ကိုယ္တိုင္   ေပးပါ။
(ခ) မိမိေနခဲ့လို႔ ဘာမွ ပ်က္စီး ဆံုး႐ႈံးျခင္း မ႐ွိတာကို သက္ေသယူပါ။
(ဂ) သက္ေသေတြ႐ွိေပမယ့္ စ႐ံ ျပန္မ႐႐င္ Small Claim Tribunal, Subordinate Courts မွာ Registration $10 ေပးျပီး အမႈဖြင့္နိုင္ပါတယ္။
(ဃ) အလုပ္နည္းနည္း ႐ႈပ္ေပမယ့္ မတ႐ားတာ လုပ္တဲ့သူကို ဒီနည္းနဲ႔ တုန္႔ျပန္တာ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။
အနည္းဆံုး အိမ္သူၾကီးမွာ အမည္းစက္ ထင္က်န္သြားပါလိမ့္မယ္။

ဒါေၾကာင့္ အိမ္သူၾကီးမ်ား အေနနဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္အ႐ သာေတာ္လည္း မတ႐ား မလုပ္သင့္ေၾကာင္း သတိျပဳေစခ်င္ပါတယ္။

၆။ နဂံုးခ်ဳပ္႐႐င္ ျပႆနာတခု ျဖစ္လာ႐င္ အခ်ိန္ကုန္ စိတ္ညစ္ညဴးစ႐ာေတြ ျဖစ္႐တာမို႔ ျမန္မာအခ်င္းခ်င္းေျပ  လည္ ေအာင္ ေျပာဆို ညွိ႕ႏႈိင္းတာ အေကာင္းဆံုပါလို႔ အၾကံေပးပါ႐ေစ။

ေလးစားခင္မင္စြာျဖင့္
စိုးထြန္း
စကၤာပူနိုင္ငံ ျမန္မာ့ လူမႈေ႐း အဖြဲ႕


ျဖစ္တတ္တဲ့ ျပႆ   နာေတြထဲမွာ......

    မိန္းခေလးေတြဆိုုရင္... အမ်ားဆံုုးျဖစ္တတ္တတ္က်တာက ဘယ္ျဖစ္လိုု႔လဲမသိဘူး ေရႊမိန္းခေလး ေတြ အခ်င္းခ်င္း မီးဖိုုေခ်ာင္ကေနဘဲ စျဖစ္က်တာကိုုေတြ႕ရတတ္ပါတယ္၊ (အသန္႔အရွင္းအရမ္းႀကိဳက္တတ္သူေတြႏွင့္ျဖစ္သလုုိေနတတ္က်တဲ့သူေတြ ၾကားမွာ ျဖစ္တတ္ပါတယ္)
     ေယာက်ၤေလးေတြဆိုုရင္... ညနက္ထိေသာက္စားမႈးရစ္ေသာင္းက်န္းဆူညံံံ့ေနတတ္က်လိုု႔ပါဘဲ...

ေနာက္အဆိုုးဆံုုးကေတာ့ အတူေနအတြဲေတြကိုု လက္ခံထားတတ္က်တာပါဘဲ၊ လင္မယားလိုု႔ေျပာလိုုက္ရင္ဘဲ လက္ခံလိုုက္တတ္က်ပါတယ္၊ (ဘာမွစစ္ေဆးျခင္းမရွိတတ္က်ပါဘုုူး)
Post a Comment

Gadget

This content is not yet available over encrypted connections.

*** လာလည္ေသာအေပါင္းအသင္းမ်ား မိမိ ASN GROUP ONLINE SHOP ကေန သင္တိုု႔အလိုုရွိေသာပစၥည္းမ်ားကိုု ရွာေဖြၿပီး ORDER မွာလိုု႔ရေနပါၿပီ ***

ASNGROUP WAREHOUSE DEALS DEEPS DISCOUNT!