Popular Posts!

Wednesday, April 29, 2015

အနာဂတ္ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍

နယူးေယာက္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းကုိ ဧၿပီ ၂၀ ရက္က ေတြ႕ရစဥ္ (Photo:AFP)
ေငြေၾကးေစ်းကြက္ သေဘာတရားေတြနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ စာေရးသူတို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြ အေနနဲ႔ အသိပညာ အင္မတန္ နည္းပါးေသးတယ္လို႔ေျပာရင္ လြန္မယ္မထင္ပါ။ အဓိကကေတာ့ မိမိႏိုင္ငံသားေတြကို အသိပညာ နည္းပါးေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့တဲ့ လြဲမွားတဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈရဲ႕ အက်ဳိးဆက္ ျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာမီ ဒီႏွစ္ေအာက္တိုဘာလကေန စတင္ၿပီး ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းေစ်းကြက္ စတင္ေတာ့မယ္လို႔ ေၾကညာထားၿပီးျဖစ္တယ္။ သို႔ေပမဲ့ မိမိႏိုင္ငံသားေတြကို အသိပညာေပးမႈ ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာအထိ လုပ္ေဆာင္ၿပီးပါၿပီလဲ။ အသိပညာေပးမႈ အားနည္းရင္ အတိတ္ကာလမွာ စာေရးသူတို႔ ႏိုင္ငံသားေတြ ေငြေၾကးဆံုး႐ႈံးမႈေတြ ျဖစ္ခဲ့သလို အခုလည္း ဆက္ၿပီးျဖစ္ၾကဦးမွာ ေသခ်ာတယ္။ စာေရးသူကေတာ့ မိမိႏိုင္ငံသားေတြကို ေငြေၾကးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အသိပညာေတြ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေပးေစခ်င္တယ္။


ျပည္တြင္းမွာေသာ္မွ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းေစ်းကြက္ စတင္ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနဆဲမွာ ျပည္တြင္းမွာ ၀န္ေဆာင္မႈေပးၿပီး ျပည္ပႏိုင္ငံေတြက စေတာ့အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ငန္းေတြလုပ္ဖို႔ ေငြေၾကးကုမၸဏီေတြ ၀င္လာေနၿပီဆိုတဲ့သတင္း ဖတ္လုိက္ရတယ္။ အဲဒီကုမၸဏီေတြမွာ ဟုိယခင္က Invisible Trading တုန္းကလို ေဒၚလာ ၃၀၀၊ ေဒၚလာ ၁၀၀၀၀ အနိမ့္ဆံုး ႀကိဳသြင္းထားရတယ္ ဆိုကတည္းက စဥ္းစားဖို႔လိုၿပီလို႔ ဆိုပါရေစ၊ ဒါေၾကာင့္ အမွားေတြမျဖစ္ေစဖို႔ အခုေဆာင္းပါးကို ေရးျဖစ္ပါတယ္။ အနာဂတ္ဆိုတာ မေသခ်ာ မေရရာတဲ့ သေဘာပါ။ ဒီအတြက္ ႀကိဳတင္တြက္ဆမႈေတြ အခ်က္အလက္ေတြ မ်ားမ်ားရယူၿပီး ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္ပါမွ Risk လို႔ေခၚတဲ့ စြန္႔စားရမႈ နည္းပါးေစမွာ ျဖစ္တယ္။


အနာဂတ္ေစ်းကြက္ Future Market ကို အနာဂတ္ကုန္သြယ္မႈ Future Trading အနာဂတ္ပဋိညာဥ္ Future Contract စသည္ ေခၚေ၀ၚသံုးစြဲေလ့ ရွိပါတယ္။ စေတာ့ေတြကို ၀ယ္ယူတာက အနာဂတ္ေစ်းကြက္ကို ကုန္သြယ္တဲ့သေဘာ ျဖစ္တယ္။ စေတာ့မွာ Ordinary သို႔မဟုတ္ Common စေတာ့ေတြက ေရရွည္ကိုေမွ်ာ္မွန္းၿပီး ၀ယ္ယူၾကတဲ့ စေတာ့ေတြ ျဖစ္တယ္။ Preferred Stock ေတြကေတာ့ ေရတိုကို ေမွ်ာ္မွန္းတဲ့ေစ်းကြက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေျခခံေစ်းကြက္ ႏွစ္ခုနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔သိဖုိ႔ လိုအပ္တယ္။ စေတာ့ရဲ႕ ေယဘုယ် သေဘာတရားက အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီေတြကေန Securities Exchange Commission (SEC) ကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး စာရင္း၀င္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ျဖစ္လာတဲ့ Listed Public Companies ေတြက စေတာ့ေတြကို ထုတ္ေရာင္းႏိုင္တယ္။ စေတာ့ေတြေရာင္းရာမွာ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ စာရင္း၀င္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ျဖစ္လာတဲ့အခါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေကာင္းမြန္တဲ့အေပၚ မူတည္ၿပီး စေတာ့ေတြရဲ႕ ေစ်းႏႈန္းေတြ တက္လာမွာျဖစ္လို႔ စာရင္း၀င္အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္မႈေတြက အေရးႀကီးတယ္လို႔ ဆိုႏုိင္တယ္။ Securities Market က စေတာ့ေတြ Bond ေတြကို ၀ယ္ယူေရာင္းႏိုင္တဲ့ ေငြေၾကးသက္ေသ Securities ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။


ဒီေနရာမွာ စာေရးသူတို႔ ႏိုင္ငံကေန ထုတ္လုိက္တဲ့ Securities ဆိုတာကို ေငြေခ်းသက္ေသခံလက္မွတ္မ်ား ေရာင္း၀ယ္ေရး ဥပေဒလို႔ ျပန္ဆိုထားတယ္။ စာေရးသူလည္း အဖန္တစ္လဲလဲ ေရးခဲ့ၿပီးပါၿပီ။ သို႔ေပမဲ့ ဒီကေန႔အထိ အမ်ားအတိုင္းပဲ ရွိေသးတယ္။ စေတာ့နဲ႔ဆက္စပ္တဲ့ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးကို ေျပာျပလိုက္ေတာ့ သူမွားမွန္းသိတဲ့အေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္ မျပင္ေသးပါ။


အနာဂတ္ေစ်းကြက္မွာ ဘယ္လိုအရာေတြက ေရာင္းကုန္ပစၥည္းေတြလဲ၊ ဒါကိုသိဖို႔ လိုအပ္တယ္။ ပစၥည္းတစ္ကိုေရာင္းဖို႔ ဒါမွမဟုတ္ ၀ယ္ယူဖို႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုလိုက္တဲ့ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ ဒါမွမဟုတ္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ပစၥည္းတစ္ခုခုျဖစ္တဲ့ စေတာ့၊ ဒါမွမဟုတ္ Bond Certificate ကို သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ သတ္မွတ္ထားတဲ့အခ်ိန္မွာ ၀ယ္ယူဖို႔ ကတိက၀တ္ျပဳမႈေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ စေတာ့ကို၀ယ္ယူၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွတာနဲ႔ Bond Certificate ကို ၀ယ္ယူရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတာက ကြာျခားခ်က္ ရွိပါတယ္။ စေတာ့က စာရင္း၀င္ကုမၸဏီရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ေကာင္းရင္ေကာင္းသလို စေတာ့ေစ်းႏႈန္းေတြ တက္လာတာျဖစ္လို႔ ၀ယ္ယူသူေတြအတြက္ မိမိတို႔ေရြးခ်ယ္မႈ မွန္ကန္တဲ့အေပၚ မူတည္ၿပီး အက်ဳိးရွိေစတာ ျဖစ္တယ္။ Bond Certificate ကေတာ့ ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူေတြကေန အစိုးရ ဒါမွမဟုတ္ ျမဴနီစီပယ္ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို အခ်ိန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ေငြေခ်းတာျဖစ္ၿပီး အတိုးကို ၆ လတစ္ႀကိမ္ ထုတ္ယူႏိုင္တယ္။ သတ္မွတ္ခ်ိန္ျပည့္ရင္ မိမိေခ်းထားေငြကို ျပန္လည္ထုတ္ယူႏိုင္တယ္။ အရင္းမ႐ႈံးေပမယ့္ ေငြျပန္လည္ထုတ္ယူခ်ိန္မွာ ေငြတန္ဖိုးက်သြားရင္ မိမိရတဲ့ အတိုးနဲ႔ မကိုက္ဘဲ ဆံုး႐ႈံးမႈ ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္။ စေတာ့ကေတာ့ ကုမၸဏီရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ေကာင္းရင္ေကာင္းသလို စေတာ့ေစ်းႏႈန္းေတြ တက္လာႏိုင္တာျဖစ္လို႔ ေရရွည္အတြက္ အက်ဳိးရွိႏိုင္တယ္။ သို႔ေပမဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မေကာင္းတဲ့ ကုမၸဏီရဲ႕ စေတာ့ကို ၀ယ္ယူမိရင္ေတာ့ အ႐ႈံးနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္တာျဖစ္တယ္။


အနာဂတ္ကုန္သြယ္မႈ Future Trading က အခ်ိန္ကန္႔သတ္မႈရွိတယ္။ ကမၻာတစ္၀န္း ကုန္သြယ္မႈေတြ ျပဳႏိုင္တယ္။ သို႔ေပမဲ့ မေသခ်ာ မေရရာမႈက ပိုမ်ားတယ္။ အဓိကကေတာ့ ယံုၾကည္မႈနဲ႔ အလုပ္လုပ္ၾကရတဲ့ သေဘာျဖစ္တယ္။ မိမိ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္သူက မွန္ကန္ရင္ မိမိအတြက္ အက်ဳိးရွိမယ္။ မိမိနဲ႔ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္သူက ကလိမ္ကက်စ္ ျဖစ္ေနရင္ေတာ့ ဆံုး႐ႈံးမႈေတြ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္။ စေတာ့ေတြ Bond Certificate ေတြသာမက ေရႊေတြ အျခားပစၥည္းေတြလည္း အနာဂတ္ကုန္သြယ္မႈမွာ ပဋိညာဥ္စာခ်ဳပ္ေတြနဲ႔ အေရာင္းအ၀ယ္ေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္တယ္။ သေဘာက ဥပမာ-ေရႊကို အနာဂတ္ေစ်းကြက္ပံုစံနဲ႔ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ရာမွာ ေရာင္းသူနဲ႔ ၀ယ္သူၾကား သေဘာတူထားတဲ့ တန္ဖိုးေစ်းႏႈန္းနဲ႔ သတ္မွတ္ခ်ိန္မွာ တစ္ဖက္က ပစၥည္းေပး တစ္ဖက္က ေငြေပးတာေတြ ျပဳလုပ္ၾကတဲ့သေဘာ ျဖစ္တယ္။ သတ္မွတ္ထားခ်ိန္မွာ ပစၥည္းရဲ႕ အတက္အက်ေပၚ မူတည္ၿပီး အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္သူေတြမွာ အ႐ႈံးနဲ႔အျမတ္ ျဖစ္ေပၚလာေစတာ ျဖစ္တယ္။


ပစၥည္းတစ္ခုကို ၀ယ္ယူစဥ္က ေစ်းက်ေနၿပီး သူကပဋိညာဥ္နဲ႔ေရာင္းတဲ့ကာလ အနာဂတ္တစ္ခုမွာ ေစ်းတက္လာရင္ သူ႔အတြက္ အျမတ္ရရွိေစမွာ ျဖစ္တယ္။ ၀ယ္သူအတြက္ေတာ့ ေစ်းႀကီးေပး၀ယ္ရသလို ျဖစ္သြားမွာ ျဖစ္တယ္။
အနာဂတ္ ေစ်းကြက္ အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္သူေတြက Speculator လို႔ေခၚတဲ့ အနာဂါတ္ေစ်းကြက္ အေျခအေနေတြကို အျမဲေလ့လာ ဆန္းစစ္ေနသူေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ျဖစ္တယ္။ သူ႔ရဲ႕မွန္းဆခ်က္ မွန္ကန္ေကာင္းမြန္တာနဲ႔အမွ် အက်ဳိးရွိေစႏိုင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေစ်းကြက္မွာ ၾကက္ကန္းဆန္အိုးတိုး ပံုစံမ်ဳိး လုပ္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဆံုး႐ႈံးမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ၾကရမွာျဖစ္တယ္။ကမၻာတစ္၀န္းမွာ အနာဂတ္ေစ်းကြက္ အလင္းမွာ ကုန္ပစၥည္းေပါင္းမ်ားစြာကို ႀကိဳတင္စာခ်ဳပ္ပဋိညာဥ္နဲ႔ အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ႏိုင္တယ္။ ကမၻာနဲ႔ယွဥ္ၿပီး အနာဂတ္ေစ်းကြက္မွာ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ႏိုင္တဲ့ ပစၥည္းေတြက ေရႊ၊ ေငြ အပါအ၀င္ သတၳဳပစၥည္းေတြ ပဲအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ကိုကိုး၊ ကြၽဲ၊ ႏြားတိရစၦာန္ေတြ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးေတြ၊ Treasure Bills ေတြနဲ႔ Bond ေတြ၊ စေတာ့ေတြ အပါအ၀င္ အျခားေငြေၾကးေစ်းကြက္ ပစၥည္းေတြ ပါ၀င္တယ္။
အနာဂတ္ေစ်းကြက္ ကုန္သြယ္မႈက အထူးသျဖင့္ Speculator လို႔ေခၚတဲ့ မွန္းဆတြက္ခ်က္သူေတြအတြက္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာေစ်းကြက္ အေခၚအေ၀ၚမွာေတာ့ ဒါကို ႀကိဳပြိဳင့္လို႔ေခၚၾကတယ္။ ဘယ္လိုပင္ျဖစ္ေစ အခုေဆာင္းပါးကို ဖတ္႐ႈရၿပီး အနာဂတ္ေစ်းကြက္မွာ အေတြးအျမင္ ေကာင္းေတြနဲ႔ မွန္ကန္တဲ့ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ရႏိုင္ေစဖို႔ ရည္ရြယ္ပါတယ္။
Writer: 
ဦးေငြသိန္း (ကုမၸဏီလမ္းညႊန္
Ref:http://news-eleven.com/
Post a Comment

*** လာလည္ေသာအေပါင္းအသင္းမ်ား မိမိ ASN GROUP ONLINE SHOP ကေန သင္တိုု႔အလိုုရွိေသာပစၥည္းမ်ားကိုု ရွာေဖြၿပီး ORDER မွာလိုု႔ရေနပါၿပီ ***

ASNGROUP WAREHOUSE DEALS DEEPS DISCOUNT!