Popular Posts!

Thursday, April 16, 2015

ျပိဳလဲေနတဲ့ အိမ္ၿခံေျမေဈးကြက္ကို က်ားကန္ဖို႔ႀကိဳးစားတဲ့ ျမစ္ကူးတံတား ၂ စင္းေၾကညာခ်က္

. . . . . . . . . . . . .

ၿပိဳလဲေနတဲ့ အိမ္ၿခံေျမေဈးကြက္ကို က်ားကန္ဖို႔ႀကိဳးစားတဲ့ ျမစ္ကူးတံတား ၂ စင္းေၾကညာခ်က္
====================================================

ေဒၚလာ သန္း ၅၅၀ ကို ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံရန္ စကၤာပူကုမၸဏီဘက္မွျငင္းဆို ခဲ့သည့္ သတင္းသည္ ျမန္မာ့အိမ္ၿခံေျမ ေဈးကြက္က်ဆင္းေနမႈကို လူသိရွင္ၾကား ေဖာ္ျပလိုက္ျခင္းႏွင့္တူသည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ကမ႓ာေအးဘုရားလမ္း လမ္းနီေလးမွတ္တိုင္ရွိ ၁၈ဧက က်ယ္ေသာေျမေနရာတြင္ ေဆာက္လုပ္ေနေသာ အေဆာက္အဦးစီမံကိန္းသို႔ ပါဝင္ရန္ စကၤာပူအုပ္စုဘက္မွ ျငင္းဆန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အိမ္ၿခံေျမေဈးကြက္သည္ ေငြမည္းမ်ား၏ ဆံုရပ္ျဖစ္ေနသည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အလြဲသံုးစားလုပ္ကာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ၏ ျပယုတ္လည္းျဖစ္ေနသည္

၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ေငံတဝွမ္းလံုးရွိ အိမ္ၿခံေျမေဈး ကိန္းဂဏန္းမ်ားကိုၾကည့္လၽွင္ ဥပေဒျပဳမႈအပိုင္း အလြန္အားနည္းၿပီး ျပည္တြင္းေငြမည္းမ်ား ျပည္ပစီးဝင္ေငြမည္းမ်ား မူယစ္ေဆးဝါးေငြမည္းမ်ားျဖင့္ ပရမ္းပတာျဖစ္ေနသည္ကို အထင္အရွားေတြ႕ျမင္ႏိုင္သည္

ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ရန္ပ်က္ကြက္ေနေသာ ေငြမည္းမ်ားက ဝယ္လိုအားအတုမ်ားကိုျဖစ္ေစသည္ ဝယ္လိုအားအတုေၾကာင့္ ေရာင္းလိုအားအတုကို ဆက္ျဖစ္ေစသည္ ဝယ္လိုအားအတု ေရာင္းလိုအားအတုမ်ားက လည္ပတ္ထြန္းကား အင္အားႀကီးခိုင္မာေနသေယာင္ ေဈးကြက္အတုကိုျဖစ္ေစသည္

ေဈးကြက္အတုက ေရရွည္တည္တန္႔မႈမရွိေသာ အလုပ္အကိုင္အတုမ်ားကိုဖန္တီးေပးသည္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္အတုမ်ားကို ဖန္တီးေပးသည္ ေတြ႕တုန္းဝယ္ထားမမွားဘူးဆိုသည့္ ငါ့စေကာ ေကာလာဟလမ်ားက လူငယ္မ်ား၏ တီထြင္ဖန္တီးမႈစြမ္းရည္ကို လမ္းမွားပို႔ ေခ်ာက္ထဲတြန္းခ်လိုက္ေတာ့သည္

လယ္ေျမယာေျမမ်ားကို လက္သိပ္ထိုးႀကိဳတင္ဝယ္ယူထားေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ခရုီနီအေပါင္းအပါတစ္သိုက္က လႊတ္ေတာ္အတုကိုခုတံုးလုပ္ကာ ၁၉၆၃ ေတာင္သူလယ္သမားအခြင့္အေရး ကာကြယ္ေရးဥပေဒကို အခ်ိန္ကိုက္၍ တက္ညီလက္ညီဖ်က္သိမ္းခဲ့ၾကသည္

၁၉၆၃ ေတာင္သူလယ္သမားအခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးဥပေဒအရ လယ္လုပ္သူသာ လယ္ပိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး လယ္သမားမ်ားသည္ အစိုးေႂကြးၿမီမွတပါး မည္သည့္ေႂကြးၿမီမ်ားကိုမွ ျပန္ဆပ္ရန္မလိုေပ လယ္သမားကေခါင္းခါလိုက္ရံုမၽွျဖင့္ လယ္ေပါင္လယ္ေရာင္း ေငြေခ်း မည္သည့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မဆို အဆိုပါဥပေဒအရ ပ်က္ျပယ္သြားမည္သာျဖစ္သည္

ဒီမိုကေရစီနာမည္တပ္ၿပီးစ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူအမ်ားစုျဖစ္ေသာ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားကို လံုေလာက္ေသာ အသိပညာျဖည့္တင္းမႈ တန္းဝင္လူ႔စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္မႈမ်ားမလုပ္ပဲ ႀကိဳက္ေဈးေခၚေျမေရာင္းခြင့္ေပးလိုက္ျခင္းသည္ ဦးသူယူ လၽွင္သူစား အားႀကီးသူႏိုင္ထားဆိုသည့္ အေလ့အထႀကီးကို တဖန္စတင္ကာ ျမန္မာတစ္ႏိုင္လံုးရွိ ေျမယာမ်ားကို မီးေလာင္တိုက္ထဲသြင္းလိုက္သည့္ႏွယ္တူသည္ အဆံုးအစမရွိ ေသာကသံသရာထဲ တြန္းပို႔လိုက္သည္ႏွင့္တူသည္

သို႔ႏွယ္ ၂၀၁၀ ေနာက္ပိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျမယာ ပူေဖာင္းေဈးကြက္ႀကီး အကြက္က်က်ႏွင့္ ႀကီးထြားလာသည္ ပညာတတ္လူငယ္မ်ားအားလံုးနီးပါး ရွိသမၽွေငြတုိေငြစမ်ားျဖင့္ ေျမယာပူေဖာင္းေဈးကြက္ထဲ အၿပိဳင္ႀကဲၾကေလေတာ့သည္ လူစြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားျမႇင့္တင္ကာ အဆင့္မီထုတ္ကုန္မ်ား အသိဉာဏ္ေရာင္းကုန္မ်ားျဖင့္ ကမ႓ာ့ေဈးကြက္အတြင္း ထိုးေဖာက္ဝင္ေရာက္ေရး ဆိုသည့္ အသံမ်ားသည္လည္း ေျခာက္ေျခာက္ကပ္ကပ္ႏွင့္ ဟန္ျပသက္သက္ျဖစ္သြားခဲ့သည္

အစကတည္းက အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားမရွိပဲ ပူေဖာင္းသ႑န္ႀကီးထြားလာေသာ အိမ္ၿခံေျမေဈးကြက္သည္ အလြဲသံုးစားမႈမ်ားျဖင့္ခ်မ္းသာလာသူ ခရိုနီတစ္ပိုင္း ဦးေအာင္ေသာင္းကို အေမရိကန္အစိုးရမွ အမည္ပ်က္စာရင္း ထည့္သြင္းလိုက္ခ်ိန္မွစတင္ကာ တုန္႔ဆိုင္းလာသည္ အလားအလာျမင္သူမ်ားက ရွိသမၽွေျမကြက္မ်ားခ်ေရာင္းကာ ေဒၚလာဝယ္ ေရႊဝယ္ ဘဏ္ထဲထည့္ စသျဖင့္ အေျပးအလႊား ပံုစံေျပာင္းၾက၏ ရုတ္ခ်ည္းဆိုသလို ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ အေႂကြးဝယ္စနစ္ႀကီးတစ္ခု ေပၚေပါက္လာသည္ ေငြမည္းမ်ားကို ေငြျဖဴလုပ္ေသာ နားလွည့္ပါးရိုက္မႈႀကီးပင္ျဖစ္သည္

ေဒၚလာသန္း ၅၅၀ သည္ လက္ရွိေငြလဲႏႈန္း ႏွင့္ဆိုလၽွင္ ျမန္မာေငြ က်ပ္ ၆၀၀ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိသည္ စကၤာပူအုပ္စုမွ ေဒၚလာသန္း ၅၅၀ ကို ရင္းႏွီးျမဳတ္ႏွံရန္ ျငင္းဆန္လိုက္မႈသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ဦးသိန္းစိန္တြင္ ရိုးသားမႈမရွိေတာ့ၿပီ ဟူေသာ မွတ္ခ်က္ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ သက္ဆိုင္ေနသည္ လက္ရွိအစိုးရ စစ္တပ္ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ထဲတြင္ ေနရာ အသီးသီး ယူထားၾကေသာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးအုပ္စုပါဝင္ပတ္သတ္ေနသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အလြဲသံုးစား ေငြေၾကးအရႈပ္ေတာ္ပံု စာရင္းဇယားမ်ားသည္ အီးယူႏွင့္ အေမရိကန္ အစိုးရလက္ထဲ သက္ေသသာဓကမ်ားႏွင့္အတူ ခိုင္လံုစြာရွိေနေလာက္ၿပီဟု ယူဆႏိုင္သည္ အီးယူႏွင့္အေမရိကန္တို႔၏ အလားအလာရွိေသာ အမည္ပ်က္စာရင္းေၾကညာမႈမ်ားေၾကာင့္ စကၤာပူအုပ္စု ေနာက္ဆုတ္သြားတန္ရာျဖစ္သည္ဟု ေကာက္ခ်က္ခ်ႏိုင္သည္

လက္ရွိရိုက္ႏွိပ္ထုတ္ေဝကာ လွည့္လည္သံုးစြဲေနေသာ ျမန္မာ့က်ပ္ေငြမည္၍မည္မၽွရွိေနသည္ကိုလည္း မည္သူမွတပ္အပ္မေျပာႏိုင္ ၁၉၈၈ မွ ၂၀၁၀ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံဗဟိုဘဏ္တြင္ စာရင္းမသြင္းပဲ ရိုက္ႏွိပ္သံုးစြဲခဲ့ေသာ ေငြေၾကးေငြမည္းမ်ားလည္း ေၾကာက္ခမန္းလိလိ ရွိႏိုင္သည္ ဟူေသာ သတင္းမ်ားကိုလည္း ဗဟိုဘဏ္မွ ယေန႔တိုင္ လံုေလာက္သာ အာမခံခ်က္ကို အသံုးျပဳကာ ေျဖရွင္းခဲ့မႈမ်ား မျမင္ေတြ႕ရေသးပါ

ဧၿပီ ၁၂ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ ဒလ ရန္ကုန္ႏွင့္ ၾကည့္ျမင္တိုင္ တဖက္ကမ္း တံတားထိုးမည္ဟူေသာ သတင္းထြက္လာသည္ မိုးႀကိဳးပစ္မည္ကို ထန္းလက္အားကိုး ကာကြယ္ေနသည့္သေဘာေတြ႕ရသည္ လက္ပူတိုက္ ေျမယာ ဝယ္ေရာင္း ေဈးကြက္တစ္ခု အျမန္ေဖာ္ခ်င္ေနပံုရသည္ အမွန္မွာ အလိမ္အတုေဈးကြက္ကို ဟန္႔လံုးေျခာက္လံုးမ်ားႏွင့္ ကုစား၍ မရေတာ့

သမၼတအႀကံေပးဆိုသူ ႏိုင္ငံျခားျပန္ ဦးျမင့္သည္ ေဆာင္းပါးရွင္ ေနထြန္းႏိုင္ကို ခြန္းတန္႔ျပန္ မေျပာခင္ ထမင္းဆိုင္ဖြင့္ကာလမ္းေဘးေဈးေရာင္းေနေသာ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ေဟာင္းႏွင့္ ေထာင္ခ်ခံထားရေသာ ဝန္ႀကီးေဟာင္းတို႔ကို သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုကာ အျမင္ျခင္းဖလွယ္သင့္သည္

ျပည္သူအမ်ားကလည္း ေျမကြက္ေတြေနာ္ ေတြ႕တုန္းဝယ္ထား ၿခံခတ္လို႔ တစ္ႏွစ္ေလာက္ေအာင္းထားရင္ ဆယ္ဆေလာက္ျမတ္တယ္ဆိုတဲ့ အေခ်ာင္သမားစိတ္ဓါတ္အေျခခံ ေကာလာဟလမ်ားကို နားလည္ၾကရန္ အခ်ိန္တန္ေလၿပီ

လူအျခင္းျခင္းလွည့္ပတ္ျခင္း ကင္းရွင္းၾကပါေစ

သာဓု သာဓု သာဓု


- Posted using BlogPress from my iPhone
Post a Comment

Gadget

This content is not yet available over encrypted connections.

*** လာလည္ေသာအေပါင္းအသင္းမ်ား မိမိ ASN GROUP ONLINE SHOP ကေန သင္တိုု႔အလိုုရွိေသာပစၥည္းမ်ားကိုု ရွာေဖြၿပီး ORDER မွာလိုု႔ရေနပါၿပီ ***

ASNGROUP WAREHOUSE DEALS DEEPS DISCOUNT!