Popular Posts!

Friday, November 21, 2014

ျပည္တြင္းဇိမ္ခံကားေစ်းကြက္ရွိ အမွတ္တံဆိပ္အလုိက္ ေစ်းကြက္ေ၀စု၊ လက္ရွိအေျခအေန ႏွင့္ အနာဂတ္အလားအလာ

Market Share Of Luxury Cars in Myanmar
Motors.com.mm သည္ ျပည္တြင္းရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အေရာင္းျပခန္းေပါင္း (၂၂၀)၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တင္သြင္းသူမ်ား၊ ရန္ကုန္ျမဳိ႕ရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေရာင္း၀ယ္ေရးစခန္း ေလးခုရွိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အက်ဳိးေဆာင္မ်ား၊ တစ္သီးပုဂၢလ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေရာင္း၀ယ္သူမ်ား စသည့္ ျပည္တြင္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေစ်းကြက္အတြင္းအေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္သူမ်ား၏ (၉၅)ရာခုိင္ႏႈန္းေက်ာ္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး လုပ္ငန္းလည္ပတ္လ်က္ရွိေသာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ အြန္လုိင္းအေျချပဳ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေရာင္း၀ယ္ေရး ၀က္ဘ္ဆုိက္ဒ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဆုိင္ရာမူ၀ါဒ အေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ သင့္တင့္မွ်တေသာ အေျခအေနတစ္ရပ္သုိ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတူ ယခင္က အထက္တန္းလႊာရွိ သီးသန္႔လူတန္းစားတစ္ရပ္သာ ၀ယ္ယူစီးနင္းႏုိင္ေသာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊အထူးသျဖင့္ ဇိမ္ခံကားအမ်ဳိးအစားမ်ားမွာလည္း ယခုအခါတြင္ ေငြေၾကးျပည့္စုံသူတုိ႔အေနျဖင့္ သင့္တင့္ေသာ ေစ်းႏႈန္းတစ္ရပ္ျဖင့္ ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္ၿပီျဖစ္သည္။


Motors.com.mm က ျပည္တြင္းကားအေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္အတြင္းရွိ အဆင့္ျမင့္ ဇိမ္ခံကားမ်ားအေၾကာင္းကုိ အခ်က္အလက္အေျချပဳ စာရင္းေကာက္ယူမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆုိပါစာရင္းေကာက္ယူမႈကုိ ျပည္တြင္းရွိ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္အေရာင္းျပခန္းမ်ားႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေရာင္း၀ယ္သူမ်ား အမ်ားဆုံးအသုံးျပဳလ်က္ရွိၿပီး အြန္လုိင္းမွတဆင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္သည့္ Motors.com.mm မွ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အေျခတည္ၿပီး ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။အဆုိပါစာရင္းေကာက္ယူမႈ၏ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ျပည္တြင္းရွိ ဇိမ္ခံကားမ်ား၏ ေစ်းကြက္အတြင္းေ၀စုရရွိမႈ အေျခအေနကုိ ျပည္သူလူထုသိရွိေစရန္၊ ဇိမ္ခံကားအမ်ဳိးအစားမ်ားကုိသာ ႀကဳိက္ႏွစ္သက္ၿပီး ဇိမ္ခံကား၀ယ္ယူရန္ စိတ္ကူး ရွိေနသည့္ ကားပုိင္ရွင္ေလာင္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေစ်းႏႈန္းမ်ား သင့္တင့္ေသာ ေစ်းႏႈန္းတစ္ရပ္သုိ႔ ေရာက္ရွိ လာခ်ိန္တြင္ ကား၀ယ္ယူရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ ေငြေၾကးျပည့္စုံသည့္ လူလတ္တန္းစားတစ္ရပ္အတြက္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမွ်ေ၀ေပးရန္ျဖစ္သည္။
အခ်က္အလက္ေကာက္ယူရာတြင္ ဇိမ္ခံကားဟု သတ္မွတ္သည့္စံႏႈန္းမွာ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ျဖင့္ သတ္မွတ္ တုိင္းတာျခင္းမ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ျပည္တြင္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေရာင္း၀ယ္သူအမ်ားစုက ဇိမ္ခံကားအမ်ဳိးအစားဟု သတ္မွတ္ထား ေလ့ရွိသည့္ ကားအမ်ဳိးအစားမ်ားကုိ အခ်က္အလက္ေကာက္ယူခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ Motors.com.mm မွရရွိေသာအခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာ့ဇိမ္ခံကား(Luxury Car) ေစ်းကြက္၏ အဆင့္(၁)မွ (၇)ေနရာအထိကုိ ျပည္တြင္းကားေစ်းကြက္၏ ေစ်းကြက္ေ၀စု အမ်ားဆုံးရရွိထားေသာ တုိယုိတာ(Toyota)အမွတ္တံဆိပ္ ဇိမ္ခံကားအမ်ဳိးအစား ခုႏွစ္မ်ဳိးက ရယူထားသည္။တစ္ခ်ိန္က လူခ်မ္းသာမ်ားသာ ၀ယ္ယူစီးနင္းႏုိင္ေသာ ဇိမ္ခံကားေမာ္ဒယ္အမ်ဳိးအစားတစ္ခု ျဖစ္သည့္ တုိယုိတာ မတ္ခ္တူး (Toyota Mark II) က ေစ်းကြက္ေ၀စု (၂၂)ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ပထမ၊ အဆုိပါ Toyota Mark II ၏ ေနာက္မ်ဳိးဆက္တစ္ခုျဖစ္သည့္ ေမာ္ဒယ္ျမင့္ တုိယုိတာမတ္ခ္အိတ္စ္(Toyota Mark X) က ေစ်းကြက္ေ၀စု (၁၆)ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ဒုတိယ ရရွိခဲ့သည္။ ယခင္က သိန္းေထာင္ေက်ာ္ေစ်းေပါက္ခဲ့ၿပီး လူ႕အထက္တန္းလႊာမ်ား၏ အမွတ္တံဆိပ္ တန္ဖုိးႀကီးဇိမ္ခံကား အမ်ဳိးအစား တစ္ခုျဖစ္သည့္ တုိယုိတာလန္ခရူဇာ (Toyota Land Cruiser) က ေစ်းကြက္ေ၀စု (၉)ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ တတိယရရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာ့ကားေစ်းကြက္အတြင္းရွိ ဇိမ္ခံကားအမ်ဳိးအစားမ်ားႏွင့္ ပက္သတ္၍Motors.com.mm ၏ Country Manager ျဖစ္သူ Mr.Sascha Pasqual Woelk က “ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ စီးပြားေရးဖြ႕ံၿဖဳိးတုိးတက္လာတာနဲ႔အမွ် လာမယ့္ႏွစ္အနည္းငယ္ အတြင္းမွာ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ဇိမ္ခံကားေစ်းကြက္လည္း အမ်ားႀကီးဖြံ႕ၿဖဳိးတုိးတက္လာမွာပါ။ ႏုိင္ငံစီးပြားေရးဖြ႕ံၿဖဳိးလာၿပီး ျပည္သူေတြရဲ႕ ၀င္ေငြေတြတုိးတက္လာတာနဲ႔အညီ လာမယ့္ႏွစ္အနည္းအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ ဥေရာပနဲ႔ အေမရိကန္အမွတ္ တံဆိပ္ ဇိမ္ခံကားအမ်ဳိးအစားအမ်ားႀကီး တင္သြင္းလာမွာျဖစ္ၿပီး တုိယုိတာ မတ္ခ္အိတ္စ္(Toyota Mark X)နဲ႔ တုိယုိတာ မတ္ခ္တူး (Toyota Mark II) တုိ႔လုိ ေစ်းသင့္တဲ့ အလယ္အလတ္တန္းစားဇိမ္ခံကား အမ်ဳိးအစားအမွတ္တံဆိပ္ အသစ္ေတြ ေမာ္ဒယ္အသစ္ေတြလည္း ေတြ႕ျမင္ရေတာ့မွာပါ ” ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။
ေပၚလစီအေျပာင္းအလဲ၊ ဆိပ္ကမ္းေရာက္တန္ဖုိးအေျပာင္းအလဲ ႏွင့္ ဂ်ပန္ေလလံေစ်းအေျပာင္းအလဲတုိ႔ေၾကာင့္ အင္ဂ်င္ပါ၀ါအျမင့္၊ ေမာ္ဒယ္အျမင့္ ဇိမ္ခံကားအမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားစြာ က်ဆင္းႏုိင္ေခ်မရွိဘဲ လက္ရွိတြင္ အေရာင္းသြက္လ်က္ရွိေသာ ၂၀၀၂/၂၀၀၃ ေမာ္ဒယ္ Toyota Alphard မ်ားမွာမူ အနာဂတ္ ဇိမ္ခံကားေစ်းကြက္တြင္ လူလတ္ တန္းစားတုိ႔အတြက္ ေစ်းႏႈန္းသင့္ၿပီး ၀ယ္ယူရန္သင့္ေတာ္ေသာ ကားအမ်ဳိးအစားျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း Motors.com.mm ၏ ျမန္မာ့ကားေစ်းကြက္ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက သုံးသပ္သည္။ “ ယေန႔ေခတ္အခ်ိန္အခါမွာ ျမန္မာျပည္က ကားပုိင္ရွင္ေတြအေနနဲ႔ ေမာင္းႏွင္သြားလာရာမွာ သာမန္ကားေတြထက္ ပုိမုိသက္ေတာင့္သက္သာရွိ၊ ဇိမ္က်က်ခရီးသြားလာႏုိင္ၿပီး အဆင့္ျမင့္နည္းပညာေတြအစုံအလင္ပါ၀င္တဲ့ ဇိမ္ခံကားအမ်ဳိးအစားေတြကုိ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္မွာ သင့္တင့္တဲ့ ေစ်းႏႈန္းအေျခအေနတစ္ရပ္နဲ႔ ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္ပါၿပီ။ ေငြေၾကးအတန္အသင့္ ျပည့္စုံတဲ့ လူလတ္တန္းစားတစ္ရပ္ အေနနဲ႔လည္း ဒါ့အျပင္ Motors.com.mmမွာလည္း ဇိမ္ခံကားအမ်ဳိးအစားေတြကုိ အခ်က္အလက္ျပည့္ျပည့္စုံနဲ႔ လြယ္လြယ္ကူကူ ၀င္ေရာက္ရွာေဖြ ၀ယ္ယူႏုိင္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ ” ဟု Motors.com.mm ၏ Country Manager ျဖစ္သူ Mr.Sascha Pasqual Woelk က ေျပာၾကားသည္။
အဆုိပါ ျမန္မာ့ကားေစ်းကြက္အတြင္းရွိ ဇိမ္ခံကားအမ်ဳိးအစားမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္ေ၀စုသတ္မွတ္ခ်က္အလုိက္ အဆင့္ရပ္တည္မႈမ်ားကုိ ပုံျပဇယားမ်ား၊ ရာခုိင္ႏႈန္းျပ ဇယားမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါသည္။
Ref:elevendailynews
Post a Comment

Gadget

This content is not yet available over encrypted connections.

*** လာလည္ေသာအေပါင္းအသင္းမ်ား မိမိ ASN GROUP ONLINE SHOP ကေန သင္တိုု႔အလိုုရွိေသာပစၥည္းမ်ားကိုု ရွာေဖြၿပီး ORDER မွာလိုု႔ရေနပါၿပီ ***

ASNGROUP WAREHOUSE DEALS DEEPS DISCOUNT!