Popular Posts!

Saturday, November 1, 2014

Facebook အထူး သတိေပးေၾကညာခ်က္

We make tools Your make do!


ယခု ရက္ပိုင္းအတြင္း Facebook profile view ဆုိတဲ့ Application က ေဖ့စ္ဘြတ္မွာ အေတာ္ပ်ံ ႔ႏံွ႔ေနပါတယ္။ 


ဘယ္သူက ကိုယ့္ Facebook Profile ကိုလာၾကည့္သလဲဆုိတာ ကို ေထာက္လွမ္းေပးတယ္လို႔ဆုိပါတယ္။ Instagram Photos လို႔ဆုိျပီး ကိုယ့္ Profile ကို ဘယ္သူေတြ ၾကည့္ပါေၾကာင္း နာမည္ေတြေလွ်ာက္ ထည့္ေရးပါတယ္။ အမွားေတြပိုမ်ားပါတယ္။ ကိုယ္လည္းတစ္ခါမွ မၾက

ည့္ရပဲ နဲ႔ ကိုယ္နာမည္ ပါေနတာတို႔။ ကိုယ့္ကို Tag ထားတာတုိ႔ကို ျမင္ရ မွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ 


ယင္း Application ကိုအသံုးျပဳျခင္းရဲ ႔အက်ိဳးဆက္ကေတာ့ မိမိ အေကာင့္ႏွင့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား လ်ွိဳ ႔ဝွက္နံပါတ္မ်ား အခိုးခံရရန္ လြယ္ကူျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ App လုပ္တဲ့သူက အေပ်ာ္သေဘာလား ဘာသေဘာနဲ႔လည္း မသိ လုပ္လိုက္ေပမယ့္ ကိုယ့္ အခ်က္အလက္ အားလံုးကေတာ့ သူ႔ server ထဲကို စီးဆင္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယင္း App ကုိ အသံုးမျပဳသင့္ပါဘူး။ ျပီးေတာ့ Spam တစ္ခုလုိပဲ ပ်ံ ႔ႏွံ႔ ေနပါ တယ္။ ေနရာတိုင္းမွာ Instragam Photo ဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္နဲ႔ လူေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ား လက္ကမ်ဥ္းထားၾကပါတယ္။ အားလံုးလည္းစိတ္ဝင္စားျပီး ဘယ္သူ႔ကိုယ့္ ေဝါလ္ကိုလာၾကည့္တယ္ဆုိ တာကို ေထာက္လွမ္းခ်င္ေနၾကပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ Facebook က ဒါကိုသိခြင့္မေပးပါဘူး။ Privacy ေပၚလစီအရ ပိတ္ပင္ထားျပီး သား ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းနဲ႔ ပက္သက္တဲ့ ေဆာင္းပါးကို လည္း ေအာက္ပါ လခ့္မွာ ဝင္ေရာက္ ဖတ္ရွုႏိုင္ပါတယ္။
ဒါေၾကာင့္ Application သံုးမိသြားတဲ့သူေတြအေနနဲ႔ Account Setting ဝင္၊ Application ဆုိတာကို Click ႏွိပ္လို႔ ကိုယ္မသံုးေတာ့တဲ့ App မွန္သမွ် ဝင္ျဖတ္သင့္ပါတယ္။ မသံုးရေသးသူမ်ားအေနနဲ႔ကေတာ့ ကိုယ့္ကို Tag ထားတယ္ဆုိရင္ Tag ကုိျပန္ျဖဳတ္သင့္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ Facebook Profile view ဆုိတဲ့ Spam -ေဖ့စ္ဘြတ္ေပၚမပ်ံ ႔ေအာင္ Techspace မွ သတိေပး လိုက္ရပါတယ္။ 

--

ေအာင္ခမ္း (TSJ team)ေအးခ်မ္းမြန္မွ TechSpace Journal တြင္ေဖာ္ျပေသာ သတင္းကို မူရင္းအတိုင္းမွ်ေ၀ျခင္းျဖစ္ပါ


Top 10 Facebook profile hacking techniques!

There are many ways someone can hack Facebook Profile's, and here are the 10 most usual:

1. Phishing

Computer Trojan, Virus, and WormPhishing is still the most popular attack vector used for hacking Facebook accounts. There are variety methods to carry out phishing attack. In a simple phishing attacks a hacker creates a fake log in page which exactly looks like the real Facebook page and then asks the victim to log in. Once the victim log in through the fake page the, the victims "Email Address" and "Password" is stored in to a text file, and the hacker then downloads the text file and gets his hands on the victims credentials.

2. Keylogging

Keylogging is the easiest way to hack a Facebook password. Keylogging sometimes can be so dangerous that even a person with good knowledge of computers can fall for it. A Keylogger is basically a small program which, once is installed on victim's computer, will record every thing victim types on his/her computer. The logs are then send back to the attacker by either FTP or directly to hackers email address.

3. Stealer's

Almost 80% percent people use stored passwords in their browser to access the Facebook. This is quite convenient, but can sometimes be extremely dangerous. Stealer's are software's specially designed to capture the saved passwords stored in the victims Internet browser.

4. Session Hijacking

Session Hijacking can be often very dangerous if you are accessing Facebook on a http (non secure) connection. In Session Hijacking attack, a hacker steals the victims browser cookie which is used to authenticate the user on a website, and use it to access the victims account. Session hijacking is widely used on LAN, and WiFi connections.

5. Sidejacking With Firesheep

Sidejacking attack went common in late 2010, however it's still popular now a days. Firesheep is widely used to carry out sidejacking attacks. Firesheep only works when the attacker and victim is on the same WiFi network. A sidejacking attack is basically another name for http session hijacking, but it's more targeted towards WiFi users.

6. Mobile Phone Hacking

Millions of Facebook users access Facebook through their mobile phones. In case the hacker can gain access to the victims mobile phone then he can probably gain access to his/her Facebook account. Their are a lots of Mobile Spying software's used to monitor a Cellphone. The most popular Mobile Phone Spying software's are: Mobile Spy, and Spy Phone Gold.

7. DNS Spoofing

If both the victim and attacker are on the same network, an attacker can use a DNS spoofing attack and change the original Facebook page to his own fake page and hence can get access to victims Facebook account.

8. USB Hacking

If an attacker has physical access to your computer, he could just insert a USB programmed with a function to automatically extract saved passwords in the Internet browser.

9. Man In the Middle Attacks

If the victim and attacker are on the same LAN and on a switch based network, a hacker can place himself between the client and the server, or he could act as a default gateway and hence capturing all the traffic in between.

10. Botnets

Botnets are not commonly used for hacking Facebook accounts, because of it's high setup costs. They are used to carry more advanced attacks. A Botnet is basically a collection of compromised computer. The infection process is same as the key logging, however a Botnet gives you additional options for carrying out attacks with the compromised computer. Some of the most popular Botnets include Spyeye and Zeus.

Like4Like.org - Internet security, privacy and protection!


If you want to learn more about Like4Like.org secutiry and data protection, please read:Like4Like.org - Internet security, privacy, and protection!
Post a Comment

*** လာလည္ေသာအေပါင္းအသင္းမ်ား မိမိ ASN GROUP ONLINE SHOP ကေန သင္တိုု႔အလိုုရွိေသာပစၥည္းမ်ားကိုု ရွာေဖြၿပီး ORDER မွာလိုု႔ရေနပါၿပီ ***

ASNGROUP WAREHOUSE DEALS DEEPS DISCOUNT!