Popular Posts!

Wednesday, November 5, 2014

iphone ဘက္ထရီ ၾကာရွည္ ဘာေၾကာင့္ မခံရတာလဲ?

အကယ္၍ သင္ရဲ႕ iphone  ေတြကိုု မူလ Apple charger မဟုုတ္ဘဲႏွင့္ တျခား Charger  ေတြကိုုသံုုးျခင္ရင္ သင္သိထားဖိုု႔လိုုအပ္တဲ့ သင္ရဲ႕ iphone , Ipad ေတြမွာ သူတိုု႔ရဲ႕Amp ေလးေတြေတာ့ သိထားသင့္ပါတယ္။

အလြန္အေရးႀကီးပါတယ္ေနာ္....
Apple ေတြမွာက Battery ေလး ေတြ ျဖဳတ္လဲလိုု႔ မရလိုု႔ပါဘဲ...အားသြင္တဲ့နည္း လမ္းေတြ မမွန္ရင္ တႏွစ္ေလာက္ဘဲ Apple Battery  က ခံတတ္ပါတယ္၊ေနာက္ၿပီး ဘယ္ဖက္က changer တျခားအမ်ိဳးမတုူတဲ့ Charger  ေတြကိုုသံုုး လိုု႔ပါဘဲ၊ ညာဖက္က Apple ရဲ႕ oreginal  Changer (5W out put 1A)ကိုုဘဲသံုုးက်ပါလုုိ႔ သတိေပးလိုုက္ပါရေစ၊ 
သင္  ဆားဗစ္စင္တာသြားရင္ သင့္ကိုုဒါေတြေမးတတ္ပါတယ္၊ USB Portable Recharge Battery ေတြကိုုသံုုးရင္လဲ ပိုုသတိထားက်ပါ... သူတိုု႔မွာ USB အေပါက္ ႏွစ္ခုုပါတတ္ၿပီး တခုုက  ipad အတြက္ 2.1ampႏွင့္ iphone အတြက္  1.0 amp ဆိုုၿပီးရပါတယ္၊မွားၿပီး မသံုုးမိပါေစႏွင့္  သင္ရဲ႕ iphone battery ေလး ခဏေလးတာခံၿပီးၾကြသြားပါမယ္လိုု႔ သတိေလး လိုုက္ပါတယ္ေနာ္.....Apple  ထုုတ္ေတြက Waranty  ကတႏွစ္ဘဲေပးတာေနာ္..

 လက္ရွိ iphone 5S ကိုုသံုုးေနတာ တႏွစ္ စြန္းစြန္းေလးဘဲရွိေသးတယ္၊  (Warranty က တႏွစ္ဘဲေပးထားေတာ့ ျပန္လဲလိုု႔မရေတာ့ဘူးဗ်) $ 70 ေလာက္ေပးလိုုက္ရတယ္ 4G  ဖြင့္ရင္ ဘက္ထရီက မိနစ္၃၀ေလာက္ဘဲ ခံႏိုုင္ေတာ့တယ္ ပံုမွန္ ၄နာရီေလာက္ ခံရမွာ ေလ၊ ဘက္ထရီေကာင္းရင္ ပံုုမွန္ဆိုု ၁၂နာရီ လာက္ေတာ့ Stayby ခံတယ္ေလ ဒါေတာင္ 3G,4G မဖြင့္ထားဘူးေနာ္၊ 
သြင္းထားတဲ့  Application ေလးေတြ ၃၀၀ေလာက္ဆိုုမ်ားလြန္းေနမွာေတာ့ မလိုုတာေတြျပန္ၿပီးျဖဳတ္ထုုတ္ ရွင္းလင္းလိုုက္ရတယ္ေလ၊ ဒါေတာင္ ၁၄၇ တ၀က္ေလာက္ဘဲ ျဖဳတ္ထုုတ္လိုု႔ရတယ္၊ ၁၄၇ေလာက္ကိုု က်န္ေနေသးတယ္၊ သံုုးေနက် App အေရးႀကီးတာေတြ ဆိုုလိုုျဖဳတ္လိုု႔မရေတာ့ဘူးေလ၊ ပံုုမွန္ ၂ႏွစ္ေလာက္ကိုုခံတဲ့
Iphone ေလးေတြပါ....

ဒီမွာ မိမိရဲ႕ iphone,ipad,MAC  ေတြကိုု  Warranty ေတြကိုု စစ္လိ္ုု႕ရပါတယ္...

Use your device

Tap Settings > General > About to see your device's serial number.IMEI/MEID, and ICCID. If you're using iOS 6 or later, you can tap and hold to use the copy option, then paste this information into Apple registration, Online Self Service, or Contact Support forms on the Apple website.

iPhone 5 Battery Replacement Program

EligibilityIf your iPhone is in working order and exhibits the symptoms noted above, use the serial number checker below to see if it is eligible for this program.
Apple has determined that a very small percentage of iPhone 5 devices may suddenly experience shorter battery life or need to be charged more frequently. The affected iPhone 5 devices were sold between September 2012 and January 2013 and fall within a limited serial number range.
If your iPhone 5 is experiencing these symptoms and meets the eligibility requirements noted below, Apple will replace your iPhone 5 battery, free of charge.Finding your iPhone serial number is easySee how.

 ဒီမွာၾကည့္လိုုက္ပါ > http://support.apple.com/en-sg/HT4061

Replacement process

Find a participating Apple Authorized Service Provider to have your battery replaced. Your iPhone will be examined prior to any service to verify that it is eligible for this program and in working order.
Please call your service provider to confirm that battery replacement service is available on the day you visit them.
To prepare your iPhone 5 for the battery replacement process, please follow the steps below:
Note: If your iPhone 5 has any damage such as a cracked screen which impairs the replacement of the battery, that issue will need to be resolved prior to the battery replacement. In some cases, there may be a cost associated with the repair.

Additional Information

Apple may restrict or limit repair to the original country of purchase.
If you believe your iPhone 5 was affected by this issue, and you paid to replace your battery, you can contact Apple about a refund.
This worldwide Apple program doesn't extend the standard warranty coverage of the iPhone 5. The program covers affected iPhone 5 batteries for two years after the first retail sale of the unit or until March 1, 2015, whichever provides longer coverage.

https://selfsolve.apple.com/agreementWarrantyDynamic.do
Battery, Power & Charging

iPhone Charger VS iPad Charger - What Are the Differences [Infographic]

Here is the occasion: iPad offers a great experience in watching videos, surfing the Internet, etc. on the go. After I use it for about 1.5 hours, the battery runs out. I just get a charger to charge my iPad. However, I find I use the wrong charger - my iPhone charger, since they look almost the same. So is it OK to replace the charger? What are the differences between an iPhone charger and an iPad charger?
Apple products have their own accessories including chargers which vary in design depending on the device. Both iPhone, (all models) as well as iPad (all models) need chargers to recharge the interior power system (batteries or power pack).Though both iPhone and iPad are Apple products yet they use different types chargers, which may look same but use different amps, charger current, output voltage, plug design and prices.
iPhone Charger
iPad Charger
Output voltage5W10W
Charger current1A1.2 A
Plug designPermanently putCan be removed and folded over.
Type of portLightining/30 pin socket depending on the modelLightning
Amps1 amp2 amps
Additional featureCan be charged  through USB port of computer system and for this a separate port compatible with USB port is providedCan be charged  through USB port of computer system and for this a separate port compatible with USB port is provided
The amps for iPhone is only 1 amp while that for iPad is much higher 2 amps. The current used by chargers also differ substantially, iPhone charger current is 1A white, while that of iPad it is 1.2A. There are differences in prices and plug design as well. Apple iPad use lightning connectors or charges. But, apple iPhone 4 use 30 pin connectors whereas iPhone 5 use a lightning connector. At the same time the design of the connector also differs; for example iPad connector has 30 pin and naturally, the design of this connector differs from the lightning connectors used in other iPhone or iPad. The price of the connector naturally depends on the design of the connector.

Can you use an iPhone charger to charge your iPad?

In so far as using iPhone charger for iPad or vice versa is concerned, the basic question which arises is the design of the charger. As already stated, the Apple 4 iPad uses charger with 30 pin and this cannot be used on iPhone or with other iPads because of the mismatching of the pins and the slot provided for inserting the charger. Barring this, technically it is possible to charge an iPad with a charger meant for iPhone but it may take a long time and also it may damage the circuit because of the use of wrong type of charger. At the same time, the batter may not perform at its optimum level because of the use of wrong chargers. It may take hours of charging because of low current in the case of iPhone. On the other hand if you use a charger with higher amps then the iPad or iPhone may charge much faster, but it may result in the damage to the circuitry system and performance of the touch screen, sometimes the touch screen response carry static charges. Extra heating may cause damage to the battery because when you are using a much higher charger, 2 Amp on a phone which can take only 1 Amp you will overheat the batteries and damage the circuitry system. On the other hand when you are using 1 Amp charger to charge a tablet battery which usually works on 2 Amp charger you may be causing less damage but you are making the charging slow and most probably this may affect the performance of the battery in the future.
If we get into technical details we can see why the iPhone charger does not work to charge iPad batteries because all Apple chargers are 5 volts and amps is the amount of current flowing in either iPhone or iPad to charge their batteries. The formula for calculating Watts is Volts x Amps = Watts. For example the charger with 5 volts with 1 Amp requires 5 watts; this is needed to charge iPhone battery. The charger with 5 volts and 2.1 Amps has 10 watts; this is needed to recharge iPad batteries. If we look at this formula we can understand how using an iPad charger to recharge batteries of iPhone is technically not very satisfactory. From the technical aspect, iPad charger is better than iPhone charger considering its higher capacity of power absorption. However, it is advisable to use the specific type of charger for respective device for optimum results.
Conclusion:
Each charger is to fit each device although they are all from Apple. Don't charge your iPad with an iPhone charger. It will hurt your iPad and vice versa. Although the two brothers looked like, but be carefully when you use them. In order to distinguish the two chargers, you‘d better make the clear signs. It is best to buy any of these products from Apple store itself. The products may also be bought from online stores such as Amazon, Flipkart, Rediff, Ebay, Snapdeal or Homeshoptv18 among others.

Ref:http://www.aimersoft.com/ipad/differences-between-iphone-ipad-charger.html.
..............................

Maximising Battery Life and Lifespan

‘Battery life’ is the amount of time your device runs before it needs to be recharged.‘Battery lifespan’ is the amount of time your battery lasts until it needs to be replaced. Maximise both and you’ll get the most out of your Apple devices, no matter which ones you own.


........................................General Performance Tips

Update to the latest software.

Apple software updates often include advanced energy-saving technologies, so always make sure your device is using the latest version of iOS or OS X.

Keep it away from extreme temperatures.

Your device is designed to perform well in a wide range of temperatures, with 16° to
22° C (62° to 72° F) as the ideal comfort zone. It’s especially important to avoid exposing your device to temperatures higher than 35° C (95° F), which can permanently damage battery capacity. That is, your battery won’t power your device as long on a given charge. Charging the device in high temperatures can damage it further. Even storing a battery in a hot environment can damage it irreversibly. When using your device in a very cold environment, you may notice a decrease in battery life, but this condition is temporary. Once the battery’s temperature returns to its normal operating range, its performance will return to normal as well.

iPhone, iPad and iPod Comfort Zone.


iPhone, iPad and iPod work best at 0° to 35° C (32° to 95° F). Storage temperature: –20° to 45° C (–4° to 113° F).

MacBook Comfort Zone


MacBook works best at 10° to 35° C (50° to 95° F). Storage temperature: –20° to 45° C (–4° to 113° F).

Remove certain cases during charging.

Charging your device when it’s inside certain styles of cases may generate excess heat, which can affect battery capacity. If you notice that your device gets hot when you charge it, take it out of its case first.

Store it half-charged when you store it long term.

If you want to store your device long term, two key factors will affect the overall health of your battery: the environmental temperature and the percentage of charge on the battery when it’s powered down for storage. Therefore, we recommend the following:
 • Do not fully charge or fully discharge your device’s battery — charge it to around50 per cent. If you store a device when its battery is fully discharged, the battery could fall into a deep discharge state, which renders it incapable of holding a charge. Conversely, if you store it fully charged for an extended period of time, the battery may lose some capacity, leading to shorter battery life.
 • Power down the device to avoid additional battery use.
 • Place your device in a cool, moisture-free environment that’s less than 32° C (90° F).
 • If you plan to store your device for longer than six months, charge it to 50 per cent every six months.
Depending on how long you store your device, it may be in a low-battery state when you remove it from long-term storage. After it’s removed from storage, it may require 20 minutes of charging with the original adapter before you can use it.

Tips for iPhone, iPad and iPod touch

Update to the latest software.

Always make sure your device is using the latest version of iOS.
 • If you are using iOS 5 or later, see if you need an update. Go to Settings > General > Software Update.
 • If an update is available, you can plug your device into a power source and update wirelessly or plug it into your computer and update with the latest version of iTunes.

Optimise your settings.

Depending on your device’s settings, it may use battery power for actions performed automatically or in the background — actions you may not even notice. You can extend your device’s battery life by adjusting some of these settings. These tips apply to devices running iOS 7 or later.
Keep Wi-Fi on at all times. When using your device to access data, a Wi-Fi connection uses less power than a cellular network — so connect to a Wi-Fi network whenever one is available. To turn on Wi-Fi, swipe open Control Centre, tap the Wi-Fi icon and log in to a Wi-Fi network. Alternatively, you can go to Settings > Wi-Fi to access a Wi-Fi network.
Adjust brightness. Dim the screen or turn on Auto-Brightness to extend battery life. To dim manually, go to Settings > Wallpapers & Brightness and drag the slider to the left. To return to the default behaviour, turn Auto-Brightness off and then on again. WhenAuto-Brightness is on, your screen adjusts to lighting conditions automatically. To activate it, go to Settings > Wallpapers & Brightness and set Auto-Brightness to On.
Fetch new data less frequently. The more frequently you fetch email or other data, the more battery power your device may use.
 • To fetch data manually, go to Settings > Mail, Contacts, Calendars > Fetch New Data
  and tap Manually.
 • To increase the fetch interval, go to Settings > Mail, Contacts, Calendars > Fetch New Data and tap Hourly. Note: This global setting applies to all applications that do not support push services.
 • If you receive a lot of email, you can turn off push email to save your battery. Go to Settings > Mail, Contacts, Calendars > Fetch New Data. Set Push to Off. Messages sent to your push email accounts will now be received on your phone based on the global fetch setting rather than as they arrive.
Turn off push notifications. If you receive several notifications every day, this could affect battery life. To disable, go to Settings > Notification Centre, choose the app you want to disable and do the following:
 • Change Alert Style to None.
 • Turn Badge App Icon off.
 • Turn Sounds off.
Note: New data will be received when you open the app.
Minimise the use of location services. Apps that actively use location services, such as Maps, may reduce battery life. You can see which applications have recently used location services by going to Settings > Privacy > Location Services. Apps that recently used your location have an indicator next to the on/off switch. If you do not expect a particular app to use location services, you can disable it by toggling the switch to Off. To completely disable location services on your device, go to Settings > Privacy > Location Services and switch it to Off.
Use Airplane mode in low- or no-coverage areas. Your cellular-enabled device always tries to maintain a connection with a cellular network, which may use more power in low- or no-coverage areas. Turn on Airplane mode to increase battery life in these situations. To turn on Airplane mode, swipe open Control Centre and tap the Airplane mode icon. Alternatively, you can go to Settings and set Airplane mode to On. Note that you cannot make or receive calls with Airplane mode on.
Lock your device. Besides offering extra security, locking helps prevent accidental power use. You can also save battery power by setting the Auto-Lock interval so your device turns off more quickly after a period of inactivity. To set the shortest interval, go to Settings > General > Auto-Lock and select 1 Minute.
Minimise automatic iTunes and app downloads. It’s convenient to automatically download purchases from the App Store, iBooks Store or iTunes Store — as well as app updates — to all your devices. But it can affect battery life. To deactivate Automatic Downloads, go to Settings > iTunes & App Store and scroll to Automatic Downloads. Toggle each app’s switch to Off to deactivate this feature.
Minimise Background App Refresh. Background App Refresh allows apps to refresh with new content while you’re using another app. To save battery power, you can turn off this feature. Go to Settings > General > Background App Refresh and toggle the switch to Off to deactivate the feature entirely or select individual apps to turn off.

Plug in and power on your computer to charge your device.

Make sure your computer is plugged in and powered on when you’re using it to charge your iOS device via USB. If your device is connected to a computer that’s turned off or is in sleep or standby mode, your device’s battery may drain. iPhone 3G and iPhone 3Gs cannot be charged with a FireWire power adapter or FireWire-based car charger.

Tips for iPod classic, iPod nano and iPod shuffle

Update to the latest software.

Always make sure your iPod is using the latest version of Apple software. Put your iPod in its dock or plug it into your computer and iTunes will notify you of available updates.

Optimise your settings.

Hold and pause. Set the Hold switch when you’re not using your iPod. This will prevent your iPod from accidentally waking up and using unnecessary power. If you’re not listening to your iPod, pause it, or turn it off by pressing the Play button for two seconds.
Equaliser (EQ). Adding EQ to playback increases use of your iPod processor, since EQ isn’t encoded in the song. Turn EQ off if you don’t use it. If, however, you’ve added EQ to tracks in iTunes, you’ll need to set EQ to “flat” in order to have the effect of “off” because iPod keeps your iTunes settings intact.
Backlight. Setting the backlight to “always on” will significantly reduce your battery life. Use the backlight only when necessary.

Limit fast-forwarding with your iPod classic.

Your iPod classic plays music from a solid-state memory cache to provide skip-free playback and maximise battery life. iPod classic spins its hard drive to fill this cache, which uses power. If you fast-forward through your playlist, iPod classic has to fill its cache more frequently, thus accessing the hard drive more often and using more power. This decreases overall battery life. To extend battery life, create playlists in iTunes that suit your taste so you fast-forward less. Using the shuffle feature may also help to minimise your use of the fast-forward feature.

Plug in and power on your computer to charge your iPod.

Make sure your computer is plugged in and powered on when you’re using it to charge your iPod via USB. If your iPod is connected to a computer that’s turned off or is in sleep or standby mode, the iPod battery may drain.

Tips for MacBook Air and MacBook Pro.

Update to the latest software.

Always make sure your MacBook is using the latest version of OS X. If you’re connected to the Internet, OS X automatically checks for software updates every week, but you still control when the updates are installed. To confirm that you’re using the latest software, go to the Apple menu and choose Software Update.
Why Lithium-ion?

Compared with traditional battery technology, lithium-ion batteries charge faster, last longer, and have a higher power density for more battery life in a lighter package. When you know a little about how they work, they can work that much better for you.

It charges fast for convenience and slow for longevity.

Your Apple lithium-ion battery uses fast charging to quickly reach 80% of its capacity, then switches to slower trickle charging. The amount of time it takes to reach that first 80% will vary depending on your settings and which device you’re charging. This combined process not only lets you get out and about sooner, it also extends the lifespan of your battery.

Stage 1: Fast Charge

Gives you more power more quickly.

Stage 2: Trickle Charge

Eases the electrical current to extend battery lifespan.

It makes charging easier.

Charge your Apple lithium-ion battery whenever you want. There’s no need to let it discharge 100% before recharging. Apple lithium-ion batteries work in charge cycles. You complete one charge cycle when you’ve used (discharged) an amount that equals 100% of your battery’s capacity — but not necessarily all from one charge. For instance, you might use 75% of your battery’s capacity one day, then recharge it fully overnight. If you use 25% the next day, you will have discharged a total of 100%, and the two days will add up to one charge cycle. It could take several days to complete a cycle. The capacity of any type of battery will diminish after a certain amount of recharging. With lithium-ion batteries, the capacity diminishes slightly with each complete charge cycle. Apple lithium-ion batteries are designed to hold at least 80% of their original capacity for a high number of charge cycles, which varies depending on the product. 
One charge cycle is completed after you’ve discharged 100% of your battery’s capacity.


Battery Replacement and Recycling

All rechargeable batteries have a limited lifespan and may eventually need to be replaced and recycled. Your own battery’s lifespan will vary depending on how you use your device as well as the settings you choose for it.

Use Apple or an authorized service provider for replacement.

If you need to charge your battery more and more frequently, it might be time to replace it. For products with built-in lithium-ion polymer batteries, the batteries should be replaced by Apple or an authorized service provider.

iPhone Owners

Your battery is designed to retain up to 80% of its original capacity at 500 complete charge cycles. The one-year warranty includes replacement coverage for a defective battery. If it is out of warranty, Apple offers a battery replacement for $79, plus $6.95 shipping, subject to local tax.

iPad Owners

Your battery is designed to retain up to 80% of its original capacity at 1000 complete charge cycles. The one-year warranty includes replacement coverage for a defective battery. If it is out of warranty, Apple offers a battery replacement for $99, plus $6.95 shipping, subject to local tax.

iPod Owners

Your battery is designed to retain up to 80% of its original capacity at 400 complete charge cycles. The one-year warranty includes replacement coverage for a defective battery. If it is out of warranty, Apple offers a battery replacement for $49 (iPod shuffle), $59 (iPod nano and iPod classic), and $79 (iPod touch), plus $6.95 shipping, subject to local tax.

MacBook Owners

Your battery is designed to retain up to 80% of its original capacity at 1000 complete charge cycles. The one-year warranty includes replacement coverage for a defective battery. Apple offers a battery replacement service for all MacBookMacBook Air, andMacBook Pro notebooks with built-in batteries. You can purchase replacement batteries for older models of Apple notebooks directly from the Apple Store:

....

iPhone and iPod: Liquid damage is not covered by warranty

If an iPhone or iPod has been damaged by liquid, the service for such liquid damage is not covered by the Apple one year limited warranty or an AppleCare Protection Plan (APP).

If an iPhone or iPod has been damaged by liquid (for example, coffee or a soft drink), the service for such liquid damage is not covered by the Apple one year limited warranty or an AppleCare Protection Plan (APP). iPhone and most iPod devices that were built after 2006 have built-in Liquid Contact Indicators that will show (as described below) whether the device has been in contact with water or a liquid containing water.
iPhone and most iPod devices are equipped with Liquid Contact Indicators (LCIs) that are externally visible.
An LCI will be activated when it comes in direct contact with water or a liquid containing water. The indicator's color is normally white or silver, but when it has come in contact with water or a liquid containing water, it will turn fully red. An LCI is designed not to be triggered by humidity and temperature changes that are within the product's environmental requirements described by Apple.
To determine if the LCI in your product has been activated, find your product in the table below and locate the LCIs in your product. To help you see the LCI, use a lighted magnifying glass and angle the light or the device until you can see the it.
Note: If you are uncertain if your device has an issue caused by liquid exposure, even if an LCI has been activated, contact AppleCare or an authorized iPhone service provider for assistance.
The following table shows the location of the indicator (or indicators) and how they appear after being exposed to liquid:
iPhone 5 / iPhone 5C / iPhone 5sLCI location for iPhone 5
iPhone 4 / iPhone 4s
iPhone 3G / iPhone 3GS
 
iPhone
iPod touch*
iPod nano*
iPod classic
iPod shuffle (3rd generation)
*Note: iPod nano (7th generation) and iPod touch (5th generation) do not have a visible liquid contact indicator.
If a device is exposed to water or other liquids, corrosion—an irreversible deterioration or degradation of materials—may result. This may cause the device to malfunction. If a device has been or is suspected to have been exposed to water or other liquids, inspect the following areas for evidence of corrosion: the dock connector, the headset/headphone jack, the dock screws, the speaker or microphone mesh, and any exposed metal parts. For example:
For further information regarding iPhone and iPod Service and Warranty, click the links below:
or

Post a Comment

*** လာလည္ေသာအေပါင္းအသင္းမ်ား မိမိ ASN GROUP ONLINE SHOP ကေန သင္တိုု႔အလိုုရွိေသာပစၥည္းမ်ားကိုု ရွာေဖြၿပီး ORDER မွာလိုု႔ရေနပါၿပီ ***

ASNGROUP WAREHOUSE DEALS DEEPS DISCOUNT!