Popular Posts!

Tuesday, December 23, 2014

ဘယ္လိုုအေျခရွာက်မလဲ? က်ဆင္းလာတဲ့ ျပည္ပေရထြက္ကုန္တင္ပို႔မႈ

ကဲ.... ျပည္သူေတြ နည္းဗ်ဴဟာေတြေျပာင္းသင့္တဲ့ အခ်ိန္ေရာက္ေနပါၿပီ...အစိုုးရကလဲ ငါးကုုန္ၾကမ္း ငါးသားေပါက္ေလးေတြ ေရာင္းေပးမွ ႏွင့္အစာကုုန္ၾကမ္းေတြပါလိုုအပ္ပါတယ္...

အဓိက ဘဏ္က စီးပြားသမားေတြကိုုအားေပးေသာ ဘဏ္ေငြေခ်းေပးတဲ့ စနစ္ေလးေတြ မပီျပင္ေသး သေရႊ႕ေတာ့ ဘယ္လိုုမွာတိုုးတက္လာမယ္ မဟုုတ္ပါဘူး....   ေခတ္မွီတဲ့ အေအးခန္းေလးေတြ၊ ငါးဖမ္းအေအးခန္းပါတဲ့ သေဘာၤေလးေတြ အမ်ားႀကီးကိုု လိုုအပ္ပါတယ္....ဒါက အစိုုးရအကူအညီ မပါဘဲႏွင့္ မျဖစ္ႏိုုင္ပါဘူး...


ျမန္မာႏိုင္ငံက အမ်ားဆံုး တင္ပို႔ေရာင္းခ် သည့္ ေမြးျမဴေရးငါးမ်ားျဖစ္သည့္ ငါးျမစ္ခ်င္းႏွင့္ ငါးၾကင္း
ငါးမ်ား မွာ ႏုိင္ငံအနည္းငယ္ကသာ စားသံုးသည့္ ငါးမ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ တန္ဖိုးႏွင့္ ကုန္ခ်ိန္မွာ အကန္႔အသတ္ မွ်သာရွိေနၿပီး၊၀ယ္လုိအားမ်ားသည့္ ေဈးႏႈန္းျမင့္ငါးမ်ား ကိုမူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိေမြးျမဴသူ အလြန္ နည္းေၾကာင္း ၊

 ေရႊေတြအႀကိဳက္ အေကာင္ႀကီးၿပီး ငါးျမစ္ခ်င္းႏွင့္ ငါးၾကင္းမွာ တစ္ကီလိုလွ်င္ အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာ၀န္းက်င္ သာေဈးရ ၿပီး၊ ႏိုင္ငံတကာမွာ ေစ်းရတဲ့အေကာင္ေသး ကကတစ္ႏွင့္ တီလားပီးယားငါးမ်ားမွာ တစ္ကီလုိလွ်င္ အေမရိကန္ သံုးေဒၚလာေက်ာ္ ေဈးေပါက္လ်က္ ရွိသည္။

အေျဖရွာမရသည့္ က်ဆင္းေနေသာ ျပည္ပေရထြက္ကုန္တင္ပို႔မႈ

ေရထြက္ကုန္ လက္ကားေဈးကြက္ျဖစ္ေသာ ဗဟိုစံျပငါးေဈးသို႔ေရာက္ရွိလာေသာ ေရခ်ဳိငါးမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ-ဘူးသီးေရထြက္ကုန္ လက္ကားေဈးကြက္ျဖစ္ေသာ ဗဟိုစံျပငါးေဈးသို႔ေရာက္ရွိလာေသာ ေရခ်ဳိငါးမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္။ ဓာတ္ပုံ-ဘူးသီး

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္မ်ားအတြင္း သိသာစြာက်ဆင္းလာ သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္း ျပည္ပ တင္ပို႔မႈကိုျပန္လည္ျမႇင့္တင္ရန္မွာ လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအတြက္ ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္သည္။ ေမြးျမဴေရးပိုင္းသည္ အက်ဘက္ကိုသာ ဦးတည္ေနသည့္အတြက္ ေငြအရင္းအႏွီးႏွင့္ နည္းပညာမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္က အဓိကပံ့ပိုးမွ သာလွ်င္ ျပည္ပတင္ပို႔မႈ ျမႇင့္တင္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္း ျပည္ပ တင္ပို႔မႈမွာ ၂၀၁၃ ၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ခန္႔ က်ဆင္းႏိုင္ေၾကာင္း ၎တုိ႔က ခန္႔မွန္းသည္။ ေမြးျမဴေရး၊ ဗရလုပ္ငန္းႏ်င့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာနက ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရထြက္ ကုန္ပစၥည္း ျပည္ပတင္ပို႔မႈအား ႏွစ္စဥ္'ကန္'ေဒၚလာ သန္း ၇၀၀ ခန္႔ လ်ာထားခဲ့ၿပီး ယခင္ႏွစ္ မ်ားတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၀၀ေက်ာ္ ၀န္းက်င္ ရရွိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ယခုဘ႑ာႏွစ္ႏွစ္လယ္ပိုင္းမွစတင္ၿပီး ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္၀င္ေငြသိသိသာသာ ေလ်ာ့က်ေနခဲ့ၿပီး ၂၀၁၃ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ရရွိသည့္ ၀င္ေငြအေနအထား ေပၚမူတည္ကာ ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ခန္႔ ေလ်ာ့က်မည္ဟု တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ခန္႔မွန္းျခင္းျဖစ္သည္။

"ဒီႏွစ္က ၀င္ေငြေရာ၊ တန္ခ်ိန္ေရာက်ပါ တယ္။ အခုအေနအထားအတုိင္းဆုိရင္ ဒီဘ႑ာႏွစ္ကုန္တဲ့အထိကို ႀကိဳးစားၿပီး တင္ပို႔ တာေတာင္ အရင္ႏွစ္ေတြကို မမီႏုိင္ပါဘူး။ အခု လက္ရွိ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၀၀ ေက်ာ္ ပဲ ရွိေသးတယ္။ ေနာက္လကုန္ရင္ ဒီဘ႑ာႏွစ္ ကုန္ၿပီဆိုေတာ့ အရင္ႏွစ္က်ရတဲ့ ေဒၚလာ သန္း ၆၀၀ ေက်ာ္ကို လံုး၀မမီႏုိင္ေလာက္ ေတာ့ဘူး" ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၏ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္းတင္ပို႔သူမ်ားႏ်င့္ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ား အသင္းမွ ဘ႑ာေရးမႉး
ျဖစ္သူ ေဒါက္တာတုိးနႏၵာတင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိ ေရထြက္ကုန္ပစၥည္း ျပည္ပတင္ပို႔မႈ အေျခအေနသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔ မွ ၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၂၆ ရက္ေန႔ထိ စာရင္း မ်ားအရ ၀င္ေငြမွာ ကန္ေဒၚလာ ၄၄၅ ဒသမ ၅၆၆ သန္းျဖစ္ၿပီးတန္ခ်ိန္မွာ မက္ထရစ္ တန္ ၂၇၉,၀၀၀ ေက်ာ္ျဖစ္သည္။ ယခင္ႏွစ္ ယခုအခ်ိန္ႏ်င့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါကေဒၚလာ ၈၄ သန္းခန္႔ေလ်ာ့နည္းေနၿပီး တန္ခ်ိန္ မွာလည္း မက္ထရစ္ တန္ ၂၂,၄၀၀ ခန္႔ ေလ်ာ့နည္းလ်က္ရွိသည္။

"ဘ႑ာႏွစ္ကုန္ရင္ ေဒၚလာ သန္း ၅၅၀ ေလာက္ပဲ ရႏုိင္မယ္လို႔ ထင္တယ္။ မႏွစ္က ဘ႑ာႏွစ္မွာေဒၚလာ ၆၅၂ သန္းေက်ာ္ ရခဲ့ တာ အဲဒါေၾကာင့္ ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ေလာက္ က်မယ္လုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ခန္႔မွန္းတာပါ။ ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ဆိုတာ ပမာဏ ေတာ္ေတာ္ မ်ားပါတယ္"ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ခ်ဳပ္၏ အၾကံေပးတစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးဟန္ထြန္းက ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ေရလုပ္ငန္းျပည္ပတင္ပို႔မႈ က်ဆင္း ေနသည့္အတြက္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကႀကိဳးစား လ်က္ရွိေသာ္လည္း ျပည္တြင္း ကုန္ၾကမ္းရရွိမႈ ဆက္လက္နည္းပါးေနပါက ျပန္လည္ျမင့္တက္ရန္မွာ ခက္ခဲေၾကာင္း ၎က ျမန္မာတုိင္း(မ္)ကို ေျပာသည္။

"အခုလိုမ်ဳိး ေရထြက္ကုန္ျပည္ပတင္ပို႔မႈက်ဆင္းတာက ျပည္တြင္းကရရွိတဲ့ ငါး၊ ပုစြန္ ကုန္ၾကမ္း ရွားပါးတာေၾကာင့္ပါ။ ျပည္တြင္းက ငါး၊ ပုစြန္ထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းသြားေတာ့ ျပည္တြင္းေဈးေတြလည္းျမင့္တက္လာတယ္။ ကုန္ၾကမ္းလည္း နည္းလာတယ္။ ဒါဟာ ျပည္ပ တင္ပို႔မႈအတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေစပါတယ္။ ငါး၊ ပုစြန္ ကုန္ၾကမ္းကလည္း ဖမ္းဆီးေရးပိုင္း ေရာ၊ ေမြးျမဴေရးပိုင္းေရာ ႏွစ္ခုစလံုးက်ဆင္းေန တာပါ။ ဒီက်ဆင္းမႈကို ျပန္လည္ျမင့္လာေအာင္ မလုပ္ႏုိင္ရင္ ကိုယ့္မွာ ႏုိင္ငံတကာေဈးကြက္ ေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲရွိရွိ တင္ပို႔မႈကေတာ့ ျမင့္လာမွာမဟုတ္ဘူး" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရထြက္ကုန္ ကုန္ၾကမ္း ရွားပါးမႈအား ျပန္လည္ျမႇင့္တင္ႏုိင္ရန္အတြက္ အဆင့္ျမင့္ ငါး၊ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးပိုင္းကို ပိုမုိအေလးထားျပဳလုပ္သင့္ေသာ္ လည္း ယခုအခ်ိန္ ထိ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားတြင္ ငါး၊ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးပုိင္းကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏုိင္သူ နည္းပါး လ်က္ရွိေၾကာင္း ဦးဟန္ထြန္းက ေျပာသည္။

"ဖမ္းဆီးေရးပိုင္းကေတာ့ သဘာ၀ကေနရရွိတာဆုိေတာ့ တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့နည္းလာ ႏိုင္တယ္။ေမြးျမဴေရးပိုင္းကေန ငါးကုန္ၾကမ္း ထုတ္လုပ္မႈကို ျမင့္တက္လာေအာင္လုပ္ရမွာပါ။ ဒါေပမဲ့ ငါး၊ ပုစြန္ေမြးျမဴေရးအတြက္ ျပည္တြင္းက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ့္သူေတြက တျခား လုပ္ငန္းေတြေလာက္ စိတ္မ၀င္စားၾကဘူး။ လက္ရွိ ေမြးေနတဲ့သူေတြကလည္း အရင္းအႏွီး မႏိုင္ေတာ့ ထုတ္လုပ္မႈေတြေလ်ာ့ကုန္တယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ေမြးျမဴေရး၌ အဓိကလုိအပ္ေသာ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ားျဖစ္သည့္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီးႏ်င့္ ဘဏ္စနစ္မ်ား မေကာင္းမြန္သည့္အတြက္ လက္ရွိအေျခ အေနထိ ငါးလုပ္ငန္းက႑တြင္ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွမႈမွာ စိတ္၀င္စားမႈသာရွိၿပီး လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏုိင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးဟန္ထြန္းကေျပာသည္။

"ကိုယ့္ႏိုင္ငံက ငါးပုစြန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း ကို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား စိတ္၀င္စားၾကပါတယ္။ လုပ္ကိုင္လုိ႔ေကာင္းတဲ့ ေနရာေတြလည္း အမ်ား ႀကီးရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ အားလံုးက စိတ္၀င္စား႐ံုက လြဲၿပီး လက္ေတြ႕ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖုိ႔ကို မလုပ္ၾကဘူး။ ဒါကလည္း ကိုယ့္ႏိုင္ငံမွာ မခုိင္မာေသးတဲ့အေျခအေနေတြေၾကာင့္ တကယ္မလာရဲေသး တာလို႔ ထင္တယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံက တင္ပို႔လ်က္ရွိသည့္ ေရထြက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားထဲတြင္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈမွ တင္ပို႔သည့္ ကဏန္းေပ်ာ့ႏွင့္ ငါးရွဥ့္တင္ပို႔မႈ မ်ားသာလွ်င္ ၀င္ေငြႏ်င့္ တန္ခ်ိန္ျမင့္တက္လ်က္ ရွိၿပီး ပံုမွန္ကုန္သြယ္မႈမွတင္ပို႔႔သည့္ ေမြးျမဴေရး ငါး၊ ပုစြန္ႏ်င့္ ကုန္ေခ်ာပစၥည္းမ်ားမွာ ၀င္ေငြႏွင့္ တန္ခ်ိန္မ်ား သိသိသာသာ က်ဆင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံက အမ်ားဆံုး တင္ပို႔ေရာင္းခ် သည့္ ေမြးျမဴေရးငါးမ်ားျဖစ္သည့္ ငါးျမစ္ခ်င္းႏ်င့္ ငါးၾကင္းငါးမ်ားမွာ ႏုိင္ငံအနည္းႈယ္ကသာ စားသံုးသည့္ ငါးမ်ားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ တန္ဖိုးႏွင့္ ကုန္ခ်ိန္မွာ အကန္႔အသတ္မွ်သာရွိေနၿပီး ၀ယ္လုိအားမ်ားသည့္ ေဈးႏငန္းျမင့္ငါးမ်ား ကိုမူ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လက္ရွိေမြးျမဴသူ အလြန္ နည္းေၾကာင္း ငါးကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္သည့္ အဏၰ၀ါေဒ၀ီငါးႏ်င့္ အေထြေထြ တင္ပို႔ေရာင္းခ် ေရး ကုမၸဏီမွ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေဒၚတုိးနႏၵာတင္က ေျပာသည္။

"ေမြးျမဴတဲ့သူေတြကလည္း ငါးျမစ္ခ်င္း ေလာက္ပဲ ေမြးၾကတယ္။ အေမရိကန္နဲ႔ အီးယူ ေဈးကြက္အႀကိဳက္ ကကတစ္တို႔၊ တီလားပီးယား တုိ႔ကို ေမြးႏိုင္မယ္ဆုိရင္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ ရၿပီးသားႏိုင္ငံေတြ ပိုၿပီးအက်ဳိးအျမတ္ရႏုိင္ပါ တယ္" ဟု ၎က ေျပာသည္။ ငါးျမစ္ခ်င္းႏ်င့္ ငါးၾကင္းမွာ တစ္ကီလိုလွ်င္ အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာ၀န္းက်င္သာေဈးရ ၿပီး ကကတစ္ႏွင့္ တီလားပီးယားငါးမ်ားမွာ တစ္ကီလုိလွ်င္ အေမရိကန္ သံုးေဒၚလာေက်ာ္ ေဈးေပါက္လ်က္ရွိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံက တင္ပို႔လ်က္ရွိေသာ ေရထြက္ ကုန္ ပစၥည္းမ်ားထဲတြင္ ပုစြန္ကို ဂ်ပန္၊ တ႐ုတ္၊ ေဟာင္ေကာင္၊ ဗီယက္နမ္ႏ်င့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ မ်ားသုိ႔ တင္ပို႔ၿပီး ေမြးျမဴေရးငါးမ်ား ျဖစ္သည့္ ငါးျမစ္ခ်င္း၊ ငါးၾကင္းႏ်င့္ ငါးေၾကာင္းတို႔ကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏ်င့္ အေရွကအလယ္ပိုင္းႏုိင္ငံမ်ား သို႔တင္ပို႔႔လ်က္ရွိေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

ငါးရွဥ့္၊ ကဏန္းႏွင့္ ကဏန္းေပ်ာ့မ်ားအား နယ္စပ္ၿမိဳကမ်ားမွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ျပည္သုိ႔ အမ်ားဆံုးတင္ပို႔ေရာင္းခ်လ်က္ ရွိသည္။

REf:myanamrtime
Post a Comment

*** လာလည္ေသာအေပါင္းအသင္းမ်ား မိမိ ASN GROUP ONLINE SHOP ကေန သင္တိုု႔အလိုုရွိေသာပစၥည္းမ်ားကိုု ရွာေဖြၿပီး ORDER မွာလိုု႔ရေနပါၿပီ ***

ASNGROUP WAREHOUSE DEALS DEEPS DISCOUNT!