Popular Posts!

Tuesday, December 9, 2014

ရန္ကုုန္ေျမေစ်းတက္ႏႈန္း

ေျမေစ်းတက္ႏႈန္း
 စည္သူေအာင္
 
ေျမေစ်းတက္ႏႈန္း - Property News in Myanmar from iMyanmarHouse.com

ရန္ကုန္ေျမေစ်းသည္ ကမၻာ့ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား ႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းေနၿပီဟု ဆိုၾကသည္။ ထိုအခ်က္သည္ ဂုဏ္ယူစရာ ဟုတ္မဟုတ္ မသိေခ်။

သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ ေျမေစ်းမ်ားတက္ ေနသည္ကေတာ့ အမွန္ပင္။ ယခင္က အၿပိဳင္ျဖစ္ခဲ့ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားျဖစ္သည့္ ေဒၚလာလုပ္ငန္း၊ ကားလုပ္ငန္း၊ ေရႊလုပ္ငန္းတို႔ ႐ုတ္တရက္ ၿပိဳဆင္းသြား၍ ဤေျမလုပ္ငန္းတစ္ခုသာ ခိုင္ခိုင္မာမာ က်န္ေန၍လားမသိ။

ျပည္တြင္း စီးပြားေရးသမားမ်ား၏ ေငြကစားမႈ ေရႊ႕ကြက္ တစ္ခုလား မသိ။ တိုင္းျပည္တိုးတက္ဖို႔ရန္ မၾကာေသာ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုတြင္ ျဖစ္ ေပၚလာမည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ေမွ်ာ္ကိုးကာ ေနရာ ဦးထားသည့္ သေဘာမ်ားလားလည္း မသိ။ အေကာင္းဆံုးေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဟု ယူဆၾက၍လားလည္း မသိ။ ထိုအေၾကာင္း အရာ အားလံုးေၾကာင့္ပဲလားလည္း မသိ။

မသိေသာသူမ်ားသာ မသိၾက၊ သိၾကသူမ်ား ေၾကာင့္ ကိုေရႊေျမေစ်းကေတာ့ မိုးေပၚတက္ ထိုင္ေနေလ၏။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ ေျမေစ်း သည္ စံုစမ္းရန္ပင္ ခက္လွသည္။ ေရာင္း မည့္သူ နည္းပါးၿပီး ဝယ္လိုသူသာမ်ားသည္။ ေျမေနရာလြတ္ဟူ၍ ရွားပါးေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕လယ္မွ မနီးမေဝးရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား တြင္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ေျမေစ်းမ်ားကို ေလ့လာ ၾကည့္ပါမည္။ ေျမေစ်းတို႔ သဘာဝအတိုင္း ကပ္လ်က္ ရွိေသာ အက်ယ္အဝန္းတူ ေျမကြက္မ်ား သည္ပင္ ေစ်းမတူေပ။

အေနအထား၊ အနိမ့္ အျမင့္၊ အကြက္အကြင္းအျပင္ အျခားေသာ အေျခအေနအမ်ဳိးမ်ဳိးေပၚ မူတည္၍ ေစ်း ကြာျခားတတ္သည္။ လမ္းတစ္ခုေပၚရွိ ေျမကြက္မ်ားတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ေထာင့္ ကြက္သည္ ေစ်းအမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။

ရပ္ ကြက္လမ္းမေပၚ ေထာင့္ဆိုလွ်င္ ပိုျမင့္သည္။ အဓိက လမ္းမႀကီးေပၚ ေမးတင္လွ်င္ေတာ့ ဆိုဖြယ္ရာပင္ မရွိေတာ့။ ထို႔ေၾကာင့္ ၿမိဳ႕နယ္ အလိုက္ ေစ်းဟူ၍ သတ္မွတ္ရန္ ပ်မ္းမွ် တြက္ယူရသည္။

အနီးစပ္ဆံုးျဖစ္ေအာင္ သတိႀကီးစြာ ထားခဲ့ရပါသည္။

ပံု (၁) ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ အဓိက လမ္းမ ႀကီးမ်ားေပၚ ေမးတင္ထားေသာ ေပ ၄ဝ ထ ၆ဝ ေျမကြက္မ်ား၏ ပ်မ္းမွ်ေစ်းမ်ားကို ေဖာ္ျပ အပ္ပါသည္။

ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ႏွင့္ ပို၍ နီးသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ရန္ကင္း၊ ေတာင္ ဥကၠလာ တစ္ဝိုက္ရွိ ေျမေစ်းသည္ ၿမိဳ႕လယ္ ေကာင္ႏွင့္ ပို၍ေဝးသည့္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားမွ ေစ်းထက္ ပို၍ ျမင့္သည္ကို ေတြ႕ရ သည္။

အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္ ၏ ေနာက္ပိုင္းမွ စၿပီး တစ္စတုရန္းေပ ေစ်းႏႈန္းသည္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၅ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ဝန္းက်င္ တိုး၍တိုး၍ တက္လာရာ ယခုႏွစ္ တြင္ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္ ေစ်းထက္ ႏွစ္ဆေက်ာ္ ရွိသြားၿပီျဖစ္သည္။

လမ္းမႀကီးေပၚရွိ ေျမကြက္ မ်ားသည္ လူေနရန္အျပင္ ဆုိင္၊ ကုမၸဏီ ႐ံုးခန္း၊ အလုပ္႐ံုမ်ားဖြင့္ရန္ ပို၍ အဆင္ေျပ ေသာေၾကာင့္ အျမဲတမ္းလိုလို ဝယ္ယူလို သူရွိေနၿပီး ဆက္လက္ တက္ေနဦးမည္သာ ျဖစ္သည္။

ပံု (၂) ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ပင္မ လမ္းမ ငယ္မ်ားေပၚမွ ေပ ၄ဝ ထ ၆ဝ ေျမကြက္မ်ား ၏ ပ်မ္းမွ်ေစ်းမ်ားကို ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေဖာ္ျပ အပ္ပါသည္။

ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ႏွင့္ ပိုနီးေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေျမကြက္မ်ားသည္ အျခား ၿမိဳ႕နယ္မ်ားထက္ပို၍ ေစ်းျမင့္သည္။

သို႔ေသာ္ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ဤအမ်ဳိးအစား ေျမ ကြက္မ်ားသည္လည္း သူ႔အတုိင္းအတာႏွင့္ သူ တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္ ပို၍ေစ်းတက္လာ ၾကပါသည္။

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္မ်ားမွ တက္ႏႈန္းသည္ ႏွစ္စဥ္ပံုမွန္ႏႈန္းထားျဖင့္ တက္သည့္ပံုစံ ဝင္ခဲ့ ေသာ္လည္း ရန္ကင္း၊ ေတာင္ဥကၠလာ တစ္ဝိုက္မွ ဤအမ်ဳိးအစား ေျမကြက္မ်ား တက္ႏႈန္းသည္ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း၌ ပို၍ ျမင့္လာေၾကာင္းေတြ႕ႏိုင္သည္။

ဗဟန္းၿမိဳ႕ နယ္မွ ေျမကြက္မ်ား တက္ႏႈန္းမွာမူ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း၌ တစ္ရွိန္ထိုးတက္ခဲ့သည္ ဟူ၍ပင္ ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ ဤအမ်ဳိးအစား ေျမကြက္မ်ားသည္ လည္း တစ္ႏိုင္စီးပြားေရးမ်ား၊ ဆိုင္ငယ္မ်ား ဖြင့္လွစ္၍ စီးပြားရွာရန္ လြယ္ကူေသာ အေန အထားရွိျခင္းေၾကာင့္ ဝယ္လက္ မရွားေသာ အေနအထားတြင္ ရွိသည္။

ပံု (၃) ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ရပ္ကြက္မ်ား အတြင္းပိုင္းရွိ ေျမကြက္မ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းကို ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ဤအမ်ဳိးအစား ေျမကြက္ မ်ား၏ ေစ်းတက္ႏႈန္းသည္ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္မွ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ အထိ ပံုမွန္အခ်ဳိးျဖင့္ တက္ခဲ့ေသာ ပံုစံရွိေနသည္။

႐ုတ္တရက္ တက္ႏႈန္း ျမင့္သြားျခင္း၊ နိမ့္သြားျခင္းမ်ဳိးလည္း မေတြ႕ ပါ။

သို႔ေသာ္ ၿမိဳ႕လယ္ေကာင္ႏွင့္ ေဝးေသာ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ႏႈန္းမွာ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္ေစ်းႏွင့္ ဆိုလွ်င္ ႏွစ္ဆနီးပါးခန္႔ ျဖစ္သြားသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

ဤသို႔ျဖစ္ျခင္းမွာ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေျမကြက္မ်ားမွာ အေရာင္း အဝယ္ျဖစ္မႈ နည္းပါးၿပီး ေတာင္ဥကၠလာပ ရန္ကင္းႏွင့္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ဤ အမ်ဳိးအစား ေျမကြက္မ်ားမွာ အေရာင္း အဝယ္ ပို၍ အျဖစ္မ်ားေသာေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ သည္။

ဤဇယားမ်ားအရ ၿမိဳ႕လယ္ႏွင့္ နီးေလ ေစ်းျမင့္ေလျဖစ္ေၾကာင္း ျမင္သာၿပီး ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း၌ ၿမိဳ႕လယ္ႏွင့္ မနီးလြန္း၊ မေဝးလြန္းဟု ဆိုရမည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လည္း ေစ်းတက္မႈ အရွိန္ေကာင္းေနေၾကာင္း ႏွင့္ လက္ရွိေစ်းကြက္ အေနအထားအရ ၿမိဳ႕လယ္ေျမေစ်းမ်ား တန္႔ေနႏိုင္ၿပီး ၿမိဳ႕လယ္ ႏွင့္ မနီးမေဝး ေျမေစ်းမ်ားဆက္လက္တက္ ႏိုင္ေျခရွိေၾကာင္း သံုးသပ္ရေပသည္။

Credit: thetradetimes

ေျမေစ်းတက္ႏႈန္း - Property News in Myanmar from iMyanmarHouse.com
ေျမေစ်းတက္ႏႈန္း - Property News in Myanmar from iMyanmarHouse.com


ေျမအမ်ိဳးအစားမ်ား

ေၿမအမ်ဳိးအစားေတြက လယ္ေျမ(R,M,S)ယာေျမ(Y), ကိုင္းေျမ(K)၊ ဥယ်ာဥ္ေျမ(G)၊ဓနိေျမ(D)၊အျခားေျမ(OA)ဆိုၿပီးရိွပါတယ္၊

3B ဆိုတာ လယ္ယာေျမမွာအက်ဳံးမ၀င္တဲ႔ေျမမ်ဳိးပါ၊လူေနထိုင္ေနတဲ႔ေျမမ်ဳိးျဖစ္ပါတယ္၊ဂရန္ေလွ်ာက္လို႔ရပါတယ္၊လန(၃၀) ေလွ်ာက္လို႔ရပါတယ္။

ရြာေျမ(သို႔)ၿမိဳ႔ေျမလားသိခ်င္ရင္ ပုံစံ-၁၀၅ ေျမမ်ဳိးအတန္းမွာၾကည္႔ပါ။ ရြာေျမ(သို႔) ၿမိဳ႕ေျမလို႔ေဖာ္ျပထားရင္ ဂရန္ေလွ်ာက္လို႔ရပါတယ္၊အရင္က ရြာ ကိုျခဳံငုံၿပီးၿမိဳ႕ေျမသတ္မွတ္ထားတာလည္းျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္၊ ေကာင္းတာကေတာ႔ စည္ပင္ ၿမိဳ႔ျပေျမယာမွာေသခ်ာစုံစမ္းတာေကာင္းပါတယ္။

ေျမစာရင္းမွာရြာေျမဟုတ္/မဟုတ္ေမးလိုက္တာနဲ႔သိႏိုင္ပါတယ္၊ ကိုယ္႔ဘာသာလဲစိစစ္ၾကည္႔ႏိုင္ပါတယ္ အဲ႔ဒီေျမဟာ လူေနထိုင္လာတာရြာအ၀န္းအ၀ိုင္းထဲမွာ လား၊ဘယ္ေလာက္ၾကာၿပီလဲ၊ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ေက်ာ္ေလာက္ကတည္းက ရြာအျဖစ္၊လူေနအိမ္အျဖစ္တည္ရိွေနၿပီလား၊ ၁၉၅၃ခုႏွစ္မတိုင္မီကတည္းက အစုအဖြဲႊနဲ႔ ေနထိုင္လာတယ္ဆိုရင္ ရြာေျမေသခ်ာပါတယ္၊ ရြာေျမကို ဘာျဖစ္လို႔ဂရန္ေလွ်ာက္မွာလဲ၊မ်ားေသာအားျဖင္႔ေတာ႔ ဂရန္ေပးေလ႔မရိွပါဘူး၊ စီးပြားေရးအတြက္ ဘဏ္တို႔ဘာတို႔မွာ ေပါင္ခ်င္လိုပတစ္ခ်ဳိ႔ေတာ႔ေလွ်ာက္တာရိွဘူးတယ္၊ အဲ႔ဒီအခါမ်ဳိးမွာ ေတာဂရန္ဆိုၿပီးေပးခဲ႔ဘူးတယ္၊ မ်ားေသာအားျဖင္႔ေတာ႔ ရြာေျမကို အရပ္အေရာင္းအ၀ယ္နဲ႔ဘဲ အဆင္႔ဆင္႔ပိုင္ဆုိင္ၾကတာမ်ားပါတယ္၊ ရြာေျမကိုရြာလူႀကီးေတြကဘဲအုပ္ခ်ဳပ္စီမံၾကတာပါဘဲ၊

မွတ္စု-

လ/န = ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမႏိုင္ငံပိုင္ျပဳလုပ္ေရးအက္ဥပေဒ။
ပုဒ္ (၃၉)= ၁၉၅၃ ခုႏွစ္ လယ္ယာေျမႏိုင္ငံပိုင္ျပဳလုပ္ေရးအက္ဥပေဒ

ပုဒ္မ (၃၉)။

လယ္ယာေျမ အားလံုးကို စိုက္ပ်ဳိးမႈသာ အသံုးခ်ခြင့္ရိွၿပီး အျခားနည္းျဖစ္ေသာ ( လူေနအိမ္ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ငါးကန္ တည္ျခင္း၊ ေမြးျမဴေရးျခံမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အုတ္ကြင္းမ်ား လုပ္ျခင္း ...စသည့္ စိုက္ပ်ဳိးမႈမဟုတ္သည့္ လုပ္ကိုင္ျခင္း မွန္သမွ်အတြက္ လယ္ယာေျမကို အျခားနည္း အသံုးျပဳခြင့္ ေလွ်ာက္ထားရပါသည္။ ထိုသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ အသံုးျပဳခြင့္ေပးသည့္အခြင့္အာဏာကုိ လယ္/ႏိုင္ ဥပေဒ ပုဒ္မ (၃၉)တြင္ သတ္မွတ္ ျပဌာန္းထား
သည္ျဖစ္ရာ ဤသည့္အခ်က္ကုိ စြဲ၍ လ/န(၃၉) ဟု အတိုေကာက္အလြယ္ ေခၚၾကေလသည္။

ယခု အခါ လ/န ဥပေဒႏွင့္အပါအ၀င္ ဆက္စပ္ေသာ ဥပေဒမ်ားကုိ၂၀၁၁-၁၂ခုႏွစ္တြင္ လယ္ယာေျမ ဥပေဒသစ္ျဖင့္ ပါယ္ဖ်က္ၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါ အျခားနည္း သံုးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာအခ်က္ကို ပုဒ္မ (၃၀-ခ) တြင္ ျပဌာန္းထားသည္။

ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးႏိုင္ေသာ အာဏာပိုင္မွာ -
လယ္ေျမမ်ဳိးအတြက္ - ဗဟို လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕။
အျခား ေျမမ်ဳိးအတြက္- တိုင္း/ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕။

''ဂရန္ဆိုတာ ေျမငွားစာခ်ဳပ္ျဖစ္ၿပီး ဘိုးဘပိုင္ေျမဆိုင္တာ ေျမပိုင္ဆိုင္မႈတစ္မ်ိဳးလို႔''
အခု အဲဒီအေျဖကို ျပည့္ျပည့္စံုစံုေလးျဖစ္သြားေအာင္ ေလ့လာသိျမင္မိသေလာက္ ျပန္ၿပီး မွ်ေ၀ပါတယ္
-----------------------------------
ၿမိဳ႕ေျမအမ်ိဳးအစားေတြကေတာ့
၁။ အငွားဂရန္
၂။ အခြန္လြတ္ဂရန္
၃။ လိုင္စင္
၄။ ပါမစ္ရေျမ
၅။ ဘိုးဘပိုင္ေျမ ( ဟုတ္ကဲ့ ဘိုးဘြားပိုင္မဟုတ္ပါ၊ ဘိုးဘပိုင္ေျမပါ)
၆။ လက္၀ယ္ထားရွိပိုင္ခြင့္ေျမ

၁။ အငွားဂရန္
ေကာ္လႅိေတာ္အရာရွိမွ အစိုးရေျမေပၚတြင္ ေနထိုင္မႈ(သို႔) စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းအက်ိဳးငွာအသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ အငွားခ်ထားေပးတဲ့ ေျမငွားစာခ်ဳပ္ျဖစ္ပါတယ္။
အငွားသက္တမ္းမွာ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ ႏွစ္(၃၀)မွ ႏွစ္(၉၀)အထိ၊ တည္ၿမဲမႈမရွိေသးသည့္အေဆာက္အဦးအတြက္ (၁၀)ႏွစ္မွ (၁၅)ႏွစ္အထိ ခြင့္ျပဳေပးပါတယ္။
(သက္တမ္းကုန္ဆံုးလွ်င္ သက္တမ္းတိုးေဆာင္ရြက္ရပါတယ္။)

၂။ အခြန္လြတ္ဂရန္
လူမႈေရး၊ ဘာသာေရးႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္မ်ားအတြက္သာ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွဥပေဒႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳပါတယ္။( အခြန္လြတ္သာသနာေျမေလွ်ာက္တာတို႔ ဘာတို႔ ၾကားဖူး၊ သိဖူးၾကမယ္ထင္ပါတယ္။)

၃။ လိုင္စင္
အငွားဂရန္ခ်ထားေပးရန္ သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိေသးေသာ အေျခအေနတြင္ လူေနထိုင္ရန္အတြက္ျဖစ္ေစ၊ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ယာယီအေဆာက္အဦအတြက္ျဖစ္ေစ လိုင္စင္ျဖင့္ ထုတ္ေပးသည့္ေန႔မွ (၃)ႏွစ္ အသံုးျပဳခြင့္ေပးထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။
(သက္တမ္းကုန္ဆံုးလွ်င္ သက္တမ္းတိုးေဆာင္ရြက္ရပါတယ္။)

၄။ ပါမစ္ရေျမ
ၿမိဳ႕ကြက္သစ္မ်ားေဖာ္ထုတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေျမကြက္သစ္ေဖာ္ထုတ္ၿပီးေနာက္ လူေနထိုင္ အသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ပါမစ္ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အာဏာပိုင္မ်ား(သို႕)ၿမိဳ႕ေျမယာခ်ထားေရးေကာ္မတီမွ ေျမေနရာ
အသံုးျပဳခြင့္ေပးထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ (ေျမငွာလိုင္စင္(သို႔) အငွားဂရန္ ထုတ္ယူႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသည့္
ေျမျဖစ္ပါတယ္။)

၅။ ဘိုးဘပိုင္ေျမ
အထက္ျမန္မာႏိုင္ငံေျမႏွင့္အခြန္စည္းမ်ဥ္းဥပေဒ စတင္အာဏာတည္သည့္ ၁၈၈၉-ခုႏွစ္၊ဇူလိုင္လ(၁၃)ရက္ေန႔ မတိုင္မီ (၁၂)ႏွစ္အထက္မနည္း ေျမကိုလက္ဝယ္ထားရွိသူမ်ားသည္ အဆိုပါေျမအတြက္ က်သင့္ေသာ အခြန္မ်ားကို မပ်က္မကြက္ေပးေဆာင္ခဲ့၍ လက္ဝယ္ဆက္လက္ထားရွိခြင့္ရတဲ့ ေျမမ်ားျဖစ္ပါတယ္
ေျမပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊ အေမြဆက္ခံခြင့္ေတြ အျပည့္အ၀ရွိေပမယ့္ (၂)ဆက္တိုက္ ေျမ၏ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို စြန္႔လႊတ္ထားခဲ့လွ်င္ေျမပိုင္အခြင့္အေရး ရပ္ဆိုင္းခံရပါမယ္။

၆။ လက္ဝယ္ထားရွိပိုင္ခြင့္ေျမ
ေအာက္ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ႏွင့္ေက်းရြာေျမမ်ား အက္ဥပေဒ စတင္အာဏာတည္သည့္ ၁၈၉၉-ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၉)ရက္ေန႔မတိုင္မီ (၁၂)ႏွစ္ အထက္မနည္း ေျမကိုလက္ဝယ္ထားရွိသူမ်ားသည္ အဆိုပါေျမအတြက္က်သင့္ေသာ အခြန္မ်ားကို မပ်က္မကြက္ေပးေဆာင္ခဲ့၍ လက္၀ယ္ထားရွိရတဲ့ေျမျဖစ္ပါတယ္။ ဘိုးဘပိုင္ေျမလိုပဲ
(၂)ဆက္တိုက္ ေျမ၏ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို စြန္႔လႊတ္ထားခဲ့လွ်င္ေျမပိုင္အခြင့္အေရး ရပ္ဆိုင္းခံရပါမယ္။

 Ref: imyanmarhouse
Post a Comment

*** လာလည္ေသာအေပါင္းအသင္းမ်ား မိမိ ASN GROUP ONLINE SHOP ကေန သင္တိုု႔အလိုုရွိေသာပစၥည္းမ်ားကိုု ရွာေဖြၿပီး ORDER မွာလိုု႔ရေနပါၿပီ ***

ASNGROUP WAREHOUSE DEALS DEEPS DISCOUNT!