Popular Posts!

Friday, December 5, 2014

ဘေလာ့ေရးရင္းႏွင့္ သင့္ ဘေလာ့ေတြမွာ ၀င္ေငြရေအာင္ရွာတဲ့နည္းေလးပါ

Internet  မွာ ၀င္ေငြ ရွာေနက်တာ အေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ျဖတ္လမ္းနည္းေတြလိုုက္ေနက်တာေတြလိုု႔ ဗဟုုသုုတအေနႏွင့္ တင္ေပးလိုုက္ပါတယ္၊ တကယ္ေတာ့ ဒီေက်ာျ္ငာ၀င္ေငြေတြႏွင့္ သင္ သူေဌး မျဖစ္ႏိုုင္ ပါဘူးလိုု႔ သတိေပးလိုုက္ပါတယ္၊  
အကယ္၍ သင္ကိုုယ္ပိုုင္  website  ေတြႏွင့္  adverting လုုပ္ငန္းတခုုလိုုလုုပ္ရင္ေတာ့ မေျပာတတ္ဘူးေပါ့၊
online ေပၚမွာ ေစ်းေရာင္းရင္ေတာ့ ျဖစ္ႏိုုင္ပါတယ္၊ ေအာင္ျမင္ေနတဲ့ Website ေတြလဲ အမ်ားႀကီးပါဘဲ၊ 

ဒါေပမဲ့  Credit card လိုုမ်ိဳးႏွင့္ Internet Banking စနစ္ေလးေတြေကာင္းေကာင္း အလုုပ္ျဖစ္မွာ ျဖစ္ႏိုုင္မွာပါေနာ္၊ ေလႀကီးေလက်ယ္ေျပာတတ္တဲ႔ ေရႊဆိုုတဲ့အတိုုင္းဘဲ ေရႊလူႀကီးေတြ ေတြ႕ရာ ေပါက္ကရေလ ွ်ာက္ေျပာေနတတ္ၿပီး ေကာင္းတယ္ဟိုုလူအႀကံေပးလုုပ္လိုုက္၊ ဒီလူအႀကံေပးလုုပ္ လိုုက္ႏွင့္ ဘာတခုုမွစနစ္တက် စီမံကိန္းေတြမလုုပ္တတ္မစီမံ့တတ္က်တာမ်ားေနတာကိုု သင္တိုု႔တေတြ ျပည္သူ လူထုု သန္း၆၀ေက်ာ္လက္ေတြ႕ခံစားေနရမွာပါေနာ္၊ ဒါဘာလဲဆိုုေတာ့ ဘာမွ ဦးေႏွာက္မရွိတဲ့ ယခုုလက္ရွိလူႀကီးေတြေၾကာင့္ပါ.....ျခြင္းခ်က္....အဲ.အဲ.. သူတိုု႔ႏွင့္ ဂြင္တည့္တဲ့သူေတြကေတာ့ အဆင္ေျပ ေနတယ္ဗ်ေနာ္.....

အခုုဟာက Blogger ထဲမွာ ေက်ာ္ျငာေတြထည့္ရင္းင္ေငြရွာတဲ့ နည္းေလးပါ....
ဒါတကယ္ နာမည္ႀကီးေနတဲ့ Google Web browser ကေန သင္ဘေလာ့ေလးေတြမွာ အမွန္တကယ္ကိုု AdSense က ေက်ာ္ျငာခေပးတဲ့  စနစ္ေလးေတြပါ၊ သိပ္ၿပီးေတာ့လဲ ေလာဘႀကီး မေနက်ပါႏွင့္ေနာ္! သူတိုု႔က ေက်ာ္ျငာကလစ္တခ်က္ႏွိပ္မွာ ကလစ္ေပါင္း ၁ေထာင္ေလာက္မွ ၂ ေဒၚလာေလာက္ဘဲေပးတာပါ၊ ေအာက္မွာၾကည့္လိုုက္က်ပါအံုုး...CPC,Page CTR,Page RTM စနစ္ေလးေတြပါ...
ဒါနည္းေတြကဘဲ  internet ေတြမွာ ေက်ာ္ျငာတဲ့ နည္းေလးေတြ သံုုးတာမ်ားပါတယ္ ဘူေျပာမ်ားေနတဲ့ ဖြဘူတ္ေခၚတဲ့ ေဖ့ဘုုတ္လဲ ဒီနည္းေလးပါဘဲ....

ဘေလာ့ေရးတာ ၅ႏွစ္ေလာက္ရွိျပီ ေတာ္ေတာ္ကိုု အားရဖိုု႔ေကာင္းတဲဲ့ adsennse ကေက်ာ္ျငာ ကလစ္သူေပါက္း ၁၄၄၃ ေလးပါဘဲ  ၊ေတာ္ေတာ္ကိုု ၀င္ေငြေကာင္းပါလားဗ်.....လာလည္တဲ့လူေပါင္း ၁သိ္န္း ၈ေသာင္းေက်ာ္တေတာင္ ပိုုက္ပိုုက္က $ ၁၀၈ ဘဲ ရေသးတယ္..Countries


Entire account by week


PlatformsProducts

Ad typesTargeting Type


Bid Type

Maximum CPC bid - Definition

A bid that you set to determine the highest amount that you're willing to pay for a click on your ad. 

Max CPC bid

 • If someone clicks your ad, that click won't cost you more than the maximum cost-per-click bid (or "max. CPC") that you set. For example, if you set a $2 max. CPC bid, you'll never pay more than $2 for each click on your ad. The actual amount that you pay is called the actual CPC and is shown in your account's "Avg. CPC" column. 
 • A higher bid generally helps your ad show in a higher ad position on the page. 
 • You'll choose between manual bidding (you choose your bid amounts) and automatic bidding (you set a target daily budget and the AdWords system automatically adjusts your max. CPC bids on your behalf, with the goal of getting you the most clicks possible within that budget). With manual bidding, you'll set one maximum CPC bid for an entire ad group, but can also set different bids for individual keywords. 


Clickthrough rate (CTR)

A ratio showing how often people who see your ad end up clicking it. CTR can be used to gauge how well your keywords and ads are performing.
 • CTR is the number of clicks that your ad receives divided by the number of times your ad is shown expressed as a percentage (clicks ÷ impressions = CTR).

  For example, if you had 5 clicks and 1000 impressions, then your CTR would be 0.5%. Here's how it's calculated:
  CTR calculation
 • Each of your ads and keywords have their own CTRs that you can see listed in your account. Find them on your Campaigns tab
 • A high CTR is a good indication that users find your ads helpful and relevant. CTR also contributes to your keyword's expected CTR (a component of Quality Score), which can affect your costs and ad position. Note that a good CTR is relative to what you're advertising and on which networks.
 • You can use CTR to gauge which ads and keywords are successful for you and which need to be improved. The more your keywords and ads relate to each other and to your business, the more likely a user is to click on your ad after searching on your keyword phrase.


Page RPM

Page revenue per thousand impressions (RPM) is calculated by dividing your estimated earnings by the number of page views you received, then multiplying by 1000.
Page RPM = (Estimated earnings / Number of page views) * 1000
For example, if you earned an estimated $0.15 from 25 page views, then your page RPM would equal ($0.15 / 25) * 1000, or $6.00.
Post a Comment

*** လာလည္ေသာအေပါင္းအသင္းမ်ား မိမိ ASN GROUP ONLINE SHOP ကေန သင္တိုု႔အလိုုရွိေသာပစၥည္းမ်ားကိုု ရွာေဖြၿပီး ORDER မွာလိုု႔ရေနပါၿပီ ***

ASNGROUP WAREHOUSE DEALS DEEPS DISCOUNT!