Popular Posts!

Sunday, September 14, 2014

စင္ကာပူရိွ ႏိုင္ငံျခားသားအလုုပ္သမားမ်ားကို နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ပိုုမိုုတင္းၾကပ္လာ!

၂၀၁၃ ခုုႏွစ္က သတင္းအေဟာင္းေလးပါ  မွီခိုု Dependant Pass ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သိရေအာင္လိုု႔ ကူးယူ ေဖာ္ျပလိုုက္တာပါ...အရင္ႏွစ္ေတြတုုန္းက လစာ၂,၅၀၀ ေလာက္ႏွင့္ မိသားစုုေခၚလိုု႔ရေနတာကေန အေတာ္မ်ားမ်ား ျပည္ေတာ္ ျပန္သြားရတာေတြ႕ေနရလိုု႔ပါ....ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုုတာသိခ်င္တဲ့ သူေတြ....New Enhanced CSOC from 1 May 2013
(၂၂ မတ္လ၊ ၂၀၁၃)

စင္ကာပူႏုိင္ငံသားမ်ား ပူညံပူညံလုပ္မႈ၊ အလုပ္သမားပါတီ၏ ႏုိင္ငံျခားသားဟူသမွ် တစ္ေယာက္မွ မသြင္းေရး မူ၀ါဒ စသည္တို႔ေၾကာင့္ စင္ကာပူအစိုးရသည္ စင္ကာပူႏုိင္ငံအတြင္းရိွ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ တင္းၾကပ္လွ်က္ရိွရာ ယခု တစ္ရစ္ထပ္ၾကပ္လိုက္ေသာ ၀က္အူမွာ ၀ပ္ပါမစ္ (Work Permit) သမားမ်ားအတြက္ အၾကပ္ရိုက္စရာမ်ား ျဖစ္သြားေလမလား စဥ္းစားစရာ တစ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။

မ်ားမၾကာမီ ကာလမ်ားက ၀ပ္ပါမစ္မ်ားအတြက္ လဲဗီးေၾကးမ်ားတိုးျမွင့္ျခင္း၊ S Pass ႏွင့္ EP မ်ားအတြက္ လစာမ်ား တိုးျမွင့္ျခင္းမ်ားအျပင္ S Pass မ်ား ခန္႔ထားေရး Quota ကိုပါေလွ်ာ့ခ်ခဲ့၏။ အခုုလက္ရွိသတင္းကေတာ့ နိုုင္ငံျခားသား သမား   Technician   ေတြအတြက္ S Pass ကိုု ဒီက ႏိုင္ငံျခားသား Poly ေက်ာင္းဆင္းသမားေတြကိုု $ ၂၂၀၀ေလာက္  ႏွင့္  ႏို္င္ငံျခားသား Bachelor B.Tech သမားေတြကိုု အနည္းဆံုုး $ ၂၂၀၀ႏွင့္ ၂၆၀၀ ေလာက္ကိုု MOM က ေတာင္းပါတတ္ပါတယ္၊  
$၂၂၀၀- ၂၆၀၀ ကိုု အဆင့္ရထူးေပးထားတတ္က်ၿပီး အိမ္အထိ ရံုုးအလုုပ္ေတြပါလာတတ္ပါတယ္ ။ ႏိုင္ငံျခားသား Technician  ေတြကိုု ဒီေလာက္ေတာင္းထားတတ္က်တာေၾကာင့္ အလုုပ္မရက်တာပါ၊ တခ်ိဳ႕စက္ရံုုေတြဆိုု  $ ၈၀၀ ေလာက္ဘဲ   WP    ေလာက္ႏွင့္အခ်ဥ္ဖမ္းေပး တတ္က်တာမ်ားပါတယ္၊ ဒါကိုု ၀င္လုုပ္တဲ့သူေတြရွိသတဲ့ဗ်။ေတာ္ေတာ္ကိုုရင္နာစရာေကာင္းပါတယ္....
 ေနာက္ေပးတယ္      SPass  ႏွင့္ $၂၂၀၀ ႏွင့္တင္ေပးၿပီး  ဟိုုႏုုတ္ဒီနတ္ ႏွင့္ အမွန္ကုုမၺဏီ အေတာ္ေတာ္ မ်ာမ်ားက $  ၁၆၀၀ ေလာက္ဘဲ ေပးခ်င္က်တာပါ၊ ေအာက္မွာ ၾကည့္လိုုက္ပါ...

ဒါ ေက်ာင္းဆင္း  ဒီက စကာၤကူ Poly ေက်ာင္းဆင္းသမားေတြကိုု ေပးတဲ့ အမွန္လစာေတြပါ...   ဘယ္လုု္လုုပ္ၿပီး ယွဥ္ႏိုုင္မလဲ?


ထို႔ျပင္ S Pass မ်ားသည္ ပံုုေသလခႏႈန္း ၄,၀၀၀ မျပႏိုင္လွ်င္ မိမိမိသားစုကုိ မေခၚႏိုင္ေတာ့။ ဆိုုတာ  မဟုုတ္ပါဘူး အခုုအသိတေယာက္ လစာ ၃,၀၀၀(OTပါ ၃,၈၀၀ - ၄,၀၀၀)ေလာက္ဘဲရတယ္ မိသားစုုကိုု long stay ႏွင့္  ေခၚထားတယ္  ေတြ႔ဖူးတယ္ေနာ္...   ေအာက္မွာ MOM  Website ၾကည့္လိုုက္ပါ.....

ယခင္က စင္ကာပူႏိုင္ငံအတြင္း အလုပ္လုပ္ရန္၀င္လာသမွ်ေသာ ၀ပ္ပါမစ္မ်ားအားလံုး အလုပ္စတင္မလုပ္မီ SOC (Safety Orientation Course) ေအာင္ရသည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစကာ ထုိသင္တန္းကို စာေမးပဲြသံုးခါက်လွ်င္ စင္ကာပူတြင္ အလုပ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ (Work Permit) ထုတ္မေပးေတာ့။ သို႔ေသာ္ ထိုစဥ္က ထိုသင္တန္းမွာ တစ္ရက္သင္တန္းသာ ျဖစ္ၿပီး စာေမးပဲြ ေမးခြန္းမွာလည္း မွားမွန္ေရာေထြး၊ အမွန္ေရြး (MCQ – Multiple Choice Question) သာျဖစ္သျဖင့္ သိပ္ အခက္အခဲမရိွလွ။ ဒါေတာင္ သံုးခါစလံုးမေအာင္လို႔ ျပန္သြားရသူေတြ ရိွေသး၏။

စင္ကာပူအပါအ၀င္ ကမၻာ့ႏိုင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ား၌ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လူအေသအေပ်ာက္ အမ်ားဆံုးလုပ္ငန္းမွာ အျမင့္၌အလုပ္လုပ္ျခင္း ျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စင္ကာပူအစိုးရသည္ ၎တို႔ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ လူအေသအေပ်ာက္ႏႈန္းကို လူတစ္သိန္းလွ်င္ ၁.၈ ထိ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ အျမင့္၌အလုပ္လုပ္ျခင္းအတြက္ သင္တန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေပး၊ ဥပေဒ အမ်ိဳးမ်ိဳး ထုတ္လွ်က္ရိွရာ ယခုေနာက္ဆံုးထုတ္လိုက္ေသာ ဥပေဒမွာ “Working At Height Regulation” ျဖစ္ၿပီး မ်ားမၾကာမီ (၂၀၁၃ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္) အသက္၀င္လာေတ့ာမည္ ့ျဖစ္၏။

ထိုဥပေဒကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ လုပ္သမားမ်ားတက္သည့္သင္တန္းကိုလည္း အဆင့္ျမွင့္လိုက္၏။ ဤသည္မွာ အျခားမဟုတ္။

            ယခင္က တက္ေနက် CSOC (Construction Safety Orientation Course) အား တစ္ရက္အစား ႏွစ္ရက္သို႔ တိုးျမွင့္လုိက္ကာ စာေမးပဲြမွာလည္း မျဖစ္ညစ္က်ယ္ MCQ ကေလးမွ်သာမက လက္ေတြ႔ပါေျဖရေတာ့မည္ ျဖစ္သတည္း။
            ဤဥပေဒမွာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ေမလ ၁ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ အသက္၀င္မည္ျဖစ္၏။

သင္ရိုးတြင္ ယခင္က ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းအႏၱရာယ္ကင္းေရးသာမက အျမင့္တြင္ အလုပ္လုပ္ျခင္းအေၾကာင္း ကိုပါ ထည့္သြင္းသင္ၾကားမည္။

စင္ကာပူသို႔ေရာက္လာသည့္ အလုပ္သမားအသစ္မ်ားသည္ စင္ကာပူေျမသို႔ ေျခခ်မိသည္မွ ၁၄ ရက္အတြင္း ထုိသင္တန္းကို တက္ရမည္။ သင္တန္းစာေမးပဲြ မေအာင္မခ်င္း ၀ပ္ပါမစ္ကဒ္ျပား ထုတ္ေပးမည္မဟုတ္ပါ။ ထုိစာေမးပဲြကို ၃ လအတြင္း သံုးႀကိမ္ေျဖသည့္တုိင္ မေအာင္ပါက ဘိုင့္ဘိုင္။ စင္ကာပူတြင္ အလုပ္လုပ္ရန္ မသင့္ေတာ္ေသး။ ျပန္ေပဦးေတာ့။

ထိုသင္တန္းေအာင္သူမ်ားအား CSOC လက္မွတ္ထုတ္ေပးမည္။ လက္မွတ္သက္တမ္းမွာ (အလုပ္စလုပ္သည့္ ၆ ႏွစ္ သက္တမ္းအတြင္း) ၂ ႏွစ္ ျဖစ္ကာ (လုပ္သက္ ၆ ႏွစ္ႏွင့္အထက္ရိွသူမ်ားအတြက္) ၄ ႏွစ္ျဖစ္၏။

သင္တန္းေၾကးမွာလည္း တစ္ရက္သင္တန္းတံုးက ၃၇ က်ပ္ခဲြမွ်သာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခု ႏွစ္ရက္သင္တန္းအတြက္ တစ္ဦးလွ်င္ ၁၂၀ ျဖစ္သတည္း။ သင္တန္းမတက္ဘဲ စာေမးပဲြသာေျဖမည္ဆိုပါက တစ္ဦးလွ်င္ ၆၀ ျဖစ္ပါသည္။

အခ်ိဳ႔၀ပ္ပါမစ္သမားမ်ားမွာ BCSS (Building Construction Supervisors Safety Course) သင္တန္းတက္ၿပီးသား ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ အႏွီသေကာင့္သားမ်ားလည္း Working At Height Safety Course for Supervisor ထပ္တက္ ရမည္ ျဖစ္ပါ၏။ ထုိသင္တန္းမေအာင္ပါက ၎တို႔ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ၀ပ္ပါမစ္ထပ္မံသက္တမ္းတိုးလို႔ ရေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။

သင္တန္းကို BCA (Building Construction Authority) မွ အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ျပည္တြင္းျပည္ပ သင္တန္း ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ၾကားေပးပါလိမ့္မည္။ ျပည္ပတြင္ ပို႔ခ်ေသာသင္တန္းမ်ားမွာလည္း စင္ကာပူ၌ပို႔ခ်ေသာသင္တန္းမ်ားႏွင့္ သင္ရိုးအတူတူ ပင္ျဖစ္ပါ၏။

လက္ရိွ CSOC လက္မွတ္ႏွင့္အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ား ထုိလက္မွတ္သက္တမ္းမကုန္ေသးသ၍ ထိုလက္မွတ္ႏွင့္ပင္ ဆက္လက္လုပ္ႏိုင္ပါေသး၏။ ထုိလက္မွတ္ သက္တမ္းကုန္သြားသည့္အခါ ယခု ၂ ရက္သင္တန္းကို သင္တန္းမတက္ဘဲ စာေမးပဲြေျဖခြင့္ ရိွပါသည္။ သို႔ေသာ္ စာေမးပဲြမေအာင္လွ်င္ေတာ့ ၂ ရက္သင္တန္း တက္ရပါမည္။ သင္တန္းတက္လို႔မွ စာေမးပဲြ မေအာင္ေသးလွ်င္ ရိွၿပီးသား ၀ပ္ပါမစ္ကိုသိမ္းကာ ျပည္ေတာ္ျပန္လႊတ္ပါလိမ့္မည္။ (ေသဟဲ့နႏိၵယ)

ဤလိုအပ္ခ်က္ကို ဂရုမစိုက္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအား WSH Act ပါ ျပစ္ဒဏ္မ်ားအတိုင္း ဒဏ္ရိုက္ပါလိမ့္မည္။ ထိုမွ်သာ မကေသး။ ေဘာ့စ္တစ္ဦးသည္ ထိုစာေမးပဲြမေအာင္ေသးေသာ အလုပ္သမားအား အလုပ္ခြင္သို႔ေစလႊတ္ကာ အလုပ္လုပ္ခိုင္း သည္ျဖစ္အံ့။ ၎သည္ WSH Act ပါ ျပစ္ဒဏ္အတိုင္း ဒဏ္ရိုက္ခံရပါလိမ့္မည္။

ခြင့္ရက္ရွည္ျပန္သြားသည့္ ၀ပ္ပါမစ္သမားမ်ားလည္း စင္ကာပူသို႔ ျပန္လာသည့္အခါ အထက္ေဖာ္ျပပါ စာေမးပဲြ ေျဖရ ပါလိမ့္မည္။ စာေမးပဲြမေအာင္လွ်င္ ၂ ရက္သင္တန္းတက္ရပါမည္။

ထို ၂ ရက္သင္တန္းစာေမးပဲြကို ေအာင္ျမင္သည့္ ၀ပ္ပါမစ္သမားတစ္ဦးသည္ ထိုလက္မွတ္သက္တမ္း
ရိွေနေသးလွ်င္ အျခားကုမၸဏီသို႔ကူးေျပာင္းသြားသည့္အခါ သင္တန္းထပ္ တက္စရာမလိုေတာ့ပဲ ထုိလက္မွတ္ႏွင့္ပင္ အလုပ္လုပ္ႏုိင္၏။

သုိ႔ေသာ္လည္းေပ့ါေလ။ စိတ္မပူပါႏွင့္ခင္ဗ်ား။ ေျဖသာစရာတစ္ခ်က္ ရိွပါသည္။ အျခားမဟုတ္။ ထိုသင္တန္းကို ဘာသာ ၈ မ်ိဳးျဖင့္ ပို႔ခ်ေပးပါမည္။ ၎တို႔မွာ အဂၤလိပ္၊ တရုတ္၊ မေလး၊ တမီ၊ ဘဂၤါလီ၊ ထိုင္း၊ ဟင္ဒီ ႏွင့္ ျမန္မာ တုိ႔ျဖစ္ပါ၏။ (ဖူး၊ ေတာ္ပါေသးရဲ့။)
ဧၿပီလဆန္းတြင္ သင္တန္းမ်ား စေပးပါလိမ့္မည္။ လူမၾကပ္ခင္ အျမန္ဆံုးသြားတက္ ထားၾကပါခင္ဗ်ား။

ေအးၿငိမ္း  ၂၂ - ၃ - ၂၀၁၃။ ည ၁၀း ၂၃ နာရီ

Ref:shwenyein blog's


From 1 Jan 2012, the qualifying salary for the Q1 Pass will be increased from $2,800 to $3,000, together with a tightening of educational qualifications. 
The qualifying salary for the P2 Passwill be raised  from $4,000 to $4,500. 
There will be no change in the qualifying salary for P1 Pass which remains at $8,000.Employment PassThe Employment Pass allows foreign professionals to work in Singapore. It applies to foreigners

who earn a fixed monthly salary of at least $3300 , and have recognised qualifications. Employers

must make applications for Employment Passes on behalf of a job candidate. Any change of employer

will require a new application.

EPholder: 115,000 in 2009; 142,000 in 2010; 176,000 in 2011; 173,800 in 2012
Personalised Employment Pass (PEP)


The Personalised Employment Pass (PEP) is for certain group of existing Employment Pass holders

and overseas foreign professionals. Unlike an Employment Pass, which must be cancelled when the

pass holder leaves the employer, the PEP is not tied to the employer and is granted on the

strength of the applicant’s merit. A PEP holder can remain in Singapore for up to six months

between jobs to evaluate new employment opportunities.

EntrePass


Foreign entrepreneurs who would like to start businesses in Singapore should apply for the

EntrePass.

Employment Pass Eligibility Certificate


The Employment Pass Eligibility Certificate (EPEC) allows foreigners to stay in Singapore

for up to one year to facilitate their job search in Singapore. It is not a work pass and

does not allow the holder to work. This Pass in no longer issued from 1/1/12S PassThe S Pass allows mid-level skilled foreigners who earn a fixed monthly salary of at least

$2,200 to work in Singapore. Employers must make S Pass applications on behalf of a job candidate.S Pass applications are assessed on multiple criteria including salary, education qualification,

skills, job type and work experience.

From 1 July 2013, the following changes will apply to all sectors:
Increase in qualifying salaries for S Passes from $2,000 to $2,200
Progressive increase in levy rates for S Pass and Work Permit holders
Change in monthly salary threshold from $850 to $1,000 for locals to be considered full-time employees
SP Holders: 82,000 in 2009; 98,000 in 2010; 113,000 in 2011; 142,400 in 2012

Work Permit


A Work Permit (WP) is generally issued to foreign unskilled workers.The duration of a Work Permit is generally two years, subject to the validity of the worker’s

passport, the Banker’s/Insurance Guarantee, and the worker’s employment period, whichever is

shorter. The worker is only allowed to work for the employer and in the specified occupation.Specific variants of Work Permits allow foreigners to work as domestic helpers, confinement

nannies and performing artistes.

The minimum age for all non-domestic foreign workers is 18 years old. To apply for a Work Permit, 

Malaysians must be below 58 years old while non-Malaysians must be below 50 years old.

WP Holder 871,200 in 2010; 908,600 in 2011; 952,100 in 2012

Dependant's Pass


S Pass applicants whose fixed monthly salary is at least $4,000 a month may apply for the Dependant's Pass (DP) for their 

spouse or unmarried/legally adopted children under 21 years of age.


Long Term Visit Pass


Employment Pass holders (P1, P2) can apply for Long Term Visit Passes for their common-law

spouse, unmarried daughters above 21 years of age, parents, parents-in-law, step-children under

21 years of age or handicapped children above 21 years of age.


Short-term passes Miscellaneous Work Pass


The Miscellaneous Work Pass is for foreigners working in Singapore on short-term assignments

that fall into certain specific activity categories.


Work Permit for Performing Artistes


This work pass is for foreign artistes performing at any Public Entertainment Licenced bar,

discotheque, lounge, night club, pub, hotel, private club or restaurant for a maximum of six

months.


For students & foreigners undergoing training


Foreign students in Singapore are not allowed to work during term time or vacation time unless

they are granted Work Pass exemption. The Training Work Permit, the Training Employment Pass

or the Work Holiday Programme must be applied for foreign students who wish to take up any workWork Holiday ProgrammeThe Work Holiday Programme (WHP) allows foreign university students and recent graduates, between

17 to 30 years old, to come to Singapore to live and work for up to six months.


Training Employment Pass


Foreigners undergoing practical training attachments for professional, managerial, executive or

specialist jobs in Singapore should apply for a Training Employment Pass. EAs are not allowed to handle this category.


Training Work PermitThe Training Work Permit allows unskilled or semi-skilled foreign trainees undergoing practical

training in Singapore to work for up to six months. EAs are not allowed to handle this category.


For Long Term Visit Pass Plus holders, Long Term Visit Pass holders who wish to work in Singapore

should apply for a Work Pass . For Long Term Visit Pass holders accompanying their children studying in Singapore, they are not

be allowed to hold a work pass during their first year in Singapore. After the first year, they will be allowed to hold a work pass, and be employed in Singapore.

Source: www.mom.gov.sg

Ref:http://www.filmo.com/whyepass.htm
Post a Comment

*** လာလည္ေသာအေပါင္းအသင္းမ်ား မိမိ ASN GROUP ONLINE SHOP ကေန သင္တိုု႔အလိုုရွိေသာပစၥည္းမ်ားကိုု ရွာေဖြၿပီး ORDER မွာလိုု႔ရေနပါၿပီ ***

ASNGROUP WAREHOUSE DEALS DEEPS DISCOUNT!