Popular Posts!

Sunday, September 14, 2014

Lemon Law ေခၚ အခ်ဥ္ ဥပေဒ


ေရာင္းသူႏွင့္၀ယ္သူ အတြက္ကာကြယ္ေပးတဲ့ ဥပေဒေလးေတြပါ... ဆိုုလိုုတာက အရည္အေသြးမမွီတဲ့ ပစၥည္းေတြႏ်င့္ စားသံုုးသူေတြကိုု အခ်ဥ္ဖမ္းၿပီးေရာင္းတတ္တဲ့ သူေတြရဲ႕ အႏၱရယ္ေတြကိုု ကာကြယ္ေပးတဲ့ ဥပေဒေလးပါ....
ပံုုမွန္ ဘယ္ပစၥည္းဘဲ ၀ယ္၀ယ္ အနည္းဆံုုး ၆လ ဒါမွမဟုုတ္ ၁ႏွစ္၊ ၃ႏွစ္ အာမခံေပးေလ့ရွိပါတယ္၊ အကယ္၍ မိမိလက္ထဲမွာ ၀ယ္ထားတဲ့ ပစၥည္းေလးပ်က္သြားရင္ ျပန္ျပင္ေပး ဒါမဟုုတ္ အသစ္ ျပန္လဲေပး
ရမွာပါ၊ ဒါေပမဲ့  မိမိ၀ယ္ထားတဲ့ပစၥည္းေလးက နဂိုုမူရင္းအတိုုင္းရွိရပါမယ္၊ ဘာမွျပဳျပင္ထားျခင္းမရွိရပါဘူး၊
(iphone,ipad လိုုမ်ိဳးလဲ jailbreak လိုုမ်ိဳး လုုပ္ထားရင္ေတာ့ ျပန္လဲလိုု႔မရဘူးေနာ္)၊ အလုုပ္သမားျပႆနာ ေတြလဲတိုုင္ၾကားလိုု႔ရၿပီး ေျဖရွင္းေပးပါတယ္၊ ေအာက္မွာ ဘယ္လိုုျပႆနာေလးေတြ ရွင္းလိုု႔ရလဲ ၾကည့္လိုုက္က်ပါအံုုး.... ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္ မတ္လ ၁ရက္ေန႔က စတင္အတည္ျပဳလိုုက္ပါၿပီ.....

အမိေျမမွာလဲ ဒီဥပေဒေလးေတြရွိသင့္ေနပါၿပီ....
စားသံုုးသူေတြကိုု ဦးစားေပးေနတဲ့ စကာၤပူမွာလိုုႏိုုင္ငံမ်ိဳးမွာေတာင္ ဒါမ်ိဳးေလးေတြျဖစ္ေနမွာေတာ့ ဘာဆိုုဘာမွာတာ၀နျခင္းမရွိတဲ့ အမိေျမမွာ ဘယ္လိုုလုုပ္က်မလဲ ?
ၾကည့္လိုုက္က်ပါအံုုး ... နာမည္ႀကီး Sim Lim Squae ႏွင့္ People Park က ဆိုုင္ေတြ မွာေတာင္ ဒါေတြျဖစ္ေနပါတယ္...... ဆက္သြယ္ေရးကုုမၼဏီႀကီး M1, Sngtel, Starhub ေတြဆိုု ႏွစ္တိ္ုုင္း စားသံုုးသူေတြႏွင့္ ျပႆနာတက္ပါတယ္.. ႏွစ္တိုုင္း ျပႆနာေပါင္း ၂၀၀၀ေက်ာ္မွာရွိတယ္ေလ... 
၂၀၀၅ ကေန ၂၁၀၄ခုုႏွစ္ထိ ျပႆနာေတြကိုု ၾကည့္လိုုက္က်ပါအံုုး.....

Who are we?


The Consumers Association of Singapore (CASE) is a non-profit, non-governmental organisation that is committed towards protecting consumers interest through information and education, and promoting an environment of fair and ethical trade practices. One of our key achievements is in advocating for the Consumer Protection (Fair Trading) Act (CPFTA) which came into effect on March 1, 2004.Fair Trading) Act (CPFTA) which came into effect on March 1, 2004  
05
SEP
CASE STUDIES FOR SEPTEMBER 2014
Check out our case studies for Septemberhere. Do you have a similar case? Drop us a note and let us know!
03
SEP
CONSUMER ALERT - TOP COMPLAINTS FILED WITH CASE AT SIM LIM SQUARE & PEOPLE'S PARK COMPLEX
Check out the latest update on the top complaints filed with CASE at Sim Lim Square and People's Park Complex this month.
Read More
20
AUG
CONSUMER ALERT - STAY SAFE FROM GAS LEAKAGES!
A gas explosion occurred in a residential home at Taiwan a few days ago. Stay safe with the following tips. 
The Consumer Protection (Fair Trading) Act
The Consumer Protection (Fair Trading) Act (CPFTA) is the result of years of relentless advocating by the Consumers Association of Singapore (CASE). What we see today is a testimony to the continued dedication of countless consumer advocates and volunteers over the years.

The driving force behind CASE is our firm belief that we need fair trading legislation to promote a fairer and more equitable marketplace. The law will protect both consumers and traders by making the playing field more level. In 1979, the late Mr Ivan Baptist, then President of CASE, first urged the government to consider a fair trading legislation in the Parliament.
Why it began?
The push for this Act began with the observable increase in the number of errant traders and unethical business practices over the years. As a consumer organisation, CASE has come across numerous instances where consumers sought our help when they fell victim to unscrupulous business tactics. These included high-pressure selling tactics and aggressive door-to-door salespersons, amongst others.
What we are advocating for...
We want to create a fair trading environment for consumers and businesses alike.
Outcome today...
The CPFTA took effect on 1 March 2004. Since then, consumers who have been at the receiving end of unfair practices have been empowered to take civil action for themselves. The Act sets out a list of specific unfair trade practices and empowers them to seek civil remedies. It is the responsibility of the business to prove that it did not commit the unfair practice. However, businesses that commit unfair trade practices will not be subject to criminal sanction as the CPFTA is not a criminal Act.

Since 15 April 2009, the CPFTA was amended to cover financial products and services. This and other amendments were made to widen the scope of protection offered to consumers and facilitate a fairer trading environment for both consumers and businesses. The legislation protects consumers, without adding onerous burden to businesses and costs.

Consumers and businesses are urged to understand the Law better, so as to reap the most benefits from it. To find out more about the CPFTA, download the brochure here.
Lemon Law
The Lemon Law came into effect on 1 September 2012. Provisions of the Lemon Law have been added to the Consumer Protection (Fair Trading) Act, with related amendments to the Hire Purchase Act and Road Traffic Act.

The Lemon Laws is a consumer protection law that provides remedies against defective goods (colloquially known as “lemons”), which fail to conform to the contract at the time of delivery, e.g. do not meet standards of quality and performance, especially after repeated repair. Such laws obligate sellers to repair, replace, or refund or reduce the price of those defective goods.

To find out more about the Lemon Law and how it will affect you as a consumer or business owner, refer to the following:
  1. The Ministry of Trade & Industry’s webpage
  2. Frequently asked questions.
  3. Brochures
For more information on the CPFTA and the Lemon Law, you can also purchase our Fair Trading & You Booklet at our CASE office at 170 Ghim Moh Road, Ulu Pandan Community Building for $3.21 (include GST). 


CASE STATISTICS RELEASED FOR THE YEAR 2013
The Association had received a total of 29254 complaints for the year 2013. Out of 29254 complaints, CASE has taken up1452 cases in the year 2013. As is the trend since 2010, in comparison to 2012, there were more assisted cases and fewer filed cases. This goes to show that consumers are getting more empowered and savvy in taking up their disputes with retailers after receiving a written opinion from CASE.
TOP 10 CATEGORIES
The chart below shows the Top 10 categoriesThe top 3 common disputes received by CASE, in relation to the provision of services or product by the supplier, are as presented in Table 1 below:

Top 3 common disputes received by CASE
DISPUTE2013
Motorcars3302
Electrical and electronics2314
Beauty1937
CASE MEDIATION
Since the inception of our mediation centre in 1999 and as part of its process, CASE has arranged for mediation between disputed parties.
There were 100 cases resolved in the year 2013. This accounts to a 68.49% resolve rate.
CONSUMER PROTECTION (FAIR TRADING) ACT 2003 ("THE ACT")
This Act provides the legislative framework to allow consumers aggrieved by unfair practices to have recourse to civil remedies before the courts. It also provides for a cooling-off period for direct sales and timeshare contracts, and allows specified bodies to enter voluntary compliance agreements with, or apply for injunction orders against errant traders - Ministry of Trade and Industry, Singapore.

On doing a year to year comparison, the number reported breaches of the Act by consumer are as presented in Table 2 below:

Disputes received under the Act (Filed)
YearDisputes received under the Act
2012621
20131004


The Top 3 industries, whose business practices or products are reportedly suppose to have breached the Act, are presented in Table 3:

Top 3 industries that have been breaching the Act in 2013
RankingIndustry
1Motorcars
2Beauty
3Electrical & Electronics
VOLUNTARY COMPLIANCE AGREEMENT ("VCA") / INJUNCTION
Voluntary Compliance Agreement is a voluntary document signed by a business whereby the business admits to committing unfair practices under the Consumer Protection (Fair Trading) Act and promised not to commit further unfair practices. Should the business commits further unfair practices, CASE may take out an injunction/declaration proceedings against the business. Injunction proceeding is to stop the business from further carrying out the unfair business practices.

Table 4 below presents the number of VCAs that have been voluntarily signed by businesses since 1 March 2004 to 31 December 2013. Table 5 presents the injunction/declaration proceedings that have been taken against the businesses in the same period.

VCAs that have been voluntarily signed by businesses
(1 March 2004 - 31 December 2013)
Total
VCAs entered into8
Letter of Undertaking8


Injunction/Declaration Proceedings that have been taken out against businesses
(1 March 2004 - 31 December 2013)
Total
Injunction/Declaration Proceedings5


List of companies that CASE have taken out Injunction / Declaration Proceedings
  • Orion’s Belt Network Pte Ltd
  • Global Europ (Asia) Pte Ltd
  • Naughty By Nature Pte Ltd
  • Garraway Enterprises Limited Singapore Branch
  • Concord Developments Pte Ltd
Pending Declaration/Injunction Proceedings as of 31 Dec 2013
Total
Pending Declaration/Injunction Proceedings1


List of companies that is pending Declaration / Injunction Proceedings
  • Concord Developments Private Limited


  Ref:http://www.case.org.sg/
Post a Comment

*** လာလည္ေသာအေပါင္းအသင္းမ်ား မိမိ ASN GROUP ONLINE SHOP ကေန သင္တိုု႔အလိုုရွိေသာပစၥည္းမ်ားကိုု ရွာေဖြၿပီး ORDER မွာလိုု႔ရေနပါၿပီ ***

ASNGROUP WAREHOUSE DEALS DEEPS DISCOUNT!