Popular Posts!

Wednesday, September 24, 2014

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အနာဂတ္ကုိ တည္ေဆာက္ျခင္း

အိမ္နီးခ်င္းေဒသတြင္းနဲ႔ ျမန္မာ စီးပြားေရးခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ညွိေနျခင္း

ရန္ကုန္  ၊ ဇြန္ ၁၉  -    သည္ တစ္ပတ္  အတြင္း  ႏ ိုင္ငံ တကာ မီဒီယာ  ေတြမွာ   ျမန္မာနဲ႔  ပတ္သက္ လို႔   အာဆီယံ  ေဒသတြင္းနဲ႔  အိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံ ေတြ၊ စီးပြားခ်ိတ္ဆက္ မႈ၊အျပန္ အလွန္  အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းႏိုင္မႈ၊  အားသာ ခ်က္ အားနည္းခ်က္ စ တာ ေတြ သံုးသပ္ ေရးသားထားတဲ့ သတင္း  ေဆာင္းပါး   အခ်ိဳ႕ကို ေတြ႕ရပါ တယ္။ 

ျမန္မာကို   စင္ကာပူက  တစ္ ဆင့္  ခ်ိတ္ဆက္ ရယူႏိုင္ တယ္ လို႔  အဓိပၺာယ္ ရတဲ့ေဆာင္းပါး ကို  ေဝါလ္စထရိဂ်ာနယ္   မွာ   ေတြ႕ရ တယ္။ ပါကစၥတန္  ေအာ့ဘ္ဆာ ဗာ   အြန္လိုင္းမွာ    ယူနန္ ျပည္နယ္ ရဲ႕  ကုန္သြယ္ေရးလက္ဦးမႈ ကနဦး  ေျခ လွမ္း ဆိုတဲ့ သံုးသပ္ခ်က္ ပါရွိ တယ္။ ထိုင္းလုပ္ငန္းရွင္ေတြ  ျမန္ မာ ကို ဝင္ေရာက္ဖို႔    ေႏွးေကြးလြန္း    ေနျခင္းလို႔     ေခါင္းစU္ပါရွိတဲ့    သ တင္း   တစ္ပုဒ္   သည္ေနးရွင္းသ  တင္းစာ   မွာ     ေဖာ္ျပတယ္။   သည္ ေနးရွင္းသတင္းစာမွာပဲ    အာဆီယံ   စီးပြားေရး  ဝန္ႀကီး ေတြ  အေမ  ရိ  ကန္   လုပ္ငန္းရွင္ေတြ နဲ႔   ေစ့စပ္  ညႇိ  ႏိႈင္း  ေၾကာင္း   သတင္းပါရွိ  တယ္။  ျမန္မာ ရဲ႕   တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈ   စိန္  ေခၚခ်က္ဆိုတဲ့   အျမင္သံုးသပ္  ခ်က္  ေဆာင္းပါး တစ္ပုဒ္ကို   ဘစ္ဇ နက္ေဒးလိုက္ဗ္အြန္လိုင္းမွာ  ေတြ႕ ရတယ္။

ဂ်င္မ္ေရာ့ဂ်ာနဲ႔ ေဂ်ာ့ ဆိုး   ေရာ့စ္ တို႔   လို   အဆင့္ျမင့္  ရင္းႏွီး  ျမႇဳပ္ႏွံ   သူေတြ ဟာ   ျမန္မာႏိုင္ငံ  အေပၚ   အလြန္အမင္းစိတ္ ဝင္စားမႈ  ကို   ျပ  သေန   တာဟာ   စြန္႔စား ရမယ့္   အခ်ိန္တစ္ခု နဲ႔  အေတြ႕အႀကံဳ  ရရွိ  ေစဖို႔   ျဖစ္ႏိုင္ ပါတယ္ လို႔ ေဆာင္း ပါး  ရွင္    ဂြ်န္ ဖိလစ္ က    ေဝါလ္စထရိဂ်ာ  နယ္  သတင္းမွာ  စဖြင့္ထားတယ္။  သ ယံ ဇာတ  အရင္းအျမစ္  ေတြ ၾကြယ္ဝတဲ့     ျမန္မာႏိုင္ငံ ဟာ ကမၻာ  တစ္လႊား မွာ  ကုန္သြယ္ မႈ နဲ႔ ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈ ေတြ  တိုးတက္ လာ ေနတာ  ေတြ႕ရ တယ္ လို႔  ကမၻာဘဏ္ ရဲ႕  ဇန္  နဝါရီ လ အစီရင္ခံ စာက ဆို တယ္။  

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕  တစ္မ်ိဳးသား  လံုး  ထုတ္ကုန္  - ဂ်ီဒီ ပီ   တိုးတက္  မႈ  ဟာ ၂၀၁၂-၂၀၁၃  ဘ႑ာႏွစ္ မွာ  ၆. ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း  ျဖစ္လာ တယ္ လို႔    ကမ ၻာ့ဘဏ္ အစီရင္ခံစာကို ကိုး  ကား  ေဖာ္ျပတယ္။   ၂၀၁၁- ၂၀၁၂  ဘ႑ာ ႏွစ္က  ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲ႕ ဂ်ီဒီ ပီ   တိုးတက္ႏႈန္း   ဟာ  ၅ . ၅ ရာခိုင္ ႏႈန္း     ျဖစ္ပါတယ္။ သည္ေဆာင္းပါး မွာ    ျမန္မာႏိုင္ငံကို  ဝင္ေရာက္  ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံ ကုန္သြယ္ လုပ္ကိုင္တဲ့ စင္ ကာပူ     စာရင္းဝင္႐ိုးမ ကုမၺဏီ အေၾကာ င္းပါရွိ တယ္။  ျမန္မာ့အိမ္   ၿခံေျမ ေဈးကြက္  ၊ဘဏ္ လုပ္ငန္း ၊ လူေနအိမ္ရာ၊   ဟိုတယ္၊႐ံုးခန္း  စ တဲ့က႑ေတြ မွာ   ႐ိုးမ ကုမၺဏီ  လုပ္ ကိုင္ေန တယ္။ စင္ကာပူ စာ ရင္းဝင္   အင္တာရာ ရီဆို႔ စ္ဆက္ က  ျမန္ မာႏိုင္ငံ  ကုန္းတြင္း ေရ နံ  ထုတ္ လုပ္  ေရးမွာ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း  ေဈးကြက္ ေဝစု  ရရွိထားတယ္ လို႔ဆို တယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲ႕ ေရနံနဲ႔ သဘာဝ   ဓာတ္ေငြ႕  လုပ္ကြက္ေတြကို   စိတ္ထက္သန္စြာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ  လို တဲ့  ျပည္ပ  ကုမၺဏီ  ေတြ ရွိ ေန တယ္။

လက္ရွိမွာ   ျပည္ပ ကုမၺဏီ   ၅၀  ေက်ာ္ က အလားအလာရွိတဲ့ ေရ နံ နဲ႔  သဘာဝဓာတ္ေငြ႕  လုပ္ကြက္  ၃၀ အတြက္  တင္ဒါ  ရယူ   ၾကမွာျဖစ္  တယ္။

စင္ကာပူ အေျခစိုက္  ေဆာက္ လုပ္ေရး ကုမၺဏီ  ယံုနမ္  ဟိုးလ္ဒင္း က လည္း ျမန္မာႏ ိုင္ငံ မွာ  ေလဆိပ္ႏွစ္ခုအတြက္ တင္ဒါ  တင္သြင္း  တယ္။ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္ တိုးခ်ဲ႕ ေရး နဲ႔  ဟံသာဝတီ   အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလ ဆိပ္  စီမံကိန္း တို႔အတြက္  ျဖစ္ပါ တယ္။  ဆက္သြယ္ေရး က႑မွာ  တင္ဒါ ဝင္ေရာက္ ထား တဲ့ ကုမၺဏီ  အခ်ိဳ႕   ကို လည္း  ေဖာ္ျပထား တာ ေတြ႕ရ တယ္။

ယူနန္ ျပည္နယ္ ရဲ႕ ကုန္သြယ္ ေရး လက္ဦးမႈကနဦး ေျခ လွမ္း ဆို တဲ့  ပါကစၥတန္ ေအာ့ဘ္ ဆာ ဗာ အြန္ လိုင္း က သတင္းမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ  ယူနန္ျပည္နယ္ရဲ႕  စီးပြားေရး အ ေရး  ပါ မႈဟာ  ပထဝီအေနအထား  အ ရ  နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေန တဲ႔  အ ေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏိုင္ငံေတြ နဲ႔  သက္ဆိုင္ေနတယ္လို႔   ဆိုပါတယ္။   တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေနာက္ေတာင္ ပိုင္း  ကေန    ဗီယက္နမ္ အထိ  ခ်ိတ္ဆက္ မယ့္ ရထား လမ္း၊ျမန္မာကေန လာ  အို အထိ ဆက္သြယ္မယ့္ ကား လမ္းေတြဟာ ယူနန္ ျပည္နယ္အ  တြက္  အေရးပါ တဲ့  ကုန္သယ္မႈ   စင္  တာ  ျဖစ္ေစ တယ္ လို႔   ဆိုပါတယ္။ ဒါ့ အျပင္  ယူနန္ျပည္နယ္နဲ႔   ျမန္မာ-ဘဂၤ လား ေဒ့ရွ္ ကို     ခ်ိတ္ဆက္ မယ့္ ရ ထားလမ္းစီမံကိန္းကို   အဆိုျပဳ   ထားၿပီး ျဖစ္တယ္။   ရထားလမ္း   ကား လမ္း  ေတြ ခ်ိတ္ဆက္  မႈဟာ  ဥပမာအားျဖင့္    စီးပြားေရး  စႀကၤ  ံ  လမ္းေတြ လို  အသံုးဝင္မွာ   ျဖစ္ပါ တယ္။

သည္ေနးရွင္း သတင္းစာ  မွာ ထိုင္း စီးပြားေရး သမားေတြ ျမန္မာ ကို  ဝင္ေရာက္ဖို႔ေႏွးေကြး  လြန္းေန တယ္ ဆိုတဲ့  သတင္းေဆာင္းပါး  မွာ ေတာ့  ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ  မႈ ေကာ္မရွင္ ဟာ သည္ႏွစ္ ပထမ  ေလးလ အတြင္း  ကုမၺဏီ  ၃၃ခု  ကို  လိုင္စင္  ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ၊အစခ်ီ  ေရး  သား  တယ္။  ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံ မႈ ပမာဏ  ဟာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၈၁၅  သန္းရွိၿပီလို႔ဆိုတယ္။ အဲသည္  အ ထဲ  ကအခ်ိဳ႕ ဟာ ထိုင္းႏိုင္ငံက ျဖစ္ တယ္။  သို႔ေပမဲ့  အရင္ဦးဆံုး  ေရာက္ ရွိ  ႏွင့္ၿပီး ျဖစ္တဲ့  ထိုင္း လုပ္ငန္းရွင္  ေတြ ကေတာ့  သူတို႔ ထိုင္းေတြ ျမန္  မာ ႏိုင္ငံကို  ဝင္ေရာက္ဖို႔  သိပ္ ကို  ေႏွးေကြး  လြန္းေန တယ္ လို႔ ဆိုပါ  တယ္။

ျမန္မာမွာ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ ထိုင္း လုပ္ငန္းရွင္ တစ္ဦးက  ျမန္မာ မွာ ထိုင္း ကုမၺဏီေတြ  တျခား ႏိုင္ငံ က ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ  သူေတြ ထက္ ေနာက္ က်မွာ စိုးရိမ္ ေၾကာင္းေျပာတယ္။ ျပ ႆ နာ တစ္ခုကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ  ရဲ႕  ေျမ ယာ ေဈးႏႈန္း ျဖစ္ပါတယ္။

အာဆီယံ စီးပြားရး ဝန္ႀကီး ေတြ အေမရိကန္မွာ စီးပြားေရး လုပ္ ငန္းေတြ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္း တဲ့သတင္း  မွာေတာ့   အာဆီယံ  အေမ ရိကန္  အၾကား  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ  မႈေတြ ရွာေဖြ ဖို႔ နဲ႔   မိတ္ဖက္ အခြင့္အလမ္း ေတြ ပါ ဝင္  တယ္။  အာဆီယံ နဲ႔အေမ ရိ ကန္  ကုန္သြယ္မႈ ၊အလုပ္အကိုင္ ေဖာ္ ေဆာင္မႈေတြ လည္း ေတြ႕ရ  တယ္။  အာဆီယံ  ဟာ  အေမရိကန္ ရဲ႕  ငါးခု   ေျမာက္  အႀကီးဆံုးကုန္သြယ္ ဖက္  ျဖစ္ေအာင္  တိုးျမႇင့္ မွာျဖစ္ၿပီး  ေလး ခုေျမာက္ အႀကီးဆံုး ပို႔ကုန္ ေဈး  ကြက္ ျဖစ္ဖို႔  ႀကိဳးပမ္းမယ္ လို႔  ဆိုပါ တယ္။

ဘစ္ ဇနက္ေဒး လိုက္ဗ္ အြန္ လိုင္း မွာ ျမန္မာ တိုးတက္ ျဖစ္ထြန္း  မႈ စိန္ေခၚခ်က္ သံုးသပ္ခ်က္မွာ  ႏိုင္ ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူေတြ ျမန္ မာကို စိတ္ဝင္စား  လာပံု ေတြ  နဲ႔စ  တင္ ေရးသားတယ္။ ဒါေပမဲ့ မေသ ခ်ာမႈ ေတြ၊ စြန္႔စား ရမွာ ေတြ ကို လည္း ေဖာ္ျပထား ပါတယ္။ ႏိုင္ငံ  ေရး ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈ  အေျခအ   ေန၊ တိုင္းရင္းသား အဖဲြ႕ ေတြနဲ႔   ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးအေပၚ အစိုးရ ရဲ႕  ျပဳျပင္ ထိန္း  သိမ္းမႈ  စတာေတြ ကို ေထာက္ ျပ ထား တယ္။ စည္းမ်ဥ္းစည္း  ကမ္း၊  ပိုင္ဆိုင္ခြင့္  ေတြအျပင္  အ  ခက္ခဲဆံုး က က်ိဳးေၾကာင္း ဆီ ေလ်ာ္ခိုင္လံု တဲ့ စိတ္ခ် ရႏိုင္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ရရွိႏိုင္ ေရး ျဖစ္ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲ႕  ဂ်ီဒီပီ၊ ကုန္ ထုတ္  စြမ္းအား က်ဆင္း မႈ၊ လုပ္ သား  လုပ္အားခ စတဲ့အခက္အခဲ၊  စိန္ေခၚ ခ်က္ေတြကို  မက္စ္  ကင္းစီး  ဂလိုဘယ္ အင္စ တီ က်ဴ ႕ရဲ႕အစီရင္ ခံစာ ကို ကိုးကား ေဖာ္ျပ ထားတာ  ေတြ႕ရ တယ္။

ဆန္းၿငိမ္းေသာ္ 
Ref:themodernweekly

Myanmar: Financial Position in the Fund
as of August 31, 2014

Summary of IMF members’ quota, reserve position, SDR holdings, outstanding credit, recent lending arrangements, projected payments due to the IMF, and monthly historical transactions with the Fund.
    I. Membership Status: Joined: January 03, 1952;Article XIV

  II. General Resources Account:SDR Million%Quota
       Quota258.40100.00
       Fund holdings of currency (Exchange Rate)258.40100.00
       Reserve Tranche Position0.000.00

III. SDR Department:SDR Million%Allocation
       Net cumulative allocation245.76100.00
       Holdings1.930.79

 IV. Outstanding Purchases and Loans:   None

  V. Latest Financial Arrangements:         None

VI. Projected Payments to Fund  1/
   (SDR Million; based on existing use of resources and present holdings of SDRs):
                                      Forthcoming                                      
         2014  2015  2016  2017  2018 
  Principal

  Charges/Interest
0.040.170.170.170.17
   Total
0.040.170.170.170.17
1/ When a member has overdue financial obligations outstanding for more than three months, the amount of such arrears will be shown in this section.


VII. Implementation of HIPC Initiative: Not Applicable

VIII. Implementation of Multilateral Debt Relief Initiative (MDRI):  Not Applicable

IX. Implementation of Post-Catastrophe Debt Relief (PCDR):  Not Applicable

Prepared by Finance Department

Myanmar: Transactions with the Fund
from May 01, 1984 to August 31, 2014Download this file
TSV -- TSV tips

(in SDRs) 
YearGeneral Resources AccountPoverty Reduction and Growth Trust 1/2/Total
PurchasesCharges
Paid
LoansInterest
Paid
Purchases and LoansCharges and
Interest Paid
DisbursementsRepurchasesDisbursementsRepaymentsDisbursementsRepayments
19910000226,5479540226,547954
199000001,824,00010,32001,824,00010,320
198900005,940,00037,46805,940,00037,468
1988010,931,250404,907010,001,69235,159020,932,942440,066
1987027,375,0001,999,640011,681,692111,597039,056,6922,111,237
1986026,693,7503,868,259011,681,692169,979038,375,4424,038,238
1985013,500,0005,192,00709,857,692226,084023,357,6925,418,091
198404,187,5004,216,24603,254,846266,19407,442,3464,482,440


1/ Includes loans under the Structural Adjustment Facility and Trust Fund.
2/ Formerly Poverty Reduction and Growth Facility and Exogenous Shocks Facility Trust.Post a Comment

Gadget

This content is not yet available over encrypted connections.

*** လာလည္ေသာအေပါင္းအသင္းမ်ား မိမိ ASN GROUP ONLINE SHOP ကေန သင္တိုု႔အလိုုရွိေသာပစၥည္းမ်ားကိုု ရွာေဖြၿပီး ORDER မွာလိုု႔ရေနပါၿပီ ***

ASNGROUP WAREHOUSE DEALS DEEPS DISCOUNT!