Popular Posts!

Sunday, August 17, 2014

ေတာင္ေပၚလက္ဖက္စိုုက္ခင္း ဘယ္အေျခေရာက္ေနၿပီလဲ!

ၾကည့္လိုုက္ပါအံုုးဗ်... ဘယ္ေလာက္ရင္နာဖိုု႔ေကာင္းလဲလိုု႔ ?


 ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ေလာက္ တံခါးပိတ္၀ါဒႏွင့္ အျမင္မက်ယ္ တဲ့ႏိုုင္ငံေခါင္းေဆာင္ လူတစုုေတြေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုုေတြ ဘယ္ေလာက္ထိ ဆင္းရဲဒုုကၡေရာက္ ႏိုုင္ငံတကာမွာ အႏွိမ့္ခံဘ၀ကိုု ေရာက္ရွိလာခဲ့ရသလဲ? ဒါကိုု ျမင္ေတြ႕လိုု႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးဖို႔ တကယ္ကိုုေတာ္ထက္တဲ့ မ်ိဳးခ်စ္ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းေလးေတြ အမ်ားႀကီးကိုုလိုုပါတယ္၊ ဒါလဲတကယ္ကိုုမလြယ္တဲ့အရာတခုုပါ ၊

ရွိေကာ ရွိပါ မလားဘဲ!  သတိ.... အမ်ိဳးကိုုခ်စ္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္ကိုုေျပာတာ မဟုုတ္ဘူးေနာ္!

စီးပြားေရးမသမာလူတစုုေၾကာင့္ အမိေျမေတာင္ေပၚေဒသက လက္ဖက္ေတာင္သူေလးေတြဘ၀ပ်က္သြားတာ ဆိုုးေဆးေတြသံုုးလိုု႔တဲ့ ဘ၀ပ်က္ကုုန္က်ၿပီေလ ၊ ဒါဘာေၾကာင့္လဲဆိုုေတာ့ ႏိုုင္ငံတကာေစ်းကြက္စတင္၀င္တိုုးၾကည့္တဲ့ စကာၤပူမွာ က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီညႊတ္တဲ့ အႏၱရာယ္ရွိဆိုုးေဆးေလးေတြပါ၀င္ေနတာေၾကာင့္ စကာၤပူက  Agri-food & Veternary authority  of Singapore အစားအေသာက္ စစ္ေဆးေရး အဖြဲ႕ကစတင္ စစ္ေဆးေတြရွိခဲ့တာပါ ၊   ဘယ္အခ်ိန္ကတည္းကဒီလိုု က်န္းမာေရး မညီညႊတ္က်တဲ့ အစားအေသာက္ေလးေတြႏွင့္ အသီးမႏွံေလးေတြမွာ သံုုးစြဲေနတာ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာေနၿပီလဲမသိႏိုုင္ပါဘူး? အမိေျမမွာ ဒီလိုုက်န္းမာေရးပညာေပး အသိပညာေလးေတြမရွိက်တာ ဘယ္ေလာက္ၾကာေနၿပီလဲ?  ျပည္သူလူထုုေတြကိုု အေမွာင္ခ်ထားတာၾကာၿပီ ဆိုုေတာ့ အခုုလိုု နည္းပညာေလးေတြ တအားတိုုးတက္လာခ်ိန္မွေတာ့ ဘယ္လိုုမွာတားဆီးလိုု႔မရေတာ့ပါဘူး? အေျဖေပၚထြက္လာတာပါဘဲေလ။

အမိေျမက ေတာင္ေပၚေဒသေတြမွာ လက္ဖက္စိုုက္ေတာင္ေပၚသားေတြကိုု ေခတ္မွီနည္းစတစ္ေလးေတြ
ပညာေပးဖိုု႔ အေတာ္ကိုုႀကိဳးစားယူရမဲ့ အခ်ိန္ကာလေလးေတြ အမ်ားႀကီးကိုုလုုိပါတယ္၊

ကမၻာေပၚမွာ လက္ထက္ အမ်ားဆံုုးထုုတ္လုုပ္တဲ့ တရုုတ္က ၁၅သိန္းတန္ထုုတ္တယ္ ဘာမွာ မဟုုတ္တဲ့ သီရီလကာၤကၽႊန္းေလးေတာင္ ၃သိန္းနီးပါးထုုတ္လုုပ္ႏိုုင္တယ္၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွာမွာ ဒုုတိယအႀကီးဆံုုးျဖစ္တဲ့ ျမန္မာႏိုုင္ငံကအလြန္က်ယ္ျပန္႔တဲ့ေျမေတြမွာ  ဘာေၾကာင့္စိုုက္ပ်ိဳးေရးထုုတ္ကုုန္ေခ်ာေလးေတြ စီးပြားျဖစ္ ထြန္းေအာင္ မလုုပ္ႏိုုင္က် တာလဲ?   

The Story of Tea [infographic]

 BY   |

I can confidently say I survived my college years with a pretty solid GPA in four years. Don’t get me wrong. I tried to like coffee; the warm aroma and fun little Keurig K-cups really tempted me towards the dark side. It’s just that coffee never sat well with me. As a naturally hyper-active person, coffee seemed to just exemplify my energy and anxiety, while continuing to leave my body exhausted.
Thankfully, I came across black tea and all of its glory. Sure, it tastes like dirty water, but after a few squirts of honey, and a tad bit of milk, I can drink it to snap out of the early morning blues. Real talk though: black tea has completely transformed my life. It gives me all of the energy coffee promises, without the jitters or bad breath. Today’s infographic totally understands my obsession with tea by reminding everyone of its benefits, and I’m fan-girling all over the different tea brands. I actually haven’t heard of half of these brands, so I have something to look forward to during these upcoming months. Try switching your usual cup of coffee for a mug of black or green tea this week. It might take a while, but I’m confident that you’ll see some positive results! [via]
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Post a Comment

*** လာလည္ေသာအေပါင္းအသင္းမ်ား မိမိ ASN GROUP ONLINE SHOP ကေန သင္တိုု႔အလိုုရွိေသာပစၥည္းမ်ားကိုု ရွာေဖြၿပီး ORDER မွာလိုု႔ရေနပါၿပီ ***

ASNGROUP WAREHOUSE DEALS DEEPS DISCOUNT!