Popular Posts!

Saturday, August 30, 2014

လက္သင့္ရာေပး၍ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းထက္ အစိုးရအေနျဖင့္ Housing Policy ကို ခိုင္ခိုင္မာမာေရးဆြဲရန္ လုိအပ္ေနေၾကာင္း နယ္ပယ္အသီးသီးမွ ေ၀ဖန္သုံးသပ္

Written by: အငယ္ေထြး၊ နီလာဦး

ဗိုလ္မင္းေရာင္ တန္ဖုိးမွ်တအိမ္ရာစီမံကိန္း ၀ယ္ယူခြင့္အတြက္ ကံစမ္းမဲေဖာက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနသည္ကို ေတြ႔ရစဥ္
ေစ်းကစားမႈမ်ားေၾကာင့္ အတိုင္းထက္လြန္ ျမင့္တက္လာေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေနထိုင္မႈျပႆနာအား ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ လက္သင့္ရာေပး၍ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနျခင္းထက္ အစိုးရအေနျဖင့္ Housing Policy ကို ခိုင္ခိုင္မာမာေရးဆြဲၿပီး ေျဖရွင္းရန္လိုေနေၾကာင္း လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ၾကသည္။  

ျမန္မာ့အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္၊ အထူးသျဖင့္ ရန္ကုန္အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္သည္ စီးပြားေရးအရ တံခါးပြင့္လာျခင္း၊ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္လာျခင္း၊ တရားမဝင္ေငြေၾကးမ်ား အိမ္ျခံေျမက႑တြင္ ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလာျခင္း စသည့္အေၾကာင္းတရားမ်ားေၾကာင့္ တရိပ္ရပ္တက္လာခဲ့ၿပီး အေျခခံလူတန္းစားမ်ားသာမက လူလတ္တန္းစားမ်ားကိုပါ မ်ားစြာ႐ိုက္ခတ္မႈ ရွိလာခဲ့သည္။ ယင္းအေနအထားမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေနာက္အက်ဆံုး ႏိုင္ငံစာရင္းတြင္ ပါဝင္ေနဆဲျဖစ္ေသာ္လည္း အိမ္ျခံေျမေစ်းကို ေလ့လာၾကည့္ပါက World class တြင္ ဘာစီလိုနာႏွင့္ တစ္တန္းတည္းသြားေနေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

“တကယ္ေတာ့ အစိုးရက Housing Policy တစ္ခုကို ခိုင္ခိုင္မာမာ ေရးဆြဲသင့္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီေပၚလစီက တကယ့္လက္ရွိ အေျခအေနနဲ႔ ကိုက္ညီရမယ္။ ၿပီးရင္ အစိုးရက ျပည္သူကို သူ႔ level နဲ႔သူ အဆင့္ျမႇင့္ေပးရမယ္။ တကယ္ေတာ့ low cost ဆိုတာ အစစ္က အစိုးရက စိုက္ရတယ္။ ဥပမာ ေျမျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္ေပါ့ဗ်ာ။ quality ႏွိမ္လိုက္တာ။ အခန္းက်ဥ္းလိုက္တာကို ေခၚတာမဟုတ္ပါဘူး။ အစိုးရ Subsidize တစ္ခုခုလုပ္တာကို low cost လို႔ေခၚတာပါ။ အစိုးရက မစိုက္ထုတ္ရင္ေတာ့ မလြယ္ဘူး။ မေလးရွားမွာ အစုိးရဘတ္ဂ်က္ရဲ႕ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကို Housing အတြက္ထားတယ္။ စင္ကာပူမွာ ၂ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ထည့္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တစ္က်ပ္မွမထည့္ဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက Affordable Housing က်ေတာ့ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးရတယ္။ အိမ္ဝယ္တဲ့အခ်ိန္မွာ mortgate နဲ႔ ေရာင္းေပးရတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ Financial market ေကာင္းဖို႔ေတာ့ လိုတယ္။ အဲေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။ ေနာက္တစ္ခုက က်ဴးေက်ာ္ျပႆနာကို ဘယ္လုိရွင္းမလဲေပါ့။ တကယ္လုပ္မယ္ဆိုရင္ အမ်ားႀကီးပါ။ ေနာက္တစ္ခုက Cross subsidize ဆိုတာရွိတယ္။ မေလးရွားမွာ (၃ဝ၊ ၇ဝ)အင္ဒိုနီးရွားမွာ (၁၊ ၃၊ ၆)။ မေလးရွားမွာ Developer တစ္ေယာက္က အိမ္အလံုး ၁ဝဝ ထုတ္ရင္ ၃ဝ ရာခိုင္ခိုင္ႏႈန္း low cost ထုတ္ရတယ္။ ၿပီးေတာ့ cross subsidize လုပ္တယ္။ သူေဌးဆီက ပိုက္ဆံကိုယူၿပီး ဆင္းရဲသားကိုေပးတယ္။ အစိုးရဆိုတာ တကယ္ေတာ့ Wealth Distribution လုပ္ရတာပဲ။ ဒါေပမဲဲ့ ျမန္မာျပည္မွာ လြဲေနတာက ဆင္းရဲသားရဲ႕ ပိုက္ဆံကိုယူၿပီးေတာ့ သူေဌးကိုေပးေနသလို ျဖစ္ေနတယ္” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ဦးက ဆိုသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး လူဦးေရ၏ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိလာၿပီး ႏုိင္ငံအတြင္း၌ သဘာဝလူဦးေရတိုးႏႈန္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားျပားသည့္ ၿမိဳ႕ျပေဒသမ်ားသို႔ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ျခင္းေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ျပလူဦးေရတိုးႏႈန္းသည္ တျဖည္းျဖည္း ျမင့္တက္လာၿပီး အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ ျပည္သူ႔အိမ္ရာ လိုအပ္ခ်က္မွာလည္း ျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။

ယင္းအေနအထားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အိမ္ရာေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈကို ထိန္းႏိုင္ရန္ရည္ရြယ္၍ တန္ဖိုးမွ်တ အိမ္ရာစီမံကိန္းမ်ား ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး လူေနသိပ္သည္းမႈနည္းပါး ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား ရွိေနသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လက္ရွိတန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားအျဖစ္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ ေျမာက္ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဗိုလ္ဗထူးစီမံကိန္း၊ ဗိုလ္မင္းေရာင္စီမံကိန္းမ်ားကို ပုဂၢလိကကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ ရိွသည္။ ထို႔ျပင္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေရႊလင္ပန္း တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားကို ေရာင္းခ်ရန္အတြက္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို စာတိုက္မွတစ္ဆင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ ဇူလိုင္လဆန္းပိုင္းမွ ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္အထိ ေလွ်ာက္ထားေစခဲ့ရာ ေလွ်ာက္ထားသူ တစ္သိန္းခန္႔ရွိသည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕မွ သိရသည္။

“တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေတြလို႔ ဆိုေပမယ့္ အမွန္တကယ္မွာ အေျခခံလူတန္းစားမေျပာနဲ႔ လူလတ္တန္းစားေတာင္ မဝယ္ႏိုင္ဘူး။ ဒါက “တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာရဲ႕ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ပဲ။ အေျခခံလူတန္းစားေတြအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ေဆာက္တယ္ဆိုရင္ ေစ်းႏႈန္းေတြက သင့္တင္မွ်တမႈ ရွိရမွာေပါ့။ အခုဟာက ေစ်းေတြအရမ္းေျမာက္ေနတယ္။ ေနာက္ၿပီး တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေတြရဲ႕ အရည္အေသြးကလည္း သူတို႔ေျပာတဲ့ေစ်းနဲ႔ မတန္ဘူး။ အမွန္ကေတာ့ ခ႐ိုနီတစ္စု လုပ္စားေနၾကတာပါ” ဟု ယုဇနဥယ်ာဥ္ၿမိဳ႕ေတာ္မွ ကိုေဇာ္ခ်စ္က ေျပာၾကားသည္။

ေရႊလင္ပန္း တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာတြင္ စုစုေပါင္း တိုက္ ၂၄ လံုး စုစုေပါင္း ၅၇၆ ခန္းကိုသာ လက္ရွိေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေလွ်ာက္ထားသူဦးေရႏွင့္ အခန္းေရာင္းခ်ေပးမႈအခ်ဳိးမွာ အဆ ၂ဝဝ နီးပါး ကြာဟေနၿပီး မဲႏိႈက္သည့္စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါ တိုက္ခန္းမ်ားကို အရစ္က်ေငြေပးေခ်စနစ္ႏွင့္ ဘဏ္ေခ်းေငြစနစ္ ႏွစ္မ်ဳိးႏွင့္ ေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဘဏ္ေခ်းေငြစနစ္တြင္ ေလးႏွစ္အထိ အရစ္က်ျဖင့္ ေငြေပးေခ်ႏုိင္ေၾကာင္း၊ အရစ္က်ဝယ္ယူလိုသူမ်ား အေနျဖင့္ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ဦးစီးဌာနႏွင့္ ဆက္သြယ္ကာ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု သိရသည္။

ေရႊလင္ပန္း တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ားရွိ တိုက္ခန္းေစ်းန္းမ်ားမွာ အနည္းဆံုး က်ပ္သိန္း ၁၁ဝ မွ အမ်ားဆံုး က်ပ္သိန္း ၁၂ဝ ထိရွိမည္ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ထားသည္။ ဗိုလ္ဗထူး တန္ဖိုးမွ်တအိမ္ရာမွ အခန္းေပါင္း ၄ဝဝ ေက်ာ္အား ဝယ္ယူရန္ ေလွ်ာက္ရာတြင္မူ ေလွ်ာက္ထားသူေပါင္း ၁၃ဝဝဝ ေက်ာ္ရွိခဲ့ကာ အခန္းတန္ဖိုးမွာ က်ပ္သိန္း ၂ဝဝ မွ ၃ဝဝ ေက်ာ္ထိရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
ဝင္ေငြကို အမွတ္ ၃ဝ အထိေပးထားတာ ေတြ႕တယ္။ ဝင္ေငြနည္းေလ အမွတ္ပိုေပးေလပဲ။ အသက္ႀကီးရင္ အမွတ္ပိုေပးတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက မာရီရယ္စေတးထပ္ လူပ်ဳိလား၊ အပ်ိဳလား၊ အိမ္ေထာင္ရွိလား ျပန္ခြဲတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ မသန္းစြမ္းပါရင္ ေလးမွတ္ထပ္ေဆာင္းေပးတယ္။ ေနာက္ က်န္းမာေရးေကာင္းမေကာင္း . . . . .
အလားတူ စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ၌လည္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ရ ကုမၸဏီမ်ား ေရြးခ်ယ္ရာ၌ ထင္သာျမင္သာရွိစြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံႏွင့္လူမ်ဳိးအက်ဳိး ေရွး႐ႈေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း မွန္မွန္ကန္ကန္ လုပ္ေဆာင္မည့္ အာမခံခ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားကိုလည္း သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။

“တကယ္တမ္းေတာ့ ဒီစီမံကိန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခုိင္းလိုက္ရင္ ေစ်းကြက္က သူ႔ဟာသူ ဆံုးျဖတ္သြားမွာေပါ့။ အရာရာ လိုက္ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာ မေကာင္းဘူး။ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ သူ႔ဟာသူရွိရင္လည္း ေဆာက္ၿပီးလုိ႔ ျပန္ေရာင္းတယ္။ ေရာင္းတဲ့သူေတြက သူတို႔အခန္းထြက္ခ်င္ေတာ့ ေစ်းေလွ်ာ့ေရာင္းတယ္။ ဒီလိုနည္းမ်ဳိးပဲ ျဖစ္ရမွာေပါ့” ဟု စက္မႈဇုန္ရွိ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

“အခုေဆာက္တဲ့ အိမ္ရာေတြက အရည္အေသြးညံ့တယ္။ ေလး၊ ငါးႏွစ္ေတာင္ ခံမွာမဟုတ္ဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ နံရံတစ္ခုနဲ႔တစ္ခုက အုတ္တစ္လံုးစာပဲ ျခားတယ္။ အိမ္ရာေစ်းႏႈန္းေတြကလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ အိမ္လိုခ်င္ေနတဲ့ လူထုကို ခ်မျပဘူး။ ဝယ္ခ်င္တဲ့သူ ဘယ္ေလာက္မ်ားေနလဲဆိုရင္ လိုသေလာက္မရလို႔ မဲစနစ္နဲ႔ ခြဲၿပီးေရာင္းမယ္ေျပာတယ္။ ဒါကိုၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ရန္ကုန္မွာ အိမ္ရာမဲ့ေတြ ဘယ္ေလာက္မ်ားေနလဲဆိုတာ သိႏုိင္ပါတယ္” ဟု သာေကတၿမိဳ႕နယ္မွ ဦးထြန္းေသာင္းက ေျပာၾကားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဧရိယာသည္ ၁၉၅ဝ ခုႏွစ္က ၈၆ စတုရန္းကီလိုမီတာ ရွိခဲ့ကာ လူဦးေရတစ္သန္း ရွိခဲ့ေၾကာင္း ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ၂၁ဝ စတုရန္းကီလိုမီတာရွိကာ လူဦးေရႏွစ္သန္း ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ၅၉၂ စတုရန္းကီလိုမီတာရွိကာ လူဦးေရသံုးသန္း ရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဧရိယာသည္ ၇၉၄ ဒသမ ၄၃ စတုရန္းကီလိုမီတာရွိကာ လူဦးေရအားျဖင့္ ၅ ဒသမ ၁၄ သန္းရွိခဲ့ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွရရွိေသာ သတင္းအရ သိရသည္။  

“ၿမိဳ႕သစ္တည္မယ္ဆိုရင္ေတာ့ အိမ္ရာလိုအပ္ခ်က္ေတြ ျမင့္လာမွာေပါ့။ အခုလိုအပ္ခ်က္အတုိင္းကို အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ေအာင္ေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ကလုပ္တဲ့ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းေတြလည္း ထြက္ေပၚလာဖို႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘ႑ာေငြကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ၊ အခက္အခဲေတြရွိတယ္။ အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္၊ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္မွာလုပ္ရင္ ေတာင္ပိုင္းနဲ႔ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ကလည္း သူတို႔ဆီမွာ ဘာေၾကာင့္မလုပ္ေပးလဲဆိုၿပီး ေျပာဆိုမႈေတြ ရွိလာႏုိင္တယ္။ ေနာက္ၿပီး အခုၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းတည္မယ့္ ကုမၸဏီက တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ အခန္းေပါင္း ၂ဝဝဝဝ ကို လွဴဖို႔ရွိေပမယ့္ အဲဒီအခန္းအကုန္လံုးက ႏုိင္ငံေတာ္ဆိုတဲ့ ေခါင္းစဥ္ေအာက္ကို လွဴမွာဆိုေတာ့ ရန္ကုန္အတြက္ အကုန္လံုးရႏုိင္မယ္ေတာ့ မေျပာႏုိင္ေသးဘူး။ အမ်ားစု ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မယ္လို႔ေတာ့ ယူဆပါတယ္။ အခု တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာေတြအတြက္ ေလွ်ာက္လႊာေတြေခၚေတာ့ ေလွ်ာက္တဲ့သူက ေပးႏုိင္တဲ့အခန္းထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ မ်ားျပားေနတယ္။ တခ်ဳိ႕လည္း အမွန္တကယ္လိုအပ္တဲ့သူေတြ လက္ထဲကို မေရာက္ဘူးလို႔ ၾကားသိရတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႕ဘက္ကေတာ့ ေလွ်ာက္လႊာေတြအေပၚမွာ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြအတုိင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႔မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ အိမ္ခန္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ၂ဝဝ၄-၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္မွ ၂ဝဝ၉-၂ဝ၁ဝ အထိ ငါးႏွစ္အတြင္း အိမ္ခန္း ၃၆ဝဝဝ အား တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ် အိမ္ခန္း ၇၂ဝဝ ႏႈန္းျဖင့္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။  

အိမ္ျခံေျမက႑မွာ Sector Evaluation ျပဳလုပ္ဖို႔ လုိပါတယ္။ အိမ္ရာက႑ႀကီးကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး ျခံဳငံုၾကည့္တာ ျပည္ေထာင္စုအလုပ္ပါ။ ေနာက္တစ္ခုက Rule and Regulation ပိုင္းေပါ့။ ၿပီးေတာ့မွ Rule and Regulation ပိုင္း၊ ဒါလည္း ျပည္ေထာင္စုအလုပ္ ေနာက္တစ္ခု Fascilitation ပိုင္းပါ။ Monitoring နဲ႔ Advocacy က်ေတာ့ ခက္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ Colour ပါေနတယ္။ ဆိုေတာ့ Housing Delivery မွာေတာ့ ျပည္ေထာင္စုကလည္း ခ်ခ်င္တယ္။ ရန္ကုန္အစိုးရကလည္း ခ်ခ်င္တယ္။ အဲဒီ Housing Delivery မွာ ျပႆနာက အိမ္ဘယ္လိုေရြးမလဲဆိုတဲ့ျပႆနာ၊  မဲစနစ္ႀကီးကေတာ့ သိပ္မမွန္ဘူးလို႔ ထင္တယ္။ Resource Allocation မွာ အစိုးရဆိုတာ သူေဌးပိုက္ဆံယူၿပီး ဆင္းရဲသားေပးရတာ။ မေလးရွားကေတာ့ ရွင္းတယ္။ သူက Supply နဲ႔ Demand ကမွ်တယ္။ သူက ႀကိဳက္တဲ့သူေလွ်ာက္ အမွတ္ေတြေပးၿပီး စီထားတယ္။ စီထားတဲ့အတြက္ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ေလွ်ာက္ထားမႈက အဆင့္ ၂ဝဝဝဝ မွာရွိတယ္ ဆိုပါေတာ့။ ဒီႏွစ္တိုက္ခန္း ၃ဝဝဝဝ ေဆာက္ရင္ ေသခ်ာတယ္ အဲဒီလူရမယ္။ အဆင့္ေလးေသာင္းမွာရွိလို႔ အိမ္ႏွစ္ေသာင္းပဲ ထုတ္မရဘူး။ Registration ကို စဥ္ထားလိုက္တာ။ ၿပီးရင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ Website မွာ တင္ထားတယ္။ ဝင္ေငြကို အမွတ္ ၃ဝ အထိေပးထားတာ ေတြ႕တယ္။ ဝင္ေငြနည္းေလ အမွတ္ပိုေပးေလပဲ။ အသက္ႀကီးရင္ အမွတ္ပိုေပးတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက မာရီရယ္စေတးထပ္ လူပ်ဳိလား၊ အပ်ိဳလား၊ အိမ္ေထာင္ရွိလား ျပန္ခြဲတယ္။ အဲဒီအထဲမွာ မသန္းစြမ္းပါရင္ ေလးမွတ္ထပ္ေဆာင္းေပးတယ္။ ေနာက္ က်န္းမာေရးေကာင္းမေကာင္း၊ လက္ရွိအိမ္ရဲ႕ အေနအထားေတြေပၚမွာ မူတည္ၿပီး အမွတ္ေတြေပးတယ္။ ဆိုတာက လိုအပ္ခ်က္ျမင့္ေနတဲ့သူကို ဦးစားေပးၿပီး အိမ္ထုတ္ေပးတဲ့စနစ္ကို က်င့္သံုးေနၾကတာ ေတြ႕ရတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက အိမ္မွာလူဘယ္ႏွစ္ေယာက္ရွိလဲ။ ဒါေပမဲ့ သူက ႏွစ္ႏွစ္သံုးႏွစ္ေတာ့ ေစာင့္ရတယ္။ အမွတ္စနစ္နဲ႔ေပးတယ္။ သတ္မွတ္ထားတဲ့ Criteria ေတြေတာ့ ရွိတယ္။ ရဲနဲ႔စစ္သားကို ႏွစ္မွတ္ပိုေပးတယ္။ စုစုေပါင္းအမွတ္ ၁ဝဝ ေပးထားၿပီး အမွတ္အနည္းအမ်ားေပၚ မူတည္ၿပီး ဦးစားေပးထုတ္ေပးတယ္” ဟု ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္အိုးအိမ္ ဦးစီးဌာနမွ အၿငိမ္းစားအရာရွိတစ္ဦးက ဆိုသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ရန္ အစီအစဥ္တစ္ခုကို သမၼတ႐ံုး ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္အတြင္း စတင္စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါတန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ စီမံကိန္းမွ တိုက္ခန္းေပါင္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္အား ေဆာက္လုပ္ရန္ ဧရာဝန္ႏွင့္ ရတနာအိမ္ရာ စီမံကိန္းမ်ားကို ေရႊေတာင္၊ ACE၊ ဒဂုံအင္တာေနရွင္နယ္၊ ေအအိုင္၊ original ကဲ့သို႔ေသာ အစိုးရႏွင့္နီးစပ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားကသာ ရရွိၾကေၾကာင္း စုစုေပါင္း ကုမၸဏီ ၂ဝ ဝန္းက်င္ကို တည္ေဆာက္ခြင့္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေအာင္လုပ္လည္း Supply နဲ႔ Demand က မမွ်တဲ့အတြက္ အေျပာခံရမွာပဲ။ ဥပမာ ေရာင္းစားမဲ့သူက ရသြားရင္ က်န္တဲ့သူက ေဝဖန္မယ္။ ရွင္းရွင္းေျပာရရင္ အဲဒီကုမၸဏီႀကီးေတြကလည္း လူသားထဲက လူသားဆိုေတာ့ သူတို႔ကလည္း အေရာင္းျပၿပီး ေပါက္ေစ်းနဲ႔ေရာင္းခ်င္တယ္။ ဆိုလိုတာက အစိုးရက တစ္ခန္းကို ၂၄ဝ နဲ႔ ေရာင္းခိုင္းတယ္ဆိုရင္ ေရာင္းၿပီးၿပီဆိုတဲ့သေဘာ လုပ္လိုက္တာေပါ့။ တကယ္တန္းက်ေတာ့ ေပါက္ေစ်းျဖစ္တဲ့ ၄ဝဝ၊ ၅ဝဝ ေလာက္နဲ႔ ေရာင္းခ်င္တယ္။ ျဖစ္သင့္တာက ၾကားခံအဖြဲ႕ပဲရွာလုိက္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဘယ္ေလာက္ေစ်းတက္မလဲ တက္ Demand သာတက္လို႔ကေတာ့ ဘာမွမလုပ္ရဲစရာ မရွိဘူး။ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း အၿပိဳင္ဖြင့္ေပးလိုက္။ တစ္ရက္ျပန္က်သြားမွာပဲ” ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးက ဆိုသည္။ 
Ref;neweleven
Post a Comment

*** လာလည္ေသာအေပါင္းအသင္းမ်ား မိမိ ASN GROUP ONLINE SHOP ကေန သင္တိုု႔အလိုုရွိေသာပစၥည္းမ်ားကိုု ရွာေဖြၿပီး ORDER မွာလိုု႔ရေနပါၿပီ ***

ASNGROUP WAREHOUSE DEALS DEEPS DISCOUNT!