Popular Posts!

Sunday, August 31, 2014

အလြန္ရွားပါးသည့္ အနီရင့္ေရာင္ စိန္ပြင့္ ၄ ပြင့္ကုိ စိန္တြင္းတူးေဖာ္သည့္ ၾသစေတးလ်ကုမၼဏီႀကီးမွ ေရာင္းခ်ရန္ ျပသ

Photo: အလြန္ရွားပါးသည့္ အနီရင့္ေရာင္ စိန္ပြင့္ ၄ ပြင့္ကုိ စိန္တြင္းတူးေဖာ္သည့္ ၾသစေတးလ်ကုမၼဏီႀကီးမွ ေရာင္းခ်ရန္ ျပသ

သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီႀကီး႐ုိ ယုိတင္တုိသည္ ၎င္း၏ႏွစ္စဥ္ သီးသန္႔ေရာင္းခ်မႈတြင္ အလြန္ရွား ပါးသည့္ အနီေရာင္စိန္ ၄ ပြင့္အား ထည့္သြင္းျပသခဲ့သည္။ ေစ်းကြက္ တြင္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားအား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တစ္ခုအျဖစ္ ၀ယ္ယူစု ေဆာင္းရန္ စိတ္၀င္စားမႈျမင့္တက္ လာေနသည္ဟု ကုမၸဏီကဆုိသည္။ ေရာင္းခ်မည့္အစီအစဥ္တြင္ ၾသစေၾတးလ်အေနာက္ပုိင္း အာဂုိင္းစိန္တြင္းမွ ထြက္ရွိသည့္ စိန္ ၅၅ ပြင့္ပါ ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိစိန္မ်ားအနက္ ၅၁ ပြင့္မွာ ပန္းေရာင္ႏွင့္ ခရမ္းနီေရာင္ မ်ားျဖစ္ၿပီး ၄ ပြင့္မွာ ရွားပါး သည့္ အနီရဲရဲ စိန္ပြင့္မ်ားျဖစ္သည္။

ပံုမွန္အားျဖင့္ ပန္းေရာင္ႏွင့္အနီ ေရာင္စိန္မ်ားသည္ အျဖဴေရာင္စိန္ မ်ားထက္ အဆ ၅၀ ထိတန္ဖုိးျမင့္ မားေလ့ရွိသည္။ ႐ုိယုိတင္တုိက ႏွစ္စဥ္ သီးသန္႔ေရာင္းခ်မႈ အား ဆယ္စုႏွစ္ ၃ ခုခန္႔ ျပဳလုပ္ရာတြင္ အနီေရာင္ စိန္ပြင့္ ၃ ပြင့္သာ ပါ၀င္သည္။ အေမ ရိကန္ေက်ာက္မ်က္အင္စတီက်ဳက အသိအမွတ္ျပဳ ထားသည့္ အနီရဲရဲ စိန္ပြင့္အေရအတြက္မွာ တစ္ကမၻာ လံုးတြင္ အပြင့္ ၃၀ ေအာက္ သာရွိ သည္။ ေစ်းကြက္တြင္ ထူးျခားအေရာင္ အေသြးရွိ စိန္ပြင့္မ်ားအား စိတ္၀င္စားမႈျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။

ေရာင္းခ်မည့္စိန္ပြင့္မ်ားအား ဆစ ဒနီၿမဳိ႕တြင္ျပသၿပီးေနာက္ နယူးေယာက္ ၊ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ ဟတ္သ္ၿမဳိ႕မ်ားတြင္ ၀ယ္ယူသူမ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္ ကၽြမ္းက်င္ သူမ်ားအား ျပသသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ေစ်းၿပဳိင္စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းအား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ 

စိန္မ်ား ပန္းေရာင္ႏွင့္ အနီေရာင္ ျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္းကုိ အတိအက် သိရွိျခင္းမရွိေသာ္လည္း ကမၻာ႔ ေျမေအာက္တြင္ စိန္မ်ားျဖစ္ေပၚရန္ ေမာ္လီက်ဴး တည္ေဆာက္ပံုေျပာင္း လဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု ယူ ဆထားၾကသည္။ အာဂုိင္းစိန္တြင္းသည္ ကမၻာ႔ပန္းေရာင္စိန္ထုတ္လုပ္မႈ၏ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ထုတ္လုပ္ေပးလ်က္ရွိသည္။

KHTun

The Ladies News Journal
အလြန္ရွားပါးသည့္ အနီရင့္ေရာင္ စိန္ပြင့္ ၄ ပြင့္ကုိ စိန္တြင္းတူးေဖာ္သည့္ ၾသစေတးလ်ကုမၼဏီႀကီးမွ ေရာင္းခ်ရန္ ျပသ

သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီႀကီး႐ုိ ယုိတင္တုိသည္ ၎င္း၏ႏွစ္စဥ္ သီးသန္႔ေရာင္းခ်မႈတြင္ အလြန္ရွား ပါးသည့္ အနီေရာင္စိန္ ၄ ပြင့္အား ထည့္သြင္းျပသခဲ့သည္။ ေစ်းကြက္ တြင္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ားအား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ တစ္ခုအျဖစ္ ၀ယ္ယူစု ေဆာင္းရန္ စိတ္၀င္စားမႈျမင့္တက္ လာေနသည္ဟု ကုမၸဏီကဆုိသည္။ ေရာင္းခ်မည့္အစီအစဥ္တြင္ ၾသစေၾတးလ်အေနာက္ပုိင္း အာဂုိင္းစိန္တြင္းမွ ထြက္ရွိသည့္ စိန္ ၅၅ ပြင့္ပါ ၀င္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိစိန္မ်ားအနက္ ၅၁ ပြင့္မွာ ပန္းေရာင္ႏွင့္ ခရမ္းနီေရာင္ မ်ားျဖစ္ၿပီး ၄ ပြင့္မွာ ရွားပါး သည့္ အနီရဲရဲ စိန္ပြင့္မ်ားျဖစ္သည္။

ပံုမွန္အားျဖင့္ ပန္းေရာင္ႏွင့္အနီ ေရာင္စိန္မ်ားသည္ အျဖဴေရာင္စိန္ မ်ားထက္ အဆ ၅၀ ထိတန္ဖုိးျမင့္ မားေလ့ရွိသည္။ ႐ုိယုိတင္တုိက ႏွစ္စဥ္ သီးသန္႔ေရာင္းခ်မႈ အား ဆယ္စုႏွစ္ ၃ ခုခန္႔ ျပဳလုပ္ရာတြင္ အနီေရာင္ စိန္ပြင့္ ၃ ပြင့္သာ ပါ၀င္သည္။ အေမ ရိကန္ေက်ာက္မ်က္အင္စတီက်ဳက အသိအမွတ္ျပဳ ထားသည့္ အနီရဲရဲ စိန္ပြင့္အေရအတြက္မွာ တစ္ကမၻာ လံုးတြင္ အပြင့္ ၃၀ ေအာက္ သာရွိ သည္။ ေစ်းကြက္တြင္ ထူးျခားအေရာင္ အေသြးရွိ စိန္ပြင့္မ်ားအား စိတ္၀င္စားမႈျမင့္တက္လ်က္ရွိသည္။

ေရာင္းခ်မည့္စိန္ပြင့္မ်ားအား ဆစ ဒနီၿမဳိ႕တြင္ျပသၿပီးေနာက္ နယူးေယာက္ ၊ ေဟာင္ေကာင္ႏွင့္ ဟတ္သ္ၿမဳိ႕မ်ားတြင္ ၀ယ္ယူသူမ်ား၊ ေက်ာက္မ်က္ ကၽြမ္းက်င္ သူမ်ားအား ျပသသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ေစ်းၿပဳိင္စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းအား ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္သည္။ 

စိန္မ်ား ပန္းေရာင္ႏွင့္ အနီေရာင္ ျဖစ္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္းကုိ အတိအက် သိရွိျခင္းမရွိေသာ္လည္း ကမၻာ႔ ေျမေအာက္တြင္ စိန္မ်ားျဖစ္ေပၚရန္ ေမာ္လီက်ဴး တည္ေဆာက္ပံုေျပာင္း လဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ဖြယ္ ရွိသည္ဟု ယူ ဆထားၾကသည္။ အာဂုိင္းစိန္တြင္းသည္ ကမၻာ႔ပန္းေရာင္စိန္ထုတ္လုပ္မႈ၏ ၉၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ထုတ္လုပ္ေပးလ်က္ရွိသည္။

KHTun

Ref:The Ladies News Journal

Post a Comment

*** လာလည္ေသာအေပါင္းအသင္းမ်ား မိမိ ASN GROUP ONLINE SHOP ကေန သင္တိုု႔အလိုုရွိေသာပစၥည္းမ်ားကိုု ရွာေဖြၿပီး ORDER မွာလိုု႔ရေနပါၿပီ ***

ASNGROUP WAREHOUSE DEALS DEEPS DISCOUNT!