Popular Posts!

Friday, October 31, 2014

Singapore Scholarship ေလ ွ်ာက္ထားႏိုုင္ၿပီ

လက္ရွိေရႊလူငယ္ေလးေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ာမ်ားကိုု ဒီစေကာလာရွစ္ေလးေတြ ရထားတာကိုုေတြ႕ဖူးတယ္.... ဒီအသိထဲက ေရႊလူငယ္ေတြဆိုုရင္ အေမရိကန္ စေကာလာပါထပ္ရထားေသးတယ္..တခ်ိဳ႕ကေတာ့ အေမရိကကိုုေတာင္ ေရာက္သြားက်ၿပီေလ...

"စင္ကာပူ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဂုိကန္စြီ၏ တကၠသုိလ္ေလးႏွစ္ ပညာသင္ဆု" ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား ေလ်ာက္ထားႏုိင္
စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားခြင့္အတြက္ ေပးအပ္မည့္ ပညာသင္ဆုအား ေလွ်ာက္ထားရန္ စင္ကာပူသံ႐ုံးက ဖိတ္ေခၚထားသည္။

၂၀၁၅ အတြက္ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္လႊာမ်ားအား ၂၀၁၅ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၃ အထိ လက္ခံမည္ျဖစ္သည္။ ေဒါက္တာ ဂိုကန္စြီ ရန္ပံုေငြ ပညာသင္ဆုသည္ ၄ ႏွစ္ၾကာ တက္ေရာက္ရမည့္ ဘြဲ႔ႀကိဳသင္တန္းအတြက္ သင္တန္းေၾကး၊ စင္ကာပူသို႔ ေလယာဥ္လက္မွတ္ခႏွင့္ ေနထိုင္စ ရိတ္တို႔ ေထာက္ပံ့မည္ျဖစ္ သည္။ ထိုဆုမွာ စင္ကာပူအား စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ ဘ႑ာ ေရး ဗဟိုခ်က္ျဖစ္လာေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည့္ ဒုတိယ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္းအား ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ခ်ီးျမွင့္ျခင္းျဖစ္သည္။

စင္ကာပူဘဏ္မ်ားအဖြဲ႔က စီမံခန္႔ခြဲသည့္ ပညာသင္ဆုအား အာရွပစိဖိတ္ ၁၅ ႏိုင္ငံမွ ထူးခၽြန္ေက်ာင္း သား ၄ ဦးအထိ ႏွစ္စဥ္ခ်ီးျမွင့္သည္ဟု ဆိုသည္။

စင္ကာပူ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ပညာသင္ၾကားႏိုင္ရန္ ထိုဆုအား ေလွ်ာက္ ထားႏိုင္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ ဘ႐ူႏိုင္း၊ ကေမာၻဒီးယား၊ ေဟာင္ေကာင္၊ အိႏၵိယ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီး ယား၊ မေလးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္၊ တ႐ုတ္၊ ထို၀မ္၊ ဗီယက္နမ္၊ ထိုင္း၊ လာအိုႏွင့္ ျမန္မာတို႔ျဖစ္သည္။ ဆုခ်ီးျမွင့္ခံရသည့္ ေက်ာင္း သားမ်ားသည္ စင္ကာပူအမ်ဳိးသားတကၠသိုလ္ (NUS) ၊ နန္ယန္းနည္းပညာ တကၠသိုလ္ (NTU) ၊ စင္ကာပူစီမံခန္႔ခြဲေရးတကၠသိုလ္ (SMU) ႏွင့္ စင္ကာပူ နည္းပညာႏွင့္ ဒီဇိုင္းတကၠသိုလ္ (SUTD) တို႔တြင္ ပညာသင္ၾကားႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္။

ေလွ်ာက္ထားသူေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အ ေသြးႏွင့္ ပညာေရးစြမ္းေဆာင္မႈမ်ား ရွိထားရန္လိုသည္ဟု စင္ကာပူသံ႐ုံးက ဆိုသည္။ ပညာသင္ဆု ခ်ီးျမွင့္ခံရသူ မ်ားသည္ တကၠသိုလ္တက္ေေရာက္ၿပီး ပါက စင္ကာပူႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ကုမၸဏီ (သို႔) သက္ဆိုင္ရာ မိခင္ႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ စင္ကာပူ အေျခစိုက္ ကုမၸဏီတစ္ခုခုတြင္ ၃ ႏွစ္ လုပ္ကိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။

KHTun

The Ladies News JournalCitizens of ASEAN member countries (except Singapore) are eligible to apply for the Singapore Scholarship.

Candidates must have an outstanding academic record, a good command of English and meet the entry requirements for NTU, NUS and SMU. The Singapore Scholarship is awarded on a competitive basis on academic merit.

Brunei Darussalam
 • completed General Certificate of Education Advanced Level with a pass in English and 3 other ‘A’ level subjects within the last 3 years
Cambodia
 • currently undergoing 1st year or 2nd year of undergraduate studies in a Cambodian university
Indonesia
 • currently undergoing 1st year of undergraduate studies in an Indonesian university 
 • pass the Indonesia SMU Ujian Akhir Nasional (UAN) with good academic results within the last 3 years
 • Grade 12 students taking Indonesian SMU UAN in following year
Lao People's Democratic Republic
 • currently undergoing 1st year or 2nd year of undergraduate studies in a Laotian university
Malaysia
 • completed any of the following examinations within the last 3 years:

  i)   Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM)
  ii)  General Certificate of Education Advanced Level with a pass in English and 4 other 'A' level subjects
  iii)  Unified Examination Certification (UEC)
Myanmar
 • currently undergoing 1st year or 2nd year of undergraduate studies in a Myanmar university
Philippines
 • currently undergoing 1st year or 2nd year of undergraduate studies in a Filipino university
Thailand
 • passed the Thai Mathayom 6 examinations with good results
Vietnam
 • currently undergoing 1st year or 2nd year of undergraduate studies in a Vietnamese university
 • Grade 12 students taking Vietnam Graduation High School exams in the following year
For more information, write to:
Singapore Scholarship
c/o Technical Cooperation Directorate
Ministry of Foreign Affairs
Tanglin
Singapore 248 163
Tel: (65) 6379 8000
Fax: (65) 6479 3357
Email: mfa_scp@mfa.gov.sg
Q: Where can I obtain information on the Singapore Scholarship?
Q: Can I apply for other Scholarships after I have been awarded the Singapore Scholarship?
 • High school exam results slip
 • University transcripts (if applicable)
 • Secondary school exam results slip
 • Additional results slip eg. TOEFL, SAT
 • Academic awards and extra-Curricular activities certificates for the last four years
 • University entrance exam results (if any)
 • Copies of the Birth Certificate and Passport


The Singapore Scholarship was announced by then Prime Minister of Singapore Mr Goh Chok Tong at the 6th ASEAN Summit in December 1998.

The Scholarship is awarded to students from the other ASEAN member countries and tenable for a full-time undergraduate degree course at one of the three universities in Singapore. All disciplines except for Medicine, Dentistry, Architecture and Law are open to Scholars. The duration of each Scholarship is for three or four years, depending on the discipline.

The award is based on academic merit and places will be allocated by open competition.
There is no bond imposed on the Scholarship by the Singapore Government. The Scholars are expected to return home to contribute to the development of their countries upon graduation.


Application for the Singapore Scholarship must be submitted on the prescribed application form (The application form and supporting documents must be of A4 size and printed on one side only). Please contact the Singapore Embassy/ High Commission/Consulate-General in your capital city for a copy of the Singapore Scholarship brochure and application form. You may click here for a softcopy of the application form for AY2014/2015.
Applicants will be required to submit a typed-written essay of about 300-500 words. The essay is an important part of your application.
All supporting documents have to be attached. Those supporting documents that are not in English must have a certified translation in English. Translation and certification of transcripts and academic records have to be done by your educational institutions.
Applications must be endorsed and submitted by their respective ASEAN Governments. The relevant agencies to endorse the application are:

Brunei Darussalam
Technical Assistance Division
Ministry Foreign Affairs and Trade
Jalan Subok
Bandar Seri Begawan
Brunei Darussalam
Tel: 673-2261177
Fax: 673-2230903
Cambodia
HE Mr Yuok Ngoy
Secretary of State
(in charge of Youth and Sport Cultural Relations and Scholarships Department)
Ministry of Education
Youth & Sport
Kingdom of Cambodia
Mobile: (855) 23 724 874
Fax: (855) 23 217 250
Email: satyaros@yahoo.com.sg
Website: www.moeys.gov.kh
Indonesia
Ibu Indah
Bureau of Foreign Co-operation
Ministry of National Education
Gedung C, Lantai 6
Jl Jend. Sudirman
Jakarta Selatan
Tel : 6221- 5795 3083
Fax : 6221- 574 6395
Mobile : 0821 1428 1718
Lao People's Democratic Republic
Ms Chanthavone Phandamnong
Director General
Department of External Relations
Ministry of Education
Lanexang Avenue
P.O. Box 067
Vientiane Capital, Lao PDR
Tel: 856-21-212120 or 856-21-216005
Email: cp_damnong@hotmail.com
Malaysia
Respective schools of the applicants
Myanmar
U Tun Tun Naing
Director-General
Foreign Economic Relations Department
Ministry of National Planning and Economic Development
Building No. (1)
Nay Pyi Taw
Republic of the Union of Myanmar
TeL: 95-067407342
Fax: 95-067407027
Philippines
Ms Karol Travino
Embassy of the Republic of Singapore
505 Rizal Drive Fort Bonifacio, Taguig City
Republic of the Philippines
Tel : 632-856 9922 loc 104
Thailand
Ms Komutee Yamolanan
Foreign Relation Officer
Bureau of International Cooperation
Office of the Permanent Secretary
Ministry of Education
Ratchadamnoen Nok Avenue
Dusit
Bangkok 10300
Tel : 02-281 6370 ext 115
Fax: 02-281 0953
Email : komutee@yahoo.com
Vietnam
Dr Nguyen Xuan Vang
Director General
Vietnam International Education Development
Ministry of Education and Training
Socialist Republic of Vietnam
21 Le Thanh Tong Street
Hanoi, Vietnam
Tel: 84-4-3933 5795
Fax: 84-4-3933 5491
Late and incomplete applications will not be considered. Documents submitted separately from applications will also not be considered.
Please also note that most shortlisted nominees will  take the entrance examinations set by NTU or NUS. All shortlisted nominees will also have to undergo an interview conducted by interviewers from NTU , NUS and SMU. The entrance examinations and interviews will be conducted in the respective ASEAN countries.
The decision of the Singapore Government on the selection of Singapore Scholarship recipients is final.
You may download the application form for AY2014/2015 here.


Q: What does the Singapore Scholarship offer?

A: The Singapore Scholarship is a Government to Government Scholarship for students who are citizens of ASEAN member countries (except Singapore) and is for a full-time undergraduate study at the Singapore university (NUS, NTU or SMU).

Q: What does the Singapore Scholarship cover?

A: The Singapore Scholarship covers full tuition fees, living allowance of S$4,300 per annum and accommodation fee based on the room rates at each university during the school semester. One economy class air ticket from scholar's home country to Singapore at the commencement of their undergraduate course and one economy class air ticket from Singapore to their home country upon successful completion of their undergraduate course. No further financial assistance will be provided for other travel expenses as well as any additional expenses/fees incurred during the Overseas' Exchange Programme, Overseas' Attachments or Summer Courses taken up by the scholars with their respective universities.

Q: What is the difference between this Award and other Scholarships Scheme?

A: Under the Singapore Scholarship, the Singapore Government will not impose any bond on the scholars. However, all scholars are expected to return home at the end of their studies in Singapore to contribute to the development of their country. This is different from other undergraduate scholarship schemes, where the graduating students would be obliged to work in Singapore for certain period of time to repay the tuition grant from the Singapore Government. In the case of the Singapore Scholarship, the Singapore Cooperation Programme is sponsoring by paying the full tuition fees for these ASEAN scholars who therefore do not need to apply for the tuition grant with the universities.

Q: What are the courses offered under the Singapore Scholarship?

A: The courses offered by the respective universities under the Singapore Scholarship are indicated in the Singapore Scholarship application form.

A copy of the Singapore Scholarship Application Form can be downloaded from our website http://www.scp.gov.sg/

Q: Is there a quota set for each ASEAN country?

A: The scholarship is awarded based on merit. Candidates must have an outstanding academic record, a good command of English and meet the entry requirements for the universities. Shortlisted candidates have to sit for an entrance exam and interview at the respective ASEAN countries except for candidates from Brunei and Malaysia who will only sit for the interview.

Q :Why do some scholars need to undergo bridging courses?

A: There are considerable differences in the school syllabus and educational system between some of the ASEAN countries and Singapore. Thus our scholars will benefit from a one-year bridging course before starting their undergraduate studies. During the bridging programme, they will be given tuition in English, Maths and other core subjects such as Economics and Physics.


A: Interested applicants may wish to visit our website http://www.scp.gov.sg/ for more information on the Singapore Scholarship.


A: A recipient of the Scholarship may not concurrently hold any other Scholarship, Fellowship, Grant or Award without the prior approval of the Singapore Government.

Q: When is the course commencement date for each academic year?

A: The academic year for the Singapore universities starts in July/August.

Q: What are the application procedures and supporting documents to be attached with the applications?

A: Applications must be submitted on the prescribed form and must be endorsed by the respective recipient Government. All supporting documents must be certified true copy by a Education Institution. Applicants have to submit an English translation for any supporting documents that are not in English. The following documents have to be submitted with the application form:
The decision of the Singapore Government on the selection of Singapore Scholarship recipient is final.
For more information, write to:
Singapore Scholarship
c/o Technical Cooperation Directorate
Ministry of Foreign Affairs
Tanglin
Singapore 248 163
Tel: (65) 6379 8000
Fax: (65) 6479 3357
Email: mfa_scp@mfa.gov.sg

Post a Comment

*** လာလည္ေသာအေပါင္းအသင္းမ်ား မိမိ ASN GROUP ONLINE SHOP ကေန သင္တိုု႔အလိုုရွိေသာပစၥည္းမ်ားကိုု ရွာေဖြၿပီး ORDER မွာလိုု႔ရေနပါၿပီ ***

ASNGROUP WAREHOUSE DEALS DEEPS DISCOUNT!